Číslo: 41
12.10.1998
Článků: 59

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

Teplouš šél jednú v Polešovicách okolo rozestaveného baráka, kde na lešéní křičál jeden zedník na ostatní: Hej, chlapé, podívajte sa dúle, jaký hnusný teplouš tam ide.
Teplouš sa bráníl: Já že su hnusný? Šak sa podívajte na sebe, jací ste špinaví.
Šél tadyma zas za dva dni a ten samý zedník zas křičál: Héj, chlapi, podívajte sa, jaká pěkná kočka ide!
Teplouš sa trochu ucúlíl a pravíl: Čau, architekti!

Taxikářský
Blažena Kotrčková sa nechala odvézt z Hradišťa dóm taxíkem. Když ale došlo na placéní, tož zjistila, že nemá žádné peníze. Taxikář naštvaně přibúchl dveře od taxíka, našlápl plyn a zavézl ju do nedalekého lesíka. Na lúce našél pěkný plac a začál rozdělávat deku. Ježišmarija, co chcete se mnú dělat? třepala sa tetina, šak já mám doma tři děcka. Aj já mám doma šedesát králíkú, proto nepapuluj a trhaj!

Případ žlutého saka
Došél strýc Prokešú v Kunovicách do obchodu s oděvama a pravíl: Prosím vás, mohli byste vydělat z výlohy tamto žluté sako. Pochopitelně, hneď to bude. Tak vám mockrát děkuju, pravíl pán a odcházál, já sem sa na tú hrúzu už nemohl dívat!

Skok sebevraha
Jura Klofáčú z Hradišťa už to jednú na tom světě nemohl vydržat, protože ho tá jeho roba velice trápila, a tak sa rozhodl s všeckým skoncovat. Vylézl si na střechu teho velikého paneláka a skočíl po hlavě dúle. Jak tak letěl, tož si počítál patra: Deset, devět, osum, sedum, šest, pět, šest, sedum, osum# Sakra, že sem sa nekde chytíl za kšandy!

Správná odpověď
Děcka, ptala sa učitelka v Prakšicách, kdo je v téj pohádce, co sme si četli, kladný a kdo záporný hrdina? Prosím, hlásíl sa Rudinek Krčmářů, policajt je kladný a zloděj záporný! A jaks, prosímťa, na to došél? Tož to je jednoduché. Přeca policajt klade otázky a zloděj jich zapírá!

Aj tak sa može
Ruda Pléšek z Brodska zabíl svoju nevěrnú ženu a zakopál ju na zahradě. Táto vražda byla ale velice brzo odhalená, protože na Rudovéj zahradě čučál ze zemi holý zadek zavražděné. Při vyšetřování sa detektív divíl: Poslechněte, Pléšku, nemožu pochopit, proč ste tú svoju robu nezakopál hlúběj. Šak vám přeca moselo byt jasné, že ju takto lehko najdeme? To máte sice pravdu, pravíl Ruda Pléšek, ale mně sa v tom dobře parkovalo kolo!

Tapetování
Policajt šél tapetovat byt a při tom si vzpomněl, že jeho súsed, také policajt, tapetovál nedávno. Zazvóníl teda u něho a ptál sa: Poslyš, Rudo, kolik rolí tapet sis kupovál? Deset, pravíl on. Za týdeň na něho zvóníl znova: Poslyš, tys ně ale poradíl, šak na to tapetování mně stačily enom tři role! Šak aj mně!

Džin za to može
Seděl jeden chlápek v Ostrohu v šenku, měl před sebú tašku, každú chvílu ju otevřél, nahlédl do ní, povzdychl si a objednál si koňak. Když už si tak dávál šestý koňak, tož Jurovi Klobáskovi nedalo a ptál sa ho: Hergot, poslyšte, co to tam v té tašce máte? Chlápek otevřél tašku, v ní býl malučký tenisový kurt a na něm hráli malučcí panáčci tenis a malučký rozhodčí na empajru to všecko řídíl. To je pěkné, jak ste k tomu došél, ptál sa Jura. Ále, našél sem takovú flašku, no a když sem ju otevřél, tož z ní vylézl džin a že prý mně splní každé přání. To je tutové, máte tú flašku? Mohl byste mně ju na chvílu púčit? Mohl, co bych nemohl. Janek si vzál teda flašku, otevřél ju a už tu býl džin: Co si přejete, pane? Chtěl bych mět tady tento stůl plný doláčů. Zablýsklo sa, zahřmělo a stůl býl plný koláčů. Jak to? divíl sa Jura a otočíl sa na teho chlápka. Šak já sem přeca chtěl doláče, dolary a né koláče! Chlápek enom smutno přikývl: A tak je to se všeckým, je to holt trúba nedoslýchavý. Co si myslíte, že já sem chtěl třicet centimetrú dlúhý tenis?

Školní výlet
V Újezdci šla jednú paní učitelka s děckama na výlet a když procházali zrovna kolem pasúcího sa stáda kraviček, tož sa ozvál Janek: Jé, paní učitelko, podívajte sa, jak ten býček krásně súloží s tú hnědú kravičkú. Ano, Janku, máš pravdu, pravila učitelka, ale neříká sa souloží, ale řekni třeba, že ju překvapíl. Za chvílu sa vracali kolem té lúky zpátky a Janek zas křičál: Jé, paní učitelko, podívajte sa, jak ten býček překvapíl tú hnědú kravičku! Učitelka celá šťastná mu říkala: No, vidíš, tak sa ně to lúbí. A Pepíček na to: On totiž súloží s tú černú!

Jedna policejní
Lehl si večér policajt do postele a začál počítat nohy: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Vylézl z postele a počítál znova: Jedna, dvě, tři, čtyři. Uf, už sem sa málem lekl.

Hádanka
Chlapé, víte, proč nemože slimák utěkat? ?????? No přeca proto, že by mu vlály oči, né?!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund