Číslo: 42
19.10.1998
Článků: 60

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

Klidně mu to dej. Co když je to nějaký rozmarný podnikatel ?
Jeden známý hradišťský podnikatel přijál novú suprovú sekretářku. Byl s ňú celý unesený a hned jí pravíl: Poslyšte, slečno, mohla byste večér přijít k nám domú, chtěl bych si vás vyzkúšat v těsnopise?
Samozřejmě, šéfe, přitakávala ona, dúfám, že dovolíte, abych si s sebú vzala aj svojého bratra.
A to proč, proboha?
No přeca pro případ, kdyby si chtěla zasúložit aj vaša žena!

Jak sa menuješ
Představovali sa v Mistřicách dvá kluci: Já su Pepíček. Ale bez X. Šak tam žádné X néni. Dyť říkám, že bez X!

Z reklamního konkurzu na vložky RIA
Ráno sem sa probudila a moja vložka byla suchá# A moje obavy byly zas tady.

Předpověď počasí
Ty, Maňo, pravila tetina Trčková z Míkovic svojí súsedce, jak poznáš, kdy sa máš dat do velikého praní? Tem předpověďám počasí v televizi sa moc věřit nedá. Na televizu já moc nedám, říkala Maňa, já mám svůj barometr. A že sem ho u tebe nikdá neviděla? Anis nemohla, hihňala sa Maňa. Já to poznám podle teho, že když můj starý eště ráno spí, tož mu nahlédnu pod peřinu. Když mu leží nalevo, tak bude pršat. Když mu leží napravo, bude svítit slunéčko. A co když mu stójí? Tak to seru na prádlo!

Případ žlutého saka
Došél strýc Prokešú v Kunovicách do obchodu s oděvama a pravíl: Prosím vás, mohli byste vydělat z výlohy tamto žluté sako, Pochopitelně, že mohli, hneď to bude. Tak vám mockrát děkuju, pravíl pán a odcházál, :já sem sa na tú hrúzu už nemohl dívat!

Grupen sex
Jedna mladá robka si chtěla vyzkúšat ten grúpen sex, a tak si pozvala tři chlápky k sobě dóm. Když byli zrovna v nejepším, tož sa vrátíl její starý dóm, a proto jich všecky tři rychlo schovala na balkón do pytlú. Starý dlúho nebýl doma a protože býl veliký zahrádkář, tož první letěl sa podívat, jak mu rostú kvítka na balkóně. Eště než tam vlézl, tož ho jeho robka stačila upozornit, že jim tchýňa poslala tři pytle a že sú na balkóně. Starý vlézl na balkón, kopl do prvního pytla a ozvalo sa: Mňau, mňau. Aha, to nám tchýňa poslala kočku, pravíl on. Kopl teda do druhého a ozvalo sa: Chro, chro, chro. Ale, ale, to nám poslala aj prasátko. Kopl teda aj do třetího a neozvalo sa nic. Kopl teda eště jednú, dvakrát, třikrát a pořád nic. Bylo mu to velice divné a tak ten pytél otevřél. Když mlčím, tak su brambory, né! ozvalo sa z pytla.

Jeden totalitní
Soudruh Husák si to jednú tak projížďál Hradištěm a zastavíl sa u krásné vilky. To je váš baráček? ptál sa malého chlapečka na písku. Ano. A to krásné auto je také vaše? Také, přitakávál chlapeček. A víš ty, pravíl soudruh Husák, že já sem ten, kerému vděčíte za tento blahobyt? Chlapeček sa na něho podívál, naráz vyskočíl, letěl do baráku a křičál: Mamííí, mamííí, je tady strýc Kurt z Mnichova!

Pravda pravdúcí
Letěl si to tak jednú holúbek Jakúbek nad Kunovicama a najednú uviděl jít po chodníku slepca. A že to býl pěkný vykuk ten Jakúbek, tož si říkál, že by mohl na teho slepca plknút. Naletěl si nad něho a plk! Ale slepec v poslední chvílu uhnúl. Holúbka Jakúbka to namíchlo, a tak si pozvál na pomoc holúbka Karlíka. Naletěli obá nad slepca a plk. Ale slepec zas na poslední chvílu uhnúl. Oba holúbky to tentokrát namíchlo, a tak si pozvali další svoje tři kamarády. Naletěli nad slepca a plk, plk, plk# Slepec ale zas uhnúl. To už byli všeci pěkně dožraní, a tak si zavolali celé hejno všeckých holubú v Kunovicách. Naletěli všeci nad slepca, a to už nebylo plk, plk, ale plésk, plésk, plésk, uhnúl a nic na něho nespadlo. Víte, jaké poučéní z teho plyne. No dyť je to jasné, né. Slepec přeca hovno vidí!

Hádanka
- Víte, co je to domov důchodců? - No přeca pomsta děcek za jesle!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund