Číslo: 45
09.11.1998
Článků: 51

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Do komunálních voleb jde naše strana Nezávislých krmiček s heslem: Ani zrno Dagmar!“
Přišél Jurka Drábkú v Hradišti do zlatníctva kúpit si svatební prsténky. Chvílku si jich obhlédál, nekerý aj vyzkúšál a nakonec sa ptál:
Kolik stójí tady tento?
Tři tisíce korun.
Doprdele. A kolik stójí ten vedle?
Dvě prdele!

Ševci z Hradišťa
Chlapé, ptál sa Janek Ořechú v hospodě v Bílovicách svojích spolustolovníků, víte, jak říkajú v Hradišti tem městským policajtom? ???????? No přeca ševci. A proč to? Přeca proto, že jediné, co umíja dělat, je dávat botičky!

Myslivecká latina
Janek Čechmánkú z Částkova došél jednú dóm z honu se zajícem v ruce a hneď ve dveřách už křičál: Maňo, podívaj sa, jakého sem dostál zajíca! No, eště že sa přiznáš, pravila tá jeho robka, já sem myslela, že mně budeš zas tvrdit, žes ho zastřelíl!

Povolenka
Pravíl jeden Leťák druhému: Poslyš, Jane, a dovolí ti tá tvoja nekam jít samotnému v sobotu nebo v nedělu? To víš, že dovolí, ale akorát tak na fušku si neco přivydělat!

Lichotník Ruda
Ruda Křápek jednú dojél do Hradišťa a když šél tak navečér Prostřední ulicú, tož tam potkál takovú namalovanú děvčicu. Přistúpíl teda k ní a pravíl: Slečno, vy ste tak pěkná. Ó, vy jeden lichotníku! zapýřila sa ona trošku. Já bych vás tak rád znásilníl! Vy sprosťáku! Pardón, chtěl sem řéct, připravíl o panenství. Ó, vy jeden kouzelníku#

Každému nekde jinde
Můj starý je velice dobrý, pravila Anéška Lokšová z Mistřic, ale když si vypije, vrazí sa mu to do hlavy a strašně nadává. To néni tak zlé, říkala na to Rúža Drdová, To mojému starému sa to vrážá do ruky!

Ze života
Při konkurzu sa ptál majitel firmy jedného adepta: A ste ženatý? To sice su, ale tú hrču na čele mám už z dřívějška.

Dobrý skutek
Učitelka v Mistřicách sa ptala ve škole děcek: Možete mně řéct, estli ste nekdo udělál přes víkend nejaký dobrý skutek? Přihlásíl sa Jurka Medkú a říkál: Prosím já, paní učitelko. V sobotu býl u súsedú na návštěvě jejich švagr z Hradišťa, trochu sa tam zakecál a už to vypadalo, že nestihne poslední autobus. Tak sem za ním pustíl našeho psa a on to prosím potom stihnúl.

Vojenský pozdrav
V Prostřední ulici v Hradišti zastavila vojenská hlídka jedného vojáka a ptala sa ho: Poslyšte, vojáku, proč nezdravíte? Víte, pane majore, já su tady teprvá první den a eště tady nikoho neznám.

Oslava na Lopeníku
Staříček Malinú z Lopeníka oslavovál svoje 120. narozeniny. Na oslavách sa zešlo navinářů jak malých psíků a dotazy na staříčka sa enom sypaly: # a staříčku, víte o tom, že ste vúbec najstarší občan v celém našém regióně? Enom pomalučku! pravíl staříček potichu, moja stará je eště o čtyři roky starší, ale né abyste to vyzradili, že sem vám to řekl já!

Podnikatelská
V Mařaticách v jednom sklépku sa ptál podnikatel milionář svojí ženy: Ludé pravili, že sis mě vzala enom kvúli tem mojím padesáti miliónom? To je přeca blbost, bránila sa ona, já bych si ťa vzala, aj kdybys jich měl enom deset.

Logika
Staříčku, ptál sa malý Matúšek, když býl u staříčka v Mistřicách na prázdninách, kúříja vaše krávy. Tož si prdlý, to víš, že nekúříja. Tak to vám teda hoří stodola.

Ze života
V Ořechově na jedné zahrádce sa k sobě túlily dvě krásné květinky a potichúčku si povídaly: Miluješ mě? To víš, že ano. Tak rychle zavolej včely!

Špatná rada
Chlapé domlúvali svobodnému mládencovi: Jane, sakra, proč sa už neožéníš? Šak chlap přeca potřebuje robu! To ně chcete řéct, že aj vy si kúpíte hospodu, když si chcete vypit?www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund