Číslo: 45
15.11.1999
Článků: 70

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE
Hrbatý a slepý
V Moravě číhá nebezpečí

FÓR TÝDNE

Spat při otevřeném okně je prý zdravé. Ale nic sa nemá přeháňat! - Foto: I. Šenk
Hormonální analýza
„Chlapé, a víte, že naši vědci zjistili, že v pivu sú ženské hormóny,“ pravíl Matúš Klečkú v hospodě. „A jak na to došli?“ „Jednoducho. Výzkumama zjistili, že 75 procent chlapů po vypití deseti piv néni schopné řéct súvislú větu a ani řídit auto.“

To sú ale ludé
Ráno, po domácí oslavě, tetina Perníčková uklízá a najednú křičí na starého: „Tak si, Pepo, představ, že sa nám ztratily ty dvě krásné sklénky.“ „Keré?“ „No ty s nápisem hotél Grand!“

Studna přání
Jednú tak přišél strýc Drozdú s tetinú v Benátkách k vyhlášené studni přání. Strýc sa nad ňú naklóníl, hodíl tam padesát haléřú a pomyslél si na svoje přání. Tetina si zachvílu řekla, že to také vyzkúšá. Naklónila sa ale nejak moc, a švác do studně. Strýc chvílu strnulo stál, potom sa enom uščúříl a pravíl: „Hergot, ono to funguje!“

Obchod s kuriozitami
Přišel tak strýc Mařákú v Hradišti do obchodu se všeckým možným. Když sa tam tak rozhlédál, tož ho zaujala krásně udělaná mosazná soška krysy. Zeptál sa teda prodavača, kolik by za ňu chtěl, a také sa brzo na ceně dohodli. Prodavač ho enom upozorňovál: „Strýcu, ale nebereme žádné reklamace. Jak si to jednú odnesete, tož je to vaše a neveznu si to zpátky za žádných okolností.“ Strýc súhlasíl, zaplatíl a nésl si krysu dóm. O pár ulic dál si najednú všiml, že za ním po ulici peláší živá krysa. A najednú další a další, za chvilku jich byly stovky, všecky ho trpělivě a klidně sledovaly. Brzo jich byla zaplavená celá ulica. Strýc zpanikaříl a dál sa na útěk. Krysy za ním. Bylo jich už nepočítaně. Strýcovi došlo, že idú po té sošce. Doběhl tedy k Moravě a švác sošku do vody a celé to procesí krys se nahrnulo do řeky za soškú a utopilo sa. Strýc sa otočíl a šél zpátky do krámu. Hned jak vešél, prodavač na něho spustíl: „Strýcu, říkal sem vám, že reklamace neberu!“ „To je dobré. Já sa chcu enom zeptat, estli byste náhodou neměl mosaznú sošku úředníka.“

Hodinky na pořád
Do hodinářství došla tetka Sklenářová: „Poslyšte, pane vedúcí, když sem tady před měsícem kupovala tyto hodinky, tak ste mně říkal, že mně vydržíja do konce života…“ „Ano, ano, teti, ale tenkrát ste vypadala opravdu hrozně!“

Tak sa na ně mosí
Je akorát tá půlnoc. Parkem v Hradišti ide starší chlápek a hlasitě si zpívá: „Na tý louce zelený…“ Dojde k němu policajt a ptál sa: „Člověče, vy máte nůž v zádech a zpíváte si, jak kdyby sa nic nestalo!“ „To víte, že jo, kdybych hulákál o pomoc, tož byste nedošél.“

Problémy s otcem
Jarča Oharková byla eště svobodná, ale stalo sa, že sa dostala do jiného stavu a doma to mosela vysvětlit. „Tož, ten, co ně to udělál, je velice slavný člověk. Dokonca aj sochu má.“ „A kdo to, prosímťa, je,“ ptál sa tata. „Neznámý vojín.“

Romantická noc
Byla tichá noc plná hvězd a Janek s Ančú sa objímali na lúce. „Ach, miláčku, cítíš to, co já?“ pravíla Anča. „To víš, že jo, kdybys mě poslechl a vzali sme si baterku, tak sme si do teho nemoseli sednút!“

Zkusíl to
Seděla tak jednú fešná děvčica v Hradišti v parku na lavečce. Přišél k ní Janek Slavíků a ptál sa: „Slečinko, nechtěla byste sa náhodú pomilovat?“ Děvčica sa enom podívala a povídá: „A po papuli eště nedostáls?“ Janek sa ucúlíl a říkál: „Dostál, mockrát, ale také sem si mockrát užíl!“

Civilizační choroby
Dost blbá civilizační choroba je, když má včela alergii na pyl.

Hlídací pes
„Haló, volám ohledně toho hlídacího psa, co sme od vás kúpili. Možete nám poradit, co máme dělat, aby nás pustíl dóm?“
Hrbatý a slepý
Přišél hrbatý do krčmy a neměl hrb. Chlapé sa ho ptali, jak sa mu to stalo.
"No, šél sem v noci přes hřbitov a potkál sem smrtku. Ona sa mě ptala:
"Máš hrb?"
"Mám."
"Tak dej."
"No, a býl sem bez hrbu."
Slyšel to slepý a pravíl si, že když hrbatému sebrala hrb, tak ať jemu vrátí zrak. Vydál sa na hřbitov a potkál cestú smrtku. Tá sa ho ptala:
"Máš hrb?"
"Nemám."
"Tak tady máš."V Moravě číhá nebezpečí
V období, kdy rybářská sezona již pomalu končí, se dostavil do redakce Dobrého dne se svým překvapivým úlovkem patnáctiletý Pavel Hrušák z Jarošova. "O uplynulém víkendu jsem si šel vyzkoušet své nové udice, které jsem dostal ke svým narozeninám," řekl nám Pavel Hrušák, "a protože jsem právě měl u sebe pouze kousek salámu, napíchl jsem jej na háček. Když jsem si nahodil, plavák šel hned pod vodu. Rychle jsem zasekl a začal přitahovat. Bylo mně velice divné, že se voda dokola úplně vířila. Když jsem úlovek vytáhl na břeh, čekalo mě velké překvapení. Na háčku totiž visela dravá piraňa, ryba, jejímž domovem jsou sladké vody Jižní Ameriky."
Že se jednalo skutečně o piraňu, to nám potvrdil později i Ing. Petr Zezulák, CSc., z Výzkumného ústavu rybářského v Brně. "Tato ryba je značně nebezpečná, žije v hejnech a ve vodě napadá vše živé," řekl pro Dobrý den Zezulák. Že tomu skutečně tak je, dosvědčil nám svým nedávným zážitkem i Rudolf Malina z Babic, který nám napsal: "Šel jsem minulý týdeň sa projít se psem okolo Moravy. Najednú pes vyplašíl zajíca, a jak ho začál naháňat, tož mu zajíc chtěl uplavat přes Moravu. Jak tam ale skočíl, tož sa voda enom zavířila a zajíc zmizél pod hladinú. Náš pes stačíl eště zabrzdit, ale aj tak sa mu dvě tyto ryby zakúsly do nohy. Mosél sem jich nožem uřezat, tak pevno sa držaly."
Dobře informovaný zdroj z Povodí Moravy nám potvrdil, že o velkých hejnech piraní zde věděli již od července, avšak nechtěli údajně veřejnost zbytečně vylekat. "Útočnost těchto ryb jsme mírnili tím, že jsme jim do vody házeli kontaminované maso a máslo z boršických krav, které bylo stále ještě uložené v mrazírnách a jehož likvidace byla velkým problémem a ryby jej tak pomohly vyřešit. Nyní však piraně již všechno sežraly, a proto se stávají stále více agresivnější. Lidi by sa k řece neměli raději ani přibližovat," řekl s úzkostí v hlase nejmenovaný zdroj z povodí.
Jistě se ptáte, co bude s piraněmi dál? Na tuto otázku nám však nikdo z odpovědných lidí nedokázal dát odpověď.
Pavel Slavíkwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund