Číslo: 46
11.11.1996
Článků: 36

Titulní
Na
Ze
Obchod
Pošta
Kultura
Příloha
Horoskop
Pošta
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Kouzelné Záhorovice
Z KLENOTNICE MORAVY - Slovácký dům

Kouzelné Záhorovice

Záhorovice - podle významu obec položená "za horou", tj. za lesem - v údolí po obou stranách okresní silnice z Uherského Brodu do Bojkovic. Údolím teče Olšava, do níž se vlévá protékající Kladenka, po jejímž pravém břehu vede Vlárská dráha v nadmořské výšce 280 m.
V roce 1373 se připomíná Pešík ze Záhorovic, který byl manem. (Za feudalismu osoba, která obdržela od feudála určitou držbu (statek), nebo mu svůj statek "odevzdala" (v ochranu) a přijala jej zpět jako léno - manství). Počátkem 15. století patřila již ves ke světlovskému panství. Obecní zástavba sledovala silnici, čímž vznikla ulicovka podél Olšavy, na řece byl i tamní mlýn.
Záhorovice byly známy svými minerálními prameny, které zaznamenal Jordán z Klausenburku v roce 1580 a patřily k jedněm z nejlepších v regionu.
Dne 1. června 1605 vyplenili obec Bočkajovci, ještě těžší strasti zakoušely Záhorovice při vpádech v roce 1663 - tehdy bylo zabito osm osob, vypálena celá obec, odvlečeno 15 kusů hovězího dobytka, 300 ovcí a celá úroda na polích byla spálena. Obdobný průběh měly vpády v letech 1683 a 1704-5.
V roce 1880 působili v obci 3 kováři s jedním dělníkem, 5 krejčích s třemi dělníky, 3 mlynáři s dvěma dělníky a zvláště 23 zedníků se 4 dělníky a jedním tovaryšem.
Na tradičně vysoké úrovni bylo v Záhorovicích zemědělství, pověstní byli zedníci - fasádníci, kteří kolektivně odcházeli na sezónní práce do Budapešti (v roce 1900 v počtu 200 osob!), do sousedních zemí putovali za zaměstnáním zvěroklestiči (v roce 1900 v počtu 50 osob). Před první světovou válkou pracovali v obci také 4 soustružníci perletě.
V tomto století byl v obci andesitový a později čedičový kamenolom, fungoval drtič na štěrk a do roku 1960 výrobna cementového zboží. Dva menší mlýny zanikly po 2. sv. válce, pálenice v roce 1952.
Záhorovice byly v letech 1980-1990 součástí Bojkovic.
Málokterá obec se může pochlubit hned několika zvláštnostmi. Záhorovice, jak nám prozradil pan Josef Koudela, který už druhé volební období v obci starostuje, mají "k dispozici" nádherný pohled na bojkovický zámek Světlov - zvlášť při západu slunce, který "rozsvěcuje" zámecká okna.
To však není zdaleka všechno. Ostatně, nechme hovořit pana starostu: "Když navštívíte Záhorovice, bylo by ku veliké škodě neokusit aspoň doušek naší široko daleko známé zdravotvorné vody, která je více vžita pod jednoslovným a prostým názvem - KYSELKA. Po osvěžujícím doušku můžete navštívit zdejší nejen historickou, ale i pietní vzácnost, kterou je bezesporu morový hřbitov z roku 1831 se vžitým názvem KERCHŮVEK. Zde v šumění okolistých lip a ve stínu historiky ceněného kamenného kříže sní svůj věčný sen 65 mužů, žen a dětí, kteří nic netušíce a plni života podlehli v průběhu pouhého jednoho měsíce zákeřné epidemii cholery a nyní tiše vzhlížejí z návrší ku své rodné obci jako trvalé memento oněch časů.
Nezapomenutelná je i turistická vycházka k MODRÉ VODĚ, jejíž součástí je i pohádkové okolí bývalého a dnes již zatopeného lomu s flórou a faunou, které se dnes daří již jenom v panensky čisté a člověkem neztýrané přírodě. A té máme v okolí bohudíky dost, ne nadarmo katastrem obce prochází několik turistických stezek. Obec spadá do CHKO Bílé Karpaty - biosférické rezervace UNESCO, a to celým svým územím."
Avšak nejenom dary přírody a pohnutá minulost byly předmětem našeho rozhovoru s panem starostou. O tom, co se v obci stalo zcela nedávno, co se děje právě teď a co se stane brzy nebo možná někdy, o tom až v příštím čísle Dobrého dne, Slovácko.Z KLENOTNICE MORAVY - Slovácký dům
Slovácký dům je lokální dobová forma lidového domu na jihovýchodní Moravě, odkud proniká až na Brněnsko a Vyškovsko. Starší vrstvu představuje přízemní hliněný dům (zmínka v některém z minulých čísel) s valbovou střechou pokrytou doškem, o trojdílném půdorysu komorového typu. Dům byl většinou dvoutopenišťového systému. S pecí a kamny v jizbě a s ohništěm v síni (černé kuchyni). Převažuje okapová zástavba (To znamená, že dům byl stavěn delší stranou ke komunikaci nebo veřejnému prostranství. Dobře všichni známe "řadovky" z našich vesnic.). Osobitým prvkem je mělký výstupek před vchodem, často ornamentálně zdobený - žudro. Mladší vrstvu slováckého domu tvoří přízemní dům z nepálených nebo pálených cihel se sedlovou střechou krytou taškami nebo břidlicí, o trojdílném komorovém půdorysu. V jizbě jsou kachlová kamna, v síni (černé kuchyni) sporák. Slovácký dům se řadí k pomoravsko-panonskému domovému typu.
Velká škoda, že je již málo stavení v našich obcích, která nesou známky slováckého domu. Do roku 1989 díky typizovaným projektům a stavebním materiálům v podobě velkých oken a prvků, které nepatří do našich obcí, vymizela z našich vesnic malebnost a půvab. Paneláková zástavba pronikla i do vesnického sektoru a "štokáče", vesměs obydleny jen z poloviny nejenom, že vyžadují daleko větší náklady na údržbu a vytápění, ale nepatří a nikdy nepatřily do vesnické zástavby. Žel bohu chyby minulosti se nedají nijak napravit. Blýská se ale na lepší časy. Soukromé firmy jak projekční tak i dřevozpracující se začínají vracet k prvkům (přízemní rodinné domky, malá členěná okna, skládané laťové dveře apod.), které navazují na původní zástavbu tohoto regionu. Snoubí se v nich estetika a jednoduchost s tradičním přírodním materiálem - dřevem s vybavením interiéru moderního člověka konce 2O.století.I tady totiž platí pravidlo ze všech pravidel nejzásadnější, a to - "V jednoduchosti jest krása".
Janwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund