Číslo: 48
25.11.1996
Článků: 42

Titulní
Na
Ze
Obchod
Pošta
Kultura
Příloha
Horoskop
Pošta
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Boršice u Buchlovic
Vinné sklepy a sklípky
Podhoranka z Ježova
ARMY BIG BAND BRNO
Soutěž, soutěž, soutěž

Boršice u Buchlovic

Gotický kostel sv.Václava byl za husitských bouří vypálen.
Obec Boršice u Buchlovic leží zčásti ve svahu, zčásti podél silnice vedoucí z Uh. Hradiště do Kyjova. Vznikla už ve 12. století a falzum z druhé poloviny 13. století připomíná, že Boršice daroval markrabí Vladislav velehradskému klášteru. Usuzuje se, že původní obyvatelstvo bylo německé národnosti. Ještě v roce 1453 se tu objevují německá jména. V lednu 1421 ves přepadli moravští husité a rozbořili tamní kostel. Války 17. a 18. století neušetřily ani Boršice, a tak v r. 1629 byla celá ves vypálena. Roku 1866 prodělala obec další těžké období. Tehdy byla zčásti zničena procházejícím pruským vojskem a zčásti cholerou, které podlehlo 31 obyvatel. Kostel sv. Václava dostal dnešní podobu v r. 1791, původní návrh pochází od V. Hrubého. Za okupace zahynulo 5 občanů v koncentračních táborech a dalších 10 bylo vězněno. Boršice u Buchlovic byly osvobozeny rumunskými jednotkami 29. dubna 1945.
Když se řekne Boršice u Buchlovic, každému se jistě vybaví vinice a vinárna Sovín, která sice leží napůl na katastru nedalekých Buchlovic, ale patří ještě k Boršicím. Že vinařství prosperuje i v dnešní době, ukazuje neustálé vysazování nových vinic a stoupající kvalita a šíře sortimentu vín. Přesvědčte se sami a navštivte tradiční velikonoční výstavu vín. Starosta dvoutisícové obce, ing. Alois Tománek, na konto současného života vsi uvádí: #Díky velké podpoře Okresního úřadu Uh. Hradiště se nám konečně podařilo dokončit vodovodní síť. V začátcích jsou práce na kabelizaci a chystá se dobudování kanalizace. Pokud bude dostatečný přísun financí, chtěli bychom v přístím roce začít stavět čističku odpadních vod, která by mohla sloužit i obcím Stříbrnice a Tučapy.# Ideální stav by byl, kdyby existovala jedna centrální čistička. Vlastní si už ale postavily Buchlovice i Nedakonice.
Boršice u Buchlovic si rozhodně nemohou stěžovat na nedostatek obchodů. Papírnictví je tu dvakrát, potraviny dokonce čtyřikrát a obchody se smíšeným zbožím jsou k dispozici dva. Starosta Tománek dodává: #Dnes už nám tu chybí snad jen cukrárna a květinářství. Ale to se může v budoucnu změnit. Podnikatelé mají poměrně velký zájem otevřít zde své obchody." Varmužova pekárna se v sobotu 16.listopadu představila v kulturním domě 4.Pekařským bálem.
Kulturní život obce představuje zejména folklór. #Můžeme ce pochlubit tradičním folklórním souborem Pentla a samozřejmě populární dechovkou Boršičanka", pokračuje Tománek. V prázdninových měsících se do Boršic u Buchlovic sjedou filmoví gurmáni, kteří rádi shlédnou dobrý film pod širým nebem. Kamenné kino si obec z finančních důvodů dovolit nemůže, a tak zvolili méně náročné kino letní. Už tradiční akce jsou pekařský bál, letos mimořádně úspěšný, nebo krojovaný ples. #Několik let se u nás hraje poměrně dobrý fotbal. Našemu mužstvu se podařilo postoupit do okresního přeboru, kde si v současnosti udržují velmi dobré druhé místo,# chválí fotbalisty starosta. Před lety se o mladých šachistech z Boršic u Buchlovic mluvilo na republikové úrovni. Dnešní výsledky nejsou už tak oslnivé, ale tradice se udržuje dále. Na našem okrese jsou boršičtí považováni za jedny z nejnáročnějších soupeřů.
Obec se také může pochlubit osobnostmi, jejichž regionální význam nelze popřít. Z Boršic u Buchlovic totiž pochází JUDr. Dostál, katolický funkcionář, který podepsal Pitsburskou dohodu, jež předcházela vzniku samostatného Československa. Na místní škole také dlouhá léta působil rodák z Pašovic, regionální spisovatel a kronikář Horenský. Na důkaz úcty bylo po něm přejmenováno boršické náměstí K. Gottwalda. Boršice u Buchlovic jsou také jednou z mála obcí, které mají na svém území letiště. Doposud sloužilo spíše zemědělcům a v poslední době sportovcům, kteří zde pořádali klání modelů letadel, ale do budoucna by se zde měla zabydlet firma s výrobou ultralehkých letadel. Nejrůznější výrobní firmy (např. výroba pletiva, zpracovna masa) se také soustředily do prostor bývalého JZD.
Jak řekl starosta Tománek: "Naše obec má jednu zvláštnost. Oproti jiným obcím se u nás rodí hodně dětí. V mateřské škole máme čtyři třídy a prostory přesto nejsou dostatečné."
A jaké změny mohou boršičané očekávat v příštím roce? " V příštím roce bychom chtěli začít stavět čističku odpadních vod. Ale zahájení velkého projektu je samozřejmě podmíněno přísunem financí a podporou státu. Předběžné propočty ukazují na částku 50 - 60. mil korun, a to už máme velko část kanalizace hotovou. Od 1.ledna dojde ke změně názvu obce na Boršice bez jakéhokoliv přídomku. Je to v souladu s historií a doufám, že také s přáním nás všech."
paf

Příště Kněžpole.Vinné sklepy a sklípky
Kdo by neznal poklady skryté pod povrchem zemským na jižní Moravě. Nejeden Čech nebo Moravák zde okusil vůni a chuť perlivého moku,moku jež taky nejednomu návštěvníkovi vinného sklepa či sklípku zamotal hlavu tak, že nevěděl čí je. Zde se totiž píší dějiny a taky vzpomínky. Sem se člověk vracívá, když má radost i smutek. Zde se z nejednoho nekňuby a nemluvy rázem stává milovník Casanova, zpěvák Pavarotti, spisovatel Kožík či Hrabal, vypravěč Menšík nebo skladatel Janáček.
Nevěříte? Já to okusil na vlastní kůži. To jsou vinné sklepy, to je to místo, kde jsou spolu v harmonickém souladu kultura, zemědělství, průmysl, chemie a architektura. Pojďme si tedy o vinném sklepě povědět něco bližšího.
Vinný sklep je prostor vykroužený ve žluté hlíně nebo v pískovci, vytesaný ve skále nebo vyhloubený a vyzděný kamenem nebo cihlovou klenbou pod úrovní terénu. Jsou budovány pod zemí, méně často v příkrých svazích s přímým vstupem zvenku. U vinných sklepů překlenuje výškový rozdíl mezi nadzemní a podzemní částí šíje. Základním půdorysným tvarem je obdélník o různé délce a šířce. Místy (Znojemsko,Mikulovsko) vytvářejí vinné sklepy systém chodeb navazujících kolmo na sebe. Některé sklepy na jihovýchodní Moravě se skládají ze dvou částí (z předního a zadního sklepa), které jsou od sebe odděleny dveřmi. Bývají zpravidla využívány dvěma vinaři. Sudy s vínem bývají uloženy na #kantýřích#. Sklepy jsou větrány ventilačními otvory #rampúch# ,#luftovka#. Vinné sklepy se zpravidla stavějí pod vedením zkušeného zedníka a za sousedské výpomoci. Ukončení stavby se oslavuje hostinou. Nejstarší historické zprávy o vinných sklepích pocházejí z 13.století.
Proto neváhejte a do některého z vinných sklepů si zajděte. Uvidíte, že se vám tam bude líbit.
JANPodhoranka z Ježova
Dechová hudba Podhoranka vznikla v roce 1973. Duchovním otcem kapely a kmotrem při jejím zakládání je učitel mnoha muzikantů z Kyjova a jeho okolí, pan muzikant s velkým #Pé# a nestor dechovky na Slovácku pan Josef Frýbort, který se letos dožívá krásných 83 let.Dechovka se ve velmi krátké době po svém vzniku dostala mezi přední dechovky na Slovácku a nejen tam.Začala jezdit i na zahraniční zájezdy po celé Evropě. A měla úspěch. Kapelu Podhoranku znají příznivci dobré dechovky taky z vysílání Českého rozhlasu Brno, ČT Brno a Ostrava a i z několika zvukových nosičů, které pro milovníky dechovky muzika natočila. Kapelníkem dechové hudby je Václav Novák a uměleckým vedoucím je Miroslav R. Procházka. Oba dva jsou zárukou kvalitního projevu jak na jevišti, tak i v nahrávacích studiích. Dnes patří k nejznámějším kapelám z Moravy. O tom není pochyb. Nevěříte ? Zajděte si na její koncert.
JANARMY BIG BAND BRNO
Novinka z téhož hudebního vydavatelství je trochu z jiného soudku. Army Big Band posádkové hudby Brno má zdravý swingový základ let třicátých a repertoárově přechází až k současným našim i zahraničním autorům. S orchestrem spolupracuje známý zpěvák Vladimír Kerndl a nověji zpěvačka Angela. Oba dva umělci jsou i na několika snímcích tohoto zvukového nosiče, který byl natočen ve spolupráci s Tonstudiem Dolní Bojanovice. Vám všem, kteří máte rádi nejen dechovku, se titul Army Big Bandu Brno určitě zalíbí.
JanSoutěž, soutěž, soutěž
Od tohoto čísla našeho týdeníku si budete moct v této rubrice i zasoutěžit. Bude zde totiž vždycky otázka vztahující se ke shora uvedenému článku. Budete mít vždycky na výběr ze tří možností. Ze správných odpovědí bude pak vylosován výherce, který obdrží v naší redakci sedmičku dobrého moravského vína. Výhru si však musí vyzvednout do čtrnácti dnů ode dne, kdy noviny zveřejnily jeho jméno. Proto neváhejte a pište. Korespondenční lístek označte heslem Klenotnice.
Jan

Co je to luftovka?
a/ Nový typ vzduchové pistole z ČZ Uh.Brod.
b/ Regionální název pro větrací komínek u vinného sklepa.
c/ Název pro horní část komína u rodinného domu.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund