Číslo: 48
30.11.1998
Článků: 52

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Cože to chcete? Informace z první ruky? Tož ideme roznášat dárky.“
JAK JE TO S CHLAPAMA
Sú čtyři doby v životě chlapú:
- doba, kdy věříja na Mikuláša
- doba, kdy nevěříja na Mikuláša
- doba, kdy dělajú Mikuláša
- doba, kdy vypadajú jak Mikuláši
Nová učitelka
Do Bílovic do školy přišla nová učitelka přírodopisu a hned v první hodině donésla do třídy vycpaného ptáka. Měla ho celého přikrytého a enom nohy mu trčaly. Učitelka vyvolala jednoho kluka z první lavice a ptala sa ho: Poslyš, chlapče, řekni mně, co je to za ptáka? Ten enom pokrčíl ramenama a nic neříkál. Jak sa menuješ? ptala sa ho učitelka. Klučicko si vytáhl gatě až ke kolenám a pravila: Šak včíl hádajte vy!

Jak sa do lesa volá ...
Jednú navštívíl psycholog z Brna školu v Boršicách a že si udělá u děcek test inteligence. Tak mně teda řekni, ptál sa malého Matúška, si chlapec nebo děvče? Děvče. No dobře, pravíl psychológ trochu vyvedený z míry. To je zajímavé. A čím budeš, až vyrosteš? Babičkú. Ale Matúšku, nevydržala to už přísedící paní učitelka, proč vykládáš panu psychológovi takové ptákoviny? To máte tak, paní učitelko, kdo sa na ptákoviny ptá, ten sa ptákoviny aj dozví.

Policejní přijímačky
Šéf policajtú přijímál nového adepta, a tak sa ho ptál: Umíte číst? Ano. Umíte psat? Ano. A naučíte mě to?

Provokatérka
Malý Rudinek býl se svojím tatú v Nové Vsi na kúpališti a uviděl tam aj jejich učitelku, kerá měla prsa jak melúny. Rudinek sa na ňu podívál a pravíl tatovi: Vidíš ju, nás ve škole pořád buzeruje a sama má čtverky!

Dobrý vtip
Jak najlepší rozesmějete blondýnku v sobotu? - Řeknete jí dobrý vtip ve středu.

Hotelové služby
Strýc Beránkú sa jednú ubytovál v Hradišti v Grandu. Hneď u recepce sa tam ten recepční ptál: Bude si pán přát nejakú dámu na obveselení? To víte, že aha! A budete při tom svítit nebo si zhasnete? A to chcete vědět proč? ptál sa strýc. No enom proto, abysme věděli, kolik vám účtovat. Tož teda svítit! Tak teda svítili celú noc a bylo to fajnové. Ráno recepční předložíl strýcovi účet na tisíc korun. Velice sa ně to lúbilo, pravíl strýc, dnes bych si to eště zopakovál. Večér si ale strýc vzpomněl, že tetka mu dycky říkala, že má spořit, tož sa teda rozhodl, že nebude svítit, aby to bylo levnější. Tak sa aj stalo. Ráno když mu recepční předložíl účet na dva tisíce korun, tož strýc enom vyvalíl očiska a ptál sa: Jak je to možné? To máte tak, když ste svítíl, tož ste to měl se slevú, protože sme to mohli vysílat v hotelové televizi!

Jedna ze života
Tetka Otrusinová sa stěhovala z Míkovic a pravila svojí súsedce: Růžo, tak od zitřka budeme už bývat v krásnějším prostředí. A my zas v daleko klidnějším prostředí, odpověděla jí ona. Co, vy sa také stěhujete? Né, my ostáváme doma.

Nové vitamíny
Víte, jaké vitamíny chybíja blondýnkám? - I a Q.

Ach, ty testy
Potkaly sa v Jarošově dvě patnáctky a tá první pravila: Včéra sem byla na těhotenském testu. A tá druhá na to: A co, byly to těžké otázky?

Dobrá rada
Jeden hradiššký taxikář celý vyplašený pravíl pasažérovi, když jeli z mistřického kopca: Je to prúser, nemožu zastavit auto, selhaly mně brzdy! Tož aspoň vypněte taxametr.

Likvidace řízkú
V jedné hospodě v Brodě doletěl číšník ke stolu jak eroplán a udýchaně pravíl hostom: Prosím vás, rychlo dojezte ty řízky, keré sem vám před chvílú přinésl! A proč ten fofr? ptali sa oni. Protože nám přišla kontróla z hygiény!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund