Číslo: 49
02.12.1996
Článků: 42

Titulní
Na
Ze
Obchod
Pošta
Kultura
Příloha
Horoskop
Pošta
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Kněžpole - obec jako na dlani
SENÍKY
Hodonín plný dechovky
Ostrožská kapela hrající, křtící
Všem Dechposluchačům

Kněžpole - obec jako na dlani

Kaple svaté Anny
Kněžpole leží na levém břehu řeky Moravy v rozsáhlé rovině, 6 km severovýchodně od Uherského Hradiště v nadmořské výšce 180 metrů. Název obce je odvozen od církevního majetku. Kněžpole se poprvé připomíná v roce 1220 jako majetek velehradského kláštera, za válek Jiřího z Poděbrad bylo zastaveno Uh. Hradišti. Součástí jeho panství se stalo definitivně v roce 1528.
Obec byla několikrát poškozena při průchodech a vpádech vojsk, naposledy při pruském tažení v roce 1866. K tomu vypuknuvší cholera zkosila 11 osob. Od roku 1907 byla v provozu rolnická mlékárna, doklady z minulého století potvrzují činnost kovářů, krejčích a obuvníků. Blízké lesy obci nikdy nepatřily, nyní jsou majetkem státu. Část dělnictva odcházela za prací do Uherského Hradiště a do Vídně.
Největší přízni v Kněžpoli se před válkou těšila agrární strana, což dokládá i památník jejich vůdce Antonína Švěhly (v sousedství T.G. Masaryka). Děti navštěvují mateřskou a obecnou školu, měšťanka je navštěvována od r. 1920 v Bílovicích. Minulostí jsou už také tradiční rychlostní motocyklové závody na zdejším trojúhelníku.

A to už jsme ve žhavé současnosti. Z minulých komunálních voleb v obci vyšla vítězně KDU-ČSL, která z patnácti míst v zastupitelstvu získala osm, ODS pět a KSČM dvě. V pětičlenné radě jsou dva lidovci a dva z ODS s jedním komunistou. Před měsícem vystřídal pan František Suchánek ve funkci starosty nemocného pana Šuranského (oba KDU-ČSL).
Jak již bylo uvedeno, sousední les obci nepatří, ale vodárna, kterou míjíte vpravo cestou z Uh. Hradiště do Bílovic, ano. Vzhledem k ochrannému vodárenskému pásmu má Kněžpole už od roku 1910 vodovod. Kanalizace byla vybudována před dvaceti lety, dva roky je v obci plyn. V jednání je modernizace a rozšíření telefonní sítě - Telecom by měl v příštím roce pokládat nové vedení. Přitom se možná dostane i na kabelovou televizi, i když pan starosta Suchánek nepředpokládá velký zájem mezi svými spoluobčany. Signál ČT1, ČT2, Novy a Premiéry je totiž v Kněžpoli kvalitní.
Společenské dění v obci je nyní soustředěno na dokončení přestavby kaple Sv. Anny. Stočtyřicetiletá kaplička je modernizována a rozšiřována. V Kněžpoli tak získají důstojný duchovní stánek, ve kterém se kromě jiného budou každý měsíc konat bohoslužby. Práce byly zahájeny letos v květnu, musel být pokácen velký kaštan (ukázalo se však, že jeho kmen byl vyhnilý), náhradou se obec zavázala vysadit 25 lip. Rozpočet na přestavbu kaple je 1 200 000 Kč, z toho půl miliónu je z obecní pokladny, 335 000 představují dary spoluobčanů ke 31.říjnu a většina zbývajících peněz byla ušetřena pracovní účastí místních.
S obecní podporou vznikne na místním hřišti objekt, který poskytne důstojné šatny fotbalistům (od žáčků přes dorost až po muže), klubovnu, garsoniéru a podkrovní byt. TJ Sokol Kněžpole si jistě zaslouží důstojné zázemí, vždyť na místním hřišti vyrostli až k reprezentačním výšinám obránce Pauřík a brankář Jánoš. Na sokolském hřišti je často v provozu taneční kolo, ze společenských organizací jsou nejaktivnější hasiči, kteří pořádají tradiční hody.
Kněžpole patří s 1025 obyvateli a 304 popisnými čísly k menším obcím, takže není divu, že ještě za komunistů rozestavěný kulturní dům byl prodán firmě Výtahy Vymyslický. Zábavy a akce hasičů, myslivců či zahrádkářů se konají v místním hostinci (díky finanční podpoře obce za užívání sálu neplatí). Při zmínkách o kulturní aktivitě Kněžpolanů není možné opomenout velmi populární dechovou hudbu Kněžpolanku, která si rozhodně nemůže stěžovat na nedostatek práce.
Největším podnikem v Kněžpoli je podnik KOVOP pana Pavlici, který zaměstnává přes dvacítku lidí. S hromadnou dopravou problémy vzhledem k blízkosti okresního města nejsou, do obce zajíždí i spoje HOUSA CAR. Díky sousedství Uh. Hradiště místní občany tolik netrápí ani existence jediného soukromého obchodu.
Ivo VojtíkPříště: HlukSENÍKY
Seník je hospodářská stavba na uskladnění sena. Je zpravidla jednoprostorový a má stěny vypletené z proutí (Pomoraví), roubené z trámů s přečnívajícím zhlavím nebo s vazbou na rybinu nebo s rámovou konstrukcí s prkennou výplní. Střecha seníku bývá valbová nebo sedlová, pokrytá slaměnými došky, šindelem nebo taškami. Seníky bývají na rozích a uprostřed pod spodními trámy podloženy kameny, které nadzvedávají celou stavbu nad úroveň terénu, a tak chrání seno před navlhnutím v době záplav na lukách. Stojí osamoceně nebo ve skupinách (např. Šumava, okolí Třeboně, jihovýchodní a střední Morava,severní Slovensko). Zvláštní postavení mají třeboňské seníky založené Vilémem z Rožmberka v 16.století na tzv. Mokrých lukách, která získaly měšťané v náhradu za pozemky, na nichž vrchnost vybudovala rybníky. Z dopravních důvodů se muselo seno skladovat na místě v senících až do zimy, kdy mráz zpevnil půdu luk natolik, že bylo možno odvézt seno na saních.
V roce 1975 tu stálo ještě na 40 roubených seníků se sedlovými šindelovými střechami, obnovovaných až do konce 19.století (tento chráněný soubor byl poněkud narušen vybudováním obchvatné silnice). Zato třeba na středním Slovensku se zase k seníkům přistavovaly sezónně využívané stáje,popř. i přístřešky pro pastýře.
V současnosti je již málo těchto hospodářských staveb v našem regionu. Díky družstevní kolektivizaci v padesátých letech a modernímu pojetí zemědělství (kravíny,moderní traktory a technika) přestaly klasické dřevěné seníky uprostřed luk ztrácet svůj smysl. Vytratila se s tím i romantika slovácké krajiny. Vytratily se studánky s čerstvou perlivou vodou, napajedla pro volně se pasoucí dobytek, seníky pro uskladnění sena a otavy, ohrady pastvin a mnohé jiné. Jěště že nám v polích zůstaly aspoň ty kamenné a železné kříže, Boží muka a kapličky. Přece jenom krajina polí a luk není tak docela prázdná.
JanHodonín plný dechovky
Hodonín/Jan/ - Ve čtvrtek 28.listopadu proběhl v sále kulturního domu EHO Hodonín koncert (již třetí v pořadí) dechových hudeb pod názvem Dechparáda s vámi. Dechové hudby brněnská Moravěnka a Gloria se svými sólisty spolu s moderátory soutěžní Dechparády na Rádiu Jih Janou Grabcovou a Romanem Zavadilem dovedli nadchnout vděčné publikum,které vystupující odměnilo zaslouženým potleskem. Škoda jen, že akce nebyla naplánována s dostatečným předstihem, a že se tudíž nedomluvilo Radio Jih(pořadatel akce) s hlavním organizátorem dechovkových akcí v Hodoníně panem Stanislavem Pěnčíkem. Akce by si zasloužila spíše reprezentační prostory druhého hodonínského kulturního stánku. Nehledě na to,že i kapacita druhého kulturního domu je podstatně větší. Snad někdy příště. Doufejme.Ostrožská kapela hrající, křtící
Uherský Ostroh/Jan/ - V pátek 29.listopadu se v Uh. Ostrohu křtilo. Dechová hudba Ostrožská kapela zde za pomoci kmotrů a moderátora pořadu Karla Hegnera (známého z dechovkových pořadů ČT Brno) pokřtila svoji prvotinu - CD disk s názvem Měšťanská hospůdka. Tuto skladbu v podání Ostrožské kapely znají mnozí příznivci dechovky z pořadu Rádia Jih.Všem Dechposluchačům
Břeclav/Jan/ - Písničková soutěž slováckých dechovek s názvem Dechparáda. Kdo z milovníků dechové hudby by ji neznal. Ohlas na tento pořad je velký a není divu.Vždyť je vysílán v regionu, kde se to dechovkama jenom hemží. Dnes se nebudeme bavit na téma řečí, klepů, drbů a pomluv ani o lidech, kterým se tento pořad nelíbí a kteří odsuzují tento hudební žánr. Následující řádky jsou pro věrné posluchače a příznivce tohoto nedělního pořadu.Dnes si pouze osvěžíme v paměti pravidla, která jsou platná pro všechny bez rozdílu, tedy i pro kapelníky a muzikanty.
V dechparádě každou neděli ráno zazní dvanáct skladeb.Z těchto skladeb si vyberete tři a přiřadíte jim pořadí 1-3.Napíšete na korespondenční lístek, připíšete písničku s kapelou,kterou byste si chtěli poslechnout jako novinku a odešlete nejlépe ihned v pondělí do Rádia JIH. Když v pondělí zapomenete, máte na to ještě úterý a středu. Ve čtvrtek už nic neposílejte, protože by to došlo s křížkem po funuse. V tento den se totiž v rádiu sečtou hlasy a sestaví žebříček písniček pro následující nedělní vysílání. Tak nezapomeňte! Nejpozději ve středu na poštu!A platí to pro všechny!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund