Číslo: 5
01.02.1999
Článků: 57

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Pane příslušníku, co to melete o nepovolených úpravách? Jen jsem přizpůsobil automobil stavu vozovky!“
Franta Dostálkú býl jednú se svojím malým synkem na tech veřejných záchodkoch. Synek furt pokukovál po tatovi a najednú sa ho optál: Tato, co to tam máš?
No, to je přeca na čurání, pravíl tata.
No, já sem si to hneď myslél, protože na milování je to dosť malé.

TAK TO BÝVÁ
Partija kopáčú a jeden cigán sedíja u svačiny. Všeci sa cpali klobáskama a popíjali pivisko, enom cigán seděl a hleděl na ně s otevřenú hubú. V tom sa otevřely dveře a v nich stál mistr: Chlapé, přihlaste sa, gdo máte hlad! Já! vybékl cigán jak paviján. Tož, poď, pravíl mistr. Cigán za chvílu došél, enom si hladíl břuch a pochvalovál si, jak sa dobře najedl. Za deset minut stál zas mistr mezi dveřama a ptál sa: Chlapé, a kdo má žízeň? Zaséj sa přihlásíl cigán a už sa hrnúl k mistrovi do kancelářa. Po chvilce vyšél a velice spokojeně sa opřél o lopatu a enom sa mu očiska leskly. Neuplynulo ani pět minut a mistr tam býl znova: Chlapé, přihlaste sa, gdo mi dneska navečér pomože vykopat tři metry hlubokú jamu? Nigdo sa nehlásíl. V tom sa cigán dožrál a vybékl: Nó, co vy soplivci, tož sa přeca negdo přihlaste, dyť já už sem sa hlásíl dvakrát#!

KOLIK ŘEČÍ ZNÁŠ, TOLIKRÁT SI ČLOVĚKEM
	Česko-maďarský slovník
	hřbitov - tuhóškempink
	včela - séremed
	vosa - néseremed
	sršeň - néseremedturbo
	důchodce - uštvánléty
	uklízečka - hadróšmátra
	ředitelna - hangárkuleváloš
	kamzík - terénkoza
	mercedes - papalášfáro

	Česko-japonský
	prodavačka - šidilidi
	atomová bomba - samajamadomyfuč
	opilec - vizunkšenk
	přestavba - šibetijakeši
	potápěč čumizgumi

	Česko-polský
	rychlík - šalenamašina
	prezervativ - galošanakamoša
	ježek - kaktuspochodovy
	blecha - ganster košulovy
	homosexuál - labužnik prdelovy


KRADE SA VŠECKO
Malý Jurka Ohnútkú chodíl velice často pozdě do školy a dycky s nejakú inú výmluvú. Jednú mu větr vzál čepicu, podruhé sa rozvodnila Morava, potřetí mu vlétěl kocúr do kola a iné hlúpoty. Všecky děcka sa dycky už těšily, co si zas vymyslí. Stalo sa jednú, že přišél zas pozdě s tým, že ho přepadli lupiči. Učitél sa hneď aj ptál: Ale nepovídaj, a co ti ukradli? Domácí úlohu!

NEVDÁM SA
Mami, pravila Slávka Dudová, já sa asi nikdy nevdám za chlapa, který chrápe! To ťa teda chápu, enom si mosíš dat pozór, když to chrápání si budeš ověřovat v praxi.

TŘI STOKORUNY
Eště ráno sem měl v peněžence tři stokoruny a včíl je tam enom jedna, jak je to možné, papulovál strýc Berkú tetině. Asi sem ju přehlédla, pravila s klidem tetina.

TAKÉ MÁTE NOVÉ AUTO
Chlapé sa bavili v Hradišti u Vdolečka o tom, jak si kdo našetříl na nové auto. Já, pravíl rozvážač uhlého, šak to znáte, sem fůrka, tam fůrka# a mám warburka. Tož, u mě je to neco podobného, říkál řezník, sem dečko, tam dečko# a mám embéčko. A co ty, ptali sa gynekológa. Aj u mě je to normálka, uščúříl sa doktór našich rob, já mám moskviča.

DOBRÁ PŘEDPOVĚĎ
Jarin Klobáskú navštívíl jednú jasnovidku, a tá když mu prohlédla ty rýhy na tech jeho ručiskách, tož mu pravila: Štěstí sa na tebe usmívá, panáčku, nikdy nepoznáš žádnú nemoc! A sakra, zděsíl sa Jarin, dyť já právě studuju medicínu!

A VÍTE#
Kdy sa blondýnce zaleskú oči? - Když jí zasvítíte baterkú do ucha.

AJ TAK TO BÝVÁ
Tetino, a kdo to u vás včéra rano tak strašně nadávál, ptala se Anča Drozdová z Novéj vsi svojéj súsedky, velikéj kostélnice. Ále, to býl můj starý, chtěl jít do kostela a nemohl najít modlitební knížku.

MAŠKARNÍ PLES
Anča Racková telefónovala z hradišťskéj porodnice svojí kamarádce: Poslyš, Maňo, představ si, že ten chlápek, jak sme byli s ním na tom maškarním plesu v Kunovicách, co sa vydávál za teho černocha, tož býl opravdu černoch!

JE TO ENOM MOŽNÉ
Přišél hajný v Buchlovicách dóm a pravíl svojí robě: Tož si představ, ludé mně kradú metrové dřevo! Tož tam daj cedulu a máš pokoj! Šak se ju tam také dál, ale aj tú mně už ukradli!

POHÁDKOVÍ DRACI
Ptál sa malý Jurka svojého taty: Poslyš, tato, je to pravda, že draci sú enom v pohádkách? Tata sa smutně podívál z okna směrem k Buchlovu a říkál: Jurko, Jurko, kdysi dávno, teda přesněj řečeno za svobodna, sem tomu také věříl#www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 1 sekund