Číslo: 50
14.12.1998
Článků: 54

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Načapali sme ťa, Hlavačko, a zrovna u černé pálenice!“
Našim redaktorům sa podařilo získat zprávu z dobře informovaných kruhú velitelství policie. Údajně chlupy, které sa naholíja v hradišťskéj porodnici sa budú vykupovat a budú sa z nich dělat pro policajty neprůstřelné vesty. Testama prý bylo zjištěné, že sa od nich dobře odrážajú kulky.
ODPOSLECHNUTO
V Kunovicách v hospodě na Fialce pravíl Janek Břúškú chlapom: Tak vám řeknu, že tá moja roba mně velice připomíná princeznu. A to čím, prosímťa, divili sa chlapé. No, také pořád čeká na korunu!

EZOPOVY BAJKY Z HRADIŠŤA
V kunovském lesu žila byla zvířátka, a protože neměla kde bývat, tož sa rozhodla, že si postavíja domečky. Na to ale je potřeba stavebního povoléní. Co teda dělat, poslala do Hradišťa pro toto potvrzéní postupně vlka, zajíca a potem aj chytrú lišku. Ale jak sa dalo čekat, nikdo nic nevyřídíl. Nakonec nezbývalo už nic jiného, než poslat osla. Za tři hodiny sa osél z úřadú z Hradišťa vrátíl a měl všecko. Jak je to enom možné, divila sa všecka zvířata. No, bylo to celkem jednoduché, pravíl osél, došél sem na úřad, otevřu první dveři - kamarád, otevřu druhé, zas kamarád, otevřu třetí, také kámoš#

KDYBYS BÝVALA MLČELA#
Co sa optá blondýnka, když jí doktór oznámí, že je těhotná? - Doktore, a je to děcko určitě moje?

AJ TAK SA MOŽE
Tetina Drozdová sa chystala v Kunovicách na ples. Pořád sa prohlédala v zrcadle a najednú sa optala svojého starého: Ty, Jane, řekni mně, možu jít na ten ples bez podprsenky? Strýc si ju prohlédl a říkál: Určitě možeš, aspoň ti zmizely vrásky na hubě.

NAŠÉL JÍ UPLATNĚNÍ
Tetina Křúpalová měla takovú šumnú děvčicu, na kerú byla nesmírně hrdá. Jednú, když do Hradišťa dojél jeden známý zpěvák, tož tetina vzala céru a šly za ním mu předvést, jak umí céra pěkně zpívat. Když dozpívala, tož sa tetina teho umělce ptala: Poslyšte, mistře, co si myslíte, mohla by sa moja céra se svojím hlasem nekde uplatnit? To víte, že mohla, odpověděl mistr, hlavně při požárech!

JANEK KRESLÍŘEM
Janek Ocáskú dojél jednú do Hradišťa a zašél si do Grandu na taneček, kde sa nalepíl na jednu slečinku, a když tak spolem seděli, tož Janek jí pravíl: Slečinko, Vás bych si chtěl namalovat! Chtěla byste mně stát modelem? To# jako myslíte - nahá? Nóó, tak bych si představovál. Ale já přeca nejsu žádná modelka. To nevadí slečinko, pravíl Janek, šak já také nejsu žádný malíř.

ŠŤASTNÁ VÝHERKYŇA
Babka Drozdová z Brodu vyhrála ve sportce dvacet miliónů. Hneď bylo u nich gratulantů a novinářů jak malých psíků a všeci sa ptali, cože babka s tema penízama bude dělat? To máte jednoduché, pravila babka, neco dám děckám, neco vnúčatom, za neco si kúpím nejaký ten zájezd, ale hlavně postavím veliký pomník v nadživotní velikosti Hitlérovi. Babi, a proč zrovna Hitlérovi? Tož, to máte tak, říkala babka a vyhrnovala si rukáv, konečně mně vyšly ty jeho čísla!

ZLATÁ SVAŤBA
U Kučerú v Dolním Němčí sa slavila zlatá svaťba. Sešlo sa tam gratulantú jak malých psíkú a mezi nima nechyběli aj ti zuřiví reportéři, co mosíja mět všecko hneď v novinách. A tak jeden takový si vzál staříčka Kučerového bokem a ptál sa ho: Čujte, staříčku, tož takových rokú ste to vydržál s tú svojú, ale řekněte mně po pravdě, nikdá ste nepomyslél na rozvod? Staříček sa na něho podívál tým škaredým, uškňúříl sa pod fúsama a pravíl: No, abych ti to synku řekl doopravdy, tož na rozvod sem nepomyslél nikdá, ale zato na vraždu nekolikrát!

STARÁ ZAČALA PIT
Stalo sa, že v Záhorovicách začala Anéška Rozumová, taková dovčílška fešná robka, zrazu pit jak jalúvka. Poslyš, Anéško, pravíl jí ten její, nezdá sa ti, že v poslední době nejak moc chlpeš. Možeš mně to vysvětlit? No, možu, estli to pochopíš. Pit sem začala až od téj doby, co sme byli v Hradišču v téj drogériji a já sem si tam kúpila ty nové vložky Auvajs, či jak sa jim praví. No a od té doby mám absolutní a nekonečný pocit sucha#

NÁKUP BOTÚ
V Novéj Vsi si kupovala Jarča Křápkova boty a pravila prodavačce: Chtěla by sem nejaké mokasíny na malém podpatku# A k čemu by ste jich chtěla nosit? K jednomu takovému malému a plešatému!

Z PROSTŘEDNÍ ULICE
V Hradišti v Prostřední ulici tetina Kocúrková prodávala kvítka a křičala na jedného zákazníka: Pane, poďte sem a kupte slečně kvítka! Děkuju, nechcu, pravíl on, to je moja žena.

LÁZEŇSKÁ LÁSKA
Dvaaosumdesátiletý děda Křúpalú z Horního Němčí býl v lázňách, kde sa zamilovál do mlaďučké děvčice a chtěl sa s ňú ožénit. Celá rodina mu to rozmlúvala: Dědo, šak ona je eště nemá ani dvacet rokú# No dobře teda, zhodnotíl to nakonec děda, Tak já teda eště chvílu počkám!

DOBRÝ PES
Děcka ve škole v Bojkovicách psaly slohové cvičéní na téma: Máme rádi zvířata. Jaruška Trnková napsala: Máme doma psa. Je to knírač, dobrý hlídač. Každé ráno odejde z domu a donese tatovi noviny, aj když jich nemáme předplacené.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund