Číslo: 6
08.02.1999
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Já myslím, že ten demižón dorazím dřív, než sem dorazí tá poulička.“
Ludé, víte, co si myslí radiátor, když u něho stójí nahá roba?
Škoda, že su teplý!

Jedna učitelka z Hradišťa držala přísnú dietu, ale bez výsledků. Ptala sa proto svojého starého: Poslyš, jaká roba sa ti lúbí víc: chudá a nedobrá, nebo tlustá a hodná?
A kolik eště mosíš přibrat, abys byla hodná? optál sa z bezpečné vzdálenosti její chlap.

CHCE TO KLÍDEK
Nad Kunovicama v desetikilometrové výšce sa začalo letadlo nebezpečně nahýbat. Ludé panikařili, když v tom vyšél z kabiny pilot s padákem a pravíl: Vážení cestující, zachovejte klídek a klidně seďte, já skočím pro pomoc.

VŠECKO JE DRAŽŠÍ
Ruda Klásek ze Šumic donésl dóm velice chuďučkú výplatu a pravíl svojí staré: Je to čím dál tím horší, ceny stúpajú a peněz je čím dál méň. Ode dneška sem přestál kúřit, skončíl sem aj s pitím a mám takový silný pocit, že brzo dojdeš na řadu aj ty.

OSLAVA NAROZENIN
Tak co, Rudo, jak ste oslavili šéfovy narozeniny? Velice dobře, hráli sme sa na kominíky. A to je co za hru? No, vymetali sme hospody!

U DOKTORA
Tetino, kolik vy vlastně máte rokú, ptál sa doktór Hubáček svojí pacientky. No, pravila tetina, světlo světa sem spatřila před čtyřiceti rokama. A čujte, tetino, jak dlúho ste byla před tým slepá?

JAK KOPRFÍLD
Pravíl Jurka Polehňú svojému kamarádovi Rudovi: Tak ti řeknu, Rudo, že náš tata, ten je lepší jak ten kúzelník Koprfíld. Na Silvestra odešél z domu a tři týdně sme ho neviděli.

SKOROPOROD
Doktór Kačer sa ptál v Hradišti ve špitále svojého kolegy: Poslyš, Franto, co to tam máš za chlapa v té čekárně, co sa tak strašně svíjá? Ále, to je asi nejaký úchyl. Přišél sem ráno a prý že by chtěl jednú v životě poznat porodní bolesti. Tož sem mu dál klystýr a zašíl prdél!

ŠPATNĚ SLYŠÉL
Strýc Rackú seděl doma u televize v obyváku a čekál, až mu tetina donese kafé. Najednú sa z kuchyně ozvalo: Miláčku! Co chceš, ty moja holubičko? zavrkál strýc. Ty buď potichu, zařvala tetka z kuchyně. Už jednú by sis měl zapamatovat, že když zavolám miláčku, tož tým myslím našého psa!

MIKROPOVÍDKA
Sedíja tři ženské v hradišťském parku na lavečce, jedna je hysterka, druhá je zaškňúřená a třetí je také učitelka.

NA PLESU
V Kunovicách sa konál ples sportovcú a jeden místní fotbalista oslovíl tetinu Pléškovu: Poslyšte, tetino, slíbila ste nekomu příští tanec? Né, neslúbila panáčku, ozvala sa tetina nadšeně. Tož, to je dobře, nemohla byste mně pohlédat tady to pivo?

DRŽÁL SA RADY DOKTORA
Strýc Malinú šél po dědině a nohy měl od sebe roztáhnuté, jak kdyby rajtovál celý život na koňách. Jankovi Halúzkovém to nedalo a optál sa ho: Strýcu, čujte, co chodíte tak zeširoka, dyť by vám mohl mezi nohama proběhnút aj jezevčík. To mně nařídíl náš doktór. Pravíl, že mně stúpl ten cholesteról, a proto prý mosím s vajcama velice opatrně!

LOVEC MEDVĚDÚ
Strýc Turečkú sa vrátíl ze svojí pracovní cesty z Afriky a vyprávjál chlapom v hospodě: Chlapé, mosím vám řéct, že sem býl v Africe najlepším střelcem medvědů. Ale, strýcu, skočíl mu do řeči Janek Brázdú, šak přeca v Africe žádní medvědi nejsú! No, včíl už né, odfrkl strýc.

TAXI SLUŽBA
Jeden vyhlášený hradišťský taxikář vézl strýca Křúmalového do Mařatic a když ho tam vysadíl, tož po něm chtěl 200 korun. Strýc mu ale dávál enom 100 korun. Tož strýcu, ale já sem říkal dvě stovky! Já vím, žes tolik napočítál, ale šak ty sas vézl také, tož idem přeca napůlky, né?!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund