Číslo: 6
07.02.2000
Článků: 86

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE
Hospodská latina

FÓR TÝDNE

"Budete moset na týden evakuovat k tetce do Javorovca. Nastalo zaséj období velice nebezpečných pokusů."

Utečený pes
"Strýcu," ptál sa malý Ruda Pléšek strýca Klobáskového, "slyšél sem, že vám utékl pes? A jak vypadál, kdybych ho třeba potkál?" "Tož, takový veliký asi jak kýbl, trochu do hněda. Když na něho zavoláš: Poď sem Broku! a on nepújde, tož to znamená, že to je on!"

Ze školních tělocvičen
V˙hodině tělesné výchovy v˙Bílovicách: "Žačky, včíl bude následovat přetahování lanem." "Pane učiteli, a mosíja sa přetahovat aj ty, co sú už přetáhnuté?"

To je otázka
"Sakra, Jaryne," řvala tetka Huňkova na toho svojého, "kde sa tady vzalo tolik prázdných flašek?" "A jak to mám vědět zrovna já," bráníl sa strýc, "šak já sem přeca nikdá prázdné flašky nekupovál!"

Autobus
"Strýcu," pravil malý Jurka Kosek Rudovi Košíkovému z Traplic, který stál už hodinu na zastávce, "čekáte tu zbytečně. Ten autobus jede enom ve svátek!" "To vím aj já, ty jeden pazúre, šak já mám dneska narozeniny!"

Aj to sa stávalo
"To v˙dřivějších dobách," vyprávjál staříček Bereckú svojím vnukom, "to sa stávali různé věci. Tehdá sa chodilo na vojnu na sedm rokú a tak sa jednému mojému kamarádovi stalo, že dostál telegram od svojí galánky. Když ho otevřél, tož tam bylo napísané: Nemohla sem už dél na tebe čekat. STOP Vdala sem sa za tvojého otca. STOP. Srdečný pozdrav STOP mama."

Televizní sútěž
V˙sedumdesátých rokoch končíl jeden zábavný pořad a moderátor vyhodnocovál výsledky: "Blahopřeju výherci 4. ceny, je to stereo magnetofon Panasonic!" - Potlesk. "Blahopřeji výherci 3. ceny, je to barevný televizor SONY!" - Potlesk. "Blahopřeji výherci 2. ceny, je to ručně pletený svetr!" Výherce 2. ceny, kerý býl zrovna Janek Prášek z˙Nedachlebic, vyletěl jak raketa: "Co je to za bordel! Tak za čtvrté místo dáte stereomagnetofón, za třetí místo barevný televizór a já za druhé mám dostat nejaký pitomý pletený svetr?!" "Pane," pravíl moderátor, "ten svetr ale plétla samotná Marie Kabrhélova!" "Tá vaša Kabrhélka mně može tak akorát políbit prdel!" "To ste teda na omylu. To nemože, protože to je první cena!"

Uvědomělý zajíc
Těsně po Novém roku létál po polách v Mařaticách jeden zajíc jak splašený a vykřikovál: "Ať žije ČSSD, ať žije Zeman, ať žije ČSSD, ať žije Zeman!" "Proč, ty vole?" ptál sa jiný zajíc. "Protože zdražil broky!"

Návštěva doktora
Přišla velice pěkná děvčica k˙jednému doktórovi v˙Brodě na kontrólu. Doktór jí pravíl, jak to ti konúpci doktoři většinú dělajú, aby sa vyslékla. Pěkně sa na ňu zahleděl a potem sa s˙ňú aj pomilovál. Když skončili, tak sa doktór protáhl a pravíl: "Tak, toto by sme měli, a co trápí včíl vás?" "AIDS!"

Ze Slovácka
Tetina Čudová z˙Veletin budí o půlnoci svojého starého: "Jane, stávaj, zdá sa mně, že sú u nás zloději!" "Nic sa neboj," pravíl strýc, "chvílu počkáme, estli náhodú nenajdú nejaké peníze a potom jim jich vezneme!"

Stalo sa na Grandu
"Pane vrchní," ptál sa v˙Hradišti na Grandu strýc Lokšú, "tá kapela hraje aj na přání hostú?" "To víte že hraje." "Tak jim řekněte, ať si idú zahrát kulečník a já sa zatým najím!"

Škola základ života
Šli jednú tak těsně po vysvědčéní třé kluci po mařacké škole. Jeden měl dvojku z˙chování, druhý trojku z˙chování a třetí čtyřku z˙biológie. Když si to tak vykračovali po chodbě, tož najednú uviděli krásnú mladú učitelku, jak si to mířila proti nim. Ten co měl dvojku z˙chování pravíl: "Víte co, já ju chytím kolem pasu a přehnu ju přes koleno." Ten co měl trojku z˙chování říkál: "Já jí nadzvednu sukně a stáhnu malé gatě." A ten co měl čtyru z˙biológie dodál: "A já veznu pravítko a vyšvácám ju po kulách!"

Jeden z˙Hradišťa
Došla želva na policejní stanicu a pravila. "Poslyšte, pane policajt, dnes ráno mě v˙parku znásilnila skupina šnekú!" "A možete nám popsat, jak sa to stalo?" ptál sa policajt." "Nemožu, bylo to moc narychlo."

Manželský rozhovor
Pravila tetina Křúmalová strýcovi: "Estli mně nekúpíš ten nový kožúšek, tak s˙tebú nebudu týdeň mlúvit!" "A možu sa na to spolehnút?"

To sú ty roby
Jura dostál od svojé Mařky na Vánoce dvě kravaty. Aby měla radost, tož si jednu hned aj uvázál kolem krku. Mařka sa na něho podívala a spustila: "Tak, to sem si mohla myslet, tobě sa tá druhá nelúbí, co?"
Hospodská latina
Do hospody na Salaši přijímali nového vrchního. Vedoucího poučovál: "Všecko je tu normální, ale akorát sem chodí partija hluchoněmých. Ti, když ukážú malíček, tak jim dones vodku. Když ukážú palec, tak jim dones pivo." Vrchní dělál všecko, jak mu vedúcí poradíl a dobře sa mu dařilo. Jednú ale přiletěl za vedúcím a pravíl mu: "Nevím, co mám dělat. Přišli zas ti hluchoněmí, popili si, ale včíl majú všeci ruky nad hlavú a furt otvírajú huby?" "Z toho si nic nedělaj. Dozpívajú a pújdú pryč."www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund