Číslo: 7
14.02.2000
Článků: 76

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE
Jeden z˙Moskvy, druhý z

FÓR TÝDNE

"Co mám dělat, když tak lidi kradú? Sotva posolím, hned ju nekdo ukradne."

Strýcovi múdrosti
Ptali sa noviáři jednú strýca Křápkového z Dolněmčí, v čem podle něho spočívá štěstí v manželství? „Já si myslím,“ pravíl uvážlivo strýc, „že je to v oddělených ložnicách.“ „V oddělených ložnicách?“ „To víte, že ano. Moja je v Dolněmčí a mojí staré je Horněmčí!“

U výslechu
Janek Kláskú ze Štěpnic zpovídál svoju robu: „Ty, potvoro jedna, dozvěděl sem sa, že si mně nevěrná !!!!“ „To néni pravda!“ „Jak néni pravda, a co ten kapitán z třetího poschodí!!“ „Tak to už vúbec néni pravda!“

To je jasné
„Počuj, Růžo,“ pravíl Janek Klobáskú svojí staré, „tá naša televíza je asi těhotná.“ „Jaks prosímťa na takovú hovadinu došél?“ „No, už asi tři týdně nevysílali reklamu na vložky!“

Taková je doba
V Hradišti před radnicú klečál na kolenách chlap a okusovál trávu okolo tech stromků, co sú tam nasaděné. Vyšél z radnice starosta a ptál sa ho: „Proč tady okusujete tú trávu?“ „Nemám vúbec žádné peníze na jídlo,“ odpověděl chlap. Starosta mu dál pětikorunu a radu: „Tady máte pět korun na autobus, zajeďte si do Jarošova, tam je tráva šťavnatější!“

Židovská fíkanost
Dvá Broďané Kohn a Roubíček sa jednú velice pohádali a přestali sa spolem aj bavit. Když to Kohn vykládál doma svojí robě, tak tá mu pravila: „Poslouchej Kohn, to přeca nejde. Odjakživa s Roubíčkem kamarádíš, seděli ste spolem aj ve škole v jedné lavici, v synagoze máte místa vedle sebe. Běž a omluv sa mu.“ Kohnovi sa nechtělo, ale co sa dalo dělat, aby měl doma pokoj, tož šél. Celú cestu ale přemýšlál, jak by to udělál, aby sa omlúvíl, ale při tom ho to nic nestálo. Když došél až k domu, kde bývál Roubíček, zazvóníl a když Roubíček vykúkl oknem, tak sa ho ptál: „Prosím vás, bývá tady pan Sterm?“ „Né. tady bývá pan Roubíček,“ pravíl Roubíček. A Kohn na to: „Tak teda promiňte!“

Dobrý kamarád
„Jane,“ pravíl Matúš Trčka súsedovi, „upřímnú sústrast.“ „A proč, prosím ťa, šak mně nikdo neumřél.“ „To vím aj já, ale včéra sem kúpíl té svojí staré kožuch a ona ho právě včíl ukazuje té tvojí!“

Námořník
Strýc Klásek z Kunovic býl námořníkem. Jednú, když tak odjížďál z francúzského přístavu, tak mávál svojí lásce na rozlúčenú a křičál na ňu: „Až sa ti to narodí, říkaj tomu Matúšek.“ „Bezva,“ volala ona, „až sa ti to vyrazí, říkaj tomu kopřivka!“

Anketa města
Dělali jednú v Hradišti úředníci z radnice anketu: „Babičko, nevadí vám, že býváte blízko u diskotéky?“ ptali sa úředníci. „Vadí,“ odpověděla babička.

Z histórie
„Chtělo by to mět nejaké děcka,” pravili si jednú v Ráji Adam s Evú. No ja, ale jak na to? Sex eště neznali, tak co měli dělat. Tak teda vzali 60 vajec, položili jich na ošatku a Eva na nich 9 měsíců seděla. Vyklubala sa z nich kopa lidí: statných, krásných, urostlých, pohledných…, no ale tam navrchu v myslivně, tam toho neměli nic moc. Přichystali si teda druhú ošatku, dali tam dalších 60 vajec, enomže tentokrát na ně zasedl Adam. Po devíti měsícách sa z vajec vyklubala druhá várka lidí: statných, krásných, urostlých, pohledných… a navíc samá bedna: Darwin, Einstein, Nobel, Shakespeare, Machálek, Klaus, … A víte proč? Nevíte? Tak to je škoda, asi ste sa vy narodili v téj prvéj ošatce!!!

Ze života Američanů
Sedí Walshovi u večeře a jí špagety. V tom najednú Brendě spadne na zem vidlička. Pan Welsh sa na ňu podívá a praví: „Brendo, my ťa máme rádi.” Brenda si utře slzu štěstí a říká: „Tati,… já vás mám také ráda!”

Ze života slavných
Jedna velice slavná herečka volala svojému stejně slavnému mužovi: „Karle, prosím ťa, rychlo dojdi dóm, nebo tvoje děcka a moje děcka bijú naše děcka!“

Po svadbě
Tonda a Růža sa vzali. Hned po svadbě si večér Tonda s Růžú sedl ke stolu a říkál jí: „Růžo, tak tady na tom stole bude každé ráno přesně v 6.00 připravená snídaně, ať budu doma nebo nebudu.“ Růža na to: „To víš že jo, ty můj Tondo.“ Ale on pokračovál: „A ve 12.00 hodin tady bude připravený oběd, ať budu doma nebo nebudu.“ A Růža zas přisvědčila. A Tonda pokračovál: „A přesně v 18.00 tady na tomto stole bude večeřa, ať budu doma nebo nebudu!“ A Růža na to: „To víš, že bude ty můj Tondo. Ale včíl počúvaj zas ty mě. Vidíš tú postél?“ Tonda přisvědčíl. „Tak v té posteli sa bude každý den přesně ve 20.00 hodin milovat, ať budeš doma anebo nebudeš!“

Ze života
Došél ožralý strýc Křápek z hospody dóm a začál budit svoju starú: „Maňo, vstávaj, ideme spat!”

Nepodařená pohádka
Šla babička do lesa… a nevyšél jí krok.

Krátká povídka
Leze krtek do kopca a je mu to jedno.
Jeden z˙Moskvy, druhý z
V Moskvě na Rudém náměstí strážíl ruský voják hrob neznámého bojovníka. Venku bylo -30o Celsia. Najednú sa hrob otevřél, vyletěl z˙tama neznámý bojovník, posbírál dokola kelímky od piva, udělál si oheň a začál sa ohřívat.
Ruský voják sa na něho chvilku dívál a potom pravíl: "Cholodno, cholodno ?"
"Was ist das cholodno ?"www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund