Číslo: 1
05.01.1998
Článků: 44

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Mámo, mám pro tebe radostnou zprávu. Od Nového roku sem přestal kúřit!“
Došla tetina Kunovjánkova k psychologovi sa poradit, co má dělat se svojím synem. Doktore, on sa vám snáď zblázníl. Mohl byste mu nejak pomoct? No, a jak sa to u něho projevuje? Tož on celý deň nemyslí na nic iného než na známky. Ale to přeca néni nic tak strašného, to já dělám také, protože aj já sbírám známky. No jo, ale on nemlúví o ničem iném než o známkách. To dělám aj já, pravíl psycholog, to néni nic hrozného. On ale na každém vyptává furt nové a nové známky. Tetino, uklidněte sa, aj to je normální, to dělám já také. Enomže on obcházá všecky velvyslanectví a škemrá tam známky! Hergot, to je dobrý nápad, že ně to také nenapadlo!

JEDEN PŘEDVÁNOČNÍ
Stalo sa v Hradišti na Deltě. Tato, kup mně to LEGO, škemrál malý klučisko. A nechceš neco levnějšího, zeptál sa otec. Neco levnějšího si možeš tak akorát strčit do.... Tož mu to LEGO kup, zasáhla matka do hovoru, když tak pěkně prosí!

JAK TO JE DOOPRAVDY
Na Nový rok sa ptál malý Toneček: Tato, a kdo mně vlastně nosí ty dárky? Ježíšek, Mikuláš, Děda Mráz, Santa Klaus anebo kdo? Tonečku, tož asi všeci, ale bohužel za moje peníze!

NOVOROČNÍ VÝLET
NA Nový rok si uspořádali policajti a aj pomocníci z Hradišťa výlet. Na společné schůzce jim pravíl náčelník, že sa pojede do Lešné do teho ZOO. A protože je jich moc, tož bude připójená k autobusu aj vlečka. A aby býl při nastupování pořádek, tož policajti prý pojedú v autobuse a pomocníci ve vlečce. Odjezd býl stanovený na 9.00 hodin. Je to všeckým jasné, ptál sa eště náčelník. Ze zadku sa přihlásíl jeden pomocník a ptál sa: Tady pomocník Břečka, kdy jede autobus je jasné, ale kdy pojede vlečka?

ASPOŇ NECO ŽE FUNGUJE
Sděli třé strýcé v Babicách v hospodě na Nový rok, kúřili jak parní válec, slopali studené pivo s borovú, nadávali na celý svět, na ludi, na zdražéní, na vládu starú aj novú, na slépky že nenesú doma, na fotbál, na psa že jednému štěká moc a druhému málo, no zkrátka nadávali na všecko. Všecko stójí za hovno! pravíl Jura a švácl rukú do stola, až nadskočíl popelník. A já bych řekl, přidál sa Floriš, že bude eště horší! Eště že nás aspoň ten sex udržuje při náladě dvakrát do roka, dorazíl to Janek.

EŠTĚ ŽE TAK
Po silvestru doletěl Matúš Kotačkú v Jarošově do hospody a ptál sa: Nepropíl sem tady včéra pět stovek? Propíl, odpověděl mu hospodský. No, chvála Bohu, už sem myslél, že sem ich ztratíl!

BÝL NAJLEPŠÍ
Malý Francek psál domácí úkol. Matka sa k němu přitočila a spatřila, že má novú krásnú propisku. Hneď sa do něho pustila: Kdes to zas sebrál, ty pazúre jeden? To sem dostál od paní učitelky. Prosím ťa, a za co? No, ona sa ptala, kolik má pštros noh a já sem pravíl, že tři. Proboha, šak má ale enom dvě, pravila matka. No, ja, ale já sem býl k pravdě najblíž, protože všeci ostatní říkali, že čtyři!

MÁ TO NÁSLEDKY
Strýcu, řekněte mně, ptál sa Pavel Roháčú, proč je váš malý Jurka takové vzteklé děcko? To bude asi proto, že sme si ho udělali těsně po tom, co nám ukradli před barákem auto!

KRÉM A ZAS KRÉM
Tetičko, říkál malý Jožinek, proč si tým krémem natíráš hubu? No přeca, abych byla krásnější. Ale moc to nezabírá, co?

AJ TO JE PRAVDA
Ptál sa učitel v mařatské škole malého Ladina: Pověz mně, Laďo, nejakú objemovú míru. Litr. Dobře, a znáš eště nejakú. Jasně, demižón.

KDO JE NAJSTARŠÍ
Ptali sa reportéři staříčka Okurkového z Břestku: Staříčku, a vy ste opravdu najstarší občan Břestku? No, su aj nejsu, ale nikom to nesmíte řéct. Moja roba je eště starší.

TO NÉNI NIC HROZNÉHO
Mladá Barča navštívila psychiatra. Doktore, já su hrozná! Enom si loknu trochu alkoholu, tak už balím prvního chlapa, kerého uvidím. No to nebude nic hrozného. Včíl si dáme po štamprli a trochu si o tom pokecáme!

JEDEN FOTBALOVÝ
Asistent jedného fotbalového trenéra z našého regiónu hleděl na prázdné ochozy jejich fotbalového stadiónu a pravíl: Trenére, tak sa ně zdá, že sa naša hra divákom moc nelúbí: Jak to možeš vědět, říkál trenér, šak tu žádní nejsú!

ZVLÁŠTNÍ PŘÁNÍ
Já až umřu, pravíl strýc Bečicú, tož chcu byt pochovaný v moři. A to už proč zrovna v moři? Protože tá moje stará mně nedávno říkala, že by si ráda zatančila na mojém hrobě.

VÁVRA A MARYŠA PO NOVU
Drahý, mosím ti neco řéct, pravila Maryša. Nasypala sem ti do kafé jed. Aj já ti mosím neco řéct, odpověděl klidně Vávra, já sem si s tebú ten hrnek vyměníl!

ROVNÝ ROVNÉHO HLEDÁ
Seděl děda Trkačů v hospodě v Březolupách se svojú devadesátiletú matkú Anéškú a volál na vrchního: Pane vrchní, přineste naší prababce jedného Praděda .....

PRAVILO SA V HRADIŠTI U SÚDU
Pane súdce, to néni správné, pravíl Jura Kvasnicú, když sem minule nazvál svojého súseda prasatem, tož ste mně napařil pokutu 500,- korun. No a včíl za stejný přestupek sem dostál už celú tisícovku! Pane Kvasnica, to máte pravdu, ale určitě ste si také všíml, že vepřové velice podražilo!

NEŠŤASTNÁ HOSPODA
Mařka Drkalova načapala toho svojého Matúša v hospodě a vyčítala mu: Matúšu, tá nešťastná hospoda, tá je tvůj hrob. No dobře, dobře, tož aspoň v tom hrobě bys mně mohla dat pokoj!

ANKETA
Výzkumný ústav z Hradišťa uspořádál v hospodě v Topolné anketu mezi ženatýma chlapama. Otázka zněla: Co ste dělál, než ste sa ožéníl? Většina odpovědí byla tohoto znění: Co sem chtěl!

ROZHOVOR POTOM
Janek Drábkú povídál po milostném aktu Anči Kuřincové: Kdybych to byl bývál věděl, že si eště panna, tož bych té předehře věnovál o neco víc času. Anča mu na to řekla: Kdybych zas já věděla, že máš víc času, tož bych si vyslékla aj ty svoje punčocháče.

NÉNI NAD UPŘÍMNOST
Ptala sa matka svojí céry: Janičko, dúfám, že to tvoje manželství je šťastné a žes eště nikdá nemosela přemýšlat o rozvodu? Tož mamičko, o rozvodu sem pravda eště nepřemýšlala, ale o zabití velice často!

CO SA DÁ DĚLAT
Děda Tlačenkú z Míkovic akorát v prosinci sa dožíl osmdesátky. Jednú když býl na kontróle u svojého doktora, tož sa mu svěříl s tým, že sa chce za týdeň ožénit. Doktór sa enom trochu uculíl a pravíl: Dobře děláte, néni dobré byt sám. A kolik je té vaší nastávající roků? No, v březnu jí bude osmnáct. Ježiši dědo, ale to vás mosím varovat. Dyť při tom večerním dováďání v posteli by to mohlo mět aj smrtelné následky! Tož víte doktore, to sa nedá nic dělat, když umře, tož umře, co sa dá dělat.

ZBYTEČNĚ VYHOZENÉ PENÍZE
Slyšéls to, pravíl Jura Klobáskú v hospodě U Pučalíka v Mařaticách, že Pepa Matúšú sa prý léčí v sanatóriju ze svojí sexuální posedlosti! Já si myslím, odpověděl mu na to Franta Kláskú, že sú to zbytečně vyhoděné peníze šak přeca by mu stačilo udělat to, co sme udělali my dvá. Měl sa ožénit!

ASI JE TO OPRAVDU TAK
Došél Jura Jahodú v Ořechově do hospody a ptál sa chlapú, estli víja, jaké majú roby a slivovica odlišné, a jaké společné znaky. Chlapé chvílu hádali, ale potem si nechali vysvětlit. Tož to máte tak, pravíl Jura, za odlišný znak možeme považovat to, že slivovica je najlepší stará a domácí a roba je zas najlepší mladá a cizí. No a ten společný znak majú ten, že u obúch je, že čím starší, tož tým větší opíca!

DOBRÁ RADA NAD ZLATO
Došla tetina Osohová k doktorovi a pravila: Pane doktór, co mám dělat, aby mně prsa stály a nepadaly pořád na břucho? Choďte po čtyřech, radíl doktór.

JAK SA DOSTAT DO ŠPITÁLU
V Hradišti na náměstí sa Jurka Kučerú ptál tetiny Slavíkové: Babičko, jak sa dostanu najrychléj do špitálu? Zkus mně eště jednú řéct babičko a si tam na to tata!

NA PLESU VE VESELÍ
Stalo sa ve Veselí na jednom plesu. Pan Ferdinand si zašél na záchod a zrovna když dělál tú malú potřebu, tož tam vešél jeden chlápek narvaný jak dělo. Za chvílu bylo vrchnímu už divné, že sa tak dlúho nevracajú, a tak sa tam šél na ně podívat. Když sa vrátíl, tož mohl všeckým slavnostně pravit: Tak nám poblili Ferdinanda!

ZLEPŠOVÁK POLICAJTŮ
V Hradišti přišli policajti na super zlepšovák. Uzavřeli totiž s místní církví dohodu o tom, že společně s farářama chodí do spovědnice dycky aj jeden policajt. Objasněnost trestných činů sa prý od té doby velice zlepšila.

NO TO JE ALE HROZNÉ
Bavily sa dvě mladé paničky v Brodě v jedné restauračce. Ty Jarčo, představ si, ten můj mně pořád nadává do slépek, a říká mně pipko. To nic néni, pravila Jarča, to ten můj chlap mně zas do všeckých dotazníků píše místo datumu narozéní - datum vyléhnutí!

SRAZILY SA DVĚ AUTA
V Kunovicách sa sarazily dvě auta. V jedném jela Anča Peléškova, kerá vyletěla po té srážce jak družica do kosmu, doběhla k temu druhému autu, nahlédla do vitřku a když uviděla že za volantem sedí také žena, tož enom pravila: No ba, to sem si mohla myslet ženská za volantem!

PROBLÉMY S BÝVÁNÍM A PENĚZAMA
Všady sú včíl veliké problémy, né enom s penězama, ale aj s býváním, a tak sa jednú stalo, že Jituška Klofáčová, kerá šťastlivo sehnala laciný podnájem v Hradišti. Když dosávala od majitela dva klíče od svojého pokoja, tož mu ten jeden vrátila se slovy: To máte, prosím, nájemné za první měsíc!

PROTITETANOVKA
Přiletěla Klára Mařáková v Novéj Vsi k doktorovi a chtěla rychlo pichnút protitetanovú injekci. Vás pokúsál pes? ptál sa doktór. To né doktore, pravila Klára, ale před chvílú mě přeřízl zerzavý chlap.

V HRADIŠTI U SÚDU
Přišél Jura Břúškú v Hradišti k súdu a chtěl zažalovat svoju starú za ubližování zvířatom. Pan súdca sa ho ptál: A co ona provédla? Víte, pane súdca, včéra když sem přišél pozdě z hospody, tož mě zmlátila jak koňa!

KDYŽ UŽ, TAK UŽ
Rozčílený Janek Kláskú pravíl o Silvestru svojí robě: Tak, a od nového roku bude u nás všecko ináč než doposaváď. Každý deň bude navařené ve 12.00 hodin, ať su doma nebo nejsu. Mařka Klásková, jeho roba, si enom odfrkla a pravila: Když novoty, tož novoty! Ode dneška sa bude ve 20.00 hodin souložit, ať si doma nebo nejsi doma!

NÁVRAT Z VÍKENDU
Malý Jurka Podéškú sa vracál s matkú z víkendu z chalupy a ptál sa jí: Mami, jak je to možné, že sme dneska na cestě nepotkali žádné blbečky, krávy pitomé, hovada, idioty a vylízané palice? Víš Jurko, pravila matka, ti jezdí enom tehdy, když u nás za volantem sedí tvůj otec!

JAK TO UDĚLAT
Jeden starší podnikatel přijél do Starého Města na Synot na večírek se svojú mladú sekretářkú místo manželky. Miláčku, pravila eště v autě tá sekretářka, a jak to uděláme, aby nikdo nepoznál, že nejsu tvoja stará? Jednoducho. Oba kufry aj s kabelkú poneseš ty!

JEDEN Z JAVOROVCA
Pravilo jedno prase druhému v Javorovci: Tak vidím, že hospodář chystá sekyru a nože. Začínám mět veliký strach, aby neco neudělál hospodyni!

ROZHOVOR NA VSI
Juro, daj ně cigáro! Nemám. A proč né? Protože nekúřím. Ale možu ti dat po čuni!

TOTO SA JÍ STALO POPRVNÍ
Jela tetina Kotačková s malým Jaroškem vlakem z Hradišťa do Ostrohu. Tetina na nádraží kúpila Jaroškovi poloviční lístek a když přišél průvodčí, tož sa mu to nejak nezdálo a pravíl: Poslyšte tetino, na poloviční sa jezdí enom do čtyř roků a ten váš kluk sa ně zdá už trochu veliký. No to ně teda podržte, bránila sa tetina, už s ním tak jezdím osum roků, ale toto ně eště nikdo neřekl!

U HOLIČA
V Brodě u holiča nabízala slečna strýcovi Janečkovi výbornú vodu po holéní. Velice pěkně vóní, pravila ona. Tož to ně rači nedávajte, pravíl strýc Janečkú, protože moja stará by si myslela, že sem býl v nejakém tom erotickém salónu. Z vedlejšího křesla sa na to ozvalo: Mně ju možete dat, moja stará nemá tušéní, jak to v takovém erotickém salónu vóní!

BLBÁ RADA
Policajtom utékl pes a zamíříl si to do Buchlovských lesů. Enomže co čert nechtěl, chytíl sa tam do želez, keré tam měli pytláci nalíčené. Když tam tak kňučál, tož doskákál k němu zajíc a radíl mu: Ukúsni si nohu. Druhý den utěkál zas okolo a ten pes býl pořád v železech. Proč si neudělál co sem ti radíl? Proč si tú nohu neukúsneš? Ale, šak sem ťa přeca poslechl, pravíl ten policejní pes, už sem si ukúsl tři nohy a furt ju z tech želez nemožu dostat!

UŽ SA S TÍM MOSÍ NECO DĚLAT
Přišla mladá Růža Dočkova k doktorovi a pravila: Doktore, už mě to nebaví byt pořád tú pannú a poslúchat ty blbé řeči. Poraďte mně, kde sa mám obrátit? Na záda děvčico, radíl doktór, na záda...

ZE STARÉHO MĚSTA
Cigán stál na policejní stanici a policajt sa ho ptál: Poslyš, Marošu, a neukradl si u nás nejakú slépku anebo husu? Cigán enom krútíl hlavú, že né. A tak ho teda propustili. Když už býl venku, tož si velice oddechl a pravíl: No, eště že sa ně nezeptali na kačeny!

NA OBĚDĚ V KLÁŠTERNÍ
Rodina Nováčková sa jednú vydala na slavnostní oběd do Hradišťa do Klášterní vinárny. Když dobře poobědvali, tož pan Novák zaplatíl a když vrchní jím přál eště pěknú cestu dom, tož sa ozvala malá Mařenka: Mami, a tata dnes nebude umývat náčení.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund