Číslo: 11
17.03.1997
Článků: 37

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


MALÝ MATÚŠEK SI ZAPSÁL
FÓR TÝDNE

MALÝ MATÚŠEK SI ZAPSÁL
 • Ke komu bych chtěl po rozvodu? K tomu, kerému ostane auto a barevná televiza.
 • Náš malý Pavlík eště neběhá, ale nohy už má.
 • Až budu veliký, tož bych chtěl vydělávat tolik, co tata a utrácat tolik, co matka.
 • Kdyby byla lokomotiva z čokolády, tož bych jí napřed snědl kola, aby mně neujela.
 • Přál bych si, aby byly vitamíny v dortech a né ve špenátu.
 • Když sa říká, že má každé děcko svojého tatu, tož nám dvá chybíja, protože sme tři děcka.
 • Náš malý Pavlík nejak ztratíl rozum, protože sa ráno dvakrát umývál.
 • Naša Stračena nemá děcka, ale enom telata.
 • Matka sa pořád maluje, aby byla pěkná. Enom nevím, proč néni.
 • Tata by měl méň pracovat, aby méň vydělávál a já sem nemosél chodit do hudebky.
 • My sa v rodině bereme enom mezi sebú. Třeba děda si vzál babičku, matka tatu a já si asi veznu bráchu.


 • 
  FÓR TÝDNE

  " ... pěkné akvárium."
  Po dědině si vykračuje stařenka, asi tak osumdesát roků. Potkál ju policajt a pravíl: #Babi, ve vašém věku už byste neměla nosit minisukňu. - #No, a proč bych neměla? Zdá sa ti, že mám křivé nohy? - #Tož to ani né, ale čučíja vám z ní prsa.

  DŮVOD K ROZVODU
  Strýc Křúpal sa dostavíl k súdu k rozvodovému řízení. Súdca mu pravíl: #Jaký máte důvod k rozvodu? - #Tož jaký, řekla mně blbečku, říkál strýc. #No, ale to přeca eště néni důvod k rozvodu. Řekněte, jak to celé bylo? - #Vrátíl sem sa dóm nečekaně brzo z hospody a načapál sem moju starú s cizím chlapem v posteli. A tak sem jí pěkně povídál, ale, ale Mařenko, co to tu děláme? A ona na to pravila: #Možeš třikrát hádat, blbečku!

  NÉNI ROBA JAKO ROBA
  #Víš, jaký je rozdíl mezi mladú a starú robú, ptál sa Jan Karáskú Martina Brčky v hospodě. #??? #No, mladá má řeca rozvrzanú postél a stará hubu ...

  DEVÁTÝ SYN
  Když sa Búřilom narodíl už devátý syn, začali ho všeci také silně oslavovat. Oslavovalo sa eště, aj když sa šťastná matka vrátila dóm z nemocnice. Po búřlivém uvítání a po vyprázdnění dvúch flašek slivovice vzali chlapé majestátně malého synka a nésli ho do kostela ukázat farářovi. Když sa potem vrátili, tož slavnostně oznamovali matce: #Pan farář nás aj pochválíl, jaký pěkný a veliký syn sa nám narodíl. Matka enom spráskla rukama a říká: #Aby vás nepochválíl, šak ste vzali teho loňského!

  NA RODIČÁKU
  Ptál sa otec na rodičáku třídního učitela: #Je to pravda, že náš malý Jurka má velice originální nápady? - #To teda je, jeho nápady sú opravdu originální, hlavně v pravopise.

  NASLÚCHACÍ STROJEK
  #Tak co, babi, ptál sa doktór Břúšek babky Otrčálkové, #jak sa vám osvěčíl ten naslúchací strojek, co sem vám minule předepsál? - #Výborně, doktore, výborně. Od té doby, co ho mám, sem už třikrát změnila svoju závěť!

  DŮKAZ NEVINNOSTI
  #A jak sa pozná, že roba je eště pannú? ptál sa Janek strýca Kudláčka. #Tož to máš jedno-duché, uklidňovál ho strýc, #poznáš to podle teho, že bude velice nervózní. Potkali sa za dva měsíce a Janek už býl po svadbě. #Tak co, jak to dopadlo, ptál sa strýc. #Výborně, záříl Janek, #byla panna. Tá vám byla strýcu tak nervózní, že si polštář místo pod hlavu dala pod zadek.

  DĚDEČEK BY STRAŠNĚ NADÁVÁL
  Matúš, jak jél s konima úvozem, tož sa mu stalo, že převrhl vůz aj s fůrú sena. Honem volál na strýca Búbelu, aby mu pomohl ju postavit, že potom ho pozve na pivo. Strýcovi sa to moc nezdálo, a proto pravíl: #Matúšu, víš co, zajděme napřed na to pivo a potem to postavíme. - #Tož, strýcu, to né, napřed to postavme, protože náš staříček by strašně nadávál, kdyby sme to tak nechali. - #Né, né, říkali strýc, #já ťa, Matúšu, znám, proto napřed na pivo, a potem sa dá mlúvit o práci! - #Strýcu, ale uvidíte, že staříček sa budú velice zlobit! A tak teda nakonec šli napřed na to pivo a pili ... první, druhé, třetí ... Matúš sa ale zas ozvál: #Strýcu, tož už ale poďme, staříček už budú opravdu velice nadávat. - #Co máš sakra pořád s tým vaším staříčkem? - #No,.... on je totiž pod tú fůrú!

  ZARUČENÝ RECEPT
  #Karle, nevíš, co je najlepší na růst vlasů? ptál sa Janek Drozdú. #A co bych nevěděl, vím a rád ti poradím. Každé ráno a večér si tú tvoju lysinu potíraj novinama. Potom ti určitě vlasy porostů - #Né, že bych ti nevěříl, pravíl Janek, #ale kdyby ten tvůj recept fungovál, tož bych mosél mět u zadku už pořádný cop!

  CHLAPÉ, TO SÚ KUJÓNI
  Fanošek s malú Mařenkú sa šli sáňkovat. Když došli dóm, tož sa matka ptala Fanoša. #Věřím, Fanošu, žes nebýl lakomý a poščáls svoje sáňky aj malé Mařence? - #To víš, mami, že poščál. Já sem jich měl z kopca a ona zas do kopca.

  U DOKTORA
  #Jak je to možné, ptali sa Anči, za svobodna Búřilové, tetiny v Nedakonicách, # že si už podruhé vdaná a pořád si eště pannú? - #To máte tak, ten můj první býl teplý a ten druhý je zas ministr. - #No a co? - #No, šak to znáte, slubuje, slubuje, slubuje ....

  RAFINOVANÝ PODPIS
  #Tati, proč sa ně podepisuješ do žákovky třema křížkama jak nejaký analfabet, dyť si přeca inženýr? - #Víš proč, protože nechcu, aby si učitél myslél, že vzdělaný člověk može mět takového syna.

  AJ TAK TO BÝVÁ
  K Bečicom přišla návštěva a úplně sa rozplývala nad pětiletým Metúdkem: #Bože, to je krásný chlapeček! Očiska po tatovi, vlasy po mamě ... - #A gatě po starším bráchovi ... přerušíl jich mrzutý Metúdek.

  KŘÍŽOVKÁŘI
  V hospodě na Lapači seděli třé strýcé, známí křížovkáři. Naráz jeden pravíl: #Chlapé, slovo na pět, nám málo známé. Strýc Jura sa enom tak naklóníl a říká: #Hergot, néni to práca?

  TOŽ V TOM TO JE
  #Beďo, ptál sa malý Janek svojého kamaráda, #víš jaký je rozdíl mezi chlapem a robú? - #????? - #No přeca, roba sedne na záchod a čeká, co bude. Chlap, ten to mosí vědět už dopředu.
  


  www.hradiste.cz
  Program a aktualizace Stanislav Lopata
  hudba@hradiste.cz
  Čas zpracování: 0 sekund