Číslo: 11
16.03.1998
Článků: 6

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Tož, Pepine, zítra ti to leháro končí. Ideš dom, dostáls amnestiju.“
„Malino,“ ptál sa učitél v Kunovicách jedného žáka, „co je s tým králíkem, co ně ho chtěl tvůj tata poslat?“
„Já nevím, pane učitel, ale on už zas žere.“

V narvaném autobuse z Hradišťa do Kunovic sa jeden mladý klučisko tlačíl velice na tetinu Trávničkovu, kerá seděla na prvním sedadlem s košíkem na klíně.
„Pozór na vajca, mladíku!“ pravila tetina.
„Vy máte v tom košíku vajca?“ ptál sa ten mládenec.
„To né, ale hřebíky!“

LÉČENÍ DO TŘECH DŇÚ
V jednéj dědině našého okresu si otevřél mladý doktór novú ordináciju a vyvěsíl si tam aj cedulku: „Každého vyléčím do třech dňú!“ Všeci doktoři z Hradišťa enom krútili hlavama a nechtěli tomu věřit. Nakonec sa dohodli, že to prověříja a vyslali tam jedného svojého zástupca. „Pane doktore,“ pravíl ten maskovaný zástupca,“ztratíl sem chuť aj paměť, možete mě vyléčit do tří dňú?“ „To víte že možu, chvilku si tady počkajte,“ pravíl ten zázračný doktór a odešél do vedlejší cimry. Když sa za chvílu vrátíl, tož položíl pacientovi na jazyk malú kuličku. „A včíl ju pomalučky jazykem rozmělňujte.“ Utajený kolega teda rozmělňovál, rozmělňovál a najednú zařvál: „Ježišmarijá, dyť to je hovno!“ „No vidíte,“ pravíl ten doktór, “chuť sa vám už vrátila a já vám ručím za to, že na túto chvílu do smrti nezapomenete!“

NÉNI ČLÁNEK JAKO ČLÁNEK
Potkali sa dvá strýcé v Hradčovicách. „Vitaj Jane, jak sa máš?“ „Dobře, nemožu si stěžovat. Zrovna včéra mně vyšél článek?“ „To sem ani nevěděl, že píšeš do novin.“ „Ale to né, já mám tasemnicu.“

V BORŠICÁCH V HOSPODĚ
Ptál sa Janek Drábkú Cyrila Křenového: „Poslyš, Cyrile, co bys udělál, kdybys načapál svoju starú v posteli s cizím chlapem?“ „No, najprv bych mu polámál čagan, a potem zastřelíl psa!“

COSI NA TOM JE
„Víte, jak sa pozná, že právník lže?“ ptál sa Janek Klobáskú v hospodě chlapú. „?????????“ „No přeca, že pohybuje hubú, né!“

JEDEN Z VÁLKY
Partyzáni sa skovali v Buchlovských horách před Němcama do jedné jeskyně. Když došli Němci až k jeskyni, tož sa zastavili a rozmýšlali, kde sa enom ti partyzáni mohli skovat. Najednú ten jeden Němec směrem k jeskyni zakřičál: „Kde sa enom mohli skovat?“ A z jeskyně sa ozvala ozvěna: „Kde sa enom mohli skovat?“ A ten Němec zas: „Asi sú v lese.“ A ozvěna: „Asi sú v lese.“ Němec: „A co kdybysme do této jeskyně hodili granát?“ A ozvěna: „Asi sú v lese.“

PONAUČÉNÍ DO ŽIVOTA
Šél jednú tak lev kunovským lesem a býl strašně hladný. Najednú zpozorovál tři opice. Začál jich hónit, ale ty sa nedaly a vylézly na strom. Lev měl ale spústu času, a tak si lehl pod strom a čekál. Po nejaké chvilce to jedna opíca nevydržala a spustila sa. Lev ju chytíl, sežrál a čekál dál. Po čase to nevydržala ani druhá opíca a slézla důle. Lev ju také chytíl a sežrál. Za chvilku to ale nevydržala ani tá třetí opíca, a také slézla důle. Lev ju také chytíl a sežrál. Víte jaké z toho plyne ponaučéní? No přeca že: Každá sa jednú spustí!

AJ TO SA MOHLO STAT
Ve škole v Hradišti na Východě: „Jaryne, kdo ti pomáhál s domácí úlohú?“ „Nikdo paní učitelko!“ „Jaryne nelži, kdo ti pomáhál s domácí úlohú?!“ „Tož teda, tata.“ „Tak mu vyřiď, že Wolker býl Jiří a né Johnie!“

DOSTAL POZNÁMKU
Malý Fanoš přišél dóm ze školy a tata sa ho ptál: „Tož co je nového ve škole?“ „Ále, dostál sem poznámku. Učitelka sa ptala, jak bysme natřeli školu, no a já sem jí pravíl, abysme tam jebli hnědú.“ „Co si debil nebo co?“ pravíl tata, „dyť to by byla moc tmavá!“

ZNÁTE TO TAKÉ
Tetina Hrotková ze Zlámanca si stěžovala u doktora, že je jí při milování jednú horko a podruhé zas zima. Doktór ju teda prohlédl, zjistíl ale, že je zdravá jak řepa. Zavolál si teda strýca, co s ňú přišél a pravíl, jak to s tetinú vypadá. Strýc sa enom uškňúříl a říkál: „Doktore, sakra, že ste ju nevykopál, dyť ona to jednú dělá v létě a podruhé v zímě!“

ROZDÍL
„Víte jaký je rozdíl mezi dolarem a českú korunú?“ ptál sa Janek Drozdú chlapú. „?????????“ „No, přeca jeden dolar!“www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund