Číslo: 13
30.03.1998
Článků: 15

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Starý vychlámál jakési to krušovické a včíl zažívá krušné chvíle !“
Došél Jura Klobáskú k doktorovi a pravíl mu: „Doktore, je ně to velice trapné, ale já mám takový jeden strašný sexuální ornitologický problém…“ a hneď si také sdělávál gatě. Doktór sa mu zahleděl mezi ty jeho nožiska a tam uviděl jakési takové centimetrové nic. „No, to je teda velice veliký problém.“
Jura sa enom zaškňúříl a říká: „Vidíte, a takto ho mám už opuchlý celý týdeň!“

Hádanka
„Jane,“ ptál se Ruda Křúpek, „víš, jaký je rozdíl mezi velblúdem a robú?“ „????????“ „Přeca velblúd má dva hrby na zádech, né.“

Příjezd z tábora
Před I. ZŠ v Hradišti měl přijet autobus s děckama, keré byly na školním výletě. Když dlúho nic nejelo, tak strýc Kocúrkú přistúpíl k jedné mladé paničce a pravíl jí: „Poslyšte, neměli bysme si začat tykat?“ „Proboha a proč?“ divila sa tá panička. „No,“ vysvětlovál strýc Kocúrkú, „když už tady spolem čekáme děcko!“

To néni hlúpý nápad
Malý Jarinek Búřilú sa ptál svojého taty: „Tato, a proč sú u nás v rodině enom samí kluci?“ Tata chvílu přemýšlál a potom povídál: „No, víš Jarine, u nás na střeše majú hnízdo čápi, tož proto.“ Jarin sa zamračíl a ptál sa: „Tato, a proč naproti u Malinú majú zas enom samé děvčice?“ „Tož to je proto, že tam majú na střeše hnízdo zas vrany.“ Jarinek sa podrbál za uchem a povídál: „A tato, a proč vy si s tým Malinú ty ptáky nevyměníte?“

Vzácná návštěva
Stalo sa jednú, že Sherlock Holmes a Dr. Watson přijeli na dovolenú do Hradišťa a že chtěli mět tú dovolenú pěkně romantickú, tož si postavili stan v místním parku. Když tam už dobře unavení večér zalehli, tož spali hneď jak dřeva. Najednú sa ale po půlnoci Holmes probudíl, drcl loktěm do Watsona a pravíl: „Drahý Watsone, vidíte ty jasné hvězdy? Všíml ste si, jak je jasné nebe? Co z toho možete vyvodit?“ „Teda, toto nám jasně říká, že zitra bude suché a slunečné počasí.“ „Ne, ne, Watsone, je to mnohem jednodušší. Znamená to pouze, že nám někdo ukradl stan.“

Jeden slovenský
Přišél Mečiáár dóm a jeho žena pravila: „Panebože, ty už si doma?“ Vladko sa enom uculíl a odpovedal: „Ale drahá, veď som ti povedal, že doma mi možeš hovoriť Vlado!“

Ty roby nejsú najchytřejší
V Brodě v hospodě Na Lapači sa hádali třé strýcé, kerý má najhlúpější robu. „Tak si představte,“ pravíl strýc Jožin, „tá moja vůbec neumí plavat a včéra si kúpila kompletní potápjačské vybavéní.“ Strýc Ruda sa zamyslél a říkál: „Té mojí sa zas točí hlava, enom když sa podívá z okna a ona si kúpila rogálo.“ „Chlapé, to nic néni,“ vyšpónovál sa strýc Matúš, „to tá moja jede na čtrnáct dňú do lázní, kúpila si padesát prezervatívú a vůbec nemá žádného pinďúra!“

Aj to sa mohlo stat
Ide kráva kunovským lesem a najednú uvidí obrovského hřiba, napřáhne nohu a praví: „Bú, jaká pěkná houba…“ V ten okamžik ale hřib zvedl klobúk a říká milé krávě: „Já su dědeček hříbeček a splním ti tři přání, když mě nerozkopneš.“ A kráva na to: „Já už nechcu byt kráva, ale pěkná ženská!“ Pink, pink, pink… „Jé, já už nejsu kráva, já su pěkná ženská, já sa z toho snáď podělám. Pink, pink, pink ...Jé, já sem sa podělala, su to ale kráva. Pink, pink, pink… Bú, jaká pěkná houba…“

Minipovídka
Na dveře strýca Berecky zaklepál slimák. Strýc otevřél dveře a když viděl, že je to obyčejný slimák, tož ho na-kopl, že ten odletěl až na chodník. Za deset týdňú potom. Znovu nekdo mlátí strýcovi na dveře, on ide teda otevřít a ve dveřách sa zas objevíl ten samý slimák, ale pořádně naštvaný a pravíl: „Co to mělo znamenat?!“

Veliké zranění
Přišél Jara Klobáskú z Osvětiman k doktorovi a býl samá modřina a oškubaný jak samica. Doktór ho ošetříl a potom sa ho ptál: „To mně enom řekněte, jak ste k tomu přišél?“ „Ále,“ pravíl Jara, „strčíl sem ruku do řezačky.“ „Ale ty vaše zranění tomu moc nenasvědčujú.“ „No, a potom sa vrátíl starý Řezáč!“

Slivovica zabírala
„Ty, Jane, ani mně nebudeš věřit, ale včéra sem měl z té tvojí slivovice pěknú běhavku,“ pravíl Tonda Nováků. „To snáď néni možné, řekni mně, prosím ťa, nejaké podrobnosti.“ „Tož, jak sme včéra nasávali, tož šak víš, že sem po litře sa zebrál a šél dóm. Hneď ale za vaším barákem sem potkál svoju starú. A to bys nevěříl jak tá ně prohnala.“www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund