Číslo: 14
06.04.1998
Článků: 9

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Celý deň su ve styku s lidima a svěží dech je pro mě tak důležitý ... Proto sebů pořád nosím flašu slivovice.“
Tetina Buršová psala na vojnu svojému synovi, který nedávno volál dóm, že sa zasnúbíl a hneď po vojně sa bude žénit. „Máme radosť z Tvojého štěstí, hlavně aby byla hodná, pěkná, pořádná a aby ťa měla ráda. A brzo nám ju přivez ukázat.“
Na konci dopisu bylo připsané: „Matka šla hledat známku. Ostaň svobodný, ty trůbo!“
Tata

Z hradišťských ordinací
Došla jedna stará babka v Hradišti k známému gynekológovi a pravila: „Poslyšte, doktore, nevím, co se se mnú děje, ale já sem dostala asi zas ten menzés!“ Doktór si teda babku dobře prohlédl a potom říkál: „Babi, nic si z toho nedělajte, to je enom rez!“

Mařatický rozhovór
Šél strýc Janek kolem teho mařackého Joe klubu a tu z tama vyhlédla tá jedna pracovnica a lákala ho dál. Strýc sa na ňu enom podívál a pravíl. „Aj bych šél, ale ty ně to stejně nemožeš udělat tak, jak bych já potřebovál!“ „Ale strýcu, to ně neříkajte, pro mě néni nic problém. Jak byste to teda chtěl?“ „Zadarmo!“

Ze života
Stalo sa jednú v Uherském Brodě, že sa sešli nad rakvú svojého kamaráda třé. Jeden býl bankéř, druhý významný podnikatél a třetí právník. Bankéř pravíl: „U nás v rodině je zvykem dat mrtvému na cestu nejaké peníze, aby jich tam na druhé straně měl do začátkú!“ Všeci s tým súhlasili, že je to dobrý nápad. Bankéř teda do rakve položíl pětistovku a podnikatél přidál eště jednu. Právník potom sebrál obě pětistovky a položíl tam šek na dva tisíce.“

HESLO LETOŠNÍCH ŽNÍ
Ani zrno Dagmar! Olga

Policejní sú najlepší
Dělaly sa jednú přijmací zkúšky na policajty. Do ocelové krabice s různýma otvorama - kruh, čtverec, ovál, trojúhelník ... - bylo potřebat zasunút tělesa odpovídajících tvarú. Deset aspirantú na policajty prošlo túto zkúškú a výsledek býl takový: přijatí byli všeci. Dvá pro nadprůměrnú inteligenciju a zbylých osm pro neobyčejnú silu.

Sú ty děcka chytré
Ptala sa tetina Čúřilová malé Aničky: „Aničko, a co bys chtěla k šestým narozeninám?“ „Antikoncepční pilulky!“ „A to, prosímťa, proč?“ „Protože mám šest panenek a sedmú už nechcu!“

Najlepší ukazovatel
Víte jak poznáte, že je venku zima? ??????? No přeca, že muchy létajú v teplákách!

Pojď do hospody
Sedí jednú tak strýc Klásek z Javorovca doma na lavečce a najednú slyší tichý hlásek: „Pojď do hospody.“ „Sakra, co to je,“ praví si strýc, ohlédá sa kolem sebe, nikoho nevidí a tak si říká, že sa mu to enom zdálo. Za chvilku ale je tu znova: „Pojď do hospody.“ „Kdo to na mňa mlúví,“ ptál sa už nahlas strýc. „To sme my, tvoje játra, přeca nebudeme tvrdnút doma!“

Ranní sex
„Ty, Maňo,“ pravil strýc Otrusinú, „včéra sem četl v jedných novinách, že ranní sex hneď po probuzéní je lepší jak ten joging!“ „No, neco na tom asi je,“ súhlasila Máňa, „ale to enom tehdá, když nemosíš stávat o půl čtvrté do kravína!“

Ze života
Tata sa vrátíl po měsíci z montáží a večér když si uléhál vedle svojí staré, tož zjistíl, že tam leží aj jejich malý Jožinek. Když sa začál sápat na svoju, tož tá mu pravila: „Estli chceš neco, tož odnes malého do dětského pokoja.“ Tata teda vzál potichu malého Jožinka do náruče a odnášál ho pryč. Když ale vycházál z ložnice, tož o cosi zakopl a málem sebú švácl na zem. Malý Jožinek otevřél oči a říkál: „Sakra, tato, ty bys mě kvůli tomu sexu aj zabíl!“

Jeden hasičský
„Nikdy bych nevěřila,“ pravila jedna děvčica v Mistřicách ironicky svojému galánovi v posteli, „že je tvůj tata hasičem.“ „To mně řekni teda proč,“ ptál sa on. „No, že ti udělál takovú malú stříkačku!“

Poslední slova
Ruda Brčkú došél do hospody a pravíl smutně: „Ták, moja stará už to má za sebú.“ „Neříkaj,“ divili sa chlapé, „a jaká byla její poslední slova?“ „No, řekla: do hospody půjdeš leda přes moju mrtvolu!“

Dotaz
„Tato, a proč má pijáno tři nohy,“ ptál sa malý Jurka. „To je, Jurko, jak kdybys sas mě zeptál, proč má člověk dvě nohy.“ „A tato, proč má člověk dvě nohy?“ „Proč, proč, protože néni pijáno!“

Jeden policejní
Víte, proč si dávajú policajti, než idú spat, na noční stolek dvě sklenky - jednu s vodú a druhú prázdnú? Nevíte? Tož tú plnú přeca proto, kdyby měli v noci žízeň, a tú prázdnú proto, kdyby žízeň neměli.

Reklama kolem nás
Chcete mět zdravé psy? Tož jim dávajte Pedigree Pal! Chcete mět zdravé kočky? Tem dávajte zas whiskas! Chcete byt zdraví aj vy? Jezte psy a kočky…www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund