Číslo: 15
13.04.1998
Článků: 6

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Body, body, doprovody…“
Strýc Bereckú z Osvětiman býl jednú v Hradišti na nákupoch a tak si zašél aj do téj velikéj drogérije na náměstí. Dlúho si tam všecko přebírál, prodavačky kolem něho létaly jak komáři v létě ve Štěpnicách, až nakonec sa rozhodl a vzál jedno takové malučké mydélko za tři koruny. Když u pokladny zaplatíl, tož mu tá prodavačka dala eště zadarmo hrsť prezervativů. Strýc býl s teho daru velice vyvalený a prodavačka mu to proto hneď aj vysvětlila: „Toto máte jako pozornost podniku, aby sa nám takový zákazníci jak ste vy moc nerozmnožovali!“

Co je milenec
„Tato,“ ptál sa malý Jurka, „co je to ten milenec?“ „No, jak bych ti to vysvětlíl,“ přemýšlál tata. „Tož to je neco, jak manžel, ale akorát nemosí umývat náčení.“

Velkomyslnosť
„Představ si,“ pravila Anča Drdová svojí súsedce, „dneska sem měla záchvat velkomyslnosti. Dala sem jednomu lumpovi padesát korun!“ „A co tomu říkál tvůj starý?“ „Co by říkál, poděkovál.“

Tož to je teda pravda
Jurka Klobáskú sa ptál strýca Meruňkového: „A strýcu, kde sú ti všeci komáři přes zimu skovaní?“ „Jurko, to ti teda nevím, ale býl bych rád, aby tam ostali aj v létě!“

Správná výchova
V autobusu do Ostrohu jél Antoš Búřilú a na klíně mu seděl jeho pětiletý Matúšek. Když tu najednú v Kunovicách přistúpila taková mlaďučká, pěkňučká slečinka v mini-sukňách, tož Antoš pravíl: „Matúšku, ukaž, že si džentlmen a běž nabídnút té slečince svoje místo!“

V Hradišti na kúpališti
Před bufetem v Hradišti na kúpališti byly zaparkované dva kočárky a v nich dvá kojenci. Obá sa rozhlédali okolo seba a potom ten jeden pravíl: „Já tú nudu navrchu úplně nesnášám!“ „To máš pravdu,“ říkál ten druhý, „kdo má pořád pit to studené mléko!“

Nic neriskovál
Do inzertního odděléní Dobrého dňa došél strýc Otrusilú a pravíl: „Chtěl bych si podat inzerát s týmto textem: „Pohřešuje sa černý angorský kocúr. Kdo ho najde, tož ten dostane dvacet tisíc korun odměny.“ Inzertní manažérka Hanka sa diví: „Strýcu, to nemyslíte vážně? Dvacet tisíc za kocúra? Nesplétl ste sa?“ „Kde bych sa splétl. Šak ten kocúr býl miláček mojí staré.“ A po chvílce dodál: „A navíc nic neriskuju, protože sem ho, pazúra, dnes ráno přejél, jak sem cúfál z garáže.“

Správná adresa
Toneček donésl dóm vysvědčéní a tata, když sa naňho podívál, tož pravíl: “Za takové vysvědčéní by měl následovat pořádný výprask!“ „To s tebú súhlasím,“ říkál Toneček, „zjistíl sem si, kde bývá náš učitel. Tož poďme na něho!“

Z hradišťského rinku
V Hradišti na náměstí žebrák prosíl jedného kolemjdúcího o almužnu a ten mu povídál: „Nemožu ti dat, protože sám nemám peníze!“ „Tož si najdi nejakú prácu, ty blbečku!“

Dobrý nápad
„Ty, Maňo,“ ptala sa tetka Burdějova, „a proč si tak ráno hulákala na toho svojého.“ „Ále, to máš tak, potřebovala sem vyprášit koberce a když on je pořádně nasraný, tož velice pěkně práší.“

Dva kufry
Prostřední ulicú v Hradišti utěkál cigán Jožo a za sebú táhl dva veliké kufry. V tom, kde sa vzál, tu sa vzál, objevíl sa před ním policajt a pravíl: „Poslyš, co táhneš v tech kufrech?“ „Abych vám pravdu řekl, pán velkomožný, tož ani sám eště nevím!“

Prázdné flašky
Bezdomovec Jura Petáků si přilepšovál na živobytí tým, že sbírál prázdné flašky. Aby jich měl víc, tož chodíl aj po domech. Jednú tak zazvóníl aj u učitelky Buráškové a ptál sa jí, estli nemá nejaké prázdné flašky od piva, vína nebo kořalky. „No dovolte, co si to o mě myslíte,“ pravila ona, „to snáď vypadám, že piju alkohol?“ „To ani né,“ odsekl Jura, „ale flašky od octa určitě máte, že?“

Poslední novinka
„… po železničářách, doktorech a učitelech prý majú stávkovat aj policajti.“ „A proč?“ „Protože furt majú pendrek!“

Z teplých krajin
Stójí homosexuál nahý před zrcad-lem. Najednú sa vzrušíl. Enom sa uculíl a pravíl: „A di ty hošku, dyť to su přeca já!“

Sto cigaret
Malý Jurka Otépkú si kupovál v trafice sto cigaret. „Snáď to nechceš vykúřit všecko sám,“ srandovál s ním trafikant. „To né, ste sa zblázníl, to mám pro celú třídu!“

Najlepší metro
V jednom mařatském sklepě sa hádali Rus, Američan a Čech, kdo umí lepší stavit metro. Američan pravíl: „U nás v Americe, když razíme tunely proti sobě, tož se setkáme s přesnosťú deseti centimetrů!“ Rus říkál: „To nic néni. To když my, razíme dva tunely proti sobě, tož sa spójíme s přesnosťú jednoho centimetru.“ Janek Kláskú z Ostroha chvílu přemýšlál o potom říkál: „To vůbec nic néní. To u nás když razíme dva tunely proti sobě a Pán Bůh dá, tož sa spójíme s přesnosťú jedného milimetra!“ „To néni možné! A co když Pán Bůh nedá?“ ptali sa Rus s Američanem.“ „Tož, v tom případě, máme tunely dva!“

Intimní záležitosti
„Chlapé,“ ptál sa Ruda Čížků v hospodě, „víte kolikrát sa roby stydíja za život při tech intimních záležitostech?“ „??????“ „Tož vám to teda povím. Je to 5 x. Poprvní je to, když ztratíja věneček, podruhé o svatební noci, potřetí, když sú svojému starému poprvní nevěrné, počtvrté, když za tú nevěru dostanú zaplacené a popáté, když za to mosíja zaplatit samy.“www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund