Číslo: 18
04.05.1998
Článků: 4

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Dvě whisky a kočce whiskas.“
Opravdu sa stalo
V Hradišti na sídlišti Východ pravila jedna matka svojí céři: „Tak už příští rok ťa, Pavlínko, kromě jiného čeká aj tá puberta.“
Pavlínka sa zatvářila pěkně naštvaně a enom sa ohradila: „Tož to tedá né, mami, už toho mám dost, už mě do žádných krůžkú nepřihlašuj!“
zapsala a zaslala Žofie M.

Jeden kostelový
V zákristii jedného kostela v našém regióně vysypál kostelník z měšca se zvonečkem na stůl ofěru a překvapený zhýknúl: „Podívajte sa, pane farář! Mezi drobnýma tam leží aj tisícikoruna!“ „To už sa nám dávno nestalo,“ pravíl farář, „co s ňú uděláme?“ „Propijeme, propijeme!“ křičál nadšeně kostelník. „Né, né, synu, když tak projíme!“ „S tým nemožu súhlasit! Já mám chuť na víno.“ Když sa tak chvílu dohadovali, tož nakonec farář pravíl: „Nech rozhodne sám Pán Bůh, jak s tým darem máme naložit. Vyhodíme tú tisícikorunu do luftu a když spadne nastůl, tož ju projíme a když spadne na zem, tož ju propijeme. Kostelník súhlasíl, a tak sa házalo. Bankovka vyletěla do luftu a pomály plachtila. Obá s napětím čekali, kde že dopadne. K překvapéní obúch, ale nedopadla ani na zem, ba ani na stůl, ale na postél. Farář sa enom šibalsky uculíl a pravíl: „Hm, hm, aj to je řešéní.

Ostny
Povídaly si dvě súsedky: „Můj starý, si zapálí cigaretu enom po dobrém obědě!“ „To úplně schvaluju, šak jedna cigareta za rok nikoho nezabije!“

Ze života
Dvá policajti stáli před jednú vyhlášenú hradišťskú hospodú a ten jeden povídál: „Josefe, běž tam první ty. Já sa potom pomstím!“

Šak to chtěla
„Přectav si, Ančo, ten můj blbec ně nedál k narozeninám žádný dárek. „A jak to tak?“ ptala sa Anča. „Ále, ptál sa ně, co bych si přála dostat a já mu povídám, že bych ho měla stejně ráda, aj kdyby mně nic nedál -a ten hňup mně nedál opravdu vůbec nic!“

Nešťastná staroba
Svěřovál sa v hospodě v Častkově staříček Malinú Rudovi Bříšťalovi. „Představ si, Rudine, já když sem býl mladý, tož sem měl celé tělo pěkně měkučké a enom kúsek tvrdého. Včíl mám celé tělo tvrdé a enom kúsek měkkého!“

Chaos a zmatek
Učitelka v Bojkovicách vysvětlovala děckám co je to zmatek a chaos. Když vypadalo, že to všecky pochopily, tož měly nakreslit nejaký důkaz chaosu a zmatku. Anička nakreslila hořící dům, Evička potápjajúcí sa loď a Jožinek namalovál dvě tečky. Učitelka enom krútila hlavú a chtěla, aby jí to vysvětlíl. „To máte tak, paní učitelko,“ pravíl Pepíček, „já mám doma tři sestry a v kalendáři máme každý měsíc tři červené tečky. Tento měsíc tam byly ale enom dvě. To byste měla vidět ten zmatek a chaos jaký býl u nás!“

U doktora
Tetina Malinová došla k doktorovi, aby ju prohlédl. Doktor teda na ní udělál ten výzkum a potem jí pravíl: „Čujte, tetino, ale vy máte cukrovku!“ „A to mám doktore v celém těle?“ ptala sa tetina. „To víte, že máte.“ „A to sa podívajme, já sem si dycky myslela, že ten můj starý je tak náruživý a on je zatým tak mlsný!“

Má to logiku
„Víš Raduno,“ pravila tetka Hrnková svojéj céři, „kolikrát sem ti říkala, aby sis dávala s tema chlapama pozor. Dyť, ty sa jim vůbec nebráníš a potem si pořád v jiném stavu, šak je ti teprvá osumnást roků!“ „No, víš mamičko, mohla bych sa sice bránit, ale jak sa začneš bránit, tož potem zas nic nevyděláš!“

V Buchlovicách
Bavily sa v Buchlovicách na pastvě dvě krávy: „Ty poslyš, Stračeno, tak sem včéra večér v televizi slyšela, že králem zvířat je nejaký lev.“ „Jóó, a kolik nadójí?“

Cesta vlakem
Ve vlaku z Kunovic do Brodu seděl strýc Prášek a chystál sa zapálit si cigáro. Protože tam s ním seděla aj tetička z Podolé, tož sa rači zeptál: „Čujte, tetino, nebude vám vadit, když si tady zapálím?“ „Jak chcete, chovajte sa klidně jak doma,“ pravila tetina. „No dobře,“ povzdechl si strýc a skovál cigaretu zas do kapsy.

Tož to je galán
„Poslyš Jaruno, tak sem slyšela, že sis našla nového galána.“ „No, našla, co budu zapírat.“ „Tak ně prozraď, čím je ten tvůj galán?“ „Víš, že pořádně ani nevím. Šak spolem chodíme teprvé čtrnáct dnů. Ale tak si myslím, že to bude asi profesionální zápasník.“ „Jaks na to přišla?“ „Protože mě má najradči denně aspoň pětkrát na lopatkách!“

Dvá podnikatelé nováčci
V Mistřicách sa zešli dvá podnikatelé nováčci a ten jeden sa ptál druhého: „Ty, Lojzo, a proč ty třeba nechováš králíky. Šak ti zežerú všecko!“ „No ja, ale mosí sa jím to nosit!“www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund