Číslo: 19
11.05.1998
Článků: 8

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Ano , veliteli. Vzal jsem nováčky do terénu, aby nasbírali zkušenosti.“
Janek Klobáskú býl v drogérii v Hradišti a křičál na prodavačku: „Zabalte mně tři prezervatívy!“
Prodavačka celá zrudla a mírnila ho: „Pane, to nemožete řéct trochu potišéj, šak sú tu přeca dámy!“
Janek sa rozhlédl a zařvál eště víc: „Jé, Mařko, nazdár! Tož to ně přibalte eště jeden!“

Jeden ze Štěpnic
Stalo sa jednú, že Ruda Burdú ze Štěpnic sa vracál pozdě v noci z flámu a samozřejmě zrychtovaný jak zákon káže. Když došél až do tech Štěpnic, tož sa mezi tema panelákama, kerú sú všecky stejné, tak zamotál, že nemohl trefit dóm. Konečně spatříl nejekého chodca a tož sa hneď aj ptál: „Nevíte, kde tady bývá Ruda Burdú?“ „Šak vy ste přeca Ruda Burdú!“ „To vím také,“ pravíl Ruda, „ale nevím, kde bývám!“

Oslavenec
Strýc Kráčalík z Břestku oslavovál sto roků a jeden reportér sa ho při téj slávě ptál: „Strýcu, a jaké je to u vás včíl s tým sexem?“ „Tož, chlapče, nemožu si stěžovat, je to lepší jak před sto rokama!“

Nešlo to
Z Matůšova sklepa v Mařaticách bylo jednú slyšet strašný řev. Na druhý deň, když chlapé viděli Matúša, že je samá gula, tož sa ho ptali, co sa tam u něho dělo. „To máte, chlapé, tak. Včéra sem sa dívál večér na tú televízu a býl tam zrovna ten Kaprfíld a předváďál, jak sa procházá čínskú zďú. No a já sem při tem popíjál dobré mařacké vínko, no a potom sem to šél já blbec také vyzkúšat!“

U veterinářa
Ruda Prútek z Bojkovic došél jednú k veterinářovi a chtěl po něm, aby jeho psovi usekl ocas až úplně u těla. Veterinář si teho psa prohlédl a pravíl: „Ale poslyšte, pane Prútek, ten váš pes už je pěkně starý a eště navíc takovéto rase sa ocasy nesekajú.“ Ruda sa zamyslél a prohlásíl: „Víte, doktore, to sa má tak. Příští týdeň má k nám přijet matka mojí ženy a já chcu od základů a zavčas odstranit jakýkoliv projev sebemenší radosti nad jejím příjezdem.“

Inzerce
Do Dobrého dne došél nedávno dopis. Vážená redakce, minulý týdeň sem si u vás podál inzerát: „Prodám starou.“ Pro příští týdeň prosím o stejný inzerát, ale enom tam doplňte slovo: „ložnicu“.

V erotickém salónu
Děda Němečkú navštívíl jednú ten nový erotický salón v Kunovicách a tá panička, co temu tam šéfuje, mu pravila: „Poslyšte, dědo, co tu hledáte, šak vy toto už máte dávno za sebú?“ „Hergot, opravdu,“ divíl sa děda, „to byly ale fofry, že sem to ani nezpozorovál. Co budu platit?“

U fotografa
K jednému známému fotografovi došla mladá panička a ptala sa ho: „Poslyšte, mohl byste zvětšit našu rodinu?“ „To víte, že mohl,“ pravíl on, „poďte se mnú do komory...“

Nová strana
Lojzek s Matúšem z Podolí sa rozhodli, že založíja novú stranu - stranu svobodomyslných. Když sa to dozvěděl Jura, tož přišél za nima a ptál sa jich, estli by ho nevzali do té nové strany? „To víš, že ťa veznem. Zaplatíš příspěvek tisíc korun a možeš si potem myslet, co chceš!“

Zdražování benzínu
Dúchodca Matúš Prčú pravíl dúchodcovi Tondovi Bečicovém: „Tak sem slyšél, že budú zas zdražovat benzín.“ „Šak čeho sa ty bójíš, dyť přeca ani auto a ani motórku nemáš!“ „No ja, ale mám zapalovač!“

Aj to je řešéní
„Přectav si,“ pravíl Jura Břúšek, „tá moja roba byla v nedělu jak praštěná, pořád chodila po baráku nahá.“ „A jaks to vyřešíl?“ „Jednoducho, vypnúl sem topéní!“

Cesta do Zlína
Babka Hrotková z Míkovic jela do Zlína na funus, ale zaplétla sa tam kdesi v tom městě u Batě, kde si eště chtěla kúpit nové důchodky a nevěděla, jak sa dostat k temu krematóriu. Když došla k tramvajovéj zastávce, tož sa optala jedného řidiča: „Poslyšte, panáčku, jak sa dostanu co najrychléj do krematória?“ „Lehněte si pod trolejbus,“ pravíl jí ten dobračisko.

U doktora
V hradišťském špitále pravíl jeden doktór po prohlídce mladé a navíc eště krásné děvčici: „Slečinko, nic vám néni, ale bylo mně potěšením to zjistit!“

To je teda špatné
Matúš Oharků z Mařatic seděl v nově otevřeném podniku U Dvořáků a býl jakýsi posmutnělý. „Co sa ti stalo?“ ptál sa ho Jura Klásek. „Ále,“ pravíl Matúš, „předevčírem sem dostál telegram, že mně umřél strýc z Prahy a odkázál ně milión korun.“ „No a?“ „Včéra sem dostál telegram, že mně umřela tetička z Brna a odkázala mně prosperující firmu.“ „Tož, tomu sa říká štěstí,“ odvětíl Jura Klásek, „to ně teda řekni, proč si tak smutný.“ „Tož si teda přectav, dneska jak když utne, žádný telegram.“

Dobrý skutek
Babka Čúřilová šla jednú tak tým hradišťským parkem a najednú ju obklopila parta ogarů, vyhrnuli jí sukňu, potem aj spodničku, stáhli bombarďáky, zebrali jich a utěkali pryč. Druhý deň šla babka tadyma zas, ale pro jistotu si bombarďáky rači nebrala. A stalo sa to zas. Obklopila ju parta ogarů, vyhrnuli jí sukňu, aj spodničku. Babka celá dychtivá čekala, co bude dál. Vtom jí oni oblékli bombarďáky a utékli. Babka celá vyvalená, hleděla jak bacil do lékárny, až najednú si všímla cedulky na tech bombarďákách: „Včéra posrané - dnes vyprané. Timur a jeho parta.“www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund