Číslo: 2
12.01.1998
Článků: 44

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„No eštěže ministr zemědělství ostál stejný. V tom jeho čurbesu by sa stejně nigdo nevyznál!“
Šla tetina Brčkova v Hradišti po sídlišti a najednú uviděla za popelnicama asi tak desetiletého kluka, jak si tam vykuřuje, a tak sa ho ptala:
Jak to, že už kúříš?
Klučisko sa na ňu enom podívál a pravíl: Když sem sa mohl včéra celý večér milovat, tak proč bych nemohl kúřit.
Tetina je z teho celá zmatená a ptá sa : A měls z toho vůbec neco?
Ani né, protože sem býl ožralý jak sviňa!

AUTOBUSEM Z HRADIŠŤA
V autobusu z Hradišťa do Brodu klepala stójící tetinka jednému mladému sedícímu chasníkovi na záda a pravila: Mladý pane, možu vám nabídnút místo k stání?

AJ TAK TO BÝVÁ
Donésl jeden dopisovatel do redakce Dobrého Dňa svoje reportáže a ptál sa: Poslyšte, pane redaktór, neměl bych do tech svých reportáží přidat trochu víc ohňa? Redaktór sa enom tak zamyslél a říkál: Já myslím, že spíš naopak, chtělo by to víc reportáží do ohňa!

JEDEN TRABANTOVÝ
Přišél Ruda Kudláčkú mezi chlapy a ptál sa jich: Chlapé, víte jaký je rozdíl mezi vlastní robú a trabantem? ?????????? Tož já vám to teda řeknu. Žádný. Obá sice slúžíja, ale néni to ono!

AJ TAK TO BÝVÁ
Přišél Janek Drábek jednú do hospody v Ostrohu, sedl si, rozhlédl sa kolem sebe a zařvál: Všeci co tady sedíte ste paroháči. Dneska sem sa totiž vyspál se svojú starú!

STALO SA V BRODĚ
Pošťačka sa ptala na sídlišti v Brodě u jedného velikého paneláku: Poslyšte, bývá tady nejaký Samec? Taková moderní panička sa zamyslela a pravila: No, bývá v 6. patře a menuje sa Staňa Drozdú!

NEZLÁKALA HO
Šél strýc Kučerú v Hradišti Prostřední ulicú a najednú ho oslovila černoška: Hej, strýcu, nešél byste se mnú k nám? To teda nešél, nevím co bych dělál v Africe!

TOTÁLNÍ OŽRALOST
Víte co je to totální ožralost? No, to je když sa opilec vymočí u slúpu, a potom si ten slúp strká do gatí!

V DEDINĚ JE STRAŠNÝ DRAK
Janku, pravíl starosta Bílovic, prosímťa, zachraň našu dědinu. Usadíl sa nám tady strašný drak a sežrál tu už dvacet panen! Víte co, starosto, pravíl Janek, pošlete ho do Březolup, tam určitě umře hlady!

DĚDA SI VĚDĚL RADY
Děda Drozdú si dál do Dobrého dňa inzerát, na který mu odpověděla jedna starší vdova z Bojkovic. Sešli sa teda a za měsíc byla aj svaďba. Po svadební noci, když děda došél do hospody mezi chlapy, tož ti sa ho ptali: Dědo, co ste dělál s tú novú robú o svadební noci, že tak strašně řvala? Nááá, dělál sem jí cucfleky. Dědo, a čím ste to dělál, dyť nemáte zuby? No čím by, přeca kombinačkama!

JEDNA Z KONCA VÁLKY
Bylo jaro roku 1945 a polučku sa blížil konec války. Setkali sa v horách dvá partyzáni z Hradišťa a povídali si: Poslyš, Jane, co uděláš první, až sa vrátíš dóm? No, co bych tak mohl udělat? Mám doma krásnú mladú ženu a už tady dva roku furt šaškuju na lyžách. Tož co tak asi udělám prvního...? No, šak já ti rozumím. A řekni mně teda, co uděláš teda potom? No, hmmmm .....tož to si potom už konečně sdělám ty zatracené lyže!!!

PO VÝSLECHU
Náčelník sa ptál policajta: Býl obžalovaný hodně vyplašený křížovým výslechem? Nebýl. Dyť je přeca už dvacet roků ženatý!

OTISK PRSTŮ
Policajti vyšetřovali krádež v jednom baráku na Velehradě. Inspektor sa ptál policisty: Našli ste nejaké otisky prstů? Nenašli, na co ten chlap sáhl, to ukradl!

PROHLÍDKA V MAŘATICÁCH
Prováďál strýc Koštýřú svojého hosta v Mařaticách po svojém baráku. Tož tady je pokoj mojí céry .. V pokoji seděla céra a vyšívala. Tady je pokoj mojého syna. V pokoji seděl syn, obložený učéním. Tady je naša ložnica. V ložnici dováďala tetina s kominíkem .... A tady je můj najmilejší pokoj. No nebýl to pokoj, ale vinný sklépek a strýc hneď vytahovál koštéř a nalévál najlepšího vínka. Host sa enom nechápavo podívál a pronésl: Co to bylo za chlapa v té ložnici s vašú robkú? Ále, to býl takový suchar. Ten životním radovánkám vůbec nerozumí. Ten víno nepije ...

NAUČNÁ PŘEDNÁŠKA
V hradišťských kasárňách probíhala přednáška o nevěře a o tech, kteří sa na ní nejvíc podíleli. Náčelník pravíl: Tak nejvíc to byli herci, potom doktoři a pak my vojáci z povolání! Na to vyletěl jeden major a začál hulákat na celú místnost: Já sem nebýl svojí manželce ani jednú nevěrný! Všeci ho začali okřikovat a uklidňovat, až nakonec to nevydržál jeden lampasák v rohu místnosti a zařvál: Byt na tvojém místě, tak bych býl rači potichu, protože kvůli takovým, jak si ty, sme skončili až na třetím místě!

U KOPŘIVÚ PŘED SPANÍM
Tetka Kopřivova sa ptala strýca těsně před spaním: Jarošu, zavřél si stodolu? Zavřél. A chlév a maštal sú také pozavírané? To víš, že ano! A okno do ulice? Daj už sakra pokoj! Kromě tvojí huby je zavřené už všecko!

JEDEN HOMO.....
Přišél mládenec k doktorovi a pravíl: Pane doktore, já su asi homosexuál, a doktór na to: Božínku, a já su dnes takový neupravený ...!

JEDEN ZE ŠKOLNÍCH PŘÍBĚHŮ
Pani učitelka šla jednú s děckama do zoologické zahrady do Lešné. Když si prohlédali všelijaké ty zvířata, tož došli až do jeskyně a učitelka sa tam děcek ptala: Děcka, kdo z vás ví, co to tam visí za ptáka? Malý Pepek sa první přihlásíl a hneď aj říkál: Prosím, paní učitelko, tam visí za ptáka netopýr!

ZLATÁ SVATBA
Děda Brčkú oslavovál s babkú zlatú svaďbu a babka mu sladce pravila: Dědo, dnes po dlúhé době zas cítím takové to teplo u srdca ... Bodejť né, říkál děda na to, máš prso v polévce!

POZOR HLÁŠENÍ
V policejních vysílačkách v Hradišti sa ozvalo: Pozór, hlášení pro policejní auta! Auto číslo šest ihned pojede do Vinohradské ulice do Mařatic ke sklepu U Nováků. Procházá sa tam nahá roba. Pozór, ostatním autám sa přikazuje, aby ostaly na svojich trasách!

PŘEKROČENÁ RYCHLOST
Víte, že ste překročíl předepsanú rychlost? pravíl přísně dopravní policajt. Já vím, bráníl sa strýc Hrobařů, ale chtěl sem byt doma dřív, než začne účinkovat tá slivovica!

AJ TO SA MOHLO STAT
Mototechna? Tady krematórium! Kolik ste včéra prodali tech nových japonských motorek? No, asi dvacet, proč sa ptáte? Pravíte dvacet? Tož to sa nám eště tři flákajú po městě!

BABKA TO JELA ZKONTRÓLOVAT
Babka Brčková jela zkontrólovat tech jejich mladých do Hradišťa. Když došla do toho jejich paneláku, tož potkala hneď na schodách malého Janka, kerý býl strašně špinavý. Janku, co si tak špinavý, vy sa doma neumýváte? Babi, šak proč, my sa přeca poznáme po hlasu!

STALA SA U CENTRUMU
V Hradišti u teho obchodňáku, co mu nadávajú Centrum, sa minulý týdeň válala veliká železná rúra. Vedúcímu tržišťa velice překážala, a tož si zavolál zas vedúcího tech vietnamské stánkařú a pravíl mu: Li, vezmi si k ruce svoje vietnamské bratry Pinga a Ponga a odneste tú rúru. Za chvílu sa Li vrátíl a pravíl: Šéfe, je to moc tezký! Vedúcí mu teda poradíl, ať si vezne eště další tři Vietnamce a zkusíja to znova. Li ale býl za deset minut zas zpátky a povídál: Séfe, je to moc tezký! Vedúcí býl už dobře vytočený, a tak mu odsekl: Tož si vem všecky Vietnamce, co tu potkáš a odneste už konečně tú rúru z tadyma pryč! Tentokrát býl Li pryč skoro půl hodiny a když sa vrátíl, tož pravíl: Séfe, je to moc kratky!

JEDNA HŘIBAŘSKÁ
Kde ideš s tú puškú? Do lesa na hřiby. A proč zrovna s puškú? No to proto, kdyby mně ich ti hřibaři nechtěli dat!

JANEK SA MOSÉL POCHVÁLIT
Ty, Jane, počuj, tá tvoja roba byla vo Francúzku? Tož si hlúpý, to sem ju naučíl já!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund