Číslo: 21
25.05.1998
Článků: 67

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Reportáž z jedné zdařilé akce
FÓR TÝDNE

Reportáž z jedné zdařilé akce
V poslední době se v našem regionu začalo objevovat stále více nových a nových tiskovin. Vznikaly jako houby po dešti a většina z nich stejně jako rychle vznikla, tak také rychle zanikla a jen ty silné zůstaly. Jak by řekl strýc Matúš Břečka z Míkovic: Oddělilo sa zrno od plev! Uplynulý týden uspořádaly právě jedny z dalších nových novin slavnostní otevření své nové redakce. Bohužel při této slavnostní události scházela jakákoliv úvodní řeč, a proto se nám ani nepodařilo zjistit, jak se toto nové periodikum jmenuje. Je nutno však konstatovat, že akce to byla zdařilá. Po celé odpoledne vyhrávala cimbálové muzika, mezi hosty pak probíhala zasvědcená konverzace, jak se říká, bylo to na úrovni. Mezi pozvanými hosty byli i zástupci Dobrého dne, kteří, aby hostitele neurazili, tak hlavně ochutnávali, co se dalo.
Jelikož by nebylo dobré vyjmenovávat vše, co se zde servírovalo, proto se raději zmíníme o tom, co zde scházelo. Určitě jsme postrádali kaviár a šampaňské, zapékané křepelky a také uzené sojčí jazýčky. K poslechu nehrál ani Hradišťan, ba ani Lúčka, ale neznámá kapela Svatopluka Čecha, jak jsme se mohli dozvědět z tisku. Akce se v hojné míře zúčastnila řada pozvaných osobností nejen našeho regionu. Kdo tam byl, to nechme stranou, to nikoho nezajímá, ale povšimněme si, kdo tam nebyl a proč.
Starosta Uh. Hradiště Šupka se údajně omluvil, protože se pilně připravoval na soutěž v nejpomalejším kouření dýmky.
Starosta Starého Města Slavík dle našich informací vybíral nové pozemky na stavbu kostela.
Šéf školského úřadu Vařecha prý má nyní svých starostí víc než dost.
Režisér Svěrák zase natáčel nějaký nový film o hradišťských bezdomovcích, a právě proto scházeli zde i tito bezdomovci.
Ředitel městských kin Králík se nemohl zase zbavit svých obdivovatelek z filmové školy.
Děvčata z kunovského Joe klubu spala po šichtě.
A předseda okresního úřadu Palacký na to prostě zapomněl.
Závěrem je nutno říci, že tato otevírací akce nové redakce nového periodika byla velmi zdařilá a kolektiv naší redakce se již nyní těší na závěrečnou akci při příležitosti ukončení vydávání tohoto listu.
Pavel SlavíkFÓR TÝDNE

Hlavně aby to auto mělo dost koní, protože kluk s ním pojede včíl jízdu králů ve Vlčnově !
Indiáni přepadli dostavník a náčelník dávál rozkazy:
Všecky roby povraždit a chlapy znásilnit!
Mladý Komanč Peros sa ozvál:
Ale náčelníku, nesplétl ste si to?
Jeden z přepadených v růžové košulce pravíl na to medovým hláskem:
Božičku, a co ty do toho kecáš. Si snáď náčelník?

A eště jeden
Ty Maňo, ptál sa zas jednú strýc Brázdú svojí roby, víš, proč sa chlapé ve Skotsku tak málo žénija? Tož to také nevím, pravila zas ona. No, protože sukně a dudy majú na sobě!

Moderní inzerát
Doopatruju staré lidi. Zn.: V rekordně krátké době!

Tož to je pravda
Maňo, ptál sa strýc Brázdú svojí roby, víš proč sa nesútěží v přítulnosti? To teda nevím, pravila ona. No, protože by pokaždé vyhrály hospody!

Ze života
Představ si miláčku, pravila tetina Jahúdková svojému mužovi, že do teho kaštanu, pod kterýms mě poprvá polúbíl, švácl blesk. Dobře mu tak, pravíl on.

Na Smraďavce
Čecháčci sa vypravili na dovolenú na Smraďavku na přehradu. Po delším jezdění ale vytáhli mapu a velice v ní studovali. Nakonec jím to přeca nedalo, a tak sa optali jedného domorodca: Strejdo, heleďte, podle týto mapy by tadyhle někde měla bejt přehrada, nebo né? No, máte pravdu, měla by tu byt, ale stalo sa tu veliké neštěstí. Před týdněm do ní spadl kamión celý naložený vložkama Olvejs a bylo po přehradě.

Když nevíš, optaj sa
Ptala sa tetina Drozdová toho svojého: Jane, představ si, že tá koza od súsedú mně včéra řekla, že su kráva. Co mám dělat? A co já vím, pravíl strýc, co su veterinář!

Aj to je pravda
Matka s dcérú šly v Hradišti po náměstí a najednú dcéra uviděla před lékárňú sedět žebráka. Rozběhla sa k němu a smýkla mu tam do klobú-ka dvacet korun. Matka když to viděla, tož sa pohoršovala: Tož si hlúpá, cos dávala temu žebrákovi dvacet korun? Ale mami, dyť je to přeca můj třídní učitel!

Také odpověď
Přes Buchlovice ide skupina turistů. Staříček Múčkú sedí na lavečce před chalupú a pukajú z fajky. Jeden turista na něho promlúví: Dobrý den, staříčku, sedíte si na slunéčku? Satříček vytáhl fajku a pravíl: Ále, kdeby na slunéčku, sedím na řiti!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund