Číslo: 22
01.06.1998
Článků: 63

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Přemysle Oráči, prozradil byste našim divákům, jaký druh sexu nejraději praktikujete?“ „No, po pravdě řečeno, asi ten orální…“
Atraktivní děvčica stopovala na silnici mezi Starým Městem a Huštěnovicama, když tu jí náhodú zastavilo jedno auto s mladým šoférem. Proběhla tá klasická debata. Najednú sa tá děvčica zarazila: Ježišmarija, nejste náhodú ten moderátor z rádija? Su, a co má být, odpověděl ten řidič. Víte, moji rodičé zrovna dneska slavíja výročí svadby a já bych jim chtěla nechat zahrát neco pěkného. Nešlo by to? ptala sa skromně. Tož to by teda nešlo, protože dneska máme opravdu všecko plné, každý si chce nechat zahrát a my na to máme enom hodinu. Děvčica ale byla neoblomná. Kdybyste to ale nejak udělál, tož já bych zas pro vás udělala, na co byste si vzpomněl! Mladý moderátor sa teda nenechál přemlúvat a v první zatáčce hneď za Huštěnovicama zahl na polňačku, tam zastavíl, rozepl si gatě a pobízál děvčicu k činnosti. Víte, pravila ona, já sem to eště nikdy nedělala. To nic néni, to určitě zvládnete, chlácholíl ju ten moderátor. Myslíte? ptala sa ona. Určitě, říkál on. Děvčica sa teda zehla k jeho orgánu, vzala ho do ruky a roztřeseným hlasem pravila: Milá maminko a tatínku#

Neodolatelný
Maňo, ptál sa strýc Pepa svojí robky: Co myslíš, može ťa nekdo uspokojit víc než já, neodolatelný a dokonalý Pepa! Ona: Tož baže, dvá Pepové!

Druhé místo
Pravíl Ruda Břúšek Janičce Drobné. Jani, poslyš, jaké mám u tebe šance? Si druhý v pořadí! A kdo je prosím ťa první? Kdokoliv jiný!

To sa to radí
Mosíš si čistit zuby třikrát denně, napomínala babka Kolajova malého Frantu. Ja tobě sa to řekne, remcál Franta, ty máš zuby enom dva, ale já jich mám plnú hubu!

Až bude sama
Fanošu, kdy sa u mě zastavíš? Až budeš sama! To myslíš jako sama doma? Né, sama na světě!

Dobrý nápad
Janek Klobáskú z Míkovic potkál takovú fešnú děvčicu a pravíl jí: Poslyšte, slečinko, já su úplně na dně. Dajte mně, prosím, trochu teho sexu, já vám to zitra vrátím!

Návštěva z města
Dojela Mařka Otrubová z Hradišťa do Zlámanca na návštěvu k svojí céři. Hneď před barákem potkala svojého vnuka Jurku, kerý býl celý strašně špinavý a ptala sa ho: Poslyš, Jurko, a vy sa doma neumýváte? A broč bysme sa umývali, šak my sa poznáme po hlasu!

Aj to je pravda
Dneska nám pan učitél povídál, pravíl malý Toneček doma matce, že ti, co sa stydíja, tož majú červené uši. To je pravda, přisvědčovala matka. No ja, ale to sa teda náš stařeček stydíja potem nosem!

Tož to je průšvih
Doletěla tetka Malinová celá vyplašená k svojí súsedce a pravila: Mojému chlapovi sa udělalo špatně, přišél dóm dřív z práce a mosél si lehnút ... Ále, nebuď tak vyplašená, Růžo, radila súsedka, To víš, v tomto počasí, to bude asi nejaká chřipka. Tři dni si poleží a bude zas dobře# Tři dni?! zaúpěla tetka Malinová, to sa přeca nedá vydržat! Prosím ťa! Dyť sú přeca daleko horší nemoci! To máš sice pravdu, ale o něho nejde! Ide o mojého galána a ten leží pod jeho postelú!

Větší než Mercedes
Ty, Mařeno, co to dostala tá tvoja vnučka od teho Itala, co s ním včíl prý chodí, ptala sa tetka Otépková. Nó, říkala prý sifilis! A prosímťa, co to je? Ja, tož to já nevím, ale určitě to bude neco většího jak Mercedes. A jaks na to přišla? No, protože říkala, že estli to dopadne, jak si myslí, tak sa v tom poveze celá dědina!

Špatný obchod
Unavená slečinka přišla ráno do Komerční banky v Hradišti a nabízala tam ke směně 200 dolarů. Úředník za přepážkú si jich prohlédl a pravíl: Slečinko, ale ty vaše dolary sú falešné! Slečinka enom zrudla a začala křičat: Pomóc, policie, pomóc, byla sem znásilněná!!!

Malý plat
Došél v Letu jeden manažér z odbytu za svojím šéfem a pravíl: Poslyšte, vedúcí, já si myslím, že nedostávám takový plat, jaký si doopravdy zaslúžím! To máte sice pravdu, říkál ten odpovědný vedúcí, ale přeca vás nemohu nechat umřít hlady!

Podnájem
V Hradišti si pronajímál student garsónku a ptál sa: Kolik bude platit měsíčně? Dva tisíce. To je ale aj se světlem, že? To víte, že ano, s denním světlem, elektrika sa platí zvlášť.

Dotaz
Slečno, věříte v lásku na první pohled? ptál sa Janek Křivú. Né. Tak to teda si mě mosíte prohlédnút eště jednú.

Tajemství ježkú
Ruda, víš, jak sa milujú ježci, ptál sa Ruda Čúřilú. To teda nevím. No přeca opatrně.

Upřímnost
Tož ti teda přeju upřímnú sústrast, pravíl Janek Klobáskú svojému súsedovi, moja Rúža si kúpila nový norkový kožuch! A co já s tým mám společného, divíl sa Janek. Nic, ale dnes večér sa má tvoja roba sejít s tú mojú!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund