Číslo: 23
09.06.1997
Článků: 41

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


SÁGA JEDNÉJ HOSPODY
FÓR TÝDNE

SÁGA JEDNÉJ HOSPODY
Jak lehké je vlézt do chomúta
Lojza Haluzú býl další z tech nežeňú, co sú v každéj dědině. Býl to najlepší traktorista v našém družstvě, ale žénit sa né a né. A to už mu dohazovali kde koho. #Uvařit si umím, vyprat a vyžehlit také, tož co? Přeca si nebudu uvazovat na krk nejakú babu enom proto, že su eště fešák, říkávál. A obyčajně potom s úsměvem dodál: #Ženských a elektriky já sa stejnako bójím.
V hospodě #U Kyklopa sedávál dycky u stola pod hodinama, kde s ním věčinú lapěl náš dvorní poéta Leo Hrnek. Býl to nedoštudovaný inženýr, už ani nevím čeho. Chvílu nekde dělál, chvílu zaséj né, a když měl nejaký ten světabol, tož nad flašú červeného psávál pod tema hodinama básničky. Býl s něma už populární jak chleba s máslem. Napsál ich už celú řadu a obeslál s něma kdejaké noviny. Zatým ale marně. Včíl měl před sebú už druhú flašu a právě četl Lojzovi svúj nový výtvor, kerým prý bude bojovat za tú ekológiju. Šak posuďte sami:

	Příroda je velmi něžná,
	voní jako starorežná.
	Já su chudá, ty si chudý,
	půjdem spolem na žaludy.
	Natrháme plný pytel
	dyť příroda je náš přítel!
#Tož, to až si přečtú ti #zelení, tož to budú mět jak dyž svoje heslo a uvidíš, jak budu slavný, pochválíl si svoje dílo Leoš.
Lojza měl včíl ale iné starosti. V nedělu měl jak sa říká deň blbec. V noci sa mu zdál jakýsi ten erotický sen. Ráno sa probudíl a peřina rozškublá, péří enom létalo jak svatojánské mušky po lůce. Šicí stroj neměl a súsedky nechtěly pomoct. Až prý sa ožéní. Když si oblékál montérky, urvál si kapsu a zasekl sa mu aj zips. Jak si to spravovál, tož sa mu připálíl řízek, co si dělál k obědu. Všecko to letělo z okna a přistálo na záhonku mezi pivoňkama. Vzteky nepříčetný Lojza sa rozhodl, že spáchá sebevraždu otravú alkohólem. Následky erotické noci...
Všecko bylo marné. Ráno sa probudíl v kadibudce a zistíl, že žije. Šrajtofla byla prázdná, zato hlava plná permoníků a jeho nový traktór býl opřený o transformátor, co stál naprostředku dědiny. Včíl Lojza zpytovál svědómí a přemýšlál, jak z toho. Náš starosta, kerý býl Lojzovým švagrem mu dál poslední návrh: #Lojzo, buďto si najdeš nejakú robu, třeba aj na inzerát, lebo ti dám všecko k úhradě.
Do měsíca tu měl odpověď na inzerát aj s fotočkú. #No, nic moc. Žádná Madona to néni, ohodnotíl podobenku.
Večér, když si dál tři prcky slivovice, zazděné flaškovú dvanáctkú, si v lúžku znova čítál ten dopis a prohlédál fotočku. Už to ale hodnotíl ináč: #Néni to zas tak hrozné. Snáď sa aj trochu podobá téj Bardotce. A lesti má šicí stroj, aby mohla zašit tú ďúru a spravit montérky a nepřipálit při tom řízek, tož to by sa o tom dalo přemýšlat. Dvacetosm roků, tož to je enom o patnáct rokú mladší. To bych eště ukočírovál. Záliby že má prý v pleténí (enom aby sa mně potom neplétla do všeckého) a v zimních sportoch.
Šak od fáry k hospodě je pěkný kopeček, tož tam si može zajezdit na saňách. Dúle v hospodě bych ju mohl dycky počkat. Eště prý ráda navštěvuje staré hrady a iné památky. Šak Buchlov néni daleko a nejaké ty zbořeniska sú v okolí také a do nejakého traktóra sa dvá vlezú, tož néni co řešit. Než to všecko obejdem, tož ju to třeba přejde.
Včíl zas po delší době seděl s Leošem #U Kyklopa a svěřovál sa mu: #Včéra sem tu měl tú Růžu, ale nevím ti člověče co dál. Cíchu zašila, biftečky na oběd udělala a po vkladní knížce sa ani neptala. Tož asi nebude žádná sňatková podvodnica. Aj pitivo přinésla. Sice enom jakési to činzáno, ale když to vypiješ rychlo, tož to má také dobrý účinek. Mám z toho ale takový divný pocit. Zdá sa mně, že sem jí potom už na všecko kývál. Od zitřka už nepiju!
Lojza asi odkývál Růži úplně všecko a do měsíca byla svaďba. V hospodě sa už ani neukázál. Kdo ví, lesti to bylo tým jeho předsevzetím alebo pevnú rukú jeho nevěsty, ale isté je, že Leoš tak přišél o spolustolovníka. Hneď na to ze smutku složíl aj tryznu:

	Lojza s činzánem laškovál,
	teď v chomútě ho vedú dál.
	Pivo dycky v lásce měl,
	teď měsíce už ho neviděl.
-áčko-FÓR TÝDNE

"Jak můžu předvídat budoucnost, ty chytrej, když nevidím přes ten váš zasranej smog!"
Přišél strýc Dohnalú v Kunovicách do hospody a pravíl: #Chuapé, víte když sem sa tak dneska diváu na ty ceny za tema výkuadama, tož bych sa vás chtěu optat. Byui ti komunisté rudí anebo červení?
#Přeca rudí, pravíl Jan Čúřilú, veliký #ódeesák.
#Kdeby rudí Jane uščúříl sa strýc Dohnalú, #oni byui zuatí, na mú věru zuatí!
JOH

CHCU CHLAPA SRANDISTU
#Já, až sa budu vdávat, pravila Jarča Břůšková z Veletin, #si veznu leda takového chlapa, který má smysl pro srandu. #To sa ti ani nedivím, odpověděla jí Bára Berousková, #dyť iný by si ťa ani nevzál.

SPORTOVNÍ BÁSEŇ
Zelená je tráva, fotbal to je hra? Omyl! To jsou tlachy, prim v něm hrají prachy!

PŘEDMANŽELSKÝ SEX
Jednú tak seděli chlapé v Bílovicách v hospodě u Kozelkú a debata sa védla okolo teho předmanželského sexu. Debatovalo sa dlúho až nakonec to rozštípl Lojza Vrtělú: #Chlapé, říkajte si co chcete, ale já ten předmanželský sex vůbec neuznávám. #A to nám řekni teda proč, ptali sa všeci. #Tož, abych vám pravdu řekl, je to od chvíle, co sem kvůlivá němu nestihl vlastní svatbu.

TO SA TAKÉ STÁVÁ
#Růženko, kvůli tobě dnes v noci nebudu moct ani oka zavřít, pravíl Beďa Drát, když sa lúčíl se svojú milenkú. #To sas do mě tak zamilovál, ty můj malý chrobáčku? #To ani né, ty moja pusenko, ale asi sem chytíl od tebe blechu.

ŠAK MÁ PRAVDU
Ve škole sa ptala paní učitelka malého Jiříčka: #Jiříčku, pověz nám, proč sa slépkám říká, že sú nosnice? #No přeca proto, odpověděl Jiříček, #protože nosíja často kohúty na zádech.

NÁPAD TO NEBYL ŠPATNÝ
Před tým hradišťským gymplem stála taková guča rodičů, kteří čekali návrat svojích děcek z vodáckého sústředění. Po chodníku chodíl sem a tam celý nervózní Janek Šestáků. Po chvilce konečně přistúpíl k jedné stejně nervózní mamičce a pravíl: #Poslyšte, neměli bychom sizačat tykat? #Proboha, proč? divila sa ona. #Tož přeca proto, vysvětlovál Janek, #protože tu spolem čekáme děcko, né.

RANNÍ SEX
Redaktor jedného význačného listu dělál anketu na téma ranního sexu v našém okrese. Když přišél do Nedakonic, tož zastavíl tetinu Křápkovu a ptál sa jí: #Teti, vy ste určitě zkušená, řekněte mně, co říkáte temu rannímu sexu. #Tož, řeknu vám panáčku néni to špatné, pokáď ovšem nemusíte vstávat o půl čtvrté do kravína.

TÚLÁ SA TÚLÁ
#Celé noci sa furt túlá, žádnú kočku nenechá na pokoji. Asi ho budu moset dat vykastrovat, pravila tetka Růža svojí súsedce. #Ale to je ně ho lúto, chudák kocúrek, odpověděla súsedovic Róza. #Ale Rózo, kdo tady mlúví o kocúrovi? Já mám na mysli mojého starého.

PTALI SA V PORADNĚ
Barča Prúdková si namlúvila jedného známého hradišťského fotbalistu. Aby sa teho o fotbalistech vjacéj dověděla, tož zašla na radu do poradny k známému rádcovi našého okresu dr. Parmovi. #Doktore, řekněte mně, ptala sa Barča, #je tech fotbalistů důležitější hlava nebo přirozéní? #Tož Barčo, jak bych ti to vysvětlíl, užs byla nekdy na tom fotbále sa podívat? ptál sa doktór. #No byla, ale moc sem si teho létání nevšímala. #Tak teda až příště půjdeš, radíl doktór, #tož si všímni, že když hráči stavíja zeď, tož že si nikdy nechráníja rukama hlavy, ale dycky enom to, co je u nich najdůležitější.

NEDÁL NA VAROVÁNÍ
#Ty Jane, ptál sa Ruda Oharkú, #věříš na tajemné vzkazy a varování? #To víš, že věřím. Jednú, když sme sa tak doma milovali, tož na nás spadla svatební fotočka ze stěny, kerá visala nad manželskú postelú. #No a co? #No a já sem nedbál teho varování, pokračovál sem dál a za čtvrt hodiny sa nečekaně vrátila dóm moja stará!

HÁDANKA ZE ŽIVOTA
#Chlapé, víte jaký je rozdíl mezi robama a velblúdama, ptál sa Janek Lopatú v hospodě. #Tož to teda nevíme. #No přeca velblúdi majú dva hrby na zádech.

DRUHÁ HÁDANKA
#Chlapé, a víte co by sa stalo, kdyby všecky roby vymřely? #Tož to také nevíme. #No, skoro nic, ale moseli bysme si ochočit neco iného.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund