Číslo: 25
23.06.1997
Článků: 36

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


REGIONÁLNÍ GUMOVINY
FÓR TÝDNE

REGIONÁLNÍ GUMOVINY
Sociálka sa umí postarat
Co si budem vykládat, doba néni právě lehká. Všecko moc stójí a ti, co sa živíja enom poctivú prácú, tož teda ti zrovna moc peněz na rozdávání nemajú. Pro takové ludi je opravdovým neštěstím, když na ně dojde eště navíc nejaká tá nemoc a oni mosíja jít maródovat. To jím potem tá sociálka, či jak sa jí nadává, vyměří takovú almužnu, že sa s tým sotvá dá vyžit. Ale jak sa praví, ludé si majú navzájem pomáhat. Proto také zrovna včíl přicházá v našém regiónu za temato maródama nová nabídka místní Okresní správy sociálního zabezpečení. Ředitelka tohoto úřadu dr. Grabcová nám řekla: #Je nám jasné, že ti, co maródíja, tož tech peněz opravdu moc nemajú. Proto sme sa rozhodli, že temto nemocným budeme pomáhat. Dlúho sme přemýšlali s naším kolektívem OSSZ jak, až sme na to přišli. Budeme jim zháňat prácu. Ale protože sme si nebyli istí, estli to bude fungovat, tož sme si to vyzkúšali u jedného našého pacienta Mgr. Kotka, kerému sme zehnali prácu generálního manažéra u Slovácké Slavie.
Tento náš vlastně takový dalo by sa řéct #pokusný králík půl roku maródovál ve školství a eště navíc na plný úvazek dělál teho manažéra. Fungovalo to bezvadně. Školský úřad býl spokójený, zdravý nemocný býl spokójený a nakonec aj my sme měli radost. Remcaly sice nejaké učitelky, ale to víte, všeckým sa nezavděčíte.
Jak sme sa dál od dr. Grabcové dozvěděli, mělo by to fungovat včíl takto: Ti, co maródíja třeba s hubú, budú dělat rukama, ti, co maródíja s rukama, budú dělat nohama, a ti, co maródíja s nohama, budú dělat zas hubú.
Je až s podivem, že na toto řešéní nedošél už nekdo prvéj. Dyť proč by měla nekomu maródit huba, když má nemocnú enom nohu. Tak vlastně sa stane náš región prvním v republice, kde bude zrušená kategórija #nemocných a bude zavedená sorta #zdravý nemocný. Jediná podmínka tady bude tá, že zdravý nemocný si bude moct vydělat maximálně enom desetkrát tolik co zdravý. Ináč by měl srážky.
Pro sociálku docházá také k jedné změně, protože včíl ti jejich pracovníci nebudú chodit kontrólovat ty nemocné, jak maródíja, ale budú jich kontrólovat, estli všeci pracujú. Dělat sa bude od rána do večera, vycházky nevycházky. Kdo bude přistižený, že nedělá, tomu běda. Hrozí mu aj propuštění z jeho práce, ve které maródíl. Toto #maródění sa ukončí až bude mět maród dost peněz a bude si chtět už konečně odpočinút.
Nabídka volných pracovních míst bude vyvěšená na Okresní správě sociálních věcí v Hradišti. Jak sme sa na poslední chvílu dozvěděli, tož pro maródné učitele sa uvolnilo jedno místo manažéra ve fotbale. Tož honem, ať nepřijdete pozdě. Tož tak.
Strýc RudaFÓR TÝDNE

Co čumíte? To jste nikdy neviděli skvrny na slunci?!
Neco z minulosti:
Silnica z kopečka, prudká zatáčka a v ní strom. Jede Rakušák tým svojím VW, rozpálí to, nevybere zatáčku, náraz do stromu, auto na cimprcampr. Vyleze z trosek, sedne si na drn: "Hergot, měsíční výplata je v čudu!"
Jede Němčúr ve svojém BMW, rozpálí to, nevybere zatáčku, náraz do stromu, auto na cimprcampr. Vyleze z trosek sedne, na si drn vedle Rakušáka: "Hergot, půlroční výplata je v čudu!"
Jede Čecháček ve svojom Trabantu, rozpálí to, na tachometru šedesát, v očích smrt, nevybere zatáčku, náraz do stromu. Trabant na cimprcampr. Vyleze z trosek a zakleje: " Hergot, pět let sem spoříl a je to v čudu!"
Rakušák s Němčúrem se na sebe podívajú: "To je trúba, proč si kupuje tak drahé auto!"

ZE ŽIVOTA
Přišél Janek Okurkú do hospody v Ostrohu a pravíl: #Chlapé, víte, kdy može roba vydělat ruky z dřezu? #Tož to teda nevíme. #No přeca, když přivezú uhlé!

DRUHÁ ZE ŽIVOTA
#Chlapé, a víte, co udělá správný chlap, když večér dojde jeho roba do obýváku a chce sa dívat na televizu? #Tak to také nevíme. #No přeca zkrátí jí řetaz v kuchyni!

VLASTNÍ PES HO NEPOZNÁL
Přivézli jednú Frantu Drozdového v Hradišti do nemocnice na chirurgické odděléní a doktór sa ho ptál: #Strýcu, proboha, kdo vás tak pokúsál? #Nebudete, doktore, věřit, ale můj vlastní pes. #Ale jak je toto enom možné? divíl sa doktór. #Víte, já sem sa vracál pozdě večér z hospody dóm, býl sem střízlivý a ten blec mě nepoznál!

NÁVŠTĚVA Z AMERIKY
Při setkání tech súkromých zemědělců, přijél do Brodu aj jeden až z Ameriky. Když už měli všeci ve sklepě dobře vypité, tož pravíl ten Američan strýcovi Vařečkovi: #Strýcu, kdybyste viděl můj ranč a ty pastviny. Dva dně to objížďám autem. Strýc sa enom tak nafúkl a říkál: #To je prd, kdybyste viděl ty moje lány, ty já objížďám celý týden. Američan si lokl slivovice , mávl rukú a pravíl: #Také sem měl takové auto.

TO SÚ TY NÁVRATY
Vracál sa Janek Drozdú z hospody a naráz uviděl pod pouliční lampú ležat svojeho súseda Tondu Klobásku a zeptál sa ho: #Poslúchej, Tondo, možu ti nejak pomoct? #To .... teda možeš ...to ano, zablekotál ožralý Tonek, #zhasni světlo, lebo ináč neusnu!

ZTRATILA SA ROBA
Na policajty došél strýc Koštýřú s oznámením, že sa mu ztratila roba. Ten inspektór, co tam slúžíl, si poznačíl její popis a méno a vyprovodíl strýca až skoro dóm. Začalo veliké hledání, ale furt nic. Za dva dni sa přiřítíl celý rozzářený strýc Koštýřů na policajtovnu a křičál: #Tož už ju nemosíte hledat, inspektore, tú moju starú. #Co sem vám říkál? No vidíte, že sa vrátila sama. Že? pravíl inspektór. #No to né, ona sa nevrátila, ale já sem si našél inú a lepší.

TAK TO MÁ BYT
#Až půjdu do důchodu, říká strýc Matúš, #nebudu tři měsíce nic dělat, enom sedět v húpacím křesle. #No, a co potom? ptali sa chlapé. #Tož, a potom sa začnu húpat.

KDYŽ TO BYLO POPRVÉ
#Nikdy bych nevěřila, že ten tvůj tata je velitelem hasičů, pravila ironicky v takové té chúlostivé chvíli Anča temu svojém Jankovi. #To teda nevím, co tým chceš řéct? divíl sa Janek. #No, že ti udělál takovú malú stříkačku.

TO JE ALE OTÁZKA
#Dědo, ptál sa malý Jožinek, #víš, proč nenosí cvrček trenýrky? #Tož to teda nevím. #Protože by si nemohl ucvrknút!

NO TO JE PRAVDA
#Když sem si tú moju brál, tož sa mohla schovat za tefonní slúp. #A co včíl? #Tož včíl leda tak za stodolu!

NEMOHLA MĚT DĚCKA
#Doktore, čujte, už nekolik rokú nemožeme mět s mojú robú děcka. Nedávno ste jí doporučíl, aby jela do tech Františkových Lázní. Vybrali sme teda všecky peníze, strávili tam celý měsíc a nic. #Proboha, vy ste tam jél s ňú?

KDO BY TO BÝL ŘEKL
Ptál sa Janek Békalú Tondy Suchánkového: #Ty, Tonku, co je to? Je to žluté a leží to pod Smrčkem? #To je jasné, přeca tetka Smrčková. #Dobrá, uhodls. A co je toto. Je to žluté a leží to pod Borovičkú? #Tož to je tetka Borovičková. #Kdeby, to je zas ta ludra Smrčková.

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Ptala sa ve škole v Bílovicách učitelka děcek: #Estli víte, jaké byly najvětší námořní katastrofy? Přihlásíl sa Jožka Potrusilú a pravíl: #Já si myslím, že to bylo potopéní Titaniku v roce 1914, ale náš tata říkál, že to bylo nepotopení Aurory v roce 1917.

HOMOSEXUÁLOVÉ
V Rusku prý rozdělujú homosexuály do třech skupin:
1. ŤOPLIJ
2. OČEŇ ŤOPLIJ
3. MAXIM GORKIJ

DOKTORSKÁ RADA
Přišél strýc Procházkú ráno do práce do Letu celý rozcuchaný a zničený. Chlapé sa ho ptali, co sa mu stalo. #Ále, býl sem včéra u doktora a ten mně doporučíl, abych večér dělál malé procházky. Tož tak.

BYLO TEHO NA NĚHO MOC
Ruda Mokrášú odjížďál na dlúhodobú montáž do Mongolska. Za nejaký čas poslál dóm té svojí robě balíček s dopisem, ve kterém stálo: #V balíku máš kořen života ženšen, když ho budeš užívat, tož omládneš. Když sa Ruda vrátíl za rok z montáží dóm a zazvóníl, přišla mu otevřít mladá děvčica s kojencem v náručí. #Tady už nebývajú Mokrášovi? koktál Ruda. #Ale to víš, že bývajú, ty Rudinku. Dyť to su já, tvoja ženuška. To víš, já sem pravidelně užívala ten tvůj ženšen. #No dobře, ale co to děcko, dyť sem nebýl přeca víc než rok doma? #Jaké děcko, to je přeca náš děda, on sa toho kořeňa totiž přežrál.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund