Číslo: 29
20.07.1998
Článků: 65

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Necpěte se, pánové! Tady poteče krev!“
Ve škole v Jarošově sa učitelka vyptávala děcek, čím je jejich otec. Janek hrdě odpovídál: Můj tata pracuje v Rakúsku. Jura sa také nedál: To ten můj dělá vedúcího v Letu.
A čím je tvůj otec, Matúšu? vyzvídala učitelka.
Prosím, ten můj je taxikář, pravíl Matúšek a smutně sklóníl hlavu.
Kvůli tomu ale nemosíš byt přeca smutný.
Já bych nebýl, ale matka si nestačila zapsat to číslo taxiku.

Pomoc
Ide chlap v noci po Hradišti a huláká na celé město: Svítaj, Bože, svítaj, aby# Přišél k němu policajt, posvítí si baterkú na něho a povídá: Člověče, vy si tady prospěvujete Svítaj, Bože, svítaj a přitom máte kudlu v zádech! - Šak to vím aj já, ale kdybych volál o pomoc, tož byste nepřišél!

Hokus pokus
Jeden hradišťský milionář, bývalý veliký bolševík, když býl na smrtelnéj posteli, tož si zavolál kněza a pravíl: Otče, co byste řekl temu, kdybych vám odkázál milión. Mohla by byt moja duša za to eště spasena? - To teda nevím, pane, ale zkusit to možeme.

Pár slz
Strýcu, prodajte mně toho vašeho psa, dám vám za něho pět stovek. - Tož nemožu, to je pes mojí staré. Kdybych jí ho prodál, tá by si asi oči vybečala. - No, to je teda ale škoda. Ten pes sa mně velice lúbí. - Tož teda dobře, když přidáte eště tak stovku, tož vám ho prodám. - No, strýcu, a co vaša stará? - No bóže! Tož si trochu pobečí!

Pravý důvod
Ty, Anéšo, pravila tetina Drnová svojí súsedce v Podolí, už dávno sem neviděla tvojého starého, co je s ním? Ále, ani sa neptaj, leží, je nejaký špatný. No, ale můj starý říkál, že ho onehdá viděl v Hradišti s nejakú blondýnů. No, právě, já sem ho viděla také.

Stařenčina pohádka
Stařenka Peléšková povídala děckám jednú před spaním krásnú lidovú pohádku. Když ju dovyprávjala, tož viděla jak malý Rudinek zasněně hledí do stropu, a proto sa ho zeptala: Co, Rudinku, nad čím přemýšláš, po téj krásnéj pohádce? Ále, stařenko, enom by mě zajímalo, estli si princezna mosí umývat krk?

Důvod k rozvodu
Janek Ořechů z Ořechova, kerý bývál v Brně, když jednú dojél do svojéj rodné dědiny, tož pravíl chlapom v hospodě: Ták a už je to tady, příští týdeň sa rozváďám. A to proč, divili sa chlapé. Protože tá moja je o hlavu větší než já. Ale, Janku, pravili chlapé, dyť to přeca néni důvod k rozvodu. Ale je, měli byste vidět tú hlavu!

Z druhé světové
II. světová válka. Slovenské národní povstání. - Tu letisko Tri duby. Pristávátě práve na letisku Tri duby. Pristávajtě viac vlavo, viac vlavo, doboha hovorím. Pristáli ste. Tu letisko Dva duby.

Samostaný zemědělec
Ptali sa na okrese mladého zemědělca ze Zlámanca: Poslyšte mladíku, vy nemáte rodiče? Nemám, pravíl on, přejél jich traktór. Chudáku jeden a nejaké súrozence máte? Nemám, tych přejél traktór také. A to nemáte ani žádné iné příbuzné? Né, nemám, všecky přejél traktór! A co vlastně děláte vy? Jezdím traktórem!

Na kožním
Stalo sa v Hradišti na kožním odděléní: Poslyšte strýcu, že vy ste měl poměr s neznámú ženskú. Ale kdeby, pravíl strýc, dyť tú zná celá dědina!

Chlapé sú potvory
Mařko, tak sem slyšela, že je ti ten tvůj chlap nevěrný, je to pravda? ptala sa Růža Slováčková svojéj súsedy. Bohužel, co sa dá dělat, šak ani ty dvě naše děcka nejsú jeho!

Pravidelné porody
Jarča Rosúlková z Vések jezdila každý rok pravidelně do Hradišťa do porodnice. Když už sa jí narodilo desáté děcko a chystala sa odjet dóm, tož na ňu volala sestra: Tak zas příští rok nashle# Né, to už né! My sme už s tatú na to přišli, co to způsobuje!

To néni hlúpý nápad
Tetka Hrubošová pravila jednú Filce Kúsavé: Tak ti, Filko, nevím, starý bude mět ty narozeniny, a já opravdu nevím čím bych mu měla udělat radost, dyť všecko má. A co kdybys mu zkusila utéct?www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund