Číslo: 3
20.01.1997
Článků: 40

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Úřad je celý svět (píseň pro dva úřední hlasy)
FÓR TÝDNE

Úřad je celý svět (píseň pro dva úřední hlasy)

Když ležím na svém kanapi
vždy znova napadá mě:
Úřad je práce pro chlapy
co mají mužné rámě.

Dříve než se rozední
začne život úřední
Úředník má svoji čest
Začíná se přesně v šest

Úředník hravě vyřeší
každičkou ze všech záhad
Úředník hlavu nevěší
Úředník nesmí váhat

To je krása To je boj
když tu klape psací stroj
když telefon vyzvání
k úřednímu jednání

Kdopak nás prosí o radu?
Úřad je vždycky v právu!
Svoláme malou poradu!
Uvařte silnou kávu!

Úřaduju jako drak
protože vím co a jak!
Úřad má svůj pevný řád
proto ho mám tolik rád

Nekoukám ženám na lýtka
Nudí mě dívčí vnady
Já mám rád svoje razítka
Já si vím vždycky rady

Razítka mi proklestí
přímou cestu ke štěstí
Razítko je jako meč
Brzy budu šéfem Heč!

JiŽFÓR TÝDNE

" Poznač, že ty zemljanky na jižní Moravě se liší od těch v Rusku malovaným žúdrem."
Ano, pane súdče, dožrál ně velice a také sem mu jednu natankovál. No ale uvažte sám. Stál sem v telofonní budce a vykládál sem si s tú mojú Ančú, no a když už sme byli skoro domlúvení, tož ten drzoň násilím otevřél dveře a vyvlékl ně ven.
Tož to teda nechápu, proč to udělál?
Ani já nemám potuchy. Ale najvíc ně dožralo, dyž z té budky vytáhl aj moju Anču.

VEŘEJNÉ DOMY
Staříčku, slyšél ste, prý budú v Hradišti otvírat ty veřejné domy! Ja synku, šak už je najvyšší čas, dyť člověk nemá dneska už ani možnost kde ten důchod utratit!

PLAJBOJA
Stařenko, co říkáte, mohla byste sa nechat vyfotit nahá do teho Plajboja? No a si potrúblý, staříček by ňa snáď zabíl!

POZDNÍ NÁVRAT
Strýc Kučerú sa vracál pozdě nad ránem dóm. To si ty, Cyrile? křičala tetina z ložnice. Baže su, čekáš snáď nekoho iného! odpovídál strýc.

MATÚŠOVA MÚDROST
Víno - ženy - zpěv .. ty Matúšu, čeho by sas dokázál zřeknút? ptál sa Jura Oklešťkú. Ja, tož určitě teho zpěvu ..., no a čeho iného, to by potem už záležalo enom na ročníku!

TOALETY, TO SÚ PALETY
Strýc Oharek vletěl už v posledním tažéní v Hradišti na ty veřejné toalety. Napřed ně dajte deset korun! békla ne něho tá toaletní mistrová u vchodu. Tož, tetino co ste sa zbláznila! Totkaj sem býl v Praze a tam sem platíl enom dvě koruny. Šak já vám to věřím, ale jak sa tak na vás dívám, tož do téj Prahy to už stejně nestihnete!

VĚŘÍL MU
V Hradišti na chirurgii, celý v sádře, ležál Janek Rosomákú a s naříkáním sa ptál strýca Čúřila: Strýcu, enom ně řekněte, jak sa ně to stalo? Strýc sa trošku zaškňúříl a pravíl: Víš, Jane, když byla zrovna na teho Silvestra půlnoc, tož tys vyšél na balkón, rozstáhls ruky a prý že na Nový rok dycky obletíš Hradiště ... ř No a skočíls... A to ste ně nemohl zadržat? Mohl, nemohl. Já sem býl tak ožralý, že sem myslél, že to umíš!

TO SÚ CENY
Vykládajú si dvá strýcé v hospodě Na Lapači v Brodě: Ty, Václave, tak sem býl o téj dovolenéj si zalyžovat v tech Krkonošách. Býl sem tam aj v tom jednom hotélu a tam ti stál pokoj 960 korun! A jaks tam býl dlúho? Tož tak asi pět minut!

SLUŠNOST
Slušná děvčica, pravila tetička Rozárka svojí neteři, kerú měla na starosti, když sedí při televizi na gauči vedle mládenca, tož ho nedrží celú dobu za ruku! Ale tetino, koktala a červenala sa tá nebohá děvčica, já sem mosela.... to byla právě jediná možnost, jak ostat slušná!

POJISTKA
Strýc Machálek si nechál poistit dům u téj naší poišťovny. Po podpise smlúvy sa ptál teho poisťováka: A kolik dostanu, když zitra vyhořím? Tož, to asi tak šest rokú!

NEMOCNÝ JOŽA
Jane, nevíš co je Jožú? Ále, ani sa neptaj, leží v Hradišti ve špitále s rozbitú hlavú. Chudáčisko, dyť sem ho ešče včéra viděl v Barziku s takovú pěknú blondýnú. No, právě, jeho roba ho zahlédla také!

VE ŠPITÁLE
Primař sa ptál jedného nemenovaného mladého doktora z jedneho nemenovaného špitála: Tak co, kolego, jak dopadla tá vaša včerajší operace? A hergot, já sem myslél, že to byla pitva!

PRAVÁ SLOVÁCKÁ
Ty očuj starý. Súsedova Anča pravila, že ten její starý si vydržuje milenku! Neděláš to aj ty? Strýc zbledl jak dveře od vápenky, ale nakonec sa zamyslél a a rozhodl sa, že jednú to stejnako mosí vyjít na světlo boží a tak sa přiznál: Tož Maňo, aj já to dělám. No to je dobře, oddýchla si tetina, už sem si myslela, že my na to nemáme!!!

TO JE OPRAVDU K PLAČI
Co tak strašně békáš, Fanošu? Protože tata spadli z kola. Nebeč, šak sa mu nic nestalo. To vím aj já, ale všeci sa temu strašně řechtali a právě já sem to neviděl!

TO JE PRAVDA
Ty poslyš Růžo, tak sa ně zdá, že ty si ke mně milá enom tehdá, když potřebuješ peníze. To néni vůbec pravda, dyť su k tobě milá pořád! No, šak právě.

PORADNA
Jedna tetina z Prakšic poslala do našich novin dotaz na poradnu pana Parmy: Když přijde můj starý dóm, tož najprv polúbí našeho psa a až potem mě. Mám sa s ním dat rozvést? Brzo došla aj odpověď: Nedá sa to posúdit jednoznačně. Pošlite proto najdřív svoju fotočku a potem fotku aj vašého psa!

VE ZLATNICTVÍ
Strýc Brada s tetkú Bradovú vešli do asi osmého hradišťského zlatnictvá. Obá si prohlížali klenoty, prsteny, náušnice aj bróže. Za chvílu si strýc začál nervózně prohledávat kapse. Tetina také velice znervózněla a po chvilce pravila temu majitelovi teho zlatníctva: Mosíme sa vám omlúvit, ale stavíme sa až pozděj. Jak vidíte, můj starý si doma zapomněl revorver.

SVATBA JE SVATBA
Po delší době sa potkali v Ostrohu dvá chlapé: A jak sa máš Tondo? Ani sa neptaj, mosím sa žénit! No, šak když sa na sebe podíváš, tož už je tak najvětší čas. Tobě sa to pěkně praví, ale jak to vysvětlím mojí staré.

NEPŘÍJEMNÉ OTÁZKY
Ty, Blažo, ty naše děcka už sú dosť veliké, budeme si moset dávat před nima trochu pozór a nemlúvit před nima tak otevřeně, pravíl strýc Brčko tetině. A to co, tak najednú? ptala sa tetina. No víš, začínajú mět takové nepříjemné otázky. A jaké prosím ťa? Tož například zrovna včéra sa ně ptaly, proč sem si ťa vzál?

AJ TAK TO BÝVÁ
Ty očuj, Jane, jaká je tvoja stará? Celkem normání typ, má najchytřejší děcka a najblbšího chlapa!

PO VÁNOCÁCH
Tak co, ptál sa strýc tetiny když zlézla z váhy, všecko v normě? Tož, z váhú je všecko v pořádku, ale jak sa tak dívám tady na tú cedulku, tak bych měla ešče porúst aspoň o dvacet centimetrú.

DŮVOD K ROZVODU
Jane, a proč ty sas tak rychlo rozvédl? No, víš, tá moja byla o hlavu větší než já. To je ale dost blbý důvod k rozvodu. Tos neviděl ale tú hlavu!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund