Číslo: 30
27.07.1998
Článků: 60

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Děkuji, ale ve službě zásadně nepiju.“
Jednú jél staříček Vařečkú s konima do Hradišťa na trh a jak už to bývá, kůň najednú nazdvihl ocas a na zem sa začaly sypat kobylince. A zrovna v tú chvílu sa vracali ze schůze místní zahrádkáři. Na schúzi akorát probírali tú rentabilitu a když si všímli, že kůň zbůhdarma sype na zem výborné hnojivo, tož sa jeden z tech najchytřejších obrátíl na staříčka a radíl mu:
Poslyšte, kdybyste temu koňovi uvázál mezi nohy pytél, tak ten kůň by srál do něho a až by býl pytél plný, tož byste ho nasypál na pole. To by byla rentabilita!
Staříček si enom odplúl a odsekl: Co ně budeš radit, ty pazúre jeden, já mám pytél mezi nohama už pětasedmdesát roků a furt seru vedle!

Pražáci na Moravě
Dojél jednú plný autobus Pražákú do jedné dědiny na Slovácku a všeci vyletěli z něho jak vosy z hnízda a hneď začali vyzvídat, co bude dobrého k jídlu. Každý chtěl neco iného a pořád né a né si vybrat. Když už teho bylo tak akorát, tož sa jeden ptál číšníka: Poslouchejte, a máte tady něco vod drůbeže? Jo, zamručel už dobře naštvaný číšník, posraný dvůr!

Tata nemá rozum
V Záhorovicách bývali tetka se strýcem Klepáčovi, a že neměli peněz nazbyt, tož také tak aj žili. Měli malú chalúpku, kuchyňku se síňú, malú ložnicu, kúsek dvorka a to bylo všecko. V ložnici jim vešla enom jedna postél, kde spolem spávali vedle sebe a v nohách jim spali eště aj dvá jejich kluci. Jednú, když strýc Matúš dostál chuť, převrátíl sa na tetinu a začál při tom nohama tak kopat, až kluci spadli na hliněnú zem. Ten starší sa enom nahnúl k tomu menšímu a pravíl: Ten náš tata snáď nemá rozum, jednoho dělá a dva by málem zabíl!

Na výletě
Jednú také donutila tetina Omelková teho svojého, aby si zajeli do Buchlovic. Z náměstí sa vydali pěšky až na Buchlov. No než sa tam doplazili, tož strýc funěl jak parní lokomotíva. Když vylézli až na tú hradní věž, tož tetina nadšeně pravila: Podívaj sa, Karle, jak je tam dúle krásně. Upachtěný strýc sa rozzuříl: Himlhergot, když je dúle tak krásně, tož proč sme lézli až sem!?

Dobrá rada
Pravíl jednú ředitel LETu svojému zaměstnancovi Lojzkovi: Já to vím dobře, Lojzo, že s takovým platem sa nemožeš ožénit. Ale pamatuj si, jednú mně za to budeš vděčný!

Tetka to rozštípla
Bože, ten náš mladý je hlúpý až to bolí, pravíl strýc Jura svojí robě. Buď rád! uklidňovala ho ona, aspoň máš jistotu, že je tvůj!

Na prázninách na Slovácku
Malý Matúšek z Hradišťa býl o prázdninách u svojí stařenky v Mistřicách. Když tak jednú nechtěl stařenku poslúchat, tož tá mu hrozila: Když mě budeš pořád zlobit, tož ťa zavřu do kurníka ke slépkám! To možeš, pravíl klidně malý Matúšek, ale vajca ti snášat stejně nebudu!

Setkání
Potkali sa dvá v Kunovicách: Nazdár Karle! Pojď na pivo! To víš, že bych šél rád, ale nemožu! Jak to? Tož za prvé mně to moja stará zakázala a za druhé už jich mám v sobě šest!

Dovolená
Tetině Burkové umřél manžél a tak trávila dovolenú tentokrát sama na chatě u známých. Súsedka ju celú dobu enom okukovala a až po delší době sa jí opatrně zeptala: Poslyšte, tetino, a na co vlastně umřél ten váš? Ále, na ABC! Chtěla ste snáď řéct na TBC, né? To né, on opravdu umřél na ABC, na alkohól, baby a cigarety!

Néni nad upřímnosť
V hospodě v Sadech pravíl Jura Franckovi: Ty, Francku, víš co sa ně lúbí najvjacej na téj tvojí robě? To teda nevím! No, že je tvoja a né moja!

U doktora
Došél Janek Okurků k doktorovi a pravíl: Doktore, je to průser, já su asi homosexuál! Ach božíčku, zavzdechál doktór, a já su právě tak rozcuchaný!

Prcinka
Strýc Matúš jél na dovolenú do Jeseníkú a ubytovál sa v malém útulném hotýlku. Když po celodenní túře večér zalehl, tož spál jak špalek. Kolem druhéj hodiny sa ale probudíl a uslyšél z vedlejšího pokoja nejaké hlasy: Čí pak je to prcinka? A jiný hlas pravíl: Nevím! A za chvílku zas. Čí pak je to prcinka? A zas stejná odpověď. A tak sa to opakovalo pořád dokola. Po hodině už to strýc nemohl nervově vydržat, vyletěl z postele, zabúchál na dřevěnú stěnu a zařvál: Hergot, estli sa do pěti minut nezjistí čí je to prdel, tož vzbudím vedúcího a zavoláme policajty!

Na tancovačce
V Bílovicách na téj Červencovéj noci tokál jeden chalan při tanečku svojéj partnerce: Slečinko, když sa vám podívám do očí, tož v nich vidím celý svět! Opravdu? podivila sa ona, dyž teda všecko vidíte, tož sa pořádně podívajte, estli neuvidíte aj naše prasa. Kdosi nám ho totiž včéra ukradl!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund