Číslo: 31
03.08.1998
Článků: 59

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Toho šoupnem rovnou do Tlumačova, je úplně na šrot.“
Růžu Břúškovú ze Záhorovic už omrzál život, a proto zašla za doktorem a ptala sa ho:
Čujte, doktore, od téj doby, co ně utékl ten můj starý za tú mladú robú do Hradišťa, už ně na světě nic nebaví. Ostál ně enom po něm v šuplíku kvér, a já myslím, že bude najlepší, když to svoje trápení skoncuju. Potřebovala bych enom od vás vědět, kde sa mám trefit, aby to bylo spolehlivé a navíc to ani nebolelo?
Doktór sa zamyslél a pravíl:
Tetino, když ste tak blbá a chcete to udělat kvůlivá chlapovi, tož sa střelte tak dva centimetry pod levé prso.
Růža to teda zkusila a prostřelila si koleno.

Překvapéní na motocyklu
Policajt v Jarošově předjél a zastavíl Janka Otrusinového na motorce: Poslyšte, pravíl mu, to ste si nevšíml, že vám před chvílú spadla vaša žena ze zadního sedadla? Ježiši, to ste mě uklidníl, já sem si už myslél, že sem ohluchl, jaké tu bylo naráz ticho.

Roba za volantem
Tetina Kročilová si jednú zajela do Hradišťa na nákupy. Když odjížďala od teho obchodňáku Centrumu, tož zařadila jedničku a drrrc do teho auta před sebú. Dala tam teda zpátečku a šváác do teho auta za sebú. Přišél k ní policajt a ptál sa: Čujte, tetino, chcete z tadyma odjet nebo hrajete enom biliár?

Doktorský humor
Pane doktore, pravíl Ruda v ordinaci, tak sem včéra seděl při televizi a šťárál sem sa hrebíkom v uchu a zrazu ticho!

Taková je pravda
Mamo, ptál sa malý Jozéfek, proč je tata furt tak nervózní a strašně nadává? Ja, Jozéfku, pravila matka, to máš tak, náš tata je už dlúho ženatý!

V Novéj Vsi na nudě
Došli Kolúchovi s malým Fanoškem na tú nudistickú pláž do Novéj Vsi. Sotva sa Fanošek trochu rozhlédl, tož už sa ptál taty: Tato, a proč majú nekeří chlapé to svoje přírozéní takové veliké a jiní zas takové malé? Tata nevěděl jak na to, ale nedál sa: To máš tak, záleží na rozumu. Kdo ho má vjacej, tož ten ho má aj delší a naopak. Fanošek sa zamyslél a pravíl: Aha, tož včíl už temu rozumím. Za chvílu ale už zas táhál tatu za ruku: Tato, tato, rychlo sa podívaj na teho chlápka, co sa baví s našú mamú, ten je čím dál tým chytřejší!

Dvá emigranti
Stalo před pár rokama, že Janek s Matúšem z Míkovic emigrovali do Ameriky. Když sa tak po nejekém čase setkali u benzínového čerpadla, tož Janek tam přijél starú fordkú a Matúš najnovějším mercedesem. Janek, co přijél z fordkú pravíl: Poslyš, Matúšu, jaks to udělál, že máš takového mercedesa? To víš, říkál Matúš, založíl sem si fabriku na kosmetiku, ve které vyrábjám takovú mastičku, s kterú když natřeš dámské přirozéní, tož vóní jak pomeranč. Za rok sa u stejného čerpadla potkali zaséj, ale tentokrát už přijél Janek né se starú fordkú, ale s úplně novým jaguárem. Jak je to možné, ptál sa Matúš, že máš lepší auto jak já? To máš tak, pravíl Janek, začál sem vyrábjat mastičky na pomeranče!

Kunovjanky se salátem
Potkaly sa dvě Kunovjanky na trhu v Hradišti se salátem a tá jedna pravila: Poslyš, Růžo, po kouika ho prodáváš? Po dvúch korunách za kus. Tož, to ně neříkaj. To su já snáď blbá. Já kradu přísadu a aj hnójím kradeným a levnějc jak za tři koruny ho dat nemožu, ináč bych tratiua! To ně enom teda vysvětuy, jak to děuáš? No, přiznává tetka Růža, to máš tak, já kradu družstevníkom rovnú ceué huávky!

Impotence
Došél staříček Pagáčú k doktorovi a stěžovál si, že už na sobě začíná pozorovat ty první příznaky impotence. A kdy ste to pozorovál poprvé staříčku? ptál sa doktór. Tož, povídál staříček, včéra večér to bylo poprvé, potom v noci třikrát a ráno eště dvakrát!

Jak sa to dělá
Potkál Bohuš Juru a ptál sa ho: Juro, a víš jak sa zdělávajú robám gaťky? No, šak normálně, né? Tož, normálně enom po kolena, ale potem jak když startuješ motórku!

Jak při mariášu
Kodrlovi z Hradišťa dojeli k Vyhlídom do Bánova na návštěvu a hneď v předsíni slyšeli hlasité výkřiky: Flek.... větší.... a eště větší! Ty, Maňo, pravila Rózka Kodrlová, vy máte asi nejakú návštěvu, a tvůj starý hraje mariáš, že? Ale kdeby, odpověděla hostitelka, starý si enom donésl oblek z čistírny!

Jak to bylo dřív
Na lavečce v Buchlovicách před barákem seděly dvě mladé děvčice a meditovaly: Ty, Zuzo, tak by ně zajímalo, co ty mladé děvčice viděly na tech starších chlapech eště předtým? Kdy předtým? No, přeca předtým, než byly vynalezené peníze?

Zajímavý postup
V jednom podniku v našém okresu si zavolál ředitél mladého pracovníka a pravíl mu: Su s tebú velice spokójený. Eště před rokem býls řadovým zaměstnancem, za měsíc vedúcím dílny, za další měsíc už cechařem a včíl si mojím náměstkem. Co mně k tomu možeš řéct? Děkuju, strýcu!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund