Číslo: 32
11.08.1997
Článků: 35

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Slovácko sa súdí
FÓR TÝDNE

Slovácko sa súdí
I dnes vám přinášíme úsměvné, ale pravdivé příběhy, které byly projednávány před okresním soudem v uplynulém období.

Nevěděl, jakou má velikost
Uh. Hradiště - Lapka ze Starého Města si zřejmě v rychlosti nemohl vzpomenout na velikost své nohy, když ze skříňky přede dveřmi bytu v Uh. Hradišti odcizil jedny bílo-modré boty velikosti číslo 8, jedny černošedé boty velikosti číslo 9 a nakonec šněrovací boty velikosti číslo 10. Majiteli ztrátou botek vznikla škoda ve výši 3.348,- Kč.

#Nebezpečný terén dohrál
Bojkovice - Hudební kapela #Nebezpečný terén si dlouho nezabrnká, neboť jim dva mladiství hoši, zřejmě #fanoušci, odcizili z půdních prostor Sokolovny v Bojkovicích 2 ks mikrofonů a veškeré nástroje. #Nebezpečnému terénu tak způsobili škodu za 7.450,- Kč, která může ohrozit i samotnou existenci kapely.

Žák 9. ročníku základní školy měl žízeň
Uh. Hradiště - Po náročném vyučování měl jistě velkou žízeň žák základní školy v Uh. Hradišti, proto se neváhal vloupat do skladu hotelu Morava, kde odcizil 31 kusů lahví piva značky Budvar. Majiteli tak způsobil na odcizených pivech škodu ve výši 651,- Kč.

Převzal cizí parohy
Břestek - Dvoje jelení paroží, šestistrunnou kytaru, motorovou pilu, ponorné čerpadlo, vzduchovky a kombinované kleště, převzal od nezjištěné osoby jistý pan P. B. z Jalubí, ačkoliv věděl, že tyto věci byly odcizeny. Původnímu majiteli paroží a ostatních věcí vznikla škoda ve výši 8.780,- Kč.

Ze soudních spisů zpracovala - KK -FÓR TÝDNE

"Říkáte, že cestovky krachujú? Tož ať..."
Pořádál jednú v Hradišti jeden známý sexuolog tiskovú konferencu, na které předváďál nekolik ukázek. Při jedné z nich pravíl:
#V této zkumavce mám mužské spermie a v této kádince mám ženské vajíčka. A včíl mám pro vás dvě zprávy. Dobrú a špatnú. Dobrá: #Když naleju obsah zkumavky do kádinky, tož vznikne život. Špatná: #Dnes to ale nepůjde, protože kádinku bolí hlava.

V HRADIŠTI U SÚDU
- #Obžalovaný, řekněte nám, jak ste zabíl svoju ženu? - #Tož, to byla vlastně nešťastná náhoda, pane súdca. Ona ně v noci vzbudila tým svojím strašným chrápáním a já sem ju v rozespalosti zamáčkl místo budíka.

MILIÓNOVÁ VÝHRA
Přišél strýc Janalík dóm a už ve dveřách křičál: - #Mařeno, obleč sa, vyhrál sem milión! - #A co si mám vzít na sebe? - #To je úplně jedno, ale hlavně už vypadni!

U VÝSLECHU
- #Co byste mohla řéct o tom chlapovi, co vás přepadl? ptál sa vyšetřovatel. - #No, páchla z něho velice gořalka. - #A neco bližšího? - #Býl to rum.

EROTIKA PŘED SPANÍM
Strýc Matúš šél spat a eště před tým pravíl té svojí Růži: #Poslyš, Růžo, až si půjdeš lehnút a budeš sa chtět pomilovat, tož ně za něho jednú zatáhni. No a když sa nebudeš chtět milovat, tož to udělaj šedesátkrát!

NA HONU
Dvá lovci sa ztratili při lovu a jeden říkál: #Tak sem slyšél, že když sa nekdo ztratí, tož má vystřelit do luftu, aby ho našli. Střílali teda do vzduchu. Po delší době ten druhý říkál: #Včíl už to konečně mosí vyjít, protože máme poslední dva šípy!

AJ TAK SA MOHLO STAT
Dvá faráři seděli jednú na lavečce v Hradišti v parku a meditovali: #Co si myslíte, bratře, dožijeme sa teho, že ten Vatikán jednú vydá dekret o zrušení celibátu? #Tož to opravdu nevím, bratře, my eště asi né, ale naše děcka už určitě.

CHŘIBSKÁ TŘIATŘICÍTKA
Vrátíl sa strýc Ruda s tetkú z té Chřibské turistické třatřicítky a strýc pravíl: #Poslyš, Anéšo, nebolíja ťa nohy? #Tož ani moc né, říká Anéša. #To je teda dobře, tak ně skoč pro pivo.

AJ TO JE PRAVDA
#Poslyšte, vedúcí, prosíl bych o dva dni volna, abych sa mohl ožénit. #No, ale dyť celý minulý týdeň měls dovolenú, to sas nemohl v té době ožénit? #No, mohl, ale nechtěl sem si kazit dovolenú!

DVĚ ZPRÁVY
Recepční jednoho hotelu v Brodě pravíl návštěvníkovi: #Pane, mám pro vás dvě zprávy, špatnú a dobrú. Tá špatná je, že vaše špatně zaparkované auto sa v noci rozjelo a v první zatáčce prorazilo svodidlo a rozbilo sa na šrot o místní hospodu. Tá dobrá je, že mělo po celé této cestě průměrnou spotřebu enom 2,37 litru na 100 kilometrů.

ŠAK NÉNI TAK ŠKAREDÁ
Povídá strýc Ruda svojému kamarádovi z gymplu: #Poslyš, Matúšu, šak tá tvoja roba néni zas až tak škaredá, jaks říkál. Řekni ně popravdě, co bys udělál, kdybys ju načapál s cizím chlapem v posteli? #Víš co, zlomíl bych mu slepeckú hůl a zastřelíl psa.

TAJEMSTVÍ VÝROBY
Ptál sa Jan Trtků chlapů v hospodě: #Chlapé, víte, jak sa dělá sušené mléko? #Tož to teda nevíme. #To sa krávám nedá týdeň napit, a potem sa jim vysypú vemena.

TOŽ TO BÝL VÝSTŘIH
Strýc Ruda sa chystál s tú svojú Rozárkú na večírek. Rozára sa furt enom natřásala před zrcadlem a pořád sa jí neco nezdálo. Proto zašla za Rudů a ptá sa ho: #Poslyš, Rudo, když sa tak na mě podíváš, nezdá sa ti ten můj výstřih nejak moc hluboký? Strýc si ju prohlédl a pravíl: #Enom ně řekni, ty máš chupaté prsa? #No, to teda nemám. #Tož v tom případě asi bude moc hluboký.

NÁVRAT Z ÚŘADŮ
Vrátíl sa strýc Matúš z Hradišťa, kde si býl vyřídit nejaké ty nutné záležitosti na úřadech. Když došél dóm, tož sa ptál té svoj roby: #Ty, Máňo, víš jaký je rozdíl mezi hradišťskýma úředníkama a počítačama? #To nevím. #Počítače majú větší smysl pro srandu.

NOVÁ UČITELKA
Ptá sa tata malého Jožina, ináč třeťáka, co nového ve škole? #Máme novú učitelku. #No, a jak? #Tož nohy dobré, tělo dobré, huba také ujde, ale na konverzaci asi moc nebude.

KDYŽ MOŽU, POMOŽU
#Pane vrchní, volá strýc Bečicú v jednéj veselskéj hospodě, #ten řízek jaksi smrdí! #Chvílu počkajte, chlácholí ho číšník, #hneď zapnu ventilátor.

INZERÁT
Minulý týdeň vyšél v Dobrém dňu inzerát: #Pán, kerý ně včéra obtěžovál, nech sa přihlásí v redakci. Zn. #Změna názoru.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund