Číslo: 33
18.08.1997
Článků: 39

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Oslavenec Strýc Staňa
FÓR TÝDNE

Oslavenec Strýc Staňa
Ač se to zdá téměř neskutečné, ale je tomu opravdu tak, neboť zítra, to je v úterý 18. 8. 1997 se dožívá krásných 70 let náš věrný dopisovatel humorista Stanislav Prostředník ze Starého Města. Jménem nejen celé redakce, ale i našich čtenářů mu přejeme všechno nej..... a věříme, že jeho humorné příběhy uváděné pod zkratkou PRST budou ještě hodně dlouho bavit čtenáře Dobrého dne. #Tož, Staňo, ať ti slúží! A včíl si možete přečíst, co nám ten strýc Staňa poslál.FÓR TÝDNE

"Americký horor Ptáci sice nemáme, ale možu vám nabídnout český horor KOMÁŘI."

JEDEN ZE SLOVÁCKA
Na jedné zahradě v Mařaticách sedí takový bodrý slovácký strýc a nacpává sa itrnicema, tlačenkú a prejtem. Za plotem stójí bezdomovec a enom polyká. Strýc sa na něho podívá a praví: #Chceš kúsnút? #Ano, ano. #AZORE, trhej!

A JEDNA Z PRAHY
Na nuselském mostě zastaví ženská TAXI a říká: #Mohl byste mě hodit do Nuslí? #Samozřejmě. #Áááááááááááááááá......


V HRAČKÁŘSTVÍ
Jedna tetina přišla v Hradišti do teho obchodňáku Centrumu, či jak sa mu praví, a hneď sa hrnúla do téj prodajně s hračkama. Přebírala, přebírala, až nakonec si vybrala tú skládačku Pucle, kerá byla složená z tisíca kúskú. Zaplatila ju a šla dóm. Na druhý deň letěla do obchodu znova a hneď sa ptala prodavačky, estli nemajú neco těžšího, že její céra to měla poskládané za půl hodiny. Prodavačka sa enom tak uškňúřila, tak jak to prodavačky umíja a pravila: #Těžšího už nic nemáme, ale možu vám poradit, zajděte si do pekárny k Jahodom, tam si kupte strúhanku a ať si tá vaša céra poskládá třeba rohlík!

RYCHLO, PROBOHA RYCHLO
Do drogérie v Kunovicách sa vřítíl Vašek Pelkú a křičál: #Rychlo, proboha ale velice rychlo, mám moc napilno, našého učitela napadl včelí roj .. - #No, ale my žádné léky ani masti nevedeme, pravíl vyplašený prodavač. - #Šak kdo vám pravíl, že chcu léky, povídál Vašek, #já potřebuju kúpit enom barevný film ...

ZBYTEČNÉ OMLUVY
#Mosím sa vám omlúvit súsedko, pravila tetka Ostrčilíková, #ale moje slépky ozobaly vaše kvítka. #Z teho si nic nedělaj, Anéško, to naše psisko zas ty vaše slépky všecky zadávilo. #Tož to je potem všecko v pořádku, súsedko, protože my sme teho vašého psa právě přejeli.

POTKALY SA HELA S BOŽKÚ
Potkaly sa dvě najvětší dědinské drbny po velice dlúhé době a začaly si vykládat: #Když sem sa já vdávala, tož sem byla v sedmém nebi, pravila jedna. #Tos měla teda štěstí, já sem byla v tú dobu v sedmém měsíci!

AJ TAK SA MOŽE
- #Kde ideš? ptala sa Anča Filky. - #Na výstavu. - #No, a to si myslíš, že sa na tebe bude nekdo dívat?

SLUŽEBNÍ NÁVRATY
Francek Náplavú sa vrátíl nečekaně a předčasně ze služební cesty z Prahy. Přicházál k ložnici, a co nevidí - jeho Růža ležala v posteli s druhým chlapem a eště sa blbě ptala. #Francku, co na mě prosímťa vidíš, že tak blbě čučíš? Francek očiska vylepené jak žaba z kyšky enom zabékl: #Našeho súseda!

ŠAK JE TO PRAVDA
Stalo sa u súdu v Hradišti. Súdca sa ptál strýca krčky: #Jak to, že ste nešél svojéj manželce na pomoc, když sa topila? #Pane súdce, to sem nemohl tušit, že sa topí. Dyť ona řvala jak normálně.

ROZBITÉ VAJCA
Strýc Gusta Peléšek jél na trh do Hradišťa prodávat vajca, keré doma potajnu ukradl, aby měl na gořalku. Jél dosť rychlo, brzdy měl špatné a když mu vletěl do cesty pes, tož sebú rúbl do škarpy jak pytél hrachu. Zostál tam ležat celý polámaný. Naráz jeli kolem místní policajti, viděli búrák, tož zastavili a co neviděli. Strýc tuhý jak poleno, vajca rozbité a z kola osmica. Policajti než začali vyšetřovat túto haváriju, tož jeden z nich volál mobilem doktora. Ozvala sa sestra, a že co sa stalo? Policajt jí to teda vysvětlovál: #Na příkopě leží nejaký strýc z nabúranú hubú, okolo krév a má rozbité vajca ... #A co orgán, ptala sa sestra. Z mobila sa ozvalo: #Co orgán, orgán je přeca tady u telefóna ....

PŘEPOČÍTALA SA
Mladá Anča Křúpalová přišla po víkendu do práce celá potlučená, samý monokl a samá modřina. Roby v práci sa jí hneď ptaly, co že sa jí přihodilo? #Ále, můj starý mě zmlátíl. #No, ale my sme myslely, že přeca odjél na tú služební cestu? #No právě, to sem si myslela také, pravila Anča.

ITALSKÉ NUDA PLÁŽE
Kudláčci sa vrátili z dovolené z Itálie. Když potem seděl starý Kudláček s chlapama v hospodě, tož ti sa vyptávali, estli byli s tetinú aj na téj nuda pláži. #Co ste sa zbláznili, s tú bych tam v životě nešél, pravíl strýc Kudláček. #No, a proč bys nešél, tos ju eště nikdy neviděl nahú? - #To ano a mockrát, ale to sem dycky mohl rychlo zhasnút!

PROČ MĚ ENOM VŠECKO BOLÍ
Přišél děda Šrúbek k doktorovi a pravíl: #Doktore, je to se mnú už asi velice špatné. Na co si šáhnu, to ňa bolí. Šáhnu si na koleno, bolí ňa, šáhnu si na prsa, také ňa bolí, srdéčko bolí, hlava bolí. Potřebovál bych poradit, čím to enom može byt? Doktór si dědu prohlédl, a potom mu říká: #Dědo, tož néni to až tak strašné, enom vám mosím dat ten váš prst do sádry, protože ho máte zlomený!

SLÉPKY SÚ HOLT BLBÉ
Potkali sa po nekolika rokách dvá kámoši. - #Kdes býl prosímťa tak dlúho? - #Ále, ani sa neptaj. V base. - #A pročs tam seděl? #Tož, budeš sa asi divit, ale kvůli slépkám. - #To snáď ale né, jak je to prosímťa enom možné? - #Tož protože ty mrchy vyhrabaly na zahrádce moju tchýňu ...!

BOŽE TO JE ALE ÚRODA
V jedné dědině na brodské straně porodila tetka Kolajka už dvanácté děcko. Porodník jejímu chlapovi teda navrhovál: #Poslyšte, strýcu, nebylo by už na čase, abyste sa zamysleli nad nejakú tú metódú antikoncepce? "Doktore," zaškňúřil sa strýc Kolaja, #to máte tak všecky děcka nám totiž poslál Bůh. #No, to vám věřím, ale Bůh zesílá aj déšť, a proto nosíme pláštěnky, pravíl porodník.

TOŽ TO BY BYLA SMRT
V hospodě #Na špici seděl aj starý štamgast, devadesátiletý strýc Martin Kotačka. Po vypitých pěti borovičkách začál mudrovat: #Chlapé, já už su tak starý jak Metuzalém, chtěl bych už konečně aj z tohoto světa odejít. Ale tak nejak pěkně, bez stonání. #Strýcu, a jak byste si to představovál? ptali sa spolustolovníci. #No jak? Najlepší by bylo, kdyby ně zastřelíl súsed ze žárlivosti!

VIZITA NA PORODNÍM
Chodíl jednú primář hradišťskéj porodnice po vizitě a milo sa ptál: #Tož co, paninko, kdy čekáte miminko? #Šestého června, povídala rodička. Primář šél teda k další čekatelce a dostál znova tú stejnú odpověď: #Šestého června. Když sa mu to stalo už počtvrté, tož sa té páté ptál už předem: #Vy budete rodit určitě také šestého června, že? #Kdepak pane primář, já sem tenkrát v tech Mařaticách na tom koštu vína nebyla!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund