Číslo: 34
25.08.1997
Článků: 39

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

"Jane, tá veliká voda měla aj svoju výhodu, nebyly nám vidět ty naše čagany."
Stojí farář před kostelem a mává kadidlem. Ide kolem přihřátý hošík a povídá mu: "Puso, hoří ti kabelka!"

Příslušník VB zastaví teplouše. "Pane řidiči, vaše doklady." "To je ta růžová knížečka? Zelená žabičko!"

PŘEHMAT SLEPCE VÁCLAVA
Přišél jednú slepec Václav do Nové Vsi na tú jejich nudapláž, vytáhl nafukovací loďku z batohu a začál ju nafukovat. Mařka Drdova sa na něho chvílu dívala, a potem pravila: #Poslyšte, ale to tady nemožete dělat. Slepec Václav: #Co bych nemohl? a fúkál dál. Mařka: #Tady to přeca nemožete nafukovat, dyť sú tu aj malé děcka. Slepec Václav: #No a co? Mařka: #Dyť ale tady tým tropíte veřejné pohoršení! Slepec Václav: #A čím prosím vás može nafukování lodičky pohoršovat? Mařka: #No, ale šak to nemáte přeca lodičku, ale tú takovú panu s třema otvorama. Slepec Václav: #A sakra, já sem sa lóní přehmátl, a to teda znamená, že sem sa celú zimu milovál s nafukovacím kajakem.

KAŽDÝ MÁ SVOJE PROBLÉMY
Na zavřené dveře veřejných záchodků v Hradišti búchá strýc Okénka a křičí: #Honem otevřete, mám veliký průjem! Ze vnitřku sa enom ozvalo: #Tož to vám závidím ...

DRSŇÁKY
# Víte, co to je: Má to 100 očí a jeden zub? No přeca domov důchodců.
# Víte, za jak dlúho naučíte slépku pískat? Za 15 minut v papiňáku.

TO SÚ ALE KONÚPCI
Šél vlk bílovským lesem a potkál zajíca, kerý ho vyzvál na súboj. Když vlk vyhraje, že mu dá zajíc deset kaček, a když vyhraje zajíc, tož zas vlk dá deset kaček zajícovi. Vlk sa zamyslél, a enom v duchu si říkál, že takového zajíca mosí slupnút jak malinu. Súboj teda začál a už obá vletěli do křoví. Ozvál sa enom veliký rachot a pleskot. Za chvílu vylézli obá ven. Vlk býl celý oškubaný a polámaný, ale zajíc sa uščuřovál. Zkasírovál teda vlka a býl spokójený. Za chvílu přišél další vlk a všecko sa opakovalo. Zajíc zkasírovál aj teho druhého, potem aj třetího, čtvrtého, a tak až do desíti. Když už měl teda vyhrátú celú stovku, tož šla akorát kolem liška a zajíc jí také hneď povídál, estli by si to s ním nerozdala o deset kaček. Liška sa na něho podívala a pravila: #To vím, zas nemáte s medvědem za co chlastat. Co?

TOŽ TO TU EŠTĚ NEBYLO
Stalo sa v autobusu na cestě z Hradišťa do Prakšic. Strýc Ruda pravíl jedné paničce: #Čujte, osobo, ale v autobusu sa mosíte držat tyčky! #Ale, šak já sa držím. #To teda držíte, ale já už potřebuju vystúpit.

PODOLAN NA MOŘI
Na břehu pustého ostrova stójí zarostený fúsatý chlap a mává rukama jak Hradišťák po komárech na loď, co plave okolo. #Kdo to je? ptál sa kapitána lodi strýc Fanoš z Podolé, kerý tam býl na dovolenéj. #Já nevím, pravíl kapitán, #ale dycky na nás mává, když jedeme okolo.

SLOVÁCKO JAK HO ZNÁME
#Jane, kúříja tvoji koně? ptál sa strýc Matúš dojďa do hospody. #Nekúříja. #Tož to ti teda hoří maštal.

CHYTRÝ STARÝ KOHÚT
Strýc Lojza z Vések kúpíl nového kohúta aj přesto, že měl eště jednoho starého. Když sa ti dvá kohúti potkali na dvoře, tož ten starý pravíl tomu novému: #Ty, podívaj sa, přeca sa nebudem rvat o všecky výhody či o slépky. Mám takový nápad. Dáme si závody v běhu přes zahradu a zpátky. Kdo prohraje, tož sa všeckého vzdá. No ale protože já su už přeca enom starší, tož by bylo dobré, abys mně nechál aspoň malý náskok. Mladý kohút si říkál: #Proč né, takového starého prďolu mosím lehce předběhnút. Tak sa teda rozběhli. Obá doběhli na konec zahrady, tam sa otočili a když letěli zpátky, tož vylézl strýc Lojza na verandu, vzál brokovnicu a teho mladého kohúta zastřelíl. Potem sa vrátíl dóm a dožraně říkál tetině: #Poslyš, to je hrozné. Tento měsíc to býl už čtvrtý kohút a všeci byli teplí!

ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT
Seděli dvá mravenci na ostří žiletky a ten jeden říkál tomu druhému: #Posuň sa trošku.

AJ TO JE MOŽNÉ
Vylézá svatý Josef z chléva, švácne hlavú o futro a praví: #Ježiši kriste. Zevnitřku sa ozve Máňa: #No vidíš, to je aspoň méno. A né nejaký Lojzek.

CESTA DO PRAHY
Ve vlaku do Prahy ze Starého Města jeli: voják, lampasák - teda voják z povolání a matka s cérú. Když vlak vjél do tunelu, ozvalo sa mlasknutí pusy, a potem hrozná facka. Lampasák si myslél: #Kurňa, voják si užívá a mě za to fackujú. Matka si myslela: #Eště že mám tak dobře vychovanú céru. Céra si myslela: #Kdyby ten voják nebýl tak blbý, tož si mě nemože splést z matkú. Voják si myslél? #Tož tak. Až vjedeme do dalšího tunelu, tož zas mlasknu a vrazím mu eště větší.

KDO SA MOC PTÁ ....
Strýc Barákú sa vypotácál z hospody a pravíl: #Mám ju. Janek Drozdú sa ho ptál: #A strýcu, co máte? A dostál po hubě ranu jak z děla. Když sa kladl na zem, tož enom zaslechl: #Ták, a máš ju také.

NEŠTĚSTÍ VE VANĚ
Jela jednú jeptiška autobusem z Velehradu a měla ruku v sádře. Přisedl si k ní farář a ptál sa: #Co sa vám stalo, sestro? #Ále, uklúzla sem ve vaně. Za něma seděli ti známí dvá bezdomovci z Hradišťa a jeden sa ptál druhého: #Poslyš, a co je to tá vana? #Nevím, co su katolík!

JEDNA POLICEJNÍ
Šli třé policajti Prostřední ulicú těsně za sebú. První si kýchl. Druhý povídál: #Na zdraví! A ten třetí na to: #Chlapé, nalejte mně také!

Z BUCHLOVSKÝCH LESŮ
Zvířata v lesoch okolo Buchlova si zvolila za svojého vládca a správce celého polesí medvěda, kerý tam emigrovál ze Slovenska. A že to býl medvěd pořádný, tož sa rozhodl, že si v lese udělá pořádek, protože jak slyšél, tak tam bylo nekolik takových podhoděnců, co dělali pořád enom nejakú paskudu. Proto hneď druhý den po nástupu do funkce vyhlásíl, že všecky škůdce zlikviduje. Udělál seznam a vyvěsíl ho těsně pod hradem Buchlovem, aby si ho mohli všeci přečíst. Na druhý den k medvědovi přišél vlk a říkál: #Poslyš, medvěde, tak sem slyšél, že na tom seznamě su aj já. Medvěd enom přikývl a pravíl: #Poslúchaj, vlku, s tebú sú enom samé problémy, naháňáš pořád po lesoch né enom všecky vlčice, ale aj zaječice, liščice, prostě všecky baby. Proto ťa teda mosím zlikvidovat. A tak sa aj stalo. K večeru došla aj liška, kerá byla také na tom seznamu a medvěd jí říkál: #Liško, aj s tebú sú enom samé problémy, si velice mazaná a všecky zvířata sa ťa bójíja. Aj ty mosíš zemřít. Tak sa stalo. K večeru sa k medvědovi připotác ál také ožralý zajíc a říkál: #Poslyš, meďošu hhh, tak sem hhh slyšééél, že su hhh tam aj já? Medveď na to: #No a cos čekál, dyť přeca najvětší ožrala v buchlovských lesách si ty, tvoje flašky sa válajú kdekady a kazíš nám enom tých mladých. Mosíme ťa odstranit ... Zajíc sa na medvěda podívál a pravíl: #Poslúchaj, medvěde, hhhh, a nemohl bys hhhh mě z toho seznamu hhhh vyškrknút?? hh. A medvěd na to: #Mohl ...

DOBRÁ RADA NAD ZLATO
#Chlapé, víte jak sa najlepší chytajú opice? ptál sa strýc Bečička chlapů v hospodě. #Nevíte, co? Tož já vám to prozradím. Veznete si dvě flašky a sednete si na strom. Do jednéj nalejete vodu a do druhéj slivovice. Z té flašky, kde je voda, si začnete přihýbat. Potom přijde opíca a začne sa opičit, ale s tú druhú flaškú a za chvilku je na mol a dá sa potem velice lehko chytit. No, ale mohlo by sa stat, že opíca nepřijde. V tom případku vyměníme flašky a postupujeme podle předešlého návodu. A za chvílu máme opícu také.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund