Číslo: 36
07.09.1998
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Plavecký oddíl Slovácké Slavie oslavil letos dvacet let existence
Sportovní den České zbrojovky
Atleti budou bojovat o postup
FC Zlín - FC Synot St. Město 0:1 (0:1)
FC Slovácká Slavia - FC Zeman Brno 0:2 (0:0)
Mládežnická kopaná
Fotbalové výsledky

Plavecký oddíl Slovácké Slavie oslavil letos dvacet let existence

Na fotu získaném ze soukromého archívu je zachycen nejúspěšnější plavec předválečných let Uh. Hradiště Erich Bílek - nahoře druhý z leva. Pokud se najdou pamětníci, kteří poznají další plavce na fotografii, prosíme ať se nám ozvou do redakce Dobrého dne. - FOTO: Archiv
Letošní rok oslaví plavecký oddíl Slovácké Slavie již 20 let své obnovené a nepřetržité činnosti.
Dne 24. srpna 1978 proběhla ustavující schůze oddílu, který měl, po mnoha letech, vrátit do Uh. Hradiště sportovní plavání. Co tomuto kroku několika zapálených jedinců předcházelo a jaká byla historie plaveckých sportů v Uh. Hradišti?
Poloha města v blízkosti řeky Moravy, nutila dříve obyvatele žijících podél břehu, ovládat plaveckou dovednost, neboť častokráte jedinou možností dostat se na druhý břeh bylo přeplavání. Proto tehdejší doba vyžadovala, aby lidé v těsné blízkosti toku uměli plavat. Lze předpokládat, že se nejednalo o plavání se sportovním vyžitím, ale hlavně z důvodu nutnosti.
Záznamy o plavecké zdatnosti ze starších dob nejsou známy. Podobně, je možné se domnívat, že i u části členů prvního sportovně-tělovýchovného společenství, Veslařská jednota v Uh. Hradišti, se vyžadovala plavecká způsobilost. První dochované zmínky o této organizaci jsou z roku 1863. Tělovýchovný život na přelomu století se ve městě soustřeďoval převážně v TJ Sokol a TJ Orel. V r. 1896 je uváděno v záznamové knize cvičitelského sboru TJ Sokol, že bude prováděn výcvik plavání členstva. Důležitým dokladem však jsou stanovy Českého sportovního klubu v Uh. Hradišti (r.1904), ve kterých se uvádí, že mezi provozovanými sporty ve městě je i plavání. Bližší podrobnosti z tohoto období však nezůstaly zachovány. Další kapitolu sportovního plavání psali plavci Atletic clubu Slovácká Slavia na počátku 20-tých let. V zápise výborové schůze ze srpna 1921 o přípravě sportovních slavností se píše o tréninku plavectví a silné konkurenci, která má být pozvána do Uh. Hradiště.
A tak první plavecké závody, jež jsou písemně i fotograficky doloženy proběhly 4. září 1921. Díky novinám známe i vítěze: 100 m prsa Macenauer (Sl.Slavia) 1:37,0 min., 400 m prsa 7:54,2 min., 50 m volný způsob Lanzer z Makabi 42.3 s. a ve štafetě 4x 100 m zvítězili plavci Slovácké Slavie časem 7:15,2 min. A kde byly tyto závody? Na odstavném rameni Mařackém, prostoru u tenisových kurtů. V červenci 1922 byly na řece Moravě uspořádány další závody, jichž se zúčastnili i plavci z Brna. Jediné vítězství pro Uh. Hradiště získal Hák na 50 m volný způsob časem 40,8 s.
Další zmínky o účasti na závodech jsou velmi roztroušené, většinou bez udání jmen a výkonů. Po roce 1924 jako by plavci vymřeli. U břehů řeky Moravy je však v letním období stále živo, rekreační plavci staří i mladí využívali kabin a vhodně upravených přístupů jednak veslařského klubu, v městských koupelkách, u Kulheima-Šulisty i na sokolské vojenské plovárně. V zimě pak bylo plavání a jeho výuka zabezpečeny v městských lázních v Dvořákově ulici, postavených s pomocí městské spořitelny k výstavě Slovácka v roce 1937. Byl to údajně druhý krytý bazén na Moravě po Brnu. Záznamy z plaveckých závodů se však nezachovaly.
Další plavecká éra začíná v r. 1939. V letních měsících se díky iniciativě Ericha Bílka, nejlepšího předválečného plavce v Uh. Hradišti a vedoucího plavání Sokola Bruno Holubce uskutečnilo několik propagačních plaveckých akcí plavců hradišťského Sokola ve Veselí n. M. a Uh. Brodě. U všech těchto závodů jsou uváděny v záznamech i výsledky vodního póla jež Sokol trénoval spolu s plaváním a skoky do vody jednak na Velehradě, za velké vody pak v Baťově průplavu a ve zdejším veslařském klubu. V r. 1940 došlo ke spojení tehdejších plaveckých odborů ve městě a z Českého veslařského klubu do AC Slovácká Slavia. Více se využívá městských krytých lázní a za součinnosti Českého plaveckého klubu Brno se konala i plavecká akademie. Dne 6. července přišel historický den.
Podle novinových zpráv se mělo utkání mezi AC Sl. Slavia a ČPK Brno uskutečnit v Uh. Hradišti, ale jelikož zde nebyla způsobilá závodní dráha, konaly se nakonec plavecké ligové závody za účasti moravských družstev ČPK Brno, SK Baťa Zlín a AC Sl. Slavia na zlínském koupališti před zraky 1200 diváky. Po celou dobu války obeslala Slovácká Slavia hodně závodů, ale bohužel tito plavci neměli doma, v Uh. Hradišti, závodní podmínky. Pro řadu utkání v moravské divizi plavání i vodního póla byl domácím bazénem koupaliště v Jalubí. Přímo na řece Moravě se konaly propagační závody Napříč Moravou a Slovácký maraton. Od prvního ročníku v r. 1941 až do r. 1944 se zde setkávali nejlepší vytrvalci v plavání. Podobné závody byly v Brně i Praze, kde Slováckou reprezentoval E. Bílek. Ale i z tohoto období jsou záznamy velmi kusé. Po válce se plavecký odbor prakticky rozpadl.
V období padesátých let není o plavcích v Uh. Hradišti skoro slyšet. V roce 1959 je otevřen v Kunovicích 50-ti m bazén se skokanskou věží a později otevřená padesátka v Uh. Hradišti, ale obnova oddílu plavání se neuskutečnila. Podmínky pro plavce se zlepšily přístavbou bazénu (na 16,67 m) ve stávajících krytých lázních ve Dvořákově ulici a zahájením provozu Školského střediska plavání při Okresním národním výboru. Prvními vedoucími těchto středisek od roku 1971 byli postupně Milan Adamec, Vladimír Vágner a od roku 1978 Josef Zajíček. Každým rokem byly pořádány dvě plavecké soutěže v rámci pionýrské sportovní ligy plavání a účast na krajských kolech jen přesvědčovala, že by to nebylo s plaváním v rámci kraje špatné.
Pokračování v příštím čísle.
Připravil Jiří BurešSportovní den České zbrojovky
Uh. Brod (Pav) - Dne 21. 8. 1998 proběhl Sportovní den České zbrojovky a.s. v areálu II. Základní školy Pod Vinohrady v Uh. Brodě, uspořádaný ve spolupráci vedení ČZ a.s. a ZO OS KOVO. Slavnostní zahájení provedl generální ředitel a.s. Jiří Martinec a předseda odborové organizace Zdeněk Pavelčík. Soutěžilo se v mnoha disciplínách a rozděleno bylo celkem 48 cen. Sportovního dne se zúčastnilo 190 zaměstnanců ČZ a.s.
Ve volejbale a také v malé kopané zvítězil DV č. VII - nářaďovna. Další vítězové byli: ve střelbě ze vzduchovky: muži - J. Mikulec, ženy - I. Haplová, stolní tenis: A. Štěpánek. Běh na 50 m do 35 let - I. Křapa, nad 35 let Z. Pavelčík. Běh na 500 m do 35 let - D. Starý, nad 35 let - M. Bobčík. Běh na 50 m ženy: do 35 let - J. Havlíková, nad 35 let - H. Plocková. Skok do dálky z místa: muži - P. Martiš, ženy - J. Havlíková. Hod břemenem: muži - A. Beníček, ženy - J. Havlíková.
Dík patří skvělému občerstvení pod vedením paní Koníčkové.Atleti budou bojovat o postup
Třinec (IR) - Po prázdninové přestávce pokračovaly atletické soutěže družstev. Muži odjeli ke čtvrtému kolu divize na tartanový stadión do Třince v silně oslabené sestavě. Již před tímto kolem však bylo jasné, že postup do kvalifikace nám nemůže utéct a to byl pravděpodobně důvod, proč se k odjezdu dostavilo pouze 10 závodníků. Poprvé letos se v sektorech, ale i na dráze představil po zdravotních problémech Jan Horák, který neztratil nic ze své stabilní výkonnosti a stal se nejúspěšnějším závodníkem v našem dresu. Vyhrál hod kladivem výkonem 45,90 m, třetí byl v trojskoku 12,88 m, čtvrtý na 110 m př. 17,0 s a pomohl štafetě na 4x400 m k celkovému druhému místu. Druhé místo si z tyčkařského sektoru odnesl Jiří Brázdil za výkon 340 cm. Vysoký standart předvedli oba čtvrtkaři Michal Šuránek 2. místo za 54,1 s a Martin Bilavčík 4. místo 55,6 s, kteří oba bodovali i na poloviční trati a zasloužili se o druhé místo štafety na 4x400 m.
O milé překvapení se postaral David Šuránek svým třetím místem na 3000 m př. časem 11:08,1 a šestým místem na 1500 m za 4:47,0. Škoda, že se při prvním startu opět v hradišťském dresu zranil na dvoustovce Jan Šik.
Pořadí ve IV. kole: 1. Karviná 225 b., 2. Frýdek - Místek 206 b., 3. Opava 203 b., 4. Hodonín 112 b., 5. Přerov 103 b., 6. Uh. Hradiště 92 b., 7. Kyjov 41 b., 8. Čejkovice B 0 b.FC Zlín - FC Synot St. Město 0:1 (0:1)
Zlín (Mil) - Kvůli zlínskému hokejovému turnaj ČP Cup byl začátek zápasu o hodinu posunut na 15.30 hod., na což asi zapomněl delegát ČMFS J. Jech z Jind. Hradce, který dorazil těsně před zahájením. V hostujícím celku nastoupivším v netradičně bíločerné kombinaci, se představila staronová akvizice Libor Došek, který se postavil vedle dalšího Brňáka Patrika Holomka do útoku (třetí bobík Švancara jim fandil na tribuně). Hned po výkopu mohli jít hosté do vedení, když dvojice Vajda a Holomek si vzpomněla na své gólové akce z minulého zápasu, ale tentokrát Holomkovi v čisté šanci scházelo více důrazu. Domácí oplatili podobnou mincí v 6. minutě, kdy dravý Jaroš zakončil své sólo střelou, kterou ovšem Ondrůšek skvěle vyrazil. Po úvodním oťukávání začínali hosté přebírat iniciativu a do konce první půle byli fotbalovější. Ve 34. min. rozehráli hosté signál po rohovém kopu, prudký Vojtěškův centr našel stříbřitou hlavu Soldána, na jehož pokus nestačil Sebera vůbec reagovat.
S úvodem druhé půle začalo pršet, trávník se stal kluzkým, což více svědčilo ševcům. O překonání Ondrůška se nejvíce snažil z trestných kopů Hodůl, ale jeho střelám scházela přesnost. V závěru ve snaze po vyrovnání vysunuli domácí dopředu i dlouhého Klhůfka, před brankářem Ondrůškem to párkrát zavřelo, ale strážce staroměstské svatyně byl nepřekonatelný. Zvláště se vyznamenal po gólové střele Vlčka a hlavičce Klhůfka. Rozhodčí Hanovský pak ještě nastavil utkání o pět minut, ale hosté ke spokojenosti početné kolonie svých fanoušků vydřenou výhru uhájili.
Branka: 34. Soldán. ŽK: Klhůfek, Hodúl, Vlček, Jaroš - Formánek, Holomek, Ondrůšek. Rozhodčí: Hanovský (známka 7,5) - Pokorný, Marek, všichni z Prahy. Diváků: 1082.
Sestava FC Synot: Ondrůšek - Soldán - Trousil, Bužek, Formánek - Vojtěšek, Hlahůlek, (89. Videman), Zapletal (78. Lysáček), Vajda - Došek, Holomek (94. Kowalík).
Hlasy po utkání - Fr. Komňacký: Diváci viděli průměrné utkání, které neslo všechny známky derby. Oba týmy se velmi dobře znají, nemají se čím překvapit, proto se odehrál urputný boj. V první půli jsme hráli fotbal podle mých představ, naopak po obrátce nás soupeř výrazně přehrál, takže jsme se museli bránit velkému tlaku. Díky naší bojovnosti, bezchybné obranné hře i výborně chytajícímu Ondrůškovi jsme nakonec výhru uhájili.
I. Štefanko (ZL): Už si ani nevzpomenu, kdy jsme naposledy doma prohráli a je škoda, že jsme tuto dlouhou sérii přerušili. Viděli jsme dva rozdílné poločasy, z nichž ten úvodní nám vůbec nevyšel, a já jsem své svěřence nepoznával. Hra byla pro mě šokem. S obrátkou přišlo i naše herní zlepšení, vytvořili jsme si tlak, nebyly jsme však schopni dát gól.
Ve středu 9. září zavítá FC Synot na kunovskou Bělinku, kde bude sehráno II. kolo poháru ČMFS. Začátek pohárového utkání s TJ Kunovice je v 16.30 hod. a na vítěze tohoto duelu bude ve III. kole čekat s největší pravděpodobností účastník UEFA, Sigma Olomouc. Další druholigový zápas sehraje FC Synot v sobotu 12. 9., kdy na Širůch přijede 1.FC Česká Lípa, záčátek je v 16.30 hod.FC Slovácká Slavia - FC Zeman Brno 0:2 (0:0)
Uh. Hradiště (JOH) - Po bodovém zisku Slovácké na horké půdě v Jihlavě, očekávali fanoušci další bodový zisk s mužstvem Zemanu Brno. Hosté nastoupili bez zraněného Kuklety a za neustálého deště se hned od začátku soustředili na pozornou obranu, ze které vyráželi do brejkových útoků. Slovácká stejně jako předcházející domácí zápas s Kunovicemi měla častěji míč na svých kopačkách, ale v útoku byla zcela neplodná. V I. půli bylo na obou stranách šancí poskrovnu, a tak nebylo divu, že poločas skončil bez branek.
Po přestávce hosté přeskupili své formace a přitlačili na pilu. V 64. domácí golman Malina vyrazil centrovaný míč přímo na nohy Břežného, ale jeho následnou střelu naštěstí zastavilo břevno Slovácké. O tři minuty později zaváhal Malina znovu při rohovém kopu Pechy, jenže tentokráte se Horáček již nemýlil a dostal hosty do vedení 1:0. V 74. byl ve vzájemném souboji faulován domácí kapitán Kučera, do té doby nejlepší hráč domácích, se hned změnil v Zoro mstitele, na zemi přišlápl Kováře a rozhodčí Bajer, jistě dobrý znalec ekonomických podmínek obou klubů, jej poslal do sprch. Obrana domácích byla z tohoto verdiktu natolik překvapená, že ještě v téže minutě nechala Pechu kouzlit ve vápně s míčem tak dlouho, až ho tento bývalý hráč Slovácké poslal za záda domácího golmana - 0:2. V závěru se sice domácí ještě snažili o zkorigování výsledku, ale zůstalo jen u snahy.
Branky: 27. Horáček 0:1, 75. Pecha 0:2. ŽK: Obenrauch, Mazáč - Břežný, Musil, Horáček. ČK: 74. Kučera (Slovácká). Rozhodčí Bajer ze Žďáru n.S. - Petřivý, Laca. Diváci 244.
Sestava Slovácké: Malina - Kučera - Korytář, Hrabalík, Frýbort - Lecián, Strakoš (68. Sklenka), Řezník, Beníček (60. Zimčík) - Obenrauch, Mazáč. Trenér Lubomír Blaha.
Po utkání trenér FC Zeman Stanislav Hanus: Náš cíl byl zde neprohrát a přiznám se, jelikož jsem viděl Slováckou hrát v Jihlavě, že jsme měli trochu obavy. V poločase jsme si však řekli, že máme na víc, a ono se to potvrdilo.
Trenér Slovácké Lubomír Blaha: Jsem zklamaný, čekal jsem daleko lepší výkon. Bohužel po brance jsme se zhroutili a navíc po vyloučení Kučery přišla další branka a bylo rozhodnuto.Mládežnická kopaná
Župní přebor dorostu
Uh. Brod - Kroměříž 2:0 a 1:2, Morkovice - Slavičín 1:3 a 4:2, Holešov - Otrokovice 3:0 a 0:3, Kyjov - Hulín 2:1 a 6:0, Kunovice - Vacenovice 1:3 a 1:1, Brumov - Bystřice p.H. 7:2 a 0:0, Slušovice - Šardice 2:1 a 1:1.

Župní soutěž dorostu sk. B
FC Veselí - Hluk 1:2, Jarošov - Rataje 0:4, Nedachlebice - Šumice 2:1, Bojkovice - D. Němčí 5:0, Havřice - Zborovice 2:2, Polešovice - St. Veselí 2:1, Bánov - Jalubí 3:1, Rataje - FC Veselí 0:3.

Župní soutěž dorostu sk. C
Velká n.V. - Bukovany 2:1, Ždánice - Rohatec 3:0, Strážnice - Strání 0:1, Vnorovy - Prušánky 0:4, Dubňany - Hovorany 5:1, Tupesy - Lipov 2:2.

Župní přebor žáků
Šardice - Brumov 1:1 a 1:0, Val. Klobouky - Kyjov 0:1 a 1:6, Zlín B - St. Město 1:0 a 0:1, Kroměříž - Uh. Hradiště B 4:3 a 5:0, Štítná - Slavičín 0:0 a 2:0.

Župní soutěž žáků sk. B
Šumice - Kvasice 0:2 a 4:3, Strání - O.N.Ves 4:0 a 3:1, Zborovice - Uh. Ostroh 0:0 a 0:2, Bojkovice - Kunovice 4:1 a 4:1, Hluk - Újezdec 4:1 a 5:1.

Okresní přebor dorostu
Újezdec - Nedakonice 2:2 (0:1). Novosad, Coufalík - Náplava, Kopčil. Prakšice - Buchlovice 2:0 (1:0). Varaďa, Man. Drslavice - Suchá Loz 6:1 (4:0). Vacula 2, Vrága 2, Fiala, Orlovský - Mahdal. Boršice - Uh. Ostroh nehráno. topolná - Bystřice 4:1 (1:1). Ostrožík 2, Šubík, Plšek - B. Beníček. Březová - Huštěnovice 10:0 (3:1). J. Vojtek 3, D. Pomajbík 2, P. Mahdal 2, Vacula 2, Ondřejka - Šimek, Zezula. O. N. Ves - Kněžpole 1:1 (0:0). Krystýn, Kaňa.

Okresní soutěž dorostu
O. Lhota - Popovice nehlášeno, Zlechov - Vlčnov 2:1, Osvětimany - Mistřice nehlášeno, Babice - Traplice 7:3, Březolupy - Bílovice 5:2, Kostelany - Slavkov nehráno.

Okresní soutěž sk. A
Jalubí - Bílovice 1:10, Topolná - Huštěnovice 1:4

Okresní soutěž sk. B
Slovácko - Nedakonice 4:2, Břestek - Podolí 14:1, Břestek - Zlechov 5:0.

Okresní soutěž sk. C
Strání B - H. Němčí 5:1, Hradčovice - Slavkov 2:2, Záhorovice - Bánov 3:2, Vlčnov - Bystřice 8:0. Ostatní zápasy nehrány pro nezpůsobilý terén.Fotbalové výsledky
II. fotbalová liga
Vítkovice - Most 1:0, Poštorná - Bohemians 2:1, L. Bohdaneč - Chrudim 2:2, LeRK Prostějov - Třinec 0:3, Fr. Místek - Přerov 1:2, Zlín - St. Město 0:1, Č. Lípa - Č. Budějovice 1:3, Ml. Boleslav - NH Ostrava 0:2

	1.	Č. Budějovice	5	0	0	12:1	15
	2.	Bohemians	4	0	1	15:3	12
	3.	Poštorná	3	2	0	9:4	11
	4.	Vítkovice	3	1	1	8:4	10
	5.	L. Bohdaneč	3	1	1	8:4	10
	6.	St. Město	3	1	1	6:3	10
	7.	Přerov		2	1	2	7:10	7
	8.	Most		2	1	2	6:9	7
	9.	NH Ostrava	1	3	1	4:3	6
	10.	Ml. Boleslav	1	2	2	5:5	5
	11.	Zlín		1	1	3	5:8	4
	12.	Třinec		1	1	3	4:8	4
	13.	Č. Lípa		1	1	3	4:11	4
	14.	Fr. Místek	0	2	3	3:7	2
	15.	Chrudim		0	2	3	4:11	2
	16.	LeRK Prostějov	0	1	4	1:10	1


MFSL
Ostrava B - D. Hranice 2:0, Uničov - Olomouc B 2:2, Vratimov - Krnov 4:1, D. Kounice - Ratíškovice 0:1, Kunovice - Kyjov 4:3, SK Hranice - D. Benešov 1:0, Uh. Hradiště - Z. Brno 0:2, Boby Brno B - Jihlava 1:0

	1.	Ratíškovice	5	0	1	8:2	15
	2.	D. Benešov	4	1	1	10:4	13
	3.	Jihlava		3	2	1	14:7	11
	4.	Z. Brno		3	2	1	10:7	11
	5.	Uničov		3	2	1	11:9	11
	6.	Olomouc B	3	1	2	8:7	10
	7.	SK Hranice	3	1	2	7:7	10
	8.	Kunovice	3	1	2	11:12	10
	9.	Boby Brno B	2	2	2	9:6	8
	10.	Ostrava B	2	1	3	7:5	7
	11.	Vratimov	2	1	3	10:13	7
	12.	D. Hranice	2	0	4	6:9	6
	13.	Krnov		2	0	4	6:14	6
	14.	Kyjov		1	2	3	7:9	5
	15.	D. Kounice	0	2	4	4:9	2
	16.	Uh. Hradiště	0	2	4	4:12	2


Divize D
BOPO Třebíč - Slušovice 0:1, Napajedla - Svitavy 2:2, Mysločovice - Brumov 4:1, D. Němčí - Bystrc 1:2, VTJ Znojmo - V. Pavlovice 0:0, Zlín B - ČAFC Židenice 5:0, Polešovice - Břeclav 1:4, Slavičín - Uh. Brod 2:0

	1.	Břeclav		5	0	1	14:8	15
	2.	Slavičín	4	1	1	13:6	13
	3.	Mysločovice	4	1	1	11:5	13
	4.	Brumov		4	0	2	14:9	12
	5.	Zlín B		3	1	2	13:8	10
	6.	VTJ Znojmo	2	3	1	8:7	9
	7.	Napajedla	2	2	2	12:6	8
	8.	Svitavy		2	2	2	7:9	8
	9.	V. Pavlovice	2	2	2	5:8	8
	10.	Polešovice	2	1	3	7:11	7
	11.	D. Němčí	2	0	4	10:11	6
	12.	Bystrc		1	3	2	6:8	6
	13.	Slušovice	2	0	4	8:11	6
	14.	BOPO Třebíč	1	2	3	4:7	5
	15.	Uh. Brod	1	2	3	7:12	5
	16.	ČAFC Židenice	1	0	5	4:17	3


Župní přebor
Předehrávka 15. kolo - Hulín - Podlesí 6:0 (2:0). Hodonín - Hluk 1:1 (1:1), Štencl - Soviš. Kostelec - Bojkovice 4:0 (1:0). Kateřinice - Veselí 3:1 (3:1), Soukup, Pisklák, Zetek - Beker. Hradčovice - V. Otrokovice 1:2 (0:1), Dýmal - Máca, Klvaňa. Břestek - V. Karlovice 0:1 (0:1), Jurečka. Morkovice - Bystřice p. H 1:1 (1:0). Mikulčice - Šardice 0:3 (0:1).

Veselí n. M. - Hluk 2:1 (0:0). Hosté měli v první půli více ze hry, ale jejich šance postrádaly úspěšné zakončení. Vliv na další průběh utkání mělo zranění dvou klíčových hráčů hostí, Michalčíka a Uhlíře, kteří citelně na hřišti chyběli. Po změně stran nekoncentrovaná obrana hostí dvakrát zbytečně inkasovala. Od tohoto momentu hosté přidali, měli výhodu jednoho muže v poli, když domácí Hanzelka uviděl ČK. Výraznou převahu hosté využili až dvě minuty před koncem Běhunčíkem z PK. 100 diváků, rozhodčí Novotný ze Slavičína.
Bojkovice - Břestek 1:1 (0:1). V první půli měli více ze hry překvapivě hosté, kteří se zaslouženě ujali vedení brankou Janíka. Po obrátce domácí přidali, zlepšili kombinaci a v 65. vyrovnali Hořákem z PK. V závěru utkání mohl Hořák zajistit vítězství pro domácí, ale v dobré střelecké příležitosti branku přestřelil. 300 diváků, rozhodčí Hrabal.
Podlesí - Hradčovice 0:2 (0:0). Po vyrovnaném úvodu utkání mohli jít do vedení hosté, ale Dýmal ve 12. nedal PK. V závěru poločasu fotbalovější Hradčovice si vytvořily dvě vyložené šance, ale Koníček ani Plevák je nevyužili. Lepší vstup do druhé půle měli hosté. V 50. Koníček dal vedoucí branku, hosté získali až do konce zápasu trvalou převahu, vytvořili si několik slibných střeleckých šancí, ale úspěšný byl pouze Plevák v 87., kdy pečetil zasloužené vítězství hostí. 250 diváků, rozhodčí Šarman ze Zlína.
Hulín - Morkovice 3:0, Kostelec - Mikulčice 2:0, Bystřice p. H. - V. Otrokovice 6:1, Šardice - V. Karlovice 2:1, Hodonín - Kateřinice 1:1.

	1.	Bystřice	4	2	0	18:6	14
	2.	Kostelec	4	1	1	11:2	13
	3.	Hluk		4	1	1	8:3	13
	4.	Veselí n. M.	4	0	2	11:11	12
	5.	Morkovice	3	2	1	15:8	11
	6.	Kateřinice	3	2	1	13:10	11
	7.	Hulín		2	2	2	9:5	8
	8.	Hradčovice	2	2	2	10:9	8
	9.	V. Otrokovice	2	2	2	10:12	8
	10.	Šardice		2	1	3	10:9	7
	11.	Mikulčice	2	1	3	5:8	7
	12.	Hodonín		1	3	2	4:9	6
	13.	Břestek		1	2	3	7:9	5
	14.	V. Karlovice	1	1	4	7:11	4
	15.	Podlesí		0	2	4	3:15	2
	16.	Bojkovice	0	2	4	6:20	2


I. A třída skupina B
Újezdec - Nedakonice 0:1 (0:1). Ve vyrovnaném utkání se hosté ujali vedení v první půli Ondřejem, domácí se po změně stran snažili o vyrovnání a jejich největší možnost, zahrávání PK, spálil v 85. Franc.
Nedachlebice - Bzenec 0:0. Na velmi těžkém terénu předvedly oba kolektivy dobrý bojovný fotbal se šancemi na obou stranách, ale útočníci se proti pozorným obranám nedokázali prosadit.
Boršice - Uh. Ostroh 2:0 (1:0). Utkání se hrálo za stálé převahy domácích, za které skóroval v 43. a 52. Pekárek. V 60. uviděl domácí Hromada ČK, ale s chutí hrající domácí svého soupeře k vážnější akci nepustili. Naopak v 74. domácí Ondrůšek po sólu nastřelil tyč.
Vracov - Prakšice 1:0 (1:0). Hubené vítězství domácích zařídil ve 28. Kowalík. Utkání se hrálo pouze na jednu branku. Domácí spálili tucet brankových příležitostí. Jelínek po změně stran nedal PK. Hosté vážněji domácího brankáře neohrozili.
O. N. Ves - Jalubí 6:1 (3:0). Domácí byli po celý zápas jasně lepším mužstvem. Střelecky se prosadil Vlk, autor tří branek. Za hosty skóroval v samém závěru Večeřa. Další branky O. N. Ves Nikl 2, Hýbal.
Ždánice - Rohatec 0:0, Vacenovice - Kvasice 2:2.

	1.	Boršice		4	0	1	11:4	12
	2.	Bzenec		3	2	0	14:4	11
	3.	Vracov		3	2	0	11:3	11
	4.	O.N.Ves		3	0	2	12:10	9
	5.	Kvasice		2	2	1	10:7	8
	6.	Rohatec		2	1	2	6:6	7
	7.	Vacenovice	1	3	1	11:9	6
	8.	Uh. Ostroh	2	0	3	10:9	6
	9.	Újezdec		2	0	3	8:11	6
	10.	Prakšice	1	2	2	8:6	5
	11.	Nedakonice	1	2	2	6:7	5
	12.	Nedachlebice	1	2	2	6:13	5
	13.	Ždánice		1	2	2	2:9	5
	14.	Jalubí		0	0	5	2:19	0


I. B třída skupina B
Jarošov - Lubná 5:3 (3:0). Domácí zaskočili svého soupeře v prvním poločase velmi dobrým výkonem, kdy třikrát překonali obranu hostí. Po změně stran přidali čtvrtou branku, pak nepochopitelně polevili a dovolili hostům snížit až na rozdíl jediné branky. Definitivní vítězství zařídili domácí až v samém závěru, kdy vsítili pátou branku. Úspěšní střelci domácích Komárek 2, Hotař, Jakšík, Pálka.
Malenovice - Koryčany 4:0, Všetuly - Střílky 1:1, Mladcová - Roštění 6:1, Zdounky - Žeranovice 0:3, Lužkovice - Morkovice B 1:1, SKP Zlín - Luhačovice 1:4, 1. kolo Všetuly - Luhačovice 0:3 kont.

	1.	Malenovice	4	1	0	17:0	13
	2.	Mladcová	4	0	1	18:6	12
	3.	Luhačovice	4	0	1	13:5	12
	4.	Jarošov		3	2	0	13:7	11
	5.	Žeranovice	2	2	1	11:7	8
	6.	Koryčany	2	2	1	8:9	8
	7.	Lužkovice	2	1	2	9:9	7
	8.	Morkovice B	1	3	1	6:9	6
	9.	Všetuly		1	2	2	5:10	5
	10.	Střílky		1	2	2	5:12	5
	11.	Zdounky		1	0	3	5:9	3
	12.	Lubná		0	2	3	4:10	2
	13.	Roštění		0	1	4	1:14	1
	14.	SKP Zlín	0	0	4	4:12	0


I. B třída skupina C
Žarošice - Slavkov 1:1. Hosté byli po většinu utkání lepším mužstvem, ale do vedení šli domácí, kteří po změně stran měli možnost zahrávat PK, který však neproměnili. Hosté v závěru utkání svou převahu korunovali vyrovnávacím gólem Paulíčka.
Kyjov B - Zlechov 2:1 (1:1). Podrobnosti nehlášeny. Branku hostů vstřelil Vaněk.
Tupesy - Lipov 2:0 (1:0). Domácí v zápase diktovali tempo hry, jejich branky dali v 25. Ludvíček a 85. P. Duda.
Strážnice - Strání 1:2. Domácí měli na těžkém terénu více ze hry, ale ze střelbou byli na štíru. Hosté dvoubrankový náskok z první půle nakonec udrželi. Jejich branky dávali Havlík a Popelka.
Velká n. V. - Mutěnice 3:2, Kněždub - Hr. Lhota 2:1, Dubňany - Milotice 4:3.

	1.	Velká n.V.	3	2	0	12:5	11
	2.	Tupesy		3	1	1	7:3	10
	3.	Kyjov B		3	1	1	5:4	10
	4.	Slavkov		2	3	0	17:6	9
	5.	Milotice	3	0	2	9:7	9
	6.	Kněždub		3	0	2	5:5	9
	7.	Hr. Lhota	2	2	1	7:3	8
	8.	Žarošice	2	2	1	7:7	8
	9.	Mutěnice	2	1	2	18:9	7
	10.	Lipov		2	0	3	6:6	6
	11.	Zlechov		1	1	3	8:11	4
	12.	Dubňany		1	1	3	7:10	4
	13.	Strání		1	0	4	6:29	3
	14.	Strážnice	0	0	5	2:11	0


Okresní přebor muži
Šumice - Hor. Němčí 0:1 (0:1). Domácí měli po celý zápas převahu, ale hosté byli šťastnější a zvítězili. Branku dal M. Horsák. Sledovalo 120 diváků, řídil Melichárek z Nedachlebic.
Ostr. Lhota - Vlčnov 2:2 (1:0). Obě mužstva zaslouží pochvalu za bojovný výkon na těžkém a blátivém terénu. Nakonec došlo ke spravedlivé dělbě bodů. Plocha hřiště lépe vyhovovala bránícím se hostům, než technickému domácímu mužstvu. Branky za domácí M. Hyrák, R. Skopal, za hosty D. Mikulec, Kužela. 170 diváků, řídil Kotačka ze Slavkova.
Ořechov A - Sl. Slavia B 3:1 (2:1). Domácí hráči svou bojovností a vůlí po vítězství přehráli favorizované mužstvo hostí. Branky za domácí Z. Kuchař, M. Pavlíček, R. Taťák, za hosty Mikulášek. 120 diváků, řídil Katrňák z Kudlovic.
Nivnice - Pitín 0:0. Domácí zklamali na hodovou neděli, kdy se nedokázali prosadit proti zhuštěné obraně soupeře. Za domácí mužstvo nastoupil otec se synem Konrádovi. 200 zklamaných diváků, řídil Šlahůnek z Těmic.
Hluk B - Dol. Němčí B 4:0 (2:0). V sousedském derby hraném na škvárovém hřišti začali lépe hosté. Domácí vsítili dvě branky do poločasu po rohových kopech. Ve druhém poločase vyšel domácím nástup, zvýšili na 3:0 a utkání zakončil krásným lobem na 4:0 kapitán Penk. Další branky střelili Vaculík 2 a Huspenina. Řídil Kostelníček, 120 diváků.
Březolupy - Traplice 3:2 (1:1). Na těžkém terénu se hrálo utkání velmi dobré úrovně. Domácí nevyužili spoustu brankových šancí. Branky za domácí Kadlček, Pavlík, Šnajdar, za hosty Pekárek a Slavík. Řídil Šťastný z Uh. Hradiště, 150 diváků.
Buchlovice - Kudlovice 2:2 (0:1). Hosté vedli dvěma brankami kanonýra Rosíka, domácí kteří se dlouho nemohli střelecky prosadit dokázali srovnat mohutným náporem v závěru utkání. Branky za domácí Šproch a Hlůšek. 150 diváků, řídil Martinák z Veselí.

	1.	Uh. Hradiště B	3	1	1	11:9	10
	2.	Kudlovice	2	3	0	12:8	9
	3.	Hluk B		2	2	1	12:7	8
	4.	O. Lhota	2	2	1	13:9	8
	5.	Nivnice		2	2	1	8:7	8
	6.	Ořechov		2	1	2	9:7	7
	7.	H. Němčí	2	1	2	5:7	7
	8.	Vlčnov		1	3	1	8:7	6
	9.	Buchlovice	1	3	1	7:9	6
	10.	D. Němčí B	2	0	3	8:13	6
	11.	Šumice		1	2	2	9:7	5
	12.	Březolupy	1	2	2	8:9	5
	13.	Traplice	1	1	3	6:11	4
	14.	Pitín		0	3	2	4:10	3


III. třída skupina A
Jalubí B - Osvětimany 2:2, Sušice - Slovácko 6:6, Medlovice - Mistřice 3:2, Babice - Huštěnovice 2:0, Topolná - Bílovice 2:1, Kostelany - Kněžpole 2:2

	1.	Kněžpole	4	1	0	16:2	13
	2.	Slovácko	4	1	0	12:7	13
	3.	Kostelany	3	2	0	16:7	11
	4.	Jalubí B	2	2	1	10:8	8
	5.	Osvětimany	2	1	2	8:12	7
	6.	Medlovice	2	1	2	11:17	7
	7.	Bílovice	2	0	3	9:9	6
	8.	Topolná		2	0	3	7:8	6
	9.	Sušice		1	1	3	14:18	4
	10.	Huštěnovice	1	1	3	7:12	4
	11.	Mistřice	1	0	4	8:11	3
	12.	Babice		1	0	4	4:11	3


III. třída skupina B
Korytná - Hradčovice B 3:0, Bystřice p. Lop. - Bánov 1:3, Boršice u Blat. - Březová 2:3, Havřice - Drslavice 1:1, Podolí - Starý Hrozenkov 3:2, Suchá Loz - Přečkovice 2:2

	1.	Suchá Loz	3	2	0	12:5	11
	2.	Drslavice	3	2	0	10:4	11
	3.	Bánov		3	1	1	14:8	10
	4.	Březová		3	1	1	12:8	10
	5.	Přečkovice	3	1	1	10:7	10
	6.	Havřice		3	1	1	8:7	10
	7.	St. Hrozenkov	2	0	3	14:15	6
	8.	Bystřice p. L.	1	2	2	6:8	5
	9.	Korytná		1	1	3	10:13	4
	10.	Podolí		1	0	4	6:9	3
	11.	Hradčovice B	1	0	4	2:14	3
	12.	Boršice u Bl.	0	1	4	8:14	1


IV. třída skupina A
Košíky - Popovice 4:0, Ořechov B - Částkov 5:1, Mařatice - Boršice B 0:1, Jankovice - Zlámanec 1:3

	1.	Zlámanec	5	0	0	15:1	15
	2.	Boršice B	4	0	1	11:5	12
	3.	Ořechov B	3	0	2	15:9	9
	4.	Košíky		2	0	3	12:9	6
	5.	Popovice	2	0	3	8:12	6
	6.	Jankovice	1	1	3	9:15	4
	7.	Mařatice	1	1	3	6:15	4
	8.	Částkov		1	0	4	5:15	3


IV. třída skupina B
Žitková - Podolí B 3:0, Rudice - Nezdenice 2:1, Pitín B - Komňa 3:0

	1.	Žitková		3	0	0	10:0	9
	2.	Záhorovice	2	0	0	7:1	6
	3.	Nezdenice	1	0	2	7:5	3
	4.	Pitín B		1	0	1	4:4	3
	5.	Rudice		1	0	1	2:4	3
	6.	Komňa		1	0	2	3:8	3
	7.	Podolí B	0	0	3	1:12	0www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund