Číslo: 4
27.01.1997
Článků: 38

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

" ... to tvoje poslední přání nebylo tak zlý."
RELATIVITA
Strýc Oharek potkál mladého Jana Plávkového a ptál sa ho: Jane očuj, tož jak sa ti daří v tom tvojém manželství? No, strýcu, čekál sem že to bude lepší. Su už skoro půl roku ženatý a mosím řéct, že mě zklamala. Kdo, tvoja roba? Ba, moja roba. A co sa ti zdá, je nedobrá? To néni, je velice pěkná, milučká, aj ňa vzrušuje. Tož co ti teda scházá? No, strýcu, jak bych to řekl. Ona je ochotná sa se mnú milovat tak akorát jednú za týdeň. A proto si neščastný? Tož ba. Tak to vidíš, jak je to relativné. Ty si neščastný, když s ňú možeš spat jednú týdně. A já su zas ščastný, když tá moja sa se mnú vyspí raz do měsáca.


STEJNÉ MYŠLENKY
Dvá mladí zalúbení Anča s Tondú sedíja na válendě a obá sú zamyšlení po tem prvním sexuálním zážitku. Na co myslíš Tonečku, ptá sa Anča. NA to stejné jak ty, odpověděl Toneček. To sa ně teda lúbí. Běž teda do lednice a vem aj mně jednoho lahváča....

DIETA
V poslední době si nejaká smutná, co sa ti stalo? ptala sa Tonka Mařeny. Ále děvčico, ani sa neptaj, velice sa trápím. Starý je mně nevěrný, no a představ si, už sa s tým ani netají. No a já z teho chudnu a chudnu ... - Tož sa s ním daj rozvéct! radila Tonka. - To zas nemožu, protože bych chtěla eště aspoň pět kilo shodit!

POČTY SÚ POČTY
Došla tetina Drozdová k temu svoému doktórovi astěžovala si, že je jí velice těžko. Doktór ju nechál ať sa trošku odstrójí a potem jí sáhl na prsa a pravíl: Řekněte deset. - Deset opakovala tetina. Potem jí šáhl na břuch a říká: A včíl řekněte padesát. Padesát opakovala zas tetina. Nakonec doktór jí položíl ruku aj do klína a trochu sa tam zavrtěl a pravíl: Včíl řekněte sto. Tetina sa enom ušťúřila a začala: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět ..............

POCHOPILA - VYUŽILA
Do lékárny v Hradišti vstúpíl Janek Trčkú a pravíl: Slyšte magistro, dajte mně neco na utišéní, víte .... , no jak bych vám to řekl, já su pořád při chuti. Tož to moment, já toto mosím probrat ze svojú kolegiňú. Magistra teda odešla nekam do zadu, no a když sa po pěti minutách vrátila, vyhrkl na ňu nedočkavý Janek: Tož co ně teda dáte? No, co by sme daly, pravila tá magistra, byt, stravu a šest tisíc měsíčně!

V KOSTELE
Babka Kolajka z Prakšic sedíja v kostele na hrubéj a vedla sebja majú na lavici zuby. Přišél k ním farář a když viděl ty zuby, tož pravíl: Babi, šak když vás bolíja zuby, tož nezpívajte. - Ále, pane farář, to nejsú moje zuby, ty sem vzala mojému starému, aby mě zatým co nejsu doma, nezežrál všecky klobásky!

V SEZNAMCE
Přišla tetka Klofáčová z Ostrožské Lhoty do Hradišča do téj seznamovací kanceláře, přes kterú měla žádost na zprostředkování nejaké té známosti pomocí počítača. Tam te úředník sa jí ptál: Tož vy ste chtěla poznat nekeho poddajného, vláčného, tichého a sladkého? Jak vidím, tak náš počítač vám vyhověl a vybrál vám jablečný závin ...

MÁŠ-LI NECO NA DUŠI OPTAJ SA ...
Učitelé z Traplic si nebyli istí jak to majú tem děckám vysvětlit, estli ten sex je pudová záležitosť nebo né, a tak sa šli zeptat dědy Peléška. Děda sa enom zamyslél a potem pravíl: Já myslím, že je to určitě tá pudová záležitosť, protože buď to pude nebo nepude ...

CO SI TI LUDÉ NAVYMÝŠLAJÚ
Přišél strýc Puchýř v Brodě do obchodu ze zvěřinú a pravíl: Prosíl bych si zajíca, ale aby nebýl moc rozstřílaný ... - Tak to je nám velice lúto strýcu, ale zajíce, keří sa oběsili, tož ty nevedeme ...

Z KUNOVIC
Na kunovském rinku sa zešly tři mladé robky a začaly sa chválit, kerá má lepšího chlapa doma. Anča pravila: Roby, ten můj hraje fodbál u nás v Kunovicách a je tak rychlý, že ho nikdo nemože dohnat a skoro dycky dá gól. - To nic néni, pravila Jarča, to ten můj, když vystřelí na branku a ten branař to náhodú chytí, tož s tým balónem sa zvalí do branky. Třetí Mařena sa enom tak nedá a říka: Roby, řeknu vám, to když vypálí ten můj Jura, tož sa zvalí celá jedenástka aj s rozhodčíma. - Neprav, a za koho prosímťa hraje? - No, za nikoho, on pálí Na pálenici sliovicu ...

ŠPATNÝ OBRAZ
Tož představte si, pravíl televizní opravář Burda, jací sú ti ludé hrozní. Ve Vánoce ně volali dvá starší manželé, abych honem přijél, že majú velice špatný obraz a zrovna začíná ten Dalas . No, nechtělo sa ně, ale přeca sem jél. Když sem tam přijél, tak ně to bylo zachvílu jasné, protože televiza byla v pořádku, ale oni si vyměnili brýle ...

U DOKTORA
Přišél strýc Janek Proškú k temu svojému doktorovi, kerý mu udělál celkovú prohlídku a potem pravíl: Strýcu, je to špatné, mosíte přestat kúřit, pit gořalku, zbytečně sa rozčilovat a ani karty nesmíte hrát. Strýc sa enom tak chvílu zamyslél a říkál: Slyšte doktore, nebyla tu přede mnú moja stará?

PROHLÍDKA HRADU
Na hradě Buchlově pravíl průvodca: A tady na tomto místě byla upálená poslední čarodejnica z nedalekého Hradišťa. Strýc Brčko, jeden z náštěvníků sa enom po očku podívál na svoju starú a opatrno si zamumlál pod nos: Enom kdybys nekecál ...

DŮVOD BY TADY BÝL
Proč sa chcete nechat rozvéct? ptál sa úředník v hradišťskéj advokátnéj poradně. No, protože dycky, když sa s ním pohádám, tož on sa napučí a lehne si celý oblečený do postele. To ale néni přeca důvod k rozvodu! Jak to že néni, dyť on je kominík!

TO JE PRAVDA
Křičíjú tetka Háblova na svojého starého, kerý sa v podrúšeném stavu vracá dóm z hospody Na Lapači: Že sa nestydíš, ty lumpe, to sem si mohla vzít rači čerta než tebe. Strýc Matúš enem zavětřili a odsekl: To by šlo asi těžko, protože svaďba mezi súrozencama je přeca zakázaná, to snáď víš, nebo né?

JE NEBO NÉNI ...
Dívá strýc Hrňú jednú tak na tech sedm svojích děcek, prohlédá si jich ze všeckých stran a potem říká: Tož, tech šest sa ně zdá stejných, ale to sedmé, to sa ně sakra nezdá. Je jiné povahú aj vzhledem. Otočí sa potem na svoju ženu a praví: Ty Anéšo, tak sa mně zdá, že tá poslední děvčica néni moja ... Anéša sa enom trochu zapýřila a odpověděla: Ale di, ty trůbo, dyť právě tá je tvoja!

OKRADENÁ
Z hradišťského nádraží odjížďá vlak do Brodu a v něm jede tetina Krčová z Pitína. Hnedka v Kunovicách sa tetka začala šmátrat v tašce a potem také vykříkla: Proboha, kde je moja peněženka, dyť sem ju měla tady navrchu v tašce! - Mosela ste ju nekde ztratit, povídá vedle stójící Jura, místní kapsář, Já sem ju už také hledál!

PRSTwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund