Číslo: 40
06.10.1997
Článků: 43

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Konec dobrý, všecko dobré
FÓR TÝDNE

Konec dobrý, všecko dobré
Sakra, to slunko zaséj svítí jak blbé, húkl na tú svoju drahú polovičku Jura Fitink, gdyž si potahovál kosu. Jura měl totiž žně. Na tú jeho záhumenku sa žádný kombajn nedostál, tož si to mosél poséct sám a jeho žena Filka mu odebírala a také vázala snopy.
Nebylo by ně lepší U Kyklopa, popíjat si v chládečku orosené pivečko?, ptál sa Jura nahlas. Na to by ťa užilo, ty pazúre. Lapět v hospodě u piviska a pochytávat tam tú nehaňbu Mařku Šústalovu, gdyž vám ich roznášá, ale dělat na poli, tož to né. To sa rači zavřeš do téj svojí pálenice a pálíš jakési ty dryjáky. Dyť už ti z toho hlava olézá, vlasy padajú aj břuch roste. Mařka z vás má v hospodě enom prču a ty tringelty, co do ní valíte, gdyž má veliký výstřih a zavrtí trochu řiťú. To bych ti mohla předvést aj já doma, gdybys tu býl častěj jak v hospodě, lamentovala Filka a pohodila si dozadku spadané ňadra, jak pes ušiska.
Nekom padajú vlasy, inému zaséj koze. Nevím, co je horší. Ty a zavrťat řiťú? To je jak gdyž sa točí vétřéska, brblál si pod fúsa Fitink, ale tak, aby si toho Filka nevšímla. Tá měla pádnú ruku a aj dobře prořezanú hubu a Jurovi by to za to nestálo.
Do večera dosékl a enom nazlostěná Filka a vidina oroseného zlatavého moku ho udržali postavit aj mandele. To býl pro Fitinka fajromt a Filka zahlédla už enom jeho paty.
U Kyklopa bylo takových žíznivých sekáčú plno, jak ministrantů na Božím těle. Markos, ten měl žízňú hubu tak zeškňúřenú, že vypadál jak sušená trnka a píl jak přeschlá dlážkovica. Fitink urazíl jedno pivisko hneď u pípy a enom to v něm zasyčalo. Při tom druhém dělál hlty jak zedník, gdyž přejde Saharu. S tým dalším přisedl ke stolu, co tam lapěl Fanyn Lužú, co mu říkali Bulik. Jeho oblúbeným rčením bylo: Buli, buli, zas mám v kuli. Bylo na tom aj dosť pravdy, protože za posledních deset roků mu alkohól v krvi pod půldruhéj promile neklesl. Býl starý mládenec, kerý dělál v družstvě jakéhosi údržbářa, či co.
Gdyž neco nejelo, zavolali Fanyna a ten sa s vervú pustíl do každéj práce. Dycky to snáď nedopadlo dobře, ale roby v kravíně ho měly rády, protože za flašku udělál co potřebovaly a hneď. Tak jak toďkaj. Spravovál ím v kravíně dojačky a vúbec mu nevadilo, že vyházál pojistky po celéj dědině. Hlavní bylo, že v kravíně elektrika šla a roby sa spokojeno usmívaly.
Zkrátka Bulik sa pustíl do každéj opravy, ať už to bylo rádio, alebo traktór. Býl to takový Ferda Mravenec, nebo možná spíš ten brúk Pytlík, protože to co on spraví, moseli za dva dni dávat potom třé týdeň dohromady.
Všady býl, všecko znál a uměl, ale doma nehl ani prstem, aj gdyž už mu střecha padala pomály na hlavu. Žíl se starú matkú, a tá si mosela na nějakú tú chlapskú prácu volat súsedy. Bulik lapěl buď v hospodě, lebo nekom neco spravovál. Tú suchú hrušku, co ím stála pod oknama, chtěl skolit už před třema rokama, ale dovčílšku si na ňu nenašél čas.
Dneskaj ho držál jakýsi světabol. Tož samovaz ím spravím a oni, prý že to má vázat a né rozmetat, nevděčníci, truchlíl u piva a hleděl při tom do nebe, jak Apoštol při poslední večeři. Další borová mu měla pomoct. Za chvílku už Bulik dřímál na stole a to hospodský Jožka Kyklop neměl rád. Dvakráť do něho drcl, aby sa zbudíl a Fanyn otevřél konečně aspoň jedno oko. Viďa před sebú chlapa v bíléj haleně, lekl sa a hneď spustíl jednu z tech rýmovaček Leo Hrnka:

	Milý Pikolo
	sedni na kolo,
	zajeď do kavárny Praha
	a vyřiď vrchnímu,
	že tam nepřídu,
	že ně bolí hlava.
Jak to Kyklop učúl, vzteky zezelenál jak hubertus a oči sa mu podlély krvú, jak býkovi při korydě. Chytíl jednú rukú Bulika za límec, druhú za řit a ten už plachtíl ze dveří.
Nigdo mě nemá rád, posmrkovál, gdyž sa plantál k domovu. Před barákem dostál ten hlúpý nápad. Skončí to! Hépl do šopy pro špagát, uvázál si jeden konec kolevá krku, vylézl na tú suchú hrušku, a tam uvázál druhý konec a hépl dúle s vidinú nebeského klidu. Ozvala sa rana, suchá haluz nevydržala Fanynovu váhu, ulomila sa a ťápla ho eště po golozni.
Jak to špatně začalo, tak to dobře dopadlo. Snáď sa mu v téj jeho olezenéj palici rozsvítilo, gdyž ho švácla tá suchá haluz. Né, že by přestál chodit do hospody, ale už tu nelapěl od rána do noci. Aj o barák sa začál starat. Včíl sa staví na pivo enom iďa z pola, alebo gdyž už má kór moc velikú žízeň.
A to je po takovém horóru úspěch, né?
-áčko-FÓR TÝDNE

"Matúšu, na co chceš zrovna fčíl ty naše akcie?"
Strýc Lokšú sa rozhodl, že ušetří za elektriku, a tak naložíl tetinu a zavézl ju do Hradišťa ke splavu, aby tam tetina vyprala prádlo. Tetina teda začala prat a najednú švác, urvál sa z vrchu kameň a tetině rozbíl hlavu. Strýc na to hleděl jak žaba z kyšky, a když sa z hrúzú otočíl ke splavu, tož viděl, že tam stál nejaký chlápek. ten sa k němu naklóníl a pravíl: To víte strýcu, vodní kámen. To je prevít, ten vám rozbíl pračku!

ZE ŽIVOTA
Probudíl sa strýc Brázdilú v noci a pravíl tetině: Strašně bych sa včíl chtěl pomilovat! Tetina sa narovnala na posteli, protřela si oči a obékla sa: Co blbneš sakra, koho ti teď ve dvě v noci seženu!

DRSŇÁRNA
Přišla jedna robka s malým děckem k doktorovi. Doktór to děcko prohlédl a pravíl: Paničko, vyslečte sa. Tož teda doktore, šak mně nic néni, nemocné je děcko. Tomu už nejde pomoc, pravíl doktór, udělám vám nové!

STALO SA PŘI POVODNI
V Hradišti na tom Moravním mostě, když voda při záplavách skorem už přetékala, stála malá Anička s Jožkú Andrýskem a furt sa dívali proti toku rozbúřené řeky. Záchranáři ich furt odháňali, ale oni sa nedali, že prý tam mosíja čekat. Když už to trvalo velice dlúho a vody bylo čím dál tým víc, tož to jeden z tech policajtů, co to tam monitorovali už nevydržál a zařvál: Sakra, děcka, dyť vás tá voda spláchne do Moravy, co tam furt čučíte. Víte, pane policajt, pravila Anička, my mosíme, matka nám říkala, abysme tady počkali na tetičku z Otrokovic!

AJ TO SA STÁVÁ
Přišla na Chabaňách jedna tetka k doktorovi a pravila: Pane doktor, už su z toho nešťastná, ale strašně mně smrdí z huby. Doktor říkál: To nic néni, to sú horší věci. Klidně na mě dýchněte. Když to tetina udělala, tož sa doktór zvalíl jak bečka a moseli ho dvě hodiny křísit. Jak sa z teho šoku probrál, tož vzál tužku a napsál recept, ten potom napichl na vidle, podávál ho tetině a říkál: Tetino, ale pro začátek bych vám doporučovál kloktat močůvku!

V DOBĚ POVODNÍ
Jane, pravíl strýc Rozumkú eště v době povodní, to si už slyšél, že v Hradišti zavédli včíl novú erotickú linku? Tak o té slyším poprvé, co to prosím ťa zas je? No přeca, zavolaj mě do člunu!

NÉNI NAD DOBRÉ SLOVO
Ptál sa strýc Kráčalík svojého doktora: Poslyšte, doktore, je tá moja choroba nejak vzácná? Ale kdeby strýcu, sú jí plné hřbitovy!

TO SÚ ALE HÁDANKY
Víte, jak dlúho sa vydrží dívat chlap na svoju tchýňu jedným okem? No přeca dotáď, než zmáčkne spúšť.

VŠECKY DĚCKA SÚ STRAŠNĚ ZVĚDAVÉ
Ptalo sa malé velbloudě velbloudice: Maminko, proč máme na zádech ty dva hrby? No, víš, aby sme měli zásobu vody, když ideme přes rozpálenú púšť v dlúhé karavaně. A maminko, proč máme tak tvrdé polštářky na nohách? To zas je proto, aby nás nepálíl písek do nohú, když ideme přes tú rozpálenú púšť. A maminko, nemyslíš, že tady v ZOO, je nám to na hovno?

AJ TAK SA STÁVÁ
Bavíja sa dvá puberťáci v Nezdenicách: Tož ti mosím řéct Juro, že sem sa dneska poprvé milovál? A jaké to bylo? Perfektní, ale Břeťa říkál, že lepší je to z robú!

STALO SA V TOPOLNÉ
Potkali sa v Topolné na hřišti dvě myši - bílá a šedá. Šedá pravila té bílé: Ty si laboratorní myš? Ale, to né, já su lední medvěď, kerý prošél Klausovú ekonomickú reformú!

A ZAS TI POLICAJTI
Zastavíl ve Veselí policajt opakovaně to stejné auto a pravíl: Už po třetí vám říkám, že z toho auta vám teče voda! A já vám už potřetí říkám, že je to kropící auto!

DYCKY SA NEPODAŘÍ
Na jedné farnosti v našem regiónu nalévál kostelník mešní víno a netrefíl sa. Hergot, zas vedle. Kostelníku, neklej, pravíl farář, pánbů ťa slyší a také ťa potrestá! Ale prd je to platné, za chvílu sa netrefí zas a zas kleje. Když sa to stane už potřetí, tož sa ozve rana, blesk aj hrom dohromady a ...farář padne k zemi. Chvílu je ticho a potom sa z nebe ozve: Do prdele, zas vedle!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund