Číslo: 41
13.10.1997
Článků: 45

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Pád kultúry na dědině
FÓR TÝDNE

Pád kultúry na dědině
Tak a včíl už bych měla dělat neco pořádného. Třeba podnikat, řekla si toďkaj nad rozpitú flašú červeného Mařka Šústalova a smýkla při tom hlavú jak kobyla, když ju žerú muchy. Tá výpomoc u Kyklopa a roznášání piv mě už nebaví. Peněz málo a ucasnovaná su jak kůň po dostihoch. Nebylo jak v Dubí. Myslím si tu založím nejaký ten masážní salón. Šak zkušeností, za ty tři roky co sem byla na E55, mám dosť. Tož co velice. Zavolám si na pomoc Eržiku a rozjedem to ve velikém. Groše sa enom posypú. Šak dědina sme veliká a v Hradišti už cosi takového majú. Starosta bude ledvá rád, že tu vyroste kulturní stánek. Ten to určitě schválí. Dyť je to eště šikovný chlap a gdyž vidím tú jeho metrákovú matrónu, tož Mařka do sebe obrátila poslední slzu, co jí ostala ve flaši a začala chrápat, že to vypadalo jak na závodech dřevorubců. Podnikatelský sen jí roztáhl hubu do šťastného úsměvu.
Druhý deň začala jednat. Chvílu to telefonování trvalo, ale stálo to za to. Za tři dni tu byla Eržika, kerú znali všeci na E55 pod ménem Černá řiťka, aj s Jolanú, co si zaséj, gdoví proč nechala říkat Zlatoústa.
Hneď aj začaly podnikat první kroky. Vedle hospody stála stará chalupa po tetce Vašátce, a tá sa stala pro svoju dobrú strategickú polohu jejich cílem.
Jak sa tyto tři čertice přilepily v kanceláři na starostu, tož ten by ím podepsál aj třetí světovú válku, a né enom pronájem staré baje. Že tam nebýl vodovod a elektrika šla enom gdyž sa dvakrát ťáplo do hodin, to ím vúbec nevadilo. Šak on už sa negdo najde, gdo to pospraví. A rád!
Stačilo zajít párkrát večér ke Kyklopovi, mět krátké sukně, veliký výstřih a vydržat s chlapama až do rána a rázem sa hlásilo řemeslníků, že si mohly vybírat, a co teprú gdyž ím pověděly, jaký že ten masážní salón to tam chcú udělat.
Sedlák Plúžek jak to učúl, tož sa při téj vidině rozklepál jak študák před zkúškama z matyky a zčerveňál jak račisko. Kostélník Zhašák býl při představě takových velikých orgií zpocený až na řiť, a včíl už sa enom žehnál. Potom ale třaslavým hlasem pravíl: Už enom z téj čistéj lidskéj lásky k bližnímu ím mosíme pomoct, dyť sú to slabé robky. Pan farář by nám to také určitě schválíl.
Jak sa chlapi nigdy doma moc nezdržávali, tož včíl ich tam bylo vidět eště meněj a práca na poli stála úplně. Staňa Hrotkú, elektrikář, kerého moseli táhat na fušky heverem, býl včíl samá ochota a najrači by v tom hnízdě aj spávál, aby sa co najspíš otvíralo.
Všecko sa blížilo ke zdárnému konci. Zedníci všecko popravili, malíři vylíčili a ponatírali, a aj tá červená laterňa už svítila. Enom Fitinkovi sa nepodařilo zavést vodu do kúpelky. Jeho Filka cosi tušila a skřípla mu prsty. Na poli ťa přejdú rúpy. Zeber motyku a hybaj! Na záhumence je furt co robit.
Tož tolik to zas nevadí, přemýšlál Fitink. Šak sa stejnako doma každú sobotu kúpú a ve všední deň nebudú mět čas sem chodit. Šak gdo bude chtět, može si donést vodu z pumpy na dvoře a zehřát si ju v kotle.
Zhašák eště zebrál v kostele pár nedohořaných svíček, aby prý bylo víc intimno a mohlo sa otvírat. to černé erotické prádlo dovézli cérkám starý Žváchal ze svojého sekáča a všecko už čekalo na ten slavný deň.
Nakonec sa ale ti, co sa tak těšili, sakra přepočítali. Fitinkova roba Filka cosi zistila a tož v nedělu po požehnání zvolala před kostelem všecky ženské a začala porada. Tož roby, je to domlúvené, až budú mět v sobotu ten hampejz otvírat, zebereme všeckým chlapom gatě aj boty. Nezapomeňte ani na montérky a gumáky. Chlapi sú schopní všeckého. Takoví nehledíja, zabijú koňa a idú pěšky, ujala sa Filka veléní, jak Vlasta v téj dívčí válce. Potom sa sejdeme před fárů a hurá na ty Konkubíny!
V sobotu večér to vypadalo na dědině jak při vraždění neviňátek. Nebylo baráka, z kterého by sa neozývál křik. Amazonky stejnako dosáhly svojého a chlapi ostali doma v trenýrkách u flaškového a u Dalasu.
Zatým sa blížilo trestné komando k téj chalupě plnéj neřesti a vzápětí ňú proletělo jak uragán Stella. Aj červená laterňa tým prúvanem zhasla.
Tři grácie zavčasu zmizely. Stihly to eště tým púlnočním vlakem a rázem sa kultúrní radovánky rozplynuly jak pára nad hrncem, enom negdo velice pozorný by si všíml jediného hosta, policajta Rudu Mrkotu, jak v cigánkách a teplákoch po nebožce stařce sedí v téj nedodělanéj kúpelce na vaně, probírá sa prázdnú šrajtoflú a krútí hlavú. Zuby mu při tom drkotaly strachy jak skla v rozeschlých oknech.
Poeta Leo hrnek o tom složíl u Kyklopa aj oslavnú ódu. Šak počujte:
Ruda ten měl dobrý plat, tož šlapkám nechál vydělat.
Potom si sedl v kúpelce na vanu a bečál: sakra já zas od staréj dostanu.
Všecko špatné bývá k něčemu dobré. tak aj tento pelech hříchu začál slúžit. Sice trochu ináč, ale také robám. začaly tu po večeroch drhnút péří. Také kultúra, no né?FÓR TÝDNE

"Myslíš, že po tomto burčáku taky uvidíme ty UFOuny?"
# Přišél Janek Otrusinú do hospody a pravíl chlapom: Chlapé mám pro vás dvě hádanky. Víte jaký je rozdíl mezi Poborským a cigánama?
Chlapé pochopitelně nevěděli.
Tož přeca Poborský kope za ten Menšestr a cigáni přeca kopú za Telekom.
# A chlapé, pokračovál Janek, víte že sa budú v Hradišti rušit policajti?
Ani to nikdo nevěděl.
No ona jich má totiž včíl po tech povodňách nahradit pobřežní hlídka.

SLUŽEBNĚ V PRAZE
Jožka Burýšek z Dolního Němčí býl služebně v Praze. Když sa vrátíl, přišél mezi chlapy do hospody a pravíl jím: Chlapé, byvál sem v hotelu, ale to vám býl hotél. Stačilo zmáčknút knoflík a hneď aj přišla pěkná pokojská a ptala sa, co si přeju. No a mosím vám řéct, že ně ve všeckém vyhověla. Na to vyletěl Janek Korvasú od stola a vyhrkl: Jožo, tož ty si ale trúba, proč si ten knoflík nedovézl dóm?

Z HRADIŠŤSKÉ PORODNICE
V hradišťské porodnici měli poslední dobú velice moc porodů, rodilo sa jak na běžícím pásu. Doktor, kerý to tam měl na starosť, dycky když sa děcko narodilo, tož ho pěkně a s láskú lépl po prdelce. Všeckým bylo enom záhadú, že malé ogary, ty si počítál a dycky každého pátého klepl po hlavičce. Všecky ty asistentky byly velice zvědavé, proč to dělá a tak sa jedna optala: Doktore, proč každého pátého kluka klepnete dycky po hlavičce? Doktór sa enom tak jedným okem na ňu podívál a pravíl: No, šak co, přeca potřebujeme aj policajty, né?!

NOVÁ POŠŤAČKA
Stalo sa na sídlišti Mojmír v Hradišti, že tam nastúpila nová pošťačka a hnedkaj u vchodu jedného paneláka sa ptala domovnice: Poslyšte paninko, bývá tady nejaký Samec? Tož baže bývá, povídala tá paninka, ve třetím patře a menuje sa Doležal....

NOVÉ METÓDY
Poslechni Jarúšu, ptala sa Tonka Berúsková, proč ťa mosím dycky při milování držat za uši? Tož to je proto, pravíl Tonek, abys ně neukradla peněženku.

ŠAK SEM TO MĚL UDĚLAT
Janek Otrusinú zabíl svoju tchýňu. Na súdě v Hradišti sa obhajovál: To ně nakázala moja roba ... Tož, jak to vlastně bylo? ptál sa súdca. Tož, moja šla nakupovat do Hradišťa a když odcházala, tak ně řekla přesně toto: Na gauči spí moja mama, kdyby na ňu sedla mucha, tož ju zabij...

U HOLIČA
Strýc Matúš Sabák sa přišli k holičovi ostřihat. Mistr holič měl moc práce, proto svěříl strýca svojému učňovi Franckovi. Učeň sa dál do práce a při tom pichl strýca nůžkama do hlavy. Strýc zařvál jak tygr a mistr hneď vrazíl učňovi facku a strýcovi začál nadávat aby sa furt nevrtěl. Za chvílu učeň zas střihl strýca do krku a holič ho za to zas flágl po papuli a strýcovi vlepíl také jednu. Franckovi sa začaly už klepat ruky a v tom šmik a strýc měl kus ucha pryč. Tentokrát, ale strýc ani nemukl, enom si přitáhl učňa a pravíl mu: Francku, rači ten kúsek toho ucha kopni pod regál, nebo nás ten tvůj mistr zabije oba dva!

NA OPUŠŤÁKU
Už po nekolika týdňoch dostál Jura Drozdú, co býl v tech hradišťských kasárňách na vojně opušťák na sobotu aj nedělu. Ale co sa nestalo. Jura sa vrátíl do kasáreň až za týdeň a hneď také mosíl jít k raportu. Poslyšte vojáku, řvál na něho velitel roty, jak ste si to mohl dovolit přetáhnút o takovú dobu opušťák? Nezlobte sa pane velitel, ale když sem dojél dom, moja byla akorát ve vaně. Nekecejte takové ptákoviny, přeca sa nekúpala celý týdeň! Tož to teda nekúpala, pravíl na to klidně Jura, ale já sem si potom mosél celý týdeň sušit svoju uniformu....

AJ TO SA MOŽE STAT
Tetina Spurná sa dala v sobotu do úklidu. Klekla si na dlážku a začala ju utírat. Najednú sa dala do velikého křiku: Matúšu, honem sem dojdi, nemožu sa postavit. Asi ně zas chytly ty moje plotýnky. Matúš přiletěl jak větr, podívál sa a pravíl: Prd plotýnky, ty sú v pořádku, ale klečíš si na prsách!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund