Číslo: 42
20.10.1997
Článků: 44

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Svaďba jak sa patří
FÓR TÝDNE

Svaďba jak sa patří
Do ticha zakúřenéj hospody sa ozývalo enom tiché dohadování od stola, co býl hneď u pípy. To si cigán Mrkos domlúvál cosi s Jurú Fitinkem.
No, co sas zblázníl, či co? Gde bych toho včíl tolik vzál, vrčí Jura, šak sa už kolikátý měsíc nepálí. Ty si myslíš, že su jak ten vizovický Jelínek?
Mrkos, včíl už zaškňúřený jak búřkové mračnisko, somrovál daléj. Ale Jurko, dyť pálíš od léta do jara. Jak začneš špendlíkama, přes trnky a všelijaké ty kalvádose. A gdo ví, lesti nepálíš aj řepu lebo chlebové kúrky. Šak sa ti kúří z komína furt.
Neřvi tak, šak to nemosíja všeci čut, zasyčál na něho Fitink jak užovka na myš, šak sa nejak domlúvíme dyť nehoří!
Jak né, dyť sem ti říkál, že to příští týdeň potřebuju. Zitra beru kárku a přijedu si pro to. Mám eště fúru iných starostí.
Co sas tak sprčíl ty balamuťo, co bude za sláva? Utékla ti roba, či co?
Ale prd, aj gdyž to by býl také dobrý důvod k oslavě. Já budu ale vdávat céru.
A co tak nahonem, šak nigdo neříkál, že má galána na vážno. Dyť to néni tak dlúho co měla sopél jak šráky a skovávala sa mamě pod sukně. Že by měla naštěkané v búdě? řehtál sa už Fitink.
Enom toho rychlo nech. Na blbiny to ťa užije, to ja, ale skočit pod vlak to né, vztekál sa Markos. Hovno naštěkané, ale prasa mně přestalo žrat, tož ho mosím zabit a Anča sa při tom zrovna aj vdá. Bude to při jednom. Aspoň sa ušetří.
Přípravy na svaďbu vrcholily. U Markosú to bylo lehké. Prasacko sa zabije a jest bude co. Sliovica od fitinka je už také doma, tož co velice, tvrdíl Markos.
U ženicha to bylo ináč. Starý Žváchal býl podnikatel. Měl v Hradišti ten Sekohand či sekáč alebo jak sa tom říká. Považovál sa za dědinskú honóru, tož sa chtěl ukázat.
Kerá si toho švirgatého Tomša vezne, tá sa bude mět jak prasa v žitě, tvrdily babky, když pletkávaly po požehnání před kostelem.
Starý zaměstnávál aj mladého Tomša. Těžko by ho totiž negdo iný s tú jeho inteligencijú vzál, a na to přehrabování starých hader, co vozili z Německa sa tak akorát hodíl. Dyť vyšél v šestéj třídě téj školy, co je v Hradišťu enom jedna. Šak fofr škola jí říkajú. Krásy také moc nepobrál. Očiska měl vypleštěné jak zalúbený kúň a hubu měl furt rozglábenú jak vyvalené vráta. Zubiska mu z ní lézly jak řiť z rozškubaných gatí. S Ančú k sobě ale vzhledem aj letorú velice pasovali. Aspoň to tak všeci ludé s úsměvem pravili. Nadarmo sa neříká, že vrana k vraně sedá a rovný rovného hledá. Enom sa neví, lesti sa chtěl víc zbavit Markos Anče, či Žváchal Tomša. Myslím, že by to vyšlo tak nastejno.
Po velikém dohadování, gdy na sebe staří šklébili jak Kunovjanky na trhu, sa usnésli, že svaďba bude napřeď na úřadě a potom aj v kostele, ať je to schválené aj před Bohem.
Teď ím nastala potíž. Za poslední tři roky sa tu vystřídali dvá farářé a včíl byla fara prázdná.
U toho prvního sa prý střídaly velice kuchařky, jedna druhéj záviděla a nakonec jedna tá svatá plachetka prohlásila, že stačí, gdyž už mu běhajú po okresu tři děcka. Nedalo sa nic dělat, farář mosél jít pryč.
Druhý sa zaséj začál oddávat inéj neřesti. Zašmakovalo mu mešní víno. Párkráť sa stalo, že ho mosely děcka v zimě vézt z˙náboženství na saňách pro náhlú srdeční slabost. Jednú, gdyž pohřbívál babku Dujíkovú, zafučál větr a nebyt ministrantú, tož býl v hrobě také. Horší ale bylo, že mu větr přefúkl pár stránek v tom motlitebním breviáři a on začál číst nad nebožkú motlitbu, co sa vede při křtění.
Zaséj sa nedalo nic dělat a mosél odejít aj on. Ale furt nevím proč, šak přeca faráři sú také ludé. Všecko ale dopadlo dobře a ty dva zasnúbíl páter Benedikt ze súsední dědiny. V ten slavný deň probíhalo všecko podle plánu. Na úřadě aj v kostele to proběhlo bez potíží a už sa aj vracali z Hradišťa od fotografa. Přímo ke Kyklopovi, gde byla nachystaná hostina. Nekeří, co pro istotu tři dni nejedli, hlady už začínali švirgat. Děda Lokša gdyž viděl na stoloch tolik jídla a pití, tož mu začál ohryzek v krku tak poskakovat, jak gdyž jeho babka přebírá růženec a sliny mu začaly téct, že by s˙něma uhasíl aj menší vatru.
Jedlo sa, pilo sa, zpívalo a tančilo, gdyž tu naráz nevěsta jaksi zbledla. Asi tech zážitků na ňu bylo moc. Šak sa vdávala teprú poprvní. Ženich ten už býl zrychtovaný tak, že říkál psom slečno, a tož sa zdvihl Tonek Jebavý, co ím býl za družbu, že sa půjde s nevěstú projít na luft.
Tonek ten býl známý hlavně tým, že by ojél aj elektrickú zásuvku, gdyby nekopala. Ten si aj na staréj škaredéj robě dokázál najít neco pěkného. Šak aj o Anču sa gdysi pokúšál.
Gdyž sa po hodině vracali, Anča rúžovúčká a Tonek rozesmítý, tož si ich všíml starý Lokša a rýpl si: Tož jak vidím, tož už je to s nevěstú dobré, chválabohu.
Dál sem jí pár Hofmanských kapek, chválíl sa svojím dochtorským umění Tonek, a hneď aj zčerveňál.
Lokša sa zasmíl a šuškál Tonkovi do ucha: Šak to dobře vidím. Aj lékárničku sis nechál eště otevřenú!
-áčko-FÓR TÝDNE

NECO O ROBÁCH A JEJICH KAMARÁDKÁCH


Víte, co majú roby v hlavě?
??????
No přeca brúka Mozkožrúta. A víte co tam dělá?
????????
Řve hlady!


A víte, o kolik mozkových závitú má roba víc než slépka?
???????
Tož je to přesně o jeden, aby nesraly po dvoře.


Víte, co udělá chlap dyž dojde dóm a najde robu u televize?
??????
Ide do kuchyně a zkrátí jí řetaz


Víte, jak sa cítí ženská mozková buňka?
?????
Tož přeca osaměle.


A víte, jak vyberete z deseti slépek tú blbú?
?????????
Namátkú.


Víte, jak přinutíte robu aby si rozbila hubu?
?????????
Nasypete jí zrno pod sklo.


Víte, jaký je rozdíl mezi robú a muchú?
?????
Muchy otravujú enom v létě.


Víte jaký je rozdíl mezi Yetim a chytrú robú?
????????
Yetiho už viděli.


TOŽ, TO JE ROBA
Chlapé, tak vám mosím řéct, pravíl Jura Pohunkú na setkání padesátníků v Bílovicách, že tá moja roba, to je moja najvětší investicija. A to myslíš jak Jane, ptali sa všeci. No, odkedy ju mám, tož sa už strojnásobila!

KOMPLIKACE
Tak si Pepo představ, že Janek Otrubú si včéra zvrtnúl palec a dneska už to má za sebú. Tož to ně neříkaj, že by umřél proto, že si zvrtl palec? No, ony sa k tomu přidaly aj komplikace. A prosímťa jaké? No, dnes ráno ho přejelo auto!

TO JE SEKRETÁŘKA
Ty vaše dopisy, Janičko, sú každý deň lepší a lepší, pravíl šéf jedného podniku v našém regiónu. Gdyž to tak půjde dál, tož jich budeme moct za pár týdnů aj odeslat

ZVĚDAVÁ TETINA
Tetka Hubáčková z Topolnéj si pozvala jednoho súkromého detektiva z Hradišťa a pravila mu: Su přesvědčená, že mně můj starý zahýbá. Vy byste teda ráda věděla, ptál sa ten detektív, estli sa nepletu, s kým to teda dělá? No, abych pravdu řekla, tož s kým to dělá, to bych také ráda věděla, ale hlavně by mě zajímalo s čím to dělá!

STALO SA VE ŠTĚPNICÁCH
U dveří jednoho bytu, kde býl bohovský mejdan, zvóníl takový nesmělý ušlapnutý mužíček a když mu došli otevřít, tož pravíl: Prosím vás, mohli byste eště o trochu víc hulákat? Moja tchýňa sa z toho možná zblázní!

POTKALI SA DVÁ
Potkali sa dvá bývalí spolužáci v Hradišti na náměstí. No a ten jeden sa nestačíl divit, jak ten druhý dobře vypadál - nové boty, nový kožený kabát, nové gatě, nová šlajfka, nová košula, ba aj nový klobúk. Teda ty si ale perfektně oháknutý. Prosímťa, kde na to bereš? Ále, co ti mám vykládat, otevřél sem si nový butik. Fakt, to je dobré. A s čím? No přeca normálně - šperhákem!

NAJLEPŠÍ JE TEN GRUPENSEX
Ty, Jane, a jaký tobě vyhovje včíl v tvojich rokoch najlepší sex, ptál sa Jura podškubkú svojého súseda Jana Pařenicového, kerý právě slavíl padesátku. Tož abych ti pravdu řekl, svěřovál sa Janek, mně najlepší včíl vyhovuje ten Grupensex. A to proč? No, protože sa dá při něm aj ulévat!

NA KONTRÓLE
Došél strýc Oharkú v Kostelanech na kontrólu k doktorovi a ten mu pravíl: Hergot strýcu, vy ste ale přibrál. Enom sa podívajte jaké máte břušisko! No bodejť bych neměl, nedál sa strýc, když ho tolik práškujete!

OMLUVA
Milý strýčku, omluvám sa ti, že ťa nemožu čekat na nádraží v Hradišti jak k nám přijedeš, protože mám velice moc práce. Na nádraží ťa bude čekat ale můj nový galán Franta, aby ťa poznál, tož drž pod pravú pažú husu! Tvoja Anéška

NEDĚLNÍ ROZPRAVA
Strýc Žáků seděli jednú tak v nedělu po obědě s tetkú a debatovali. Tetina pravila: S tebú ten život néni vůbec nic moc. Enom sa podívaj nemám vůbec žádný nový kožuch na zimu, enom tento jeden, nepěkný, ubohý. Strýc sa také nedál: A comám říkat já, také nemám žádnú novú robu, enom tebe, nepěknú, ubohú!

SPRAVEDLIVÁ PŘÍRODA
Ve škole v Polešovicách vysvětlovala učitelka, jak příroda vyrovnává různé rozdíly a uváďala děckom aj příklady: Když je nekdo slepý, tož má zas lepší hmat. Nebo když je nekdo hluchý, tož třeba zas lepší vidí.Zná nekdo nejaký podobný případ? Přihlásíl sa malý Jurka Halúskú a říkál: Naša tetička má jednu nohu kratší, ale zato tú druhú, tak tú má zas delší!

A EŠTĚ JEDNA
Pravila jedna manželka fotbalového rozhodčího v okresním přeboru: Já sa ti Pepo divím, proč nesedíš v nedělu pěkně doma a furt léceš pískat ty fodbály. Šak tech pár facek, kopanců a nadávek možeš dostat aj ode mě!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund