Číslo: 47
24.11.1997
Článků: 44

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„To vy jste volala Slováckú linku první pomoci?“
Svěřovál sa jednú Jurka Vařečků tatovi, že sa mu lúbí Anča Koželuhova a že by si ju chtěl vzít za ženu.
Tož, Jurko, koktál tata, nevím, jak bych ti to řekl, ale Anča je vlastně tvoja sestra, ale né abys to říkál před matkú.
Za nejaký čas sa Jurkovi zalúbila Vendula Pokorná a tak to řekl zas tatovi.
Sakra kluku jeden nešťastný, to je také tvoja sestra! To si nemožeš najít děvčicu z nejaké větší dálky!
Nemožu, protože mně nechceš ani kúpit kolo!
Tata sa rozčílíl a dál mu pár facek. Jurka se teda také rozčílíl a šél to řéct všecko matce.
Matka sa ale nerozčílila, ba naopak s úsměvem pravila: Jurko, vůbec si s tým nemosíš dělat starosti, že sú to tvoje sestry, dyť ty si přeca starostůj ......!

ZÁJEZD DO ZOO
Družstevníci z Mistřic pořadali zájezd do ZOO Lešná. Když tak stáli před ohradú se pštrosama, tož ten jejich průvodce ím říkál: Tito ptáci sa menujú pštrosi a majú dvě zvláštnosti. Velice špatně vidíja a spolknú kde co. Tetka Anča sa naklónila k tetce Růži a pravila: Hergot, to by býl ideální chlap!

ODPOSLECHNUTO
V Kostelanech na zábavě zvál jeden chalan děvčicu do tanca: Smím? To víš že smíš, ale napřed si trochu zatancujem.

OVOCE LÁSKY
K tetině Kráčalíkové z Ořechova přijeli na návštěvu mladí od švagra z Prahy. Když už ale třetí deň nevylézali z ložnice, tož tetina šla na ňu zabúchat. Hej, čujete mě, křičala tetina, nestalo sa vám nic, máte co jest? Z ložnice sa ozvalo: To víte, že žijeme, nic sa nebojte. Ani hlady neumřeme, protože sa živíme ovocem lásky. No to su teda ráda, pravila tetina, enom mně nevyhazujte ty slupky z toho ovoce lásky na dvorek, dáví sa ně tým kačeny.

JAK TO BUDE V LÉTĚ
Gde letos pojedete na dovolenú, ptál sa Janek Otrusinú strýca Horkého. Stará asi na Kanáry, céra do Řecka a syn do Ameriky ... A vy? Najspíš do basy!

JEDNA Z TEXASU
Strýc Lopatú došél v Jankovicách do hospody a pravíl: Chlapé, a už ste čuli ten texaský fór? Tož to bylo tak. Céra texaského farmářa došla dóm a radostně říká: Mami, tož si představ, Jack si mě chce vzít za ženu. A požádál ťa už o ruku, ptala sa tá matka. Tož nepožádál, ale už zastřelíl svoju robu! Tož tak.

DŮVOD K ROZVODU
Proč sa chcete dat rozvést s tým svojím chlapem? ptál sa súdca mladéj robky v Hradišti. Protože když sa s ním pohádám, tož si on lehne do postele oblečený. No ja, ale to přeca néni eště důvod k rozvodu. Jak to, že né. Šak on je kominík!

DOBRÁ KUCHAŘKA
Jane, modlíte sa doma před jídlem? ptál sa policajt svojého kolegy. Né, proč? Moja stará dobře vaří!

JEDEN ROZVODOVÝ
Tož vy sa chcete dat opravdu rozvéct? ptál sa súdca Rozum tetky Kodrlové. A jak si to představujete? Celkem jednoduše. Já si veznu na sebe vinu a můj starý zas dluhy.

JAZYKY
- Do You speak English? - Co? - Do You speak English? - Co? - Mluvíte anglicky? - Yes!

TO SNÁĎ NÉNI MOŽNÉ
Dvá pražáci přijeli jednú na Lopeník a šli sa podívat do přírody. Když tak chodili po kopcách, tož najednú viděli jedného místního strýca, jak dójíl kozu. Došli teda k němu a ptali sa ho: Strýcu, nevíte náhodú kolik je hodin? Strýc zvedl kozi vemeno a pravíl: čtvrť na tři. Pražáci šli dál, ale nedalo jim to. Když šli nazpátek stejnú cestú, tak sa zas zeptali strýca kolik je hodin. Strýc zvedl opět kozi vemeno a říká: Půl páté. Pražáci to už nevydržali a ptali sa: Strýcu, jak to prosím vás poznáte podle vemena kolik je hodin? To máte jednoduché, říkál strýc, já když oddělám kozi to vemeno, tož akorát krásně vidím na kostelní věž důle v dědině.

NEKDY JE TO TŘEBA UKÁZAT
Vypij prosím ťa ten lék, pravila tetina Šústáčka strýcovi. Ale, dyť nám to dál veterinář pro našého psa, bráníl sa strýc. No, šak právě! Když ťa ten pes uvidí, možná to vypije aj on!

TOŽ TO JE HÁDANKA
Chlapé, ptál sa Jura Drdú, víte proč je slon veliký, šedivý a hranatý? ????????? Protože malý, bílý a kulatý je acylpirin!

KDO UMÍ TEN UMÍ
Přišél Jan Buršú za cigánkú a chtěl po ní, aby mu věštila z ruky. Tá si od něho vzala najprv peníze, a potem mu začala prohlédat ruku. Po dvúch minutách pravila, že bude žít velice dlúho. Janek sa teda sebrál a spokojeně odcházál. když vyšél na ulicu, tož ho přejelo auto a býl docela mrtvý. Cigánka sa na to dívala z okna a pravila: Hergot, ten čas ale letí!

AJ TO JE PRAVDA
Tato, proč ně nedovolíš sa projet tým naším autem. Šak už su dosť starý, ptál sa Janek Drozdú. Ty ano, pravíl tata, ale auto eště né!

TO SI TEDA POMOHLI
Na zastávce v Jarošově stál autobus a chystál sa na odjezd. Naráz za rohem vyrazíl chlap, celý spocený a křičál: Pane řidič, zastavte, ináč nestihnu prácu! Řidič dělál, jak gdyby ho neslyšél a chtěl odjet. Cestujícím to ale nedalo a začali ho přemlúvat, ať zastaví. Řidič teda zastaví, chlapík doletěl až k zadním dveřám, naskočíl si, dveře sa zavřely a radostně zvolál: Revize jízdenek!

DOBRÁ RADA NAD ZLATO
Přišél Janek Oplatkú k doktorovi a ptál sa ho: Doktore, možate mně poradit neco proti impotenci? To víte, že možu, najděte si iného koníčka!

NENAPSANÁ ZÁVĚŤ
Umřél strýc Peléškú, ale nejak velice rychlo, že nestačíl napsat ani tú poslední vůli. Tetina proto celá nešťastná zašla k právníkovi do Hradišťa požádat o radu. Tož vy říkáte, že váš manžel umřél a nenapsál ani závěť? No a možete mně aspoň řéct, estli řekl neco před tým než umřél? Tak to teda možu, pravila tetka Peléštěna. On říkál toto: Maňo, polož tú pušku, stejně s ňú netrefíš ani vráta od stodoly!

ZAJÍCI, TO SÚ KUJÓNI
Šél medvěď Kunovským lesem a potkál ožralého zajíca, jak si za sebú táhl novú televizu. Zastavíl ho teda a ptál sa ho: Poslyš zajícu, odkáď máš tú televizu? zajíc enom škytl a začál vyprávjat: Šél sem tak lesem a potkál sem lišku. Dali sme teda řeč, zašli sme spolem k ní do nory, a trochu sme si tam popili. No, a když byla liška už trochu šváclá, tož si najednú lehla, roztáhla nohy a pravila: Zajícu, včíl si možeš vzít co chceš! Tož sem si vzál túto televizu!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund