Číslo: 48
30.11.1998
Článků: 52

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Excelentní statistika kanoistů z Ostrožské Nové Vsi
Čtvrt století krasobruslení v Uh.Hradišti
Hokejový servis
Proč se fotbal stěhuje ze Starého Města?
Odehraje Synot jaro v Uh. Hradišti?
Reorganizace fotbalových soutěží v okrese
Střelci OP po podzimu
Jarošov a Slavkov patří k příjemným překvapením

Excelentní statistika kanoistů z Ostrožské Nové Vsi

Mladičká novoveská kajakářka P. Basovníková vyhrála letos na minikajaku téměř vše, co se dalo. - Foto: VP
O.N.Ves (vp) Pouhých 12 medailových umístění chybělo závodníkům novoveského kanoistického oddílu k zaokrouhlení letošní soutěžní bilance na úctyhodných 200 medailí. Největší díl v naší sbírce tak připadá na prvenství (76), pětapadesátkrát patřila vodákům z Ostrožské Nové Vsi druhá příčka a sedmapadesátkrát vystoupili na třetí stupínek. Do statistiky nejsou započteny výsledky v hodnocení týmů (vítězství na MM Moravy a 2. místo na Samaria Cup) a medailové zisky kvarteta odchovanců, oblékajících dresy pražských středisek. O vytvoření letošní objemné sbírky se zasloužilo 34 borců a borkyň, přičemž pod oddílovou hlavičkou jich k závodům nastoupilo 48! Vůbec nejmladší byla devítiletá M. Hlavačková. Tu od nejstaršího kanoisty M. Čápka dělilo 29 let. Titul Mistr České republiky letos vybojovalo 5 sportovců, šestým se stal olympionik P. Hruška (nyní Dukla Praha). Z 33 republikových medailí bylo rekordních 14 zlatých.
Pocit vítězství nejčastěji (20) ochutnal kajakář B. Kusák, jenž spolu s dalšími čtyřmi oddílovými kolegy (z toho jednou kolegyní) také reprezentoval svou vlast. Díky pražským Novovešťanům měla malá vesnice z Uherskohradišťska zastoupení prakticky na všech vrcholných akcích rychlostních kanoistů v celém světě! Tato sezona obnášela pro Novoveské účast na 22 soutěžích v 8 zemích starého kontinentu a Afriky. Za všemi těmito impozantními čísly stojí velmi tvrdá a náročná práce jak samotných závodníků a závodnic, tak trenérů, výkonného výboru, správce loděnice, řidiče, aktivních rodičů a členů z téměř 150 ti členné základny, příznivců a dalších. Značnou zásluhu na dobrém jméně tohoto sportu nejen v regionu Slovácka mají podporovatelé, sponzoři a místní obecní úřad. Mnohé z nich jistě hřeje i fakt, že o novoveské kanoistice se mohou po celý rok, téměř každý týden, dočítat na stránkách novin, občas doslechnout z rádiových vln, či dokonce se s ní setkat na obrazovkách televize!
V myslích zainteresovaných se objevují další skvělé myšlenky, jež se pokusí přivést na svět i přes neustálý boj s větrnými mlýny (tak je možno nazvat shánění prostředků na činnost oddílu). Vždyť rokem 1998 vstoupil oddíl kanoistiky Tělovýchovné jednoty v Ostrožské Nové Vsi do pátého desetiletí své existence.
Závodní a realizační tým 1998:
Zbyněk Ondračka, Richard Boček, Luboš Pojezný, Roman Kotačka, Vítězslav Kolář, Tomáš Kusák, Jiří Marek, Bohumil Kusák, Michal Kusák, Ondřej Slach, Jakub Hirš, Lucie Botková, Kateřina Kroupová, Pavel Kusák, Lucie Lagová, Martin Minařík, Barbora Basovníková, Petr Pospíšil, Petr Profous, Pavla Martinková, Lubomír Botek, Zdeněk Jirásek, Ondřej Šišpera, Antonín Simerský, Iveta Kusáková, Iva Klimoszová, Vojtěch Rechtig, Stanislav Sova, Martin Jiříček, Petra Basovníková, Kateřina Machálková, Kristýna Valná, Markéta Silnicová, Josef Klimosz, Martina Machalová, Nela Machálková, Martin Valný, Martina Muchová, Michala Hlavačková, Miroslav Čápek, Blanka Pjajčíková, Markéta Frantová, Ilona Sadílová, Petra Húsková, Luděk Ondračka, Vít Pjajčík, Marek Pjajčík, Vít Matuška + odchovanci Petr Hruška, Petr Pojezný, Michal Laga, Vlastimil Basovník.
Realizační tým - Jindřich Ťok, Ludvík Ondračka, Luděk Ondračka, Vít Pjajčík, Pavel Bezděk, Roman Botek, Bohuslav Mach, Bohumil Hlúšek, Richard Boček, František Lúčný, Jindřich Ťok st.Čtvrt století krasobruslení v Uh.Hradišti
(pokračování z minulého čísla)
Uh. Hradiště (koil) - V lednu 1978 se krasobruslařky Sl.Slavie zúčastnily krajského přeboru v Prostějově, kde získaly III.VT P.Protivová a E.Krutišová, první v oddíle.
Systematická oddílová práce se projevila již v následující sezoně. V únoru 1979 jsme byli Krajským výborem krasobruslařského svazu v Brně pověřeni uspořádáním krajského přeboru žactva všech kategorií na našem ZSM. Ze šesti závodníků, kteří Slováckou na tomto klání zastupovali, dosáhla nejlepšího umístění v kategorii žactva C Sv.Mazurková. Obsadila 4.místo, které obhájila i na KP v příštím roce, opět v Uh.Hradišti.
V roce 1981 uspořádal oddíl z pověření ČSK v Praze Mistrovství ČR v krasobruslení žactva a II. a III.VT v tancích na ledě. Od následujícího roku pořádá oddíl dnes již tradiční avelmi úspěšnou Velkou cenu s celorepublikovou působností Slovácký džbánek. V roce 1985 se poprvé v historii oddílu zúčastňuje Mistrovství ČR v kategorii žactva P.Šulák. V následujících dvou letech se na MČR v téže kategorii nominoval I.Kupeček. V listopadu 1989 byl zvolen nový výbor oddílu. Předsedou se stal Vl.Mazurek, který tuto funkci vykonával do července 1996.
Od roku 1990 je zrušen systém krajských přeborů. Závodníci si body do žebříčku jednotlivých pohárů připisují podle umístění na jednotlivých závodech Českého poháru (seniorky, juniorky a žačky) a Poháru ČSK (mladší žákovské kategorie). Pokud se umístí do 24.místa, mají právo účasti na MČR, popř. Přeboru ČSK v krasobruslení. Jako první z krasobruslařek TJ Slovácká Slavia se MČR v kategorii seniorek zúčastnila v roce 1995 Vl.Mazurková. Přeboru ČR v roce 1997 se v kategorii ml. žaček zúčastnily T.Kahánková a P.Flašarová, která se i v letošním roce nominovala na Přebor ČR ml.žactva a skončila na 10.místě.
U příležitosti 20.výročí založení oddílu krasobruslení v Uh.Hradišti byl oddíl opět pověřen organizací MČR žactva.
Při ohlédnutí za uplynulým čtvrtstoletím hradišťského krasobruslení je třeba vzpomenout i náročnou a obětavou práci trenérů, kteří jsou vždy v pozadí výsledků, dosažených svými svěřenci. Při zrodu oddílu v něm působila jediná trenérka J.Svobodová (dnes Opravilová). Za svoji dlouholetou trenérskou činnost naučila desítky dětí bruslit a ty talentovanější vedla dále ke krasobruslařskému sportu. Z jejich odchovankyň jsou nyní naše trenérky. Své působení v oddíle ukončila v roce 1991. Dalšími trenéry, kteří v oddíle později působili, byli K.Kýr, E.Sladkovská, Vl.Šmídová, E.Krutišová, J.Vojtěšek, A.Tvrdoň, R.Kosina st., I.Kuchařová, P.Protivová a další. V současné době tvoří trenérskou základnu Ing.Sv.Mazurková, H.Koubová a sestry M. a V. Odehnalovy. Přípravě základny a dětem z náboru se věnují E. Gábrová a Vl.Mazurek.
Dnešní členská základna čítá 32 krasobruslařek. Podle věkových kategorií to jsou 2 seniorky, 3 žačky (2 po MČR přecházejí do juniorek), 4 mladší žačky, 4 nejmladší žačky, 7 nováčci a ml.nováčci, 12 základna.
Výkonnost hradišťských krasobruslařek je odpovídající tréninkovým možnostem. K výkonnostnímu růstu došlo u závodního družstva po roce 1993, kdy se naše krasobruslařky stále častěji umisťovaly na předních místech v soutěžích ČP i P-ČKS. Podle výsledků dosahovaných svými závodnicemi je oddíl hodnocen do 15.místa z celkového počtu cca 50 krasobruslařských oddílů v ČR.
Po celou dobu svého působení se v porovnání s těmi, kteří jsou v hodnocení před ním, potýká s malým počtem tréninkových hodin a jejich časovou nevhodností. Jen velmi těžko se výkonnostně mohou srovnávat hradišťské krasobruslařky, které trénují 4-5 hodin týdně, s těmi, jež jsou týdně na ledě 10-15 hodin. Tato skutečnost s sebou nese další problém, a to je počet závodnic na jednom tréninku. Trvá-li tréninková jednotka jednu hodinu, nelze závodníky rozdělit podle jejich výkonnosti. V průběhu jedné hodiny musí odjet své krátké programy a volné jízdy všechny závodnice, a na některé čas ani nevyjde. V takové časové tísni nelze zastavit hudbu, znovu se vrátit k nácviku chybně provedeného prvku nebo skoku. Navíc je jen otázkou času, kdy dojde k vážnému úrazu při jízdě těch nejstarších, a tím i nejrychlejších závodnic.
Při neděleném tréninku se seniorky, nebo i žačky doslova proplétají při své čtyřminutové volné jízdě mezi ostatními závodnicemi. Pak se ovšem při předvedení krátkých programů a volných jízd nejedná o jízdu předem technicky a choreograficky sestavenou, nýbrž o improvizaci na danou hudbu a proplétání se mezi ostatními závodnicemi. V říjnu a listopadu t.r.došlo ke dvěma úrazům, jež si vyžádaly lékařské ošetření.
Vedle těchto organizačních a technických problémů se oddíl musel v minulosti a v současné době ještě více vypořádávat se zajišťováním dostatku finančních prostředků pro solidní zabezpečení svého chodu. Dříve stačilo vybrat příspěvky ve výši 50 korun na člena za měsíc, přidat k tomu dotaci od TJ ve výši 25 000,-, a oddíl měl vystaráno. Největší nákladovou položkou v rozpočtu byla vždy úhrada ledové plochy. Jestliže dříve stačila dotace od TJ na úhradu stejného počtu tréninkových hodin na celou sezonu, v současné době to stačí na zaplacení ledové plochy za dva měsíce! Potřebný rozdíl je hrazen postupným zvyšováním oddílových příspěvků a sponzorstvím.
Oddílové příspěvky činí v současné době u závodního družstva 800,-Kč na člena a měsíc a u základny bruslící tři hodiny týdně 500,-Kč na měsíc. Každý člen platí ještě členský příspěvek ČSTV ve výši 200,-Kč. Kromě těchto prostředků vynaložených na tréninkový proces musí rodiče každé krasobruslařky, která se zúčastňuje soutěží, hradit kompletně veškeré náklady spojené s účastí na těchto závodech. Startovné, které se vyšplhalo až na 300,-Kč za soutěž, dopravu, stravu, popř. nocleh, neboť soutěže bývají zpravidla dvoudenní. Aby získal závodník za sezonu co nejvíce bodů do žebříčku ČP nebo P-ČSK, absolvuje jich minimálně deset. Jelikož se jedná o celorepublikové závody, jezdí krasobruslařky po celé ČR (Praha - i dvakrát, Pardubice, Náchod, Mariánské Lázně, České Budějovice, Příbram, Plzeň, Vítkovice, Karviná, Třinec, Kopřivnice, Jihlava, Brno). Oddíly v dsousedních okresech závody buď nepořádají (Zlín), nebo přestaly existovat (Hodonín) apod.
Když k těmto vynaloženým nákladům připočítáme ještě drahou sportovní výzbroj (boty, brusle, tréninkový úbor, dvoje šaty pro KP a VJ, broušení bruslí), musí rodiče ze svého rozpočtu na sportovní aktivitu svého dítěte vyčlenit částku 20-25 000,-Kč.
Od roku 1990 se oddíl pro zlepšení finanční situace snaží využívat pomoci sponzorů, především při pořádání soutěží ČP. Všem sponzorům, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili rozvoj krasobruslení v okrese, oddíl touto cestou děkuje.
V letošním jubilejním roce oddíl uspořádal již XVII.ročník Velké ceny Uh.Hradiště Slovácký džbánek, turistický výlet rodičů s dětmi a oddílové kvalifikační závody.
I přes velké složitosti se zajišťováním potřebného počtu tréninkových jednotek a stále se zvyšující náklady na provoz oddílu zůstává naší rozhodující snahou do dalších let zkvalitnění přípravy svých závodníků a jejich co nejlepší umístění v IX.ročníku ČP a V.ročníku P-ČKS v krasobruslení.Hokejový servis
Liga ČR, sk. B - dorost:

Kroměříž - Uh. Hradiště 2:2 (0:0, 2:1, 0:1). Bursík (P. Sakrajda junior) a Andrýsek (Kolařík a Holý). Remíza posílila naděje HC UH na záchranu v náročné ligové soutěži. Výborně chytal brankář Robert Vybíral ze Zlína, který hosty podržel a navíc kryl trestné střílení ve 21. minutě.
Třebíč - Uh. Hradiště 2:4 (0:1, 2:2, 0:1). Andrýsek, Bursík, Sakrajda a Lysák - Kolařík, Bursík, Lysák a Sakrajda. Opět potvrdil své kvality talentovaný golman Vybíral. Zasloužené a cenné vítězství lepšího kolektivu po taktické, bruslařské a hokejové stránce.

Jihomoravský přebor - junioři:

Uh. Hradiště - Bulldogs Brno 3:4 (1:2, 1:0, 1:2). Slezák 2 (Ondřej Radkovič a Macháček) a Kužela.

Liga starších žáků, sk. E - 8. tříd:

UH - Znojmo 17:1 (4:0, 7:0, 6:1). Roman Pšurný 5, Obadal 4, Ungerman 3, Kučík 2, T. Stašek, Ingr, a Michal Pšurný - Ungerman 4, Kučík 3, R. Pšurný 2, Ševčík 2, Procházka 2, Obadal, kapitán družstva Seďa, J. Stašek, Šudřich a Václav Hochel. Jubilejní 100gól HC UH v lize vstřelil Martin Ingr. Pěkný dárek v podobě dvouciferného vítězství věnoval kolektiv svému trenérovi a vynikajícímu brankáři HC UH ve II. hokejové lize ČR Mojmíru Nečasovi k 26. narozeninám. Srdečně blahopřejeme. Čestný úspěch hostů dal Jaskula z trestného střílení za stavu 15:0.
YTONG Brno - UH 1:8 (1:3, 0:1, 0:4). Ungermann 4, Pšurný R. 3, Polehňa 1 - Ungerman 2, Pšurný M. 3, Pšurný R. 2, Hochel 1.

Liga starších žáků, sk. E - 9. tříd:

UH - Znojmo 5:4 (3:0, 2:2, 0:2). Kapitán družstva Jan Bruckner 3 (hattrick), Končetík a Husák - Mikulášek, Končetík a Spath, R. Pšurný, J. Bruckner a Daněk. Domácí vedli 5:0 a nakonec byli rádi, že těsně o gól vyhráli.
YTONG Brno - UH 5:3 (2:2, 0:1, 3:0). Kartůsek, Bruckner, Husák - Vávra, Spath, Němec.

Jihomoravská Liga - žáci 6. tříd:

Znojmo - UH 5:3 (2:0, 2:0, 1:3). Korda, Gál a kapitán družstva Obadal - Martínek, P. Hamrlík a Korda.
Uh. Hradiště - YTONG Brno 3:3 (1:0, 1:1, 1:3). Gál 2 a Jurča - Obadal, Svadbík a Martinák.

Jihomoravská liga - žáci 7. tříd:

Znojmo - UH 5:1 (0:0, 4:0, 1:1). Adam Severa - syn moderátora TV NOVA Martina Severy - Zlámal.
UH - YTONG Brno 5:3 (2:1, 0:0, 3:2). Vaškových 2, Ťok, Bodiš a Chvostál - Kokoruďa a Vlachynský.

Jihomoravský přebor - žáci 4. tříd:

Kroměříž - UH 0:13 (0:1, 0:6, 0:6). D”rr 2, Oslzla 2, Gazdik 2, Mazúrek 2, Fridrich 2, Přibyl, Křiva a A. Bruckner.

Jihomoravský přebor - žáci 5. tříd:

Kroměříž - UH 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). M. Černuška a Franěk.

Jihomoravská soutěž v minihokeji žáků 3. tříd - pořadatel SK Jihlava:

YTONG Brno - UH 4:1, Blansko - UH 2:4, UH - Kroměříž 3:1. Pořadí: 1. Jihlava, 2. YTONG Brno, 3. HC UH, 4. Kroměříž, 5. Bulldogs Brno a 6. Blansko.

Přátelské utkání - žáci 3. tříd:

UH - Piešťany 1:3 (0:3, 0:0, 1:0). Hartman - Viktor Krsička. 274 diváků, dobře a objektivně řídili: E. Jurnykl a R. Kollár z Uh. Hradiště. Trenéři Roman Krsička, Michal Chovanec a Radovan Kollár. T. vedoucí: Klement Jurča. Ved. družstva: Martina Chovancová.

Hokejová informace pro naše čtenáře

II. hokejová liga ČR r. 1998 - 99 má 32 mužstev. Skupinu A hraje 18 a ve skupině B startuje 14 týmů. V 1. části se A skupina hraje dvoukolově každý s každým. B skupina taky dvoukolově, poté se týmy rozdělí na skupiny 1 - 8, 9 - 14 a opět budou hrát dvoukolově (body a skóre zůstavají). Družstva, která skončí po 1. části na 1 - 4. místě, ve skupinách sehrají křížem na dvě vítězná utkání v kole o postup do soutěže o účast v I. lize r. 1999 - 2000. Utkání se hrají na 2 vítězství. Podle umístění HC UH v tabulce sk. B po 1. části Vás budeme informovat o tom, co bude následovat po rozdělení 1 - 8 a 9 - 14.
Skupina B - II. část 1 - 8 a 9 - 14 odstartuje v sobotu 9. ledna 1999. JB

Kdy na hokej?

ZSM v Uh. Hradiště - pondělí 30. listopadu 1998 ve 13 hodin: HC UH - Znojmo, dohrávka jihomoravského přeboru žáků 4. třídy. Čtvrtek 3. prosince v 18 hodin: HC UH - Žďár n. Sáz., II. liga mužů. Sobota 5.12. od 10 do 13 hodin: HC UH - Wien (Rakousko), mistrovské utkání žáků 4. a 5. třídy v rámci jihomoravského přeboru.
HC UH - Třebíč, liga ČR starších žáků 8. a 9. tříd od 14 do 18.15 hodin. Neděle 6.12. v 9.30 hodin: HC UH - Znojmo, jihomoravský přebor juniorů. Od 12 do 18.15 hodin: Jihomoravská soutěž v minihokeji žáků 3. tříd. Startují: Blansko, Kometa Brno, Ytong Brno, Bulldogs Brno, Havlíčkův Brod, Jihlava, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Vyškov, Znojmo, Žďár n. Sáz. a pořadatel 6. kola HC Uh. Hradiště.

Bruslení veřejnosti

na ZSM v Uh. Hradišti: středa 2.12.1998 od 16.45 do 17.55 hodin.

JBProč se fotbal stěhuje ze Starého Města?
St. Město (JOH) - Na aktuální téma Stěhování staroměstského fotbalu do Uh. Hradiště jsme oslovili manažera FC SYNOT Jaroslava Hastíka (44):

Veřejnost je zprávou o přemístění staroměstského fotbalu k sousedům za řeku Moravu poněkud zaskočena. Můžete nám k tomu říci něco bližšího?
Nejdříve musím zdůraznit, že o odchodu druholigového fotbalu ze St. Města rozhodli svým hlasováním v nedávných komunálních volbách především sami občané St.Města. Abych byl konkrétnější, zodpovědnost za tento nepříliš populární krok by měli nést především ti, jimž je fotbal v našem městě trnem v oku nebo je jim lhostejný. I takových lidí není ve St. Městě bohužel málo.

Vždyť Staroměstské sdružení, které ve svém programu mělo mj. i podporu zdejších úspěšných sportů včetně fotbalu, skončilo v místních volbách na druhém místě těsně za vítěznými lidovci?
Překvapivě vysoký počet volebních hlasů i zisk tří mandátů v l7-ti členném zastupitelstvu nás jako iniciátory uvedeného sdružení těší a tento výsledek považujeme nejen jako faktické a morální vítězství značné části staroměstské populace, ale současně i jako výzvu ke změnám ve vedení města. Už dvě volební období vládnoucí garnituře lidovců spolu s tzv. nezávislými se však i přes evidentní volební propad 3 mandátů v zastupitelstvu povedlo na svoji stranu zlákat dříve opoziční zástupce sociálních demokratů, jejichž lídru Miroslavu Sch”nbaumovi byla nabídnuta židle místostarosty. Obratnými rošádami při dělení klíčových postů na radnici se jim ze hry podařilo vyšachovat jak opoziční Staroměstské sdružení v čele s odvážným kritikem místních poměrů Radoslavem Malinou, tak i ODS, jejichž reálný vliv a postavení ve staroměstském zastupitelstvu se takto ocitly, fotbalově řečeno, v ofsajdu.

Není škoda ze St. Města odcházet právě nyní, kdy se fotbalistům tak mimořádně daří, a atakují dokonce postup do I. ligy?
Škoda to určitě je, vždyť fotbal se zde na takové úrovni ještě nikdy nehrál. Při čtvrtečním aktu volby starosty a radních jsme se však všichni mohli přesvědčit, že pro mnohé konzervativce bude odchod fotbalistů i veškerých aktivit spojených se jménem firmy SYNOT spíše úlevou. Za této situace nemá význam St. Městu vnucovat nejen úspěšný druholigový fotbal, ale ani nemalé prostředky, které tento nejoblíbenější sport na současné úrovni včetně mládeže každoročně spotřebuje. Radnice St. Města vyslala jasný signál, že o fotbal v podání FC SYNOT prostě nestojí!

Z četných rozhovorů s příznivci FC SYNOT však vyplývá, že se s rozhodnutím hrát v Uh. Hradišti mnozí z nich nemohou smířit ...
Máte pravdu. I já se prakticky na každém kroku setkávám s podobnými názory. Naši příznivci se právem cítí být zaskočeni, podvedeni, ba i zhrzeni. Plně je chápu a jejich pocity sdílím stejně. Avšak celou záležitost je třeba vidět v širším kontextu. Odchod fotbalu ze St. Města byl p. Valentou avizován již před půl rokem a v komunálních volbách měli Staroměšťané příležitost toto jeho rozhodnutí ještě zvrátit. Bohužel se tak nestalo... Ironií je, že nejvíce postižení v této cause jsou právě naši volební sympatizanti z řad fanoušků a příznivců, jejichž vůle po změnách na radnici vyzněla dost zřetelně a přesvědčivě. Nečekaný odklon jednoho z bývalých spojenců z řad sociální demokracie však znamenala krach následných koaličních jednání a veškerá snaha tak přišla nazmar! Věřím však, že většina našich fandů časem pochopí nezbytnost tohoto i pro ně bolestného opatření a na svůj klub ani v jiném prostředí nezanevřou. Chtěl bych našim příznivcům vzkázat, že o ně stojíme i nadále a že uděláme všechno pro to, aby náš exil nemuseli snášet jako nějaké ponížení. Odchod ze St. Města chceme uskutečnit se vztyčenou hlavou!

Neodpustím si poznámku, zda uvedené rozhodnutí považujete za konečné?
Obávám se, že v nejbližší době cesta zpět nevede. Naopak, je docela možné, že budou následovat opatření další. Respektujeme rozhodnutí našeho hlavního sponzora, o jehož přínosu pro popularizaci St. Města v posledním desetiletí není pochyb. Určití lidé v našem městě však vynaložili nemalé úsilí, aby odsud i se svými aktivitami definitivně odešel. Šanci na změny dnes už vidím spíše v rovině teoretické. To by musela alespoň třetina zastupitelů odstoupit a vyvolat tak volby nové. Občané St. Města by tak mohli složit reparát, který by buď výsledky listopadových komunálních voleb vyvrátil nebo naopak potvrdil.Odehraje Synot jaro v Uh. Hradišti?
Uh. Hradiště (JOH) - Třetí mužstvo druhé fotbalové ligy FC Synot s největší pravděpodobností odehraje své jarní zápasy na hřišti Slovácké Slavie v Uh. Hradišti. Jak nám potvrdil manažer klubu Jaroslav Hastík: Tato situace se vyvinula na základě neúspěšných koaličních jednání a v důsledku povolební situace ve Starém Městě, která je zřejmě ještě horší než před volbami, neboť radnici plně ovládli lidovci, kteří fotbalu nepřejí. Proto jsme vstoupili do jednání s FC Uh. Hradiště o možnosti sehrání jarních mistrovských zápasů na Slovácké Slavii. Ve čtvrtek se sešli zástupci obou oddílů (Hastík, M. Valenta - Flašar, Macháček, Zapletal) a předběžně se dohodli na možnosti sehrání mistrovských zápasů mužstva FC Synot v Uh. Hradišti.
Tuto předběžnou dohodu nám potvrdil i manažer Jiří Flašar ze Slovácké Slavie, který ještě dodal: Jednání se zástupci FC Synot bylo velmi vstřícné a věřím, že se dohodneme na konečné smlouvě. Své slovo však zřejmě bude mít i město, neboť to je vlastníkem stadionu. My jsme zde pouze v pronájmu. Jaký názor na tuto věc má uherskohradišťská radnice? Zatím nás nikdo nekontaktoval, proto se nemůžu vyjádřit, řekl nám místostarosta Květoslav Tichavský, který by měl mít tuto oblast na starost. Zda má fotbalový oddíl Slovácké nárok pronájmu fotbalového stadiónu, bez souhlasu města, když je sám v pronájmu, na to jsme se zeptali tajemníka městského úřadu Františka Rochovanského: Myslím si, že FC má možnost udělení krátkodobého pronájmu bez svolení města. A zde se bude vlastně jednat, jak jsem se doslechl, pouze o krátkodobý pronájem. Je však těžko se k tomu vyjadřovat, neboť nás nikdo neoslovil.
Starosta Starého Města František Slavík na dotaz co říká odchodu mužstva Synotu za Starého Města řekl: Zatím jsem nic oficiálního neslyšel. V novinách už toho bylo napsáno mnoho, avšak né vždy to byla pravda. Proto se k tomu zatím nebudu vyjadřovat.
Ať tato věc dopadne jakkoliv, je jistě potěšující, že po dlouhé době si dokázali spolu zasednout k jednomu stolu zástupci FC Slovácká Slavie a FC Synot a najít společné řešení.
Je také pravdou, že Staré Město sice o druhou ligu přijde, ale dle chování radnice se zdá, že o ni ani příliš nestálo, a tím pádem si ji ani nezasloužilo. Divák v Uh. Hradiště dostane tedy možnost uvidět v jarních odvetách mužstva jako jsou Bohemians Praha či České Budějovice a potěšit se dobrým fotbalem, který do ochozů stadionu Slovácké jistě přiláká více diváků než tomu bylo na Širůchu.
Co se stane s areálem Širůch ve Starém Městě? Na Širůchu budou své zápasy hrát mládežnická mužstva a bude zde trénovat i A mužstvo, řekl nám manažer Hastík. O majetkových poměrech části pozemků na Širůchu, na který si dělá nárok jak radnice, tak fotbalový klub, není prozatím stále rozhodnuto. Fotbaloví funkcionáři FC Synot však věří, že soud, který by měl být v prosinci, bude již tím posledním.Reorganizace fotbalových soutěží v okrese
Na rozlosování ročníku 1998 - 99 byla schválena reorganizace soutěží v okrese Uh. Hradiště. Tato bude platit od ročníku 1999 - 2000. Po dohodě oddílů základních tříd s komisí STK byla VV OFS schválena tato změna:

ročník 1999 - 2000 
	- okresní přebor 14 účastníků
	- III. třída - 14 účastníků
	- zákl. třídy A, B, C - dle počtu
	  přihlášených mužstev
Počet účastníků ve III. třídě bude záviset na sestupu našich oddílů ze župních soutěží. Postup ze základních tříd do III. třídy bude zachován, to znamená, že postupuje vítěz skupiny. Na požadavek účastníků základních tříd bude na jaro tato soutěž prodloužena, a to tak, že první čtyři mužstva každé skupiny budou hrát systémem každý s každým o vítěze. Body se připočítávají k těm, které mužstvo získá v normální soutěži. Jen pro ilustraci ideální přápad:

z I. B třídy nikdo nesestoupí
	- z OP jeden postoupí
	- z OP jeden sestoupí do III. tř.
Složení účastníků III. třídy bude následující: jeden sestupující z OP, dva postupující ze základních tříd a 11 účastníků ze stávající III. třídy sk. A i B (6 + 5 s vyšším počtem bodů). Vítězové třetích tříd postupují do OP. Vše může být jinak při sestupu více mužstev ze župních soutěží.
LVStřelci OP po podzimu
V okresním přeboru padlo celkem 313 branek v poměru 191:122, to je průměr na zápas 3,44 branky. Nejvíce branek nastříleli hráči vedoucího celku Sl. Slavia B - 35, dále následují Ostr. Lhota - 29, Buchlovice - 26, Ořechov a Hluk B - 25. Naopak nejhorší mušku měli střelci Pitína - 14, Dol. Němčí B a Hor. Němčí 17. Nejlepší obranu měla v podzimní části mužstva Buchlovic a Nivnice, která inkasovala 16 branek. Nejčastěji lovili míč ze své sítě brankáři Kudlovic a H. Němčí - 28, Pitína a Hluku B - 26. A jak se činili střelci jednotlivých celků okresního přeboru?
Sl. Slavia B - Remeš 9, Zemánek 7, Mikulášek 6. H. Němčí - Velecký 11. Vlčnov - Koníček 9. Pitín - Valíček 4, Šimoník 3. Šumice - Šmíd 7, Jurásek 3, Jančář 3. D. Němčí B - M. Tinka 4, Bobčík 3, Macků 3. Ostr. Lhota - R. Skopal 8, J. Bachan 8, M. Skopal 6. Traplice - Slaník 4, Růžička 4, Pekárek 3. Ořechov - Taťák 8, Janás 4. Kudlovice - Rosík 11, Vaculík 4. Nivnice - S. Soukeník 6, Šlapal , Bartoš a Smolčák 3. Buchlovice - B. Marek 9, Šproch 5, J. Marek 4. Březolupy - Hubáček 6. Hluk B - Vaculík 10, Gášek 5.
Pořadí: 11 - Velecký (H. Němčí), Rosík (Kudlovice), 10 - Vaculík (Hluk B), 9 - Remeš (Sl. Slavia B), Koníček (Vlčnov), B. Marek (Buchlovice), 8 - Taťák (Ořechov), R. Skopal a J. Bachan (Ostr. Lhota). Pokud máte k tomuto pořadí výhrady, je to jen věcí oddílů. Střelci by oddíly měly hlásit po každém odehraném zápase.
LV

	Okresní přebor - DOMA

	1.	Sl. Slavia B	6	1	0	17:5	19
	2.	Nivnice		5	2	0	17:7	17
	3.	Vlčnov		4	3	0	12:7	15
	4.	Březolupy	4	2	1	13:8	14
	5.	Ostr. Lhota	4	1	2	21:13	13
	6.	H. Němčí	4	1	1	10:7	13
	7.	Ořechov		3	2	2	18:9	11
	8.	Šumice		3	2	2	13:7	11
	9.	D. Němčí B	3	2	1	13:8	11
	10.	Traplice	3	2	1	11:7	11
	11.	Buchlovice	3	2	1	15:11	11
	12.	Kudlovice	2	3	1	11:9	9
	13.	Hluk B		2	1	3	12:12	7
	14.	Pitín		1	2	3	8:13	5


	Okresní přebor - VENKU

	1.	Buchlovice	4	3	0	11:5	15
	2.	Sl. Slavia B	2	2	2	18:15	8
	3.	Hluk B		2	2	3	13:14	8
	4.	Březolupy	1	3	2	8:10	6
	5.	Ořechov		2	0	4	7:10	6
	6.	H. Němčí	2	0	5	7:21	6
	7.	Nivnice		1	2	3	5:9	5
	8.	Traplice	1	2	4	9:15	5
	9.	Kudlovice	1	2	4	12:19	5
	10.	Ostr. Lhota	1	1	4	8:12	4
	11.	Pitín		0	4	3	6:13	4
	12.	D. Němčí B	1	1	5	4:17	4
	13.	Vlčnov		0	2	4	7:13	2
	14.	Šumice		0	2	4	7:17	2


	Okresní přebor - CELKEM - podzim 1998

	1.	Sl. Slavia B	8	3	2	35:20	27
	2.	Buchlovice	7	5	1	26:16	26
	3.	Nivnice		6	4	3	22:16	22
	4.	Březolupy	5	5	3	21:18	20
	5.	H. Němčí	6	1	6	17:28	19
	6.	Ořechov		5	2	6	25:19	17
	7.	Ostr. Lhota	5	2	6	29:25	17
	8.	Vlčnov		4	5	4	19:20	17
	9.	Traplice	4	4	5	20:22	16
	10.	Hluk B		4	3	6	25:26	15
	11.	D. Němčí B	4	3	6	17:25	15
	12.	Kudlovice	3	5	5	23:28	14
	13.	Šumice		3	4	6	20:24	13
	14.	Pitín		1	6	6	14:26	9Jarošov a Slavkov patří k příjemným překvapením
Letošní ročník I. B třídy skupiny B je na čele a chvostu tabulky kopií ročníku loňského. Titul podzimního mistra obhájil celek Mladcové se shodným počtem bodů 31, a také Černý Petr je opět v držení Lubné, která letos uhrála jen o 2 body více. Mladcové vloni utekl postup o vlásek, když v souboji podlehla šťastnějším Boršicím, proto letos nechce nic ponechat náhodě a jde důrazně za svým cílem. Druhé místo překvapivě patří Malenovicím, které vedly až do 11. kola, kdy prohrály na SKP Zlín a vedení převzala Mladcová. Určitě více se čekalo od Luhačovic, které disponují zkušeným, ale věkově starším kádrem. Po sloučení klubů Morkovic a Prasklic, nový celek Morkovice B udržel laťku z loňského roku.
Příjemným překvapením jsou výsledky Jarošova a jeho vzestup v tabulce. I když Jarošovští zahájili sezónu zbytečnou remízou doma s Morkovicemi, pak však šly jejich výkony nahoru. V posledních pěti kolech se už svěřencům hrajícího trenéra Jegly už tolik nedařilo, a uhráli pouze 4 body. I tak je 7. místo po podzimu pro tento mladý kolektiv velmi slušným výsledkem.
V první polovině soutěže padlo celkem 302 branek, v poměru 179:123. Utkání Luhačovice - Lůžkovice skončilo 3:0 kontumačně ve prospěch domácích, pro inzultaci hlavního rozhodčího hráčem Lůžkovic. Těm také budou po skončení soutěže odečteny 3 body. Utkání prvního kola Všetuly - Luhačovice skončilo 0:3 kont. pro neoprávněný start dvou hráčů domácích. Sportovně-technická komise musela řešit složitý případ i v závěrečném kole, kdy v utkání Roštění - Střílky, hostující trenér v závěru utkání své hráče odvolal z hrací plochy a utkání nebylo dohráno a skončilo dohrou u zeleného stolu 3:0 kont. ve prospěch Roštění.
V I. B třídě - skupině C byly za největší kandidáty na prvenství považovány celky Tupes a Mutěnic. Roli favorita potvrdil jen oddíl z Hodonínska. Ekonomicky silný majitel tohoto klubu disponuje velmi kvalitním kádrem, jenž tvoří nejen zkušení exligoví hráči, ale i mladí nadějní fotbalisté na hostování z vyšších soutěží. Mezi nejlepší celky se překvapivě zařadil i nováček soutěže celek Sokola Slavkov. Mužstvo trenéra Siváka poznalo hořkost porážky až v závěrečném kole v Hroznové Lhotě. Slavkov podával dobré výkony zvláště na domácím hřišti, o čemž svědčí jeho domácí šňůra neporazitelnosti, která trvá od jara l997. Kádr tvoří zkušení hráči a k oporám patřili brankář Mančík, L. a J. Habartové, Kaděra a Machálek, jenž své střelecké kvality potvrdil i v této soutěži. Mužstvo podávalo po celý podzim vyrovnané výkony a dařilo se mu i na hřišti soupeřů, kdy v několika zápasech uhrálo velmi dobré výsledky.
Zklamáním je sedmé místo Tupes, neboť v uplynulé sezóně byly Tupesy podzimním mistrem a o postup bojovaly až do závěrečných kol s Vracovem. Mužstvo po odchodu trenéra Ondrouška ztratilo trochu na výkonosti, což se projevilo také propadem v tabulce. Mužstvo v zimní přestávce opustí zřejmě někteří zkušení hráči, o které je zájem v oddílech vyšších soutěží.
O jednu příčku si pohoršil oproti loňsku Zlechov, mužstvo trenéra Bednaříka mělo v plánu uhrát o pět bodů více, což se nepodařilo. Kádr hráčů se hodně změnil, odešlo šest fotbalistů, stejný počet na jejich místa přišel. Z nových tváří se nejlépe ukazoval zkušený Vaněk, který také spolu s Rosůlkem a Sonntagem patřili k oporám. Svými výkony příjemně překvapil Čech, který přišel ze St. Města. Stabilitu mužstva dost narušila zranění, která se také projevila na výkonech. Zlechovští dost ztráceli na domácím hřišti, zbytečná byla porážka v úvodním kole od Velké n/Vel., když o výsledku rozhodly chyby v obraně. Ani venku si Zlechov nijak zvlášť dobře nevedl a uhrál pouhý bod za remizu v Žarošicích.
Po ročním účinkování v B skupině se vrátilo do C Strání. Loňský podzim si Strání vedlo velmi dobře a skončilo na výborném pátém místě. Na jaře pak přišel pokles formy a pouhých 8 uhraných bodů. Nový ročník zastihl mužstvo v útlumu, dvě úvodní porážky z domácího prostředí v poměru 2:11 s Mutěnicemi a 1:11 se Slavkovem hovoří za vše. Straňanům se podařilo na podzim uhrát doma jen bod za plichtu s Kyjovem, venku zvítězili u druhého zachraňujícího se celku Strážnice.
RL


	I. B třída - skupina B

Doma:
	1.	Mladcová	6	1	0	22:4	19
	2.	Koryčany	5	1	0	26:9	16
	3.	Jarošov		5	1	1	19:8	16
	4.	SKP Zlín	5	0	1	14:9	15
	5.	Luhačovice	4	1	1	19:8	13
	6.	Malenovice	4	1	2	15:5	13
	7.	Morkovice B	3	3	0	13:6	12
	8.	Zdounky		4	0	3	11:9	12
	9.	Střílky		3	3	1	10:9	12
	10.	Lůžkovice	3	2	1	11:5	11
	11.	Žeranovice	2	3	1	10:7	9
	12.	Roštění		2	0	4	4:10	6
	13.	Lubná		1	2	4	3:11	5
	14.	Všetuly	0	1	6	6:24	1

Venku:
	1.	Mladcová	4	0	2	16:8	12
	2.	Malenovice	4	0	2	11:7	12
	3.	Luhačovice	3	2	2	13:9	11
	4.	Morkovice B	3	2	2	11:14	11
	5.	Žeranovice	2	3	2	15:14	9
	6.	Lůžkovice	2	1	4	13:14	7
	7.	SKP Zlín	2	1	4	7:11	7
	8.	Zdounky		2	0	4	8:8	6
	9.	Koryčany	1	3	3	6:12	6
	10.	Jarošov		1	2	3	5:11	5
	11.	Všetuly		1	1	4	8:15	4
	12.	Roštění		0	3	4	4:19	3
	13.	Střílky		0	1	5	2:17	1
	14.	Lubná		0	0	6	5:24	0

Konečná tabulka po podzimu 1998/99:
	1.	Mladcová	10	1	2	38:12	31
	2.	Malenovice	8	1	4	26:12	25
	3.	Luhačovice	7	3	3	32:17	24
	4.	Morkovice B	6	5	2	24:20	23
	5.	Koryčany	6	4	3	32:21	22
	6.	SKP Zlín	7	1	5	21:20	22
	7.	Jarošov		6	3	4	24:19	21
	8.	Lůžkovice	5	3	5	24:19	18
	9.	Žeranovice	4	6	3	25:21	18
	10.	Zdounky		6	0	7	19:17	18
	11.	Střílky		3	4	6	12:26	13
	12.	Roštění		2	3	8	8:29	9
	13.	Všetuly		1	2	10	14:39	5
	14.	Lubná		1	2	10	8:35	5


	I. B třída - skupina C
Doma:
	1.	Kněždub		6	0	1	10:2	18
	2.	Velká n/V.	5	1	1	16:5	16
	3.	Mutěnice	5	0	1	16:4	15
	4.	Slavkov		4	3	0	12:7	15
	5.	Hr. Lhota	4	2	0	8:1	14
	6.	Tupesy		4	1	1	15:4	13
	7.	Milotice	4	1	1	15:8	13
	8.	Dubňany		4	1	1	11:7	13
	9.	Žarošice	3	3	1	12:5	12
	10.	Zlechov		2	3	1	12:10	9
	11.	Lipov		2	2	2	13:10	8
	12.	Kyjov B		2	2	3	9:11	8
	13.	Strážnice	1	1	5	4:17	4
	14.	Strání		0	1	6	6:32	1

Venku:
	1.	Mutěnice	5	1	1	24:9	16
	2.	Žarošice	4	0	2	11:11	12
	3.	Hr. Lhota	3	2	2	8:8	11
	4.	Slavkov		2	3	1	18:6	9
	5.	Velká n/V.	2	3	1	10:5	9
	6.	Kyjov B		2	2	2	8:6	8
	7.	Lipov		2	1	4	7:14	7
	8.	Milotice	1	2	4	7:12	5
	9.	Tupesy		1	2	4	5:10	5
	10.	Kněždub		0	3	3	5:10	3
	11.	Dubňany		1	0	6	3:11	3
	12.	Strání		1	0	5	9:23	3
	13.	Zlechov		0	1	6	5:16	1
	14.	Strážnice	0	1	5	3:18	1

Konečná tabulka po podzimu 1998/99
	1.	Mutěnice	10	1	2	40:13	31
	2.	Velká n/V.	7	4	2	26:10	25
	3.	Hr. Lhota	7	4	2	16:9	25
	4.	Slavkov		6	6	1	30:13	24
	5.	Žarošice	7	3	3	23:16	24
	6.	Kněždub		6	3	4	15:12	21
	7.	Tupesy		5	3	5	20:14	18
	8.	Milotice	5	3	5	22:20	18
	9.	Kyjov B		4	4	5	17:17	16
	10.	Dubňany		5	1	7	14:18	16
	11.	Lipov		4	3	6	20:24	15
	12.	Zlechov		2	4	6	17:27	10
	13.	Strážnice	1	2	10	7:35	5
	14.	Strání		1	1	11	16:55	4www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund