Číslo: 49
08.12.1997
Článků: 42

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Dyž už nic, tak aspoň bude sranda.“
Šél Ruda Krutišú kolem prasečí farmy Mařky Kocúrkové ve Starém Městě a viděl ohradu plnú prasat. Náhlédl tam a co nevidí. Jedno prasa má dřevěnú nohu. Protože to eště nigdá neviděl, tož zabúchál na vráta a když mu Mařka došla otevřít, tož sa jí ptál:
Tetino, čujte, proč má to prasa dřevěnú nohu?
Tož to je dlúhá histórija. Jednú sem kopala na poli a bylo ně tak horko, že to tam se mnú šváclo. To prasa to vidělo, letělo dóm a tak tam dlúho kvičalo, až gdosi vyběhl a ono ho přivédlo až na to pole a tak ňa zachránili.
No, dobře, říkál Ruda, ale proč má tú dřevěnú nohu?
To néni eště všecko. Jednú sem doma pálila slivovicu a zaspala sem u teho. Trnky sa v kotli už začaly připalovat, ale to prasa tak kvičalo, že sem sa probudila a záchránili sme aspoň tech 150 litrú sliovice.
No dobře, to je sice také zajímavé, ale proč má to prasa dřevěnú nohu, nedál sa Ruda.
No, šak ně nechte domlúvit. Jednú sem zas kopala na poli a do baráka sa nám vlúpál zloděj. Prasa ho uhlédlo, letělo za mnú na pole a tak tam kvičalo, že sem mosela jít za ním a teho zloděja sem načapala při činu a zneškodnila.
Aj toto je teda zajímavé, ale strašně by mě zajímalo, proč má teda to prase dřevěnú nohu?
Dyť vám to tady vysvětluju. Přeca když je to prasa tak hodné a tolik mně pomohlo, a tak ně má rádo, tož ho přeca nesním najednú!

DOBRÁ RADA JE DOBRÁ RADA
Došél Karél Omelkú k doktorovi a pravíl: Doktore, mám pořád červený nos. Nedá sa s tým nic dělat? Tož, to máte tak, říkál doktór, estli ho máte od narození, tož sa s tým nedá dělat nic. Estli ho máte ale od pití, tož mosíte pit dál a on vám časem zfialoví!

STALO SA VE ŠKOLE
Pane učitel, pravíl Toneček Vařechú, myslíte si, že sa čtyřé sloni vejdú do jedného Trabanta? To teda nevím. No, vejdú, protože sú tam čtyři sedačky. A myslíte si, že sa tam vejdú čtyřé velblúdi? No, asi vejdú. Špatně, špatně. Jak by sa tam mohli vejít, gdyž už tam sedíja ti sloni?

NOVÉ LETADLO
V Kunovicách zkúšali nové letadlo a moc sa jim nedařilo. Udělali asi deset zkúšek a všecko špatné, protože když letadlo letělo nad Štěrkama, tož sa mu dycky utrhly obě křídla. Když už nevěděli jak dál, tož vypsali odměnu pět miliónů pro teho, kdo vymyslí systém, aby sa ty křídla netrhaly. No, scházali sa všelijací kúmáci, ale nigdo na to nemohl přijít. Až jednú sa to stalo. Došél jeden Slovák, z Harmanca. Býl to dlúholetý zaměstnanec Harmaneckých papíren a ten jim pravíl: To mosíte podél křídel navrtat ďúrky!!! To je pěkná ptákovina pravili konstruktéři, kerým přizvukovali aj náměstci! No, ale že už nevěděli kudy kam, tož to zkusili. Šak za zkúšku skorem nic nedáme, říkali si. Navrtali teda ty ďúrky a světe div sa, ono to fungovalo!!! Rychlo poslali pro teho Slováka a ptali sa ho: Poslyšte, včíl, když už je odměna vaša, tož nám řekněte, jak vás to napadlo? Tož teda, to máte tak. U nás v továrni vyrábjáme ten záchodový papír, kerý má aj ty ďúrky na odtrhnutí. No a u teho je ověřené, že sa dycky utrhne inde než na nich.

Z HRADIŠŤSKÉ PORODNICE
Strýcu, blahopřeju vám, pravíl doktór šťastnému otcovi. Vaša žena porodila bez problémů šesté děcko. Snáď páté, né? No baže, to také.

MÁ TO LOGIKU
Tato,pravíl malý Jurka, tak sa ně zdá, že naša matka neumí vůbec vychovávat malé děcka. A jak si na to prosímťa došél? ptál sa tata. No, jednoducho. Dycky mě nutí spat, gdyž sa ně vůbec nechce, a potom mě budí, když sa ně chce velice spat!

NA LINCE Z KUNOVIC DO PRAHY
Letuška vešla při letu do Prahy do letadla a ptala sa: Néni náhodú mezi vama nekdo doktór? Jeden cestující sa postavíl a šél za letuškú do pilotní kabiny. Za chvílu vyšél ven a ptál sa: Néni negdo z vás pilot?

NOVÝ KLEP Z DĚDINY
Maňa Odstrčilíková pravila Růži Starkové: Ty Růžo, a víš že Kovářovi už spolem 14 dní nemlúvíja. Nevím. A co sa u nich stalo? No, stará Kovářka chtěla po Kovářovi 300 korun, že chtěla jít do salónu krásy a on jí prý dál hnedkaj tisícovku!

BÝL DOBŘE POUČENÝ
Pavlíku, daj tetičce Rosůlkové pěkně pusinku na rozlúčenú, pravila babička svojému vnukovi. Nedám, bójím sa. A čeho by sas bál, prosím ťa? Že by ně dala takovú počuni, jak dala včéra našému tatovi!

NEDÁL SA
Stál malý Rudánek Osikůj na mostě a vykuřovál. Přišla k němu tetina Burdová a pravila: Co by ti řekl tata, gdyby ťa viděl kúřit? Rudánek sa enom podívál a odsekl: A co by vám řekl váš starý, kdyby viděl, že obtěžujete na mostě cizího chlapa?

MÚJ TATA
Malý Jožinek stál před pomníkem Neznámého vojína a velice plakál. Proč tady békáš, Jožine? ptál sa ho strýc Ruda. Ale strýcu, tady leží pochovaný múj tata. Ale kdes na přišél, dyť tady přeca je pochovaný neznámý vojín. No, šak právě, matka mně říkala, že mě má s neznámým vojínem.

POLICEJNÍ NOVINKA
Matúšu, už sto slyšél? říkál strýc Jura prý budú včíl chodit policajti na obchúzky místo s vlčákama s učitelkama. No, a to proč, ptál sa Matúš. Tož to proto, že učitelky méň sežerú a sú agresivnější!

DOBRÝ NÁKUP
Francek tlačíl svoje auto do opravny a nadávál: Hergot, ten chlap, co mně ten křáp prodál, měl pravdu, když říkál, že skoro nepotřebuje benzín!

ZE ŽIVOTA
Stěžuje si tetina u doktora: Pane doktor, to už sa nedá vydržat. Ten múj starý kašle a chrápe celú noc. Doktor sa teda optál kolik že je strýcovi rokú, a potom rozšafně říká: To sa nemožete divit, po padesátce už chrápe a kašle každý chlap. No ja, pane doktór, ale ten múj kašle na mě a chrápe s inú!

Z DRUHÉ SVĚTOVÉ
II. světová válka. Slovenské národní povstání. - Tu letisko Tri duby. Pristávátě práve na letisku Tri duby. Pristávajtě viac vlavo, viac vlavo doboha hovorím. Pristáli ste. Tu letisko Dva duby.

STRÝC MUDRUJE
Tak ti povím Matúšu, žes měl pravdu. Tá moje je opravdu strašně tlustá mudrovál strýc Ruda v hospodě. Když sme byli letos v téj Itálii, tož sme zašli na tú pláž a jak sa tá moja vyslékla, tož přiběhli ti z té skupiny Green Peace a táhli ju zpátky do moře#www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund