Číslo: 50
15.12.1997
Článků: 42

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Zemědělství sem moc nezvládl, tož to včil zkusím s premierem.“
Strýc Ruda šél jednů v Praze okolo jedné hospody s nezvyklým názvem Hospoda u homosexuálů. A protože býl zvědavý, vešél dovnitř sa na to zeptat. Moc ludí tam nebylo, proto šél až k šenku, kde čepovál takový pohledný synek a strýc sa ho hneď ptá: Poslyš synku, možeš mně vysvětlit, proč této hospodě tak říkáte? - Já vám strýcu ani nevím, ale můžu se zeptat manželky .... Karléé!

SKORO PŘESNĚ
Přišél jednú Jura Klobáskú ze Štěpnic k doktorovi a povídál: Doktore, mám strašnú zácpu, nemáte neco na to? Doktór sa zamyslél a pravíl: Člověče, vy máte ale štěstí, zrovna mně přišél nový super lék z Německa. Sú to kapky, ale mosíja sa velice přesně dávkovat. Jak dlúho vám to trvá až k domovním dveřám? Tož tak asi půl hodiny. Doktór teda nakapál kapky a znova sa ptál: A jak idete dlúho po schodech do bytu? Tak dvě minuty. Doktór teda znovu přikápl pár kapek a pravíl: Včíl to vypijte, běžte normálně dóm a uvidíte, že všecko bude v pořádku. Druhý den sa potkali ve městě a doktór sa ptál: Tak co? Jura s úsměvem říkál: Doktore mosím vám řéct, že ste borec, splétl ste sa enom o dva schody!

U PSYCHIATRA
Tetka Berúskova byla u teho jedného hradišťského psychiatra a ptala sa ho: Pán doktor, povězte mně, je to v pořádku, že sa můj synek hraje rád v písku? To víte že je, pravíl doktór, tým sa mu zlepšuje představivost a šikovnost. No vidíte, a jeho žena sa chce k vůli tomu s ním rozvést!

STEJNÉ BYDLIŠTĚ
Zastavíl policajt v Hradišti dva bezdomovce a ptál sa teho jedného: Kde vy býváte? Nikde, pravíl bezdomovec. A vy? optál sa policajt toho druhého. Já také nikde, my sme súsedi!

NA KŘIŽOVATCE
Ve Starém Městě na křižovatce pravila tetka Pagáčova jednému policajtovi: Poslyšte panáčku, nepřevédl byste mě přes cestu? To nejde tetino, šak svítí červená. Počkajte, až bude zelená. To vás už potom nebudu potřebovat. Na zelenú přejdu aj sama.

JEDEN POČÍTAČOVÝ
Do počítačového centra v Hradišti volál jeden klient: Ten náš počítač je nejaký špatný, pořád nám to píše Vložte disketu. Co máme dělat? A vložili ste disketu? To nás nenapadlo.

A JEDEN ZE SLOVENSKA
- Bača, vaša céra sa mosí vydávat. - A to už ako? - Bude mať dieťa. - A to už ako? - No, vyspala sa s chlapom. - Nuž, iba tak!

KLÁŠTERNÍ PORADA
Matka představená pravila minulú nedělu před nastúpeným klášterem: - Sestry, v noci tu býl chlap! Všecky sestry: óóóóóóóóóóóóóoó Poslední sestra: hahahahahahaha - Sestry, našél se tady také prezervativ! Všechny sestry: óóóóóóóóóóóóóó Poslední sestra: hahahahahahaha - Sestry, ten prezervativ býl ďúravý! Všechny sestry: hahahahahahahaha Poslední sestra: óóóóóóóóóóóóó

JEDNA DRSŇÁRNA
Víte, co proletí malému Broučkovi hlavičkou, když narazí na přední sklo autobusu? No, přeca prdelka.

MOSÍ SA DOBŘE UČIT
Janek s Rudú opravovali žumpu: Janek vlézl do teho sajrajtu a pravíl Rudovi: Podaj mně klíč! Ruda mu ho podál, Janek sa nadechl a ponoříl sa do žumpy. Za chvílu sa vynoříl a chtěl zas iný klíč. Potom zas potřebovál hasák, kléště, šrubovák. Když to konečně dokončili, vylézl Janek z žumpy, eště z něho tékl ten sajrajt, zapálíl si a říkál ujovi: Vidiš to, vidíš to, kdyby sas lepší učíl, tož bys nemosél podávat enom klíče!

KAMEŇÁK
Cigán našél na chodníku podkovu, obrátíl ju, a on to býl kůň!

JEDEN ZÁCHODOVÝ
Stál Janek Dúbravú v Hradišti na tech veřejných záchodách a vykonávál tú malú potřebu. Vedle něho stál takový malý chápek, také dělál tú potřebu, ale strýc si všíml, že mu od pasu stříkaly tři prúdy. Strýcovi to nedalo a tak sa optál: Sakra poslyšte, co s tým máte? Ále, to víte, býl sem ve válce, křápla mina, no a ty střepiny udělaly svoje. Asi za týdeň stál strýc Janek zas na tech samých místech a vedle něho stál jiný chlap a temu od teho pásu stříkalo asi tak dvanáct prúdú. Strýc sa zkušeně přitočíl a říkál: Vojna, mina, střepiny, co? Ále kdeby, pravíl ten chlap, nejde ně rozepnút zips!

POLICAJTI, TO SÚ KUJÓNI
Dvá policajti v Bílovicách našli mrtvolu a začali sa dohadovat, co s ňú udělajú. Přeca to nebudem hlásit. Víš, co by to bylo papírování? pravíl jeden. Tož ju zakopeme, radíl druhý. To né, to by ju našli. Nakonec sa dohodli, že ju spálí. Vzali ju a smýkli do kopřiv.

Z HRADIŠŤSKÉHO ŠPITÁLA
Zastavíl sa primář u postele jedného pacienta, kerý měl celú hlavu obvázanú. Autonehoda? ptál sa. Né, maharadža.

STRÝC SA NEDÁL
Jeden Rus sa ptál strýca Matúša: Znájetě vy što éto: adin, dva, tri, adin, dva, tri ..... Tož to teda nevím, říkál strýc. Éto kazačok! řechtál sa Rus. A víš ty, co to je 15 15? ptál sa strýc. Ja něznaju. No přeca čtvrt na čtyři ty vole!

DOKTOŘI, TI SI VÍJA DYCKY RADY
Došél Francek Lopatú k doktorovi a stěžovál si, že mu néni nejak dobře. Doktór ho prohlédl a ptál sa: Kúříte? Né. Pijete? Né. Souložíte. Už dávno né. Sakra strýcu, máte aspoň nejakú neřest? Nooo, nekdy hraju pexeso. Tož teda přestaňte hrát pexeso!

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Paní učitelka v Brodě sa ptala děcek: Tak děcka, řekněte mně, co kdo sbíráte za věci? Já známky, křičala Anička. Já pohledy, volál Toneček. Já tácky pod piva, chválíl sa Jožinek. Dobře děcka, dobře. A řekni mně eště ty Matúšku, co ty sbíráš? Já sbírám duševní pochody! Co to je prosím ťa, to nám mosíš vysvětlit! Dobře teda, OK. Tož si teda představte, před cukrárnú stójíja dvě paničky a lížú zmrzlinu. Jedna ju líže enom tak špičkú jazyka a tá druhá si ju celú strčí do pusy a ukusuje. A včíl ně řekněte, kerá z nich je vdaná!? No, já bych řekla, krútila sa učitelka, že tá druhá, protože má asi nejaké manželské zkušenosti. Ale, kdeby, vdaná je přeca tá, co má snubní prstýnek. Ale přesto si váš duševní pochod zapisuju!!!

STALO SA V BUCHLOVSKÝCH HORÁCH
Zablúdila jednú mladá Mařenka Kotačková v Buchlovských horách a chodila a chodila, až našla krásnú dřevěnú chalúpku. Vešla dovnitřku a v kuchyni našla připravené jídlo pro tři osoby, v taléřkách voňala kaše s medem. Veliký taléřek býl plný, v tom prostředním bylo míň a tom nejmenším bylo enom trochu kašičky. A protože měla Mařenka veliký hlad, tož z každého taléřku trochu odjedla. Celá unavená potom zašla do komůrky, a co neviděla. Tři postele a každá iná. Veliká postel, prostřední postel a malá postel. Vyzkúšala proto všecky, ale najlepší sa jí lúbilo v téj najmenší, a tam také zaspala. Naráz sa dveře od chalúpky rozletěly a dóm sa vrátili třé medvědi. Malý, prostřední a veliký. Gdo mně jedl z mojí kaše? divíl sa veliký. Gdo mně jedl z mojí kaše? divíl sa prostřední. Gdo mně jedl z mojí kaše? divíl sa aj malý medvěd. Nedalo sa nic dělat, pojedli a šli spat. Gdo sa válál v mojí posteli? divíl sa veliký. Gdo sa válál v mojí posteli? divíl sa prostřední. Pánové, přeca sa nebudem před spaním rozčilovat, rychlo zhasněte a idem spat! pravíl spokojeně malý medvěd.

BAJKA
Zablúdilo jednú malé kuřátko na poli. Večér začala byt kuřátku veliká zima a ono sa bálo, že zmrzne. Zrovna v tú dobu sa vracaly krávy z pastvy dóm a jedna si ulevila akorát na to kuřátko. Pod takovú peřinú bylo nešťastnému kuřátku teplo, teplučko, a ono také brzo usnulo. Ráno, když sa objevilo slunéčko, začalo sa kuřátko hrabat ven, aby si už konečně našlo cestu zpět k mamince. Stalo sa ale, že kravinec přes noc ztuhl, a tak to šlo velice těžko, přetěžko. Když už, už chtělo kuřátko vyskočit, tož nad polem zakrúžíl jestřáb, snésl sa až dole, chytíl kuřátko, odnésl si ho pryč a potom aj zežrál. A jaké z toho plyne poučení: Néni každý nepřítel, kdo sa na vás v neštěstí vysere a není každý přítel, kdo vás z neštěstí vytáhne.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund