Číslo: 52
29.12.1997
Článků: 20

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Matúšu, tož v létě ťa ani nenapadne naklepat kosu a včíl v zimě ju klepeš celý deň!“
Janek Matúšú býl u psycholožky, kerá sa ho ptala: Poslyšte,z čeho si myslíte, že máte ty vaše problémy se seznamováním?
Co sa tak blbě ptáš, pravíl Janek, šak to mosíš zjistit ty, ty krávo!

V HODINĚ NÁBOŽENSTVÍ
Jednú, bylo to zrovna před Vánocama, si chtěl pan farář ověřit u děcek, kolik sa ich ráno modlí. Tož děcka, když sa ráno obudíte, co první uděláte? Ve třídě bylo ticho jak v kostele před kázáním. Nikdo sa nepřihlásíl. Když sa ani po třetím dotazu velebný pán odpovědi nedočkál, snažíl sa děckám pomoct. No, děcka, když sa třeba váš tata ráno obudíjú, co první udělajú? Prosím, konečně sa ozvál Janek Klofáčů, náš tata, když sa ráno obudíja, tož sa napřed začnú protahovat, a při tom eště aj prdíja.

STALO SA O VÁNOCÁCH
Ptala sa tetina Knotová malého Románka Večeřového: Poslyš Románku, a kdo u vás včéra rozbíl to okno? Matka, pravíl Románek, ale može za to tata, protože na poslední chvílu pře tým taléřem uhl!

DOBRÁ MEDICÍNA
V generálce na Silvestra pravíl Janek Ostrožíkú súsedovéj Anči: Poslyš, Ančo, dnes sem snědl snáď tři krabičky oček ... Tož to máš dobré, aspoň neomaródíš. Kdes na to došla? No protože si pořádně naočkovaný!

TO JE TÁ NOVÁ GENERACE
Prvák Jurka rozlél ve škole při obědě čaj. Jurko, Jurko, kárala ho učitelka, nevím, co by tomu řekla tvoja matka, gdybys to udělál doma. No, moc by nekecala, pravíl Jurka, vzala by hadru a rychlo by to utřela.

LÁSKA PROCHÁZÁ ŽALÚDKEM
Mami, pravila doma patnáctiletá céra, dycky jsi tvrdila, že láska procházá žalúdkem! To máš pravdu, to sem říkala! No ja, ale včéra mně Matúš Prčú ukázál inú cestu!

É - É - É - É - É
Třiadevadesátiletý děda Otrusinú, kerý už enom tak poléhávál, tož zrovna na Štědrý deň, začál ze sebe vydávat zvuky: É - É - É - É. Sakra dědo, co je vám? ptala sa ho céra Anéška. É - É - É - É - É. Teda poslali pro doktora, kerý přijél velice rychlo, protože potřebovál asi eště nadělat bodú před koncem roku, a hneď sa dědy ptál co mu scházá? É - É - É - É - É. Doktór ho chvílu poslúchál a potem pravíl, že je to velice vážné. A tak honem poslali pro farářa. Ten doletěl také velice rychlo a začál dávat dědovi poslední pomazání. Děda sa ale najednú posadíl na lúžku a naštvaně pravíl: Děte všeci do prdele, tož už ani nenecháte starého člověka si na vánoce v klidu zazpívat!?

A UŽ SÚ TU TY VÁNOCE
Povídala o Štědrém dňu Lida Turečkova tomu svojému když tak ležali v lúžku: Tak, eště máš dva platné pokusy a potem ťa budu moset diskvalifikovat.

STRÝC V PŘÍKOPĚ
Stalo sa to letos na Štěpána, že chlapé jak šli ráno v Kněžpoli do teho jejich nového kostela, tož našli v příkopě ležat strýca Halúzkového. Strýcu co sa vám stalo, ptali sa ho. Ále, srazilo ně to do příkopu .... Strýcu a jaká to byla značka? Tož, bylo to červené, asi z Mařatic, ale značku si už přesně nepamatuju...

PŘIŠÉL NA TO
Milování, to je jediná pořádná hra, říkávál strýc Antoš Zbořil v hospodě Na Lapači chlapom. A proč tak myslíš Antošu? ptali sa chlapé. Protože, když sa vypne elektrický prúd, tož sa dá klidně pokračovat!

MOSÉL HLÉDAT
Ptala sa učitelka v jedné dědině malého Tomáška: Poslyš Tomášu, a cože ti bylo, žes celý týdeň nepřišél do školy? Tož paní učitelko, to máte těžké, já sem totiž nemohl, protože sa nám narodíl chlapeček a já sem mosél hlédat sestřičku. Co si to vymýšláš, pravila učitelka, dyť váš tata sú už přes rok v té Americe. To teda je, to máte pravdu, šak už naša stařenka sa divily. Ale moja mama jim řekla: Co sa divíte, šak on mně přeca každý týdeň píše!

ŠÉL NA TO CHYTRO
Jediný Francek Trlica z Mistřic nigdá neměl problém se svojú robú, když sa vrátíl pozdě z hospody dóm. Chlapom to už bylo divné, tož sa ho ptali: Poslyš Francku, jak ty to enom děláš, že tvoja, když dojdeš pozdě dóm sa raduje a ty naše enom břéskajú? Chlapé, tož to máte tak. Já gdyž odcházám, tak sa s ňú dycky vsadím, že přijdu brzo. No a gdyž dojdu pozdě, tož ona má radost že vyhrála!

ROZHOVOR ZAHRANIČNÍCH DĚLNÍKŮ
Ja tebja ljublju! Ja tebja tóže. Ja Ivan! Ja tóže!

V HRADIŠTI NA ÚŘADĚ
Došla minulý týdeň babka Juráková do Hradišťa na jeden úřad a pravila: Čest práci súdruhu! Ten úředník sa zarazíl a říkál: Babko, a nepomýlila ste si náhodú dobu? Babka si ho prohlédla a odpověděla: Dobu sem si možná pomýlila, ale tebe sem si nepomýlila určitě.

A TENTO STE SLYŠELI
Došél Jan Erteplú do hospody a ptál sa chlapú: Chlapé víte, co je najvětší kanibalismus? ?????????? No přeca, když roba jí kuřecí maso!

KONEC POLICAJTÚ V HRADIŠTI
Tak sem slyšél, povídál Jura Dočkalú z Jarošova, že sa má v Hradišti rušit tá městská policija. To sa ně nezdá, divíl sa Ruda Pučalíkú. No, tak sem to slyšél, prý včíl každý kdo dojede do Hradišťa, tož dostane do ruky vložku Olvejs a bude sa cítit bezpečný!

NÁVRATY DÓM
Novomanžel Jura Halúzkú sa vrátíl z práce dóm a jeho mladá robka ho vítala s bečem: Jurko, já sem ti upékla dort, ale náš Alik ho sežrál! No, dobře, říkál Jurka, už teda nebeč, já ti kúpím nového Alika!

MOŽA SA V ZIMĚ ZDIT
Laďo, ptá sa učitel ve škole, možeš nám řéct, proč zedníci nemožú v zimě zdít? No přeca proto, že by jim mrazem popraskaly flašky s pivem!

ENOM AŤ SI ZDRAŽUJÚ
Tak sem slyšél, že chcú zas zdražit benzín, pravíl Jura Kotáskú v hospodě. A mně je to jedno, ozvál sa Matúš Prčú, já furt kupuju za dvě stovky.

NAJLEPŠÍ SPORT NA SVĚTĚ
Strýcu, pravíl Jankovi Burešovému v hospodě jeden chlápek, já si myslím, že najlepším sportem na světě je box! Proč myslíte, ptál sa strýc Janek, vy ste boxér? Né, zubař!

RŮZNÁ PALIVA
Posteskla si Anča Macková z Bílovic: Kamna máme eště pořád na tuhá paliva, ale zato tata aj s mladým už sú enom na ty tekutá!

STALO SA O VÁNOCÁCH
Jane, kdes býl s tema lyžama, ptál sa svojého súseda Jura Bečkú. Ále, býl sem si zalyžovat na Lopeníku. No, ale šak tam přeca néni žádný snih?! Hergot, vidíš a já sem si říkál, co ně to tak drhne!

ZNÁSILNĚNÁ
Přiletěla v Hradišti na policajtskú stanicu mladá robka a pravila: Před chvílú ně v parku znásilnilo osm chlapů! Nic sa nebojte, říkál náčelník, všecky jich pochytáme. Všecky ani nemosíte, odpověděla ona, stačí toho druhého a pátého!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund