Číslo: 6
10.02.1997
Článků: 42

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


LEPŠÍ DOBRÁ PRANOSTIKA, NEŽ-LI ČÍSLA PROGNOSTIKA
FÓR TÝDNE

LEPŠÍ DOBRÁ PRANOSTIKA, NEŽ-LI ČÍSLA PROGNOSTIKA
3. únor
Na svatého Blažeje slunko eště nehřeje, protože sú závěje.

4. únor
Když na Jarmilu baby bečí, dostaneš sa brzo do řečí.

5. únor
O Dobromile když mráz studí, narodí sa zas moc ludí.

6. únor
Vanda často v plném běhu přinášívá nejvíc sněhu.

7. únor
Proč na Veroniku mosí vrabci cvrlikat? Aby nebýl v létě hlad.

8. únor
Milada když je na blatě, v červenci bude zima na gatě.FÓR TÝDNE

"Jane, šak co padáš, dyť tady o kůsek dál je to už posypané"
V Buchlovicách v hospodě sa konala veřejná přednáška jednoho doktora z Hradišťa, kerý dokazovál jak je ten alkohól škodlivý. Vzál takové veliké červy, hodíl ich do vody a pravíl: Vidíte, nemajú problémy a plavú!
Potem hodíl červy do sklenky s gořalkú, kde ti nebožáci červi rychlo natáhli brka. Doktór sa enom rozhlédl po chlapech a varovně utrúsíl: Vidíte to? Vítězoslavně sa podívál po hospodě a v tom uviděl, že děda Břehú sa hlásí. Co je dědo? ptál sa doktór. Ale nic doktore, enom bych vám chtěl dat za pravdu. Já už dvacet rokú piju gořalku a opravdu sem eště žádné červy neměl!

LÁSKA JE LÁSKA
Ty, Lojzo, pravíl Ruda Dudú u piva Janovi Polévkovi, já ti mám v téj lásce strašnú smolu. Jak to, divíl sa Janek. Ále, ani sa neptaj, stará ně na to dycky dojde!

CESTOVNÍ KANCELÁŘ
Poslyš, Lojzo, ptál sa Janek Drozdú, ty už neděláš v té cestovní kanceláři Turista? - Mu-mu-mu-sel sem z tama odejít. K-k-když zazvóníl te-te-telefón, ta-ta-tak sem sa hla-hla-hlásíl: Tu-tu-tu-turista. No a každý zá-zá-zákazník zavěsíl, pro-pro-protože si myslél, že je obsazené!

V AUTOBUSU
Strýcu, ten pes nemože sedět na tom sedadle! A co by nemohl? Šak má přeca jízdenku jak všeci ostatní! Tož dobře, ale ať si dá nohy dúle!

KLAUSOVY PALAČINKY
Ty, Maňo, víš, jak sa dělajú ty Klausovy palačinky? ptala sa Anéša Lokšová svojéj súsedky. To víš, že to vím, pravila Maňa, dělajú sa přeca na vršku od piva a sú pro štyry ludi.

AJ TO SA STÁVÁ
Bavily sa dvě tetky v Nové Vsi na dědině. Já ti povím, Růžo, že ten starý Křápek všecko co vydělá, to aj propije. Tetka Růža sa enom tak uščúří a praví: Tak to teda néni možné, protože ten co propije, tak to nemože v životě vydělat ...!

KDO ŠETŘÍ MÁ ZA TŘI
Janek Bereckú je v Havřicách známý jako veliký skrblík a šetřílek. Tak sa aj jednú stalo, že si na večeřu uvaříl pět vajec natvrdo, vytáhl jich z vody a pravíl svojí staré: Kačo, nadrob si tam chleba a máš dobrú polévku!

ZE STARÉHO MĚSTA
Stěžovala si tetka A.S. ze Starého Města svojí súsedce: Ten můj starý je veliký sportovec - volejbalista. V noci dycky tak po zápasu všecko znova prožívá a přitom strašně chrápe. Když chcu, aby sa otočíl na druhú stranu, mosím zapískat a zakřičat: ZTRÁTA !

MEDOVÉ TÝDNĚ
Ptál sa strýc Búřil mladého ženáča Jana Prútkového: Ty, Jane, a víš, kdy končíja v manželství ty medové týdně? - To teda strýcu moc nevím. - No přeca, když chlap přestane té svojí pomáhat umývat náčení a začne to dělat sám!

IGNORACE
Tak si přectav Ančo, že tá stará Pučálková prohlašuje, že sem ju včéra ignorovala. - To sa ně ani nezdá! - No vidiš to, a já sem si té megery ani nevšímla.

Z OČÍ DO OČÍ
Ty, Blažo, ptala sa Kača Novotná svojí súsedky, díváte sa na ten publicistický pořad Z očí do očí? Tož ba, že dívám, ale čula sem, že brzo bude aj nový ekonomický pořad. To sem nečula. A jak sa bude menovat. - No přeca Z ruky do huby!

JAZYKOVÁ ŠKOLA
Do jedné súkromé jazykové školy v Hradišti přišél mladý Ruda Klofáčú, kerý sa připravovál na cestu do Kanady, kde sa chtěl stat zlatokopem. Potřebovál sa proto rychlo naučit anglicky. A kdy tam jedete? ptál sa ho učitel. Za týdeň! Tož ale za takovú krátkú dobu vás teho asi moc nenaučím! pravíl zas ten učitél. Šak to také nepotřebuju. Mně stačí enom to najdůležitější: Nech tú hrudu zlata ležet, ty ...! Já sem ju viděl první!

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
To vám jednú měli v Mistřicách strýca Kocúrkového, kerý tam býl známý tým, že uměl předpovídat počasí. Tak sa ho jeden rok domorodci ptali: Strýcu, jaká bude letos zima? Ostrá chlapé, ostrá, povídál strýc. Všeci v dědině si nanosili dřeva, ale zima byla mírná. Příští rok sa zas všecko opakovalo. Mistřičáci byli všeci na strýca dožraní a také mu to řekli jasně: Estli aj letos tú zimu tak špatně předpovíš, tož ťa vyhostíme z dědiny. To víte, že strýc sa zalekl. Proto sa zebrál a jél až do Prahy do teho úřadu, kde předpovídajú počasí aj do rádia. Když tam dojél, tož sa ich tam ptál: Čujte, jaká bude letos zima! Odpověď byla jasná: Ostrá strýcu, ostrá, protože v Mistřicách na hradišťsku všeci v dědině už dva roky snášajú dřevo.

TO JE ASPOŇ CHLAP
Můj chlap je velice citlivý člověk, chválí sa Růža Botková ženským v robotě před Vánocama. Dycky když štípu dřevo, tož si sedne ke kamnom a bečí, že sa mosím tak dřít!

ZÁVĚREČNÁ
Zakřičál hospocký v Břestku v hospodě Pod Skalú na svoje štamgasty: Tak chlapé, eště si rychlo dajte každý pár po čuni a zavíráme.

PĚT KLOBÁSEK
Přišél Janek Vrbú z roboty dóm a volá na svoju robu: Podívaj sa Růžo, co sem ti donésl. Pět klobásek. Tři ně ohřej včíl a ty dvě zím na večeřu studené.

ČEMU SA DIVÍJÚ
Rozumovál v hospodě na rozpitým pivem Matěj Říhú: Včéra v televizi říkali, že kanadští hokejisté sa divíja, jak sú ti Češi zvyklí na ty tvrdé srážky. Šak kdyby dělali v Mesitu a viděli ty výplatní pásky, tož to by sa vůbec nedivili.

PŘEDVOLÁNÍ
Maňo, víš kdy sa stará Blažková dověděla, že je její céra vdaná? Jak bych mohla. No, když dostala předvolání k súdu na její rozvod jako svědek.

ŠETRNÁ
Chválí sa Maňa Blahová, ináč čerstvá novomanželka, svojí mamě: A měla bys vidět, jak sem sa naučila šetřit. Třeba včéra nám ostál od oběda hrach, tož dnes sem k tom kúpila kilo uzeného a zaséj býl oběd.

TO BYLA ALE BLBÁ OTÁZKA
Ty, Helo, a ten doktór, co sis ho vzala za muža, je opravdu chlap? Tož baže! Co sis myslela, že sa vdávám ze zdravotních důvodů, či co?!

PŘEKVAPÉNÍ
Tata sa vracá z práce dóm a dveřa mu otvírá malý synek Jurka a praví: To bude mama překvapená! Před hodinů ti telefónovala do kancelářa a eště do toho telefóna mlúví!

NA HONU
Ptá sa Tonek Karasú šéfa myslivců v Březolupech: A to voláte každý rok iné hosty na hon? Tož sakraže! Já mám totiž rád ve svojém revíru změnu. Gdyž ostávajú furt stejní zajíci, tož aspoň střelci sú iní.

BAREVNÁ TELEVÍZA
Francku, ptá sa tetina Vránová Fanka Čadového, si sám, peněz máš jak šupek, proč si teda nekúpíš tú barevnú televizu? Nevím na co, teti. Já su totiž životní pesimista. No a co, máš strach že ju budeš mět furt pokazenú? Tož to né, ale já vidím všecko černě.

ŠAK JE TO TAK
Janek Turečkú býl chlap jak jedla, ale velice často býl cítit borovičkú. Toďkaj si stěžovál, že si z něho chlapi zaséj vystřelili. A co sa divíš, začala nadávat jeho roba Tonka. Šak si furt jak dělo.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 1 sekund