Číslo: 7
17.02.1997
Článků: 40

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Strýc zvaný "PAGANÝNY"
FÓR TÝDNE
MALÁ POKOUTNÍ INZERCE

Strýc zvaný "PAGANÝNY"
Byla sobota odpoledňa. Na kostelních hodinách odbilo šest hodin, před hospodú zaštěkál pes a všeckým bylo jasné, gdo vejde. Dveřa sa rozletěly a vešél hajný Srnec. Fúsatý jak sa patří na lesáka. U nohy mu stál jeho věrný pes Brok. Hospoda byla hajného pravidelná sobotní štace. Hneď sa aj hrnúl ke stolu u pípy, gde už na něho čekalo to první točené. Po tom desátém sa zvihl a přesunúl sa ke karbanickému stolu. Tam už sa nemohla na něho dočkat partyja tarokářů. U karet vydržál Srnec až do půlnoci. Vypíl si svoju normu dvaceti piv a odkolébál sa pod vedením psa Broka do hájenky. Hajný znál všecky ptáky v lese a nekeří nepřejícní a pletkaví ludé tvrdili, že hajná ich zná zaséj v dědině.
Dneskaj tu býl se Srncem aj jeho zaměstnanec, dřevorubec Jožin Pantok. Býl to takový klasik naší osvěžovny a dělál čest svojému povolání. Sekyru měl v hospodě U Kyklopa zaťatú ve futrách furt a bez svojéj pily Homelitky neudělál ani krok. Pomály aj do téj voňavéj budky, co bývá u hnoja, si ju brávál. S oblubú dycky říkávál: Moja pila jak husle zní. Proto mu neřekl nigdo ináč jak Paganýny. Aj sám Jožin na to za ty roky už slyšél.
A že býl Jožin už zrychtovaný jak zákon káže, tož sa zvihl, hodíl si Homelitku přes rameno, vybrál balanc a táhl sa dóm jak smrad, když staříček odcházál z kadibudky. Po cestě eště přemýšlál, co si zaséj vytrpí od svojéj drahéj polovičky.
Tetka to s ním neměla lehké. Šak ho chtěla nekolikrát odběhnút. Potom ale tvrdila robám v koloniále: S chlapem zle, ale bez něho eště horší.
První ranu dostál Jožin od přivřených vrátek. To enom zasakrovál. Druhú od hrabjí, na keré šlápl. To už měl očiska vyvalené a podlété krvú jak býk ve španělské koridě. Vrchol všeckého bylo, gdyž sáhl na kliku a ... bylo zamčené. To sa mu tech dvacet roků, co sú s Terkú spolem, eště nestalo.
Tož ty tak, ty potvoro jedna přemodlená.
Dlúho sa nerozmýšlal, zvrtl sa a nastartovál svoju Homelitku. Pila zařvala a lačno sa zakúsla do vyschlého dřeva dveří. Rázem býl v síni. Další zavřené dveřa. A šup, už býl aj s pilú v kuchyni.
Těžké bývajú rána opilcova, jak pravíja klasici. Kór gdyž nad vama stójí zlostná roba a řve: Klúč měls pod rohožú jak dycky! A ve dveřách od kuchyně ani zámek néni, ty sviňo jedna ožralá!
Potom sa néni co divit, že Jožinovi řev jeho homelitky zněl jak rajská hudba huslí.
- ÁČKO -FÓR TÝDNE

"Miláčku, mám pro tebe překvapení."
Pravíl minulý týdeň trenér brodských fotbalistů Jura Dunajú svojému svěřencovi Martinovi Kočicovi: Pamatuješ si, Martine, všecky ty kličky, ty nácviky tech standartních situací, ty přímé pasy a různé finesy, keré sem ťa naučíl?
Jasně trenére, pravíl Martin Kočica nadšeně.
Tož jich rychlo zapomeň, zamumlál trenér Dunaj pod fúsama, protože sme ťa prodali do Starého Města!
JOH

NA VÝSTAVĚ
Strýc Matúš pravíl chlapom v hospodě: Včéra sem býl sa podívat v tem Hradišti na té protialkoholické výstavě a tam sem viděl zažívací ústrojí jednoho notorického pijáka. No, řeknu vám chlapé, to býl strašný pohled. Proto tady zodpovědně prohlašuju, že ně už víckrát na takovú výstavu nikdo nedostane!

JAKO DOMA, JAKO DOMA
Jednú jél strýc Pagáč vlakem do Brodu a dostál velikú chuť si zakúřit. Vytáhl si teda cigáro, ale že tam seděla v kupé eště jedna tetina, tož sa jí zeptál: Teta, možu si tady zakúřit? - Tetka sa enom uščúřila a pravila: Ale to víte, strýcu, jako doma, jako doma! - No dobrá, zabručel strýc, pokrčil ramenama a skovál cigaretu.

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA
Náš poradce přes ty chúlostivé otázky Petr Parma dostál od jednoho čtenářa otázku, co si myslí o sexuální výchově na školách. S tú mosím enom súhlasit, řekl Petr Parma, ale myslím si, že děcka by z ní neměly dostávat domácí úlohy.

NÉNI NÁVRH JAKO NÁVRH
Co myslíš, neměli bysme sa jít nekde trochu povyrazit? ptál sa strýc Metúd tetky Anéšky. To néni špatný nápad, pravila Anéša. Estli přijdeš dóm první, tož nech v předsíni rozsvícené.

DOKTORE PORAĎTE
Doktore, mám veliké starosti s tým naším ogarem, pravila tetka Trnková, pořád sa enom hraje na písku a dělá si bábovky. No, ale to je úplně normální projev malých děcek, uklidňovál ju doktór. No ja, mně by to ani tak nevadilo, ale jeho žena furt vyhrožuje, že sa s ním dá rozvést!

ZE ŠPITÁLU
V jedné nemocnici křičál primář na novú sestru: Vzala ste už krev pacientovi ze 117? Jasně že vzala pane primář, ale měl jí enom pět a půl litru.

KANÁREK
Pepo, tak si představ, že náš kanár sa napíl benzínu a dlúho potem létál po světnici, až nakonec padl k zemi. Býl mrtvý? Ale, kdeže, došél mu benzín!MALÁ POKOUTNÍ INZERCE
KVALITNÍ PÍSEK NA STAVBY, tenisové kurty a zahradní cestičky prodávám. Matúš Křepelka, emigrant, oasa Harun El Asán, pošta Samun Baal Ibagdan, Sahara.

ZKUŠENÉHO TYPOGRAFA A TISKAŘE přijme kolektiv mladých českých penězokazů. Hmotná zainteresovanost, zahraniční rekreace, výhodné půjčky. Značka: Chceme najet na nové pětitisícovky.

PŘIJMU S RADOSTÍ jakékoliv množství peněz. Značka: I bez udání důvodů.

SOUSEDŮV KLAVÍR levně přenechám. Značka: Jedna společná noční výprava.

ŽENICHY A NEVĚSTY DO LEPŠÍCH RODIN levně dohazuji. Značka: Cena za kus, za násilí příplatek.

DOMÁCÍ VARHANY NA PROPAN - BUTAN vyměním za akumulační kamna. Značka: Ztráta hudebního sluchu po výbuchu.

PRODÁM HODINKY, které zaručeně neukazují správný čas. Přijít pozdě je mnohdy lepší, než se někam předčasně cpát. Značka: Nevíte dne ani hodiny.

MALÝ BYT V MISTŘICÍCH vyměním za dva velké v Praze, nejraději v centru. Nabídky pište stručně, nemám čas na žvanění. Značka: Báječná příležitost.

ZA TŘÍPOKOJOVÝ BYT dám svůj neutrální byt na faře. Vázáno na kostelnickou službu. Značka: Rozešel jsem se s Vatikánem.

BOUDU UŠIJU z vlastního i přineseného materiálu na kohokoliv. Stačí udat pohlaví, věk a funkci oběti. Značka: Nikdo není nezranitelný.

KDO NEZIŠTNĚ PŮJČÍ 100 000 korun? Spolehlivě vrátím. Značka: Mám políčené v automatech na velkou výhru.
www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund