Číslo: 8
23.02.1998
Článků: 3

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Poslyš, Matúšu, neměl bys tam zajít také?“
Nováčci si nastúpili před svojého velitela a ten zvolál:
„Vojín Kudláček!“
„Zde,“ ozvál sa slabý hlásek.
„Nešlo by to trochu mužněji?“
„Zde, do prdele!“ zvolál slabý hlásek.

NÁPIS NA CEDULI
V Buchlovicách na jednom súkromém pozeku býl nápis: „Na každého čtvrtého turistu, kerý bude přecházat přes lúku, tož sa bude střílat z brokovnice. Třé už přešli!“

POSLEDNÍ VARIANTA
Tetina Čúřilova seděla u doktora a vyptávala sa: „Čujte, doktore, a opravdu by mně nic s tú mojú hubú nepomohlo, enom tá plastická operace?“ Doktór sa na chvílu zamyslél a potem říkál: „Tož eště by tu neco bylo, tetino, velice hustý závoj!“

JEDEN MYSLIVECKÝ
Chlubíl sa Antoš Polévkú, vášnivý myslivec, Jurovi Seménkovému v Mistřicách: „Ten můj pes je velice inteligentní.“ „To sem si také všíml,“ pravíl Jura, „jak začáls nabíjat, tož si hneď oblékl neprůstřelnú vestu!“

NÁBOR DO PRÁCE
Jeden známý podnikatél z Hradišťa přijímál do své firmy pohlednú děvčicu, kerá sa chtěla stat novú sekretářkú: „Je mně to velice divné, že ste taková šikovná, na předcházejícím místě ste vydržela enom měsíc, a přesto máte takové krásné hodnocéní.“ „No ja, to bude asi tým, že hodnocéní mně napsál můj bývalý šéf a z práce mě vyhodila jeho stará!“

POLICAJT V CENTRUMU
Došél jeden policajt v Hradišti do teho obchodňáku Centrum a ptál sa prodavačky: „Poslyšte, slečinko, máte barevné televize?“ „To víte, že máme.“ „Tož ně dajte žlutú!“

ZE ŽIVOTA
„Dežo, nebýls včéra náhodú v Kněžpoli na zábavě?“ „Býl, ale já sem to nebýl!“

PO SVATEBNÍ NOCI
Jurka sa ptál po svatební noci svojí milované: „Poslyš, Růžo, nikdy sis nepřála byt chlapem?“ „Né, nikdy,“ odpověděla ona, „a ty?“

TO NÉNI MOŽNÉ
V Kunovicách u podjezdu sa ptál jeden mírně ovíněný strýc Janka Búřilového: „Poslyš, ogare, jak dlúho ně bude trvat, než dojdu do Starého Města?“ „Tož, tak rok.“ „No, počkaj, šak to je přeca enom kúsek.“ „To je sice kúsek, ale vy idete na Novú Ves!“

NA DELTĚ MAJÚ VŠECKO
Malý Jurka Ocáskú z Javorovca sa ptál svojí sestry Anči: „Čuj Ančo, a co si taková smutná?“ „Ále, nedostala sem menzes!“ „A bylas v Hradišti na Deltě?“

NÉNI NAD TO SI DOBŘE VYBRAT
Potkaly sa dvě cérky na vdávání v Polešovicách a jedna pravila: „Miluju chlapy, keří decento vóníja parfémem.“ „Tož, to mně teda stačí, když smrdíja penězi!“

LUCERNA JE TŘEBA
Strýc Bokšú přistihl Janka Otrusinového, jak lézl s lucernú na půdu. „Kde lezeš s tú lucernú, ptál sa ho?“ „No, přeca za nevěstú na půdu.“ „Tož, to když já sem chodíl za nevěstú, tož to bylo dycky bez lucerny.“ „To sem si hneď myslél, jak sem viděl poprvé vašu panimámu.“

A ZAS TI POLICAJTI
Dvá policajti vešli v Hradišti do knihovny. „Co sa stalo,“ ptala sa prodavačka, „venku prší?“

IGNORANT
Došél Ruda Turečkú k doktorovi a říkál: „Doktore, mě každý ignoruje.“ „Další!!!“

HÁDANKA
Víte jaký je najlepší čtyřnohý přítel člověka? No přeca postél!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund